多言語ブローシャー トルコ語 / Turkish

Türkçe

Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi'ndeki Türkçe öğretim programı 1992' de yürürlüğe girmiştir. 2012' den bu yana, her eğitim yılında yedisi Dil ve Kültür Araştırmaları Fakültesi'nden ve yedisi Uluslararası ve Bölgesel Araştırmalar Fakültesi'nden olmak üzere on dört öğrenci Türkçe öğrenimine başlamaktadır. 1997'de Ankara Üniversitesi'yle, 1998'de ise Boğaziçi Üniversitesi'yle ikili anlaşma imzalanmıştır ve bu anlaşmalar kapsamında her yıl öğrenci değişimi gerçekleşmektedir.


 

 

TUFS Nedir?

1. Dil öğretimi ve araştırması üzerinde dünyanın sayılı merkezlerinden biri

Yabancı diller bölümü ve yüksek lisansı müfredatında yaklaşık 50 dil öğretilmektedir. Asya dilleri bu yekünün yaklaşık yarısını oluşturmakta ve bunların bazıları Japonya'da yalnızca TUFS 'ta öğretilmektedir.

2. Disiplinlerarası - kültürlerarası alan çalışmalar için dünya çapında bir merkez

Neredeyse Avrupa, Güney ve Kuzey Amerika, Australasia, Asya ve Afrika gibi dünyanın tüm bölgelerini kapsayıp onların kültür, tarihi ve toplumların üzerinde eğitim ve çalışma faaliyetleri, hümaniter ve sosyal bilimlerin çeşitli akademik alanlarından gelen uzmanlar tarafından yürütülmektedir.

3. Japon Dil Eğitimi için dünya çapında bir merkez

Japon dil eğitimi, Japonca dil öğretimi çalışmaları ve Japonca öğretmenlerinin yetiştirilmesinde dünyanın sayılı bir merkezi olarak, TUFS hem ülke içinde hem de ülke dışındaki Japonca eğitim kurumlarına kapsamlı danışmanlık işlevi yürütmektedir.

Üniversitemizin tarihi

Üniversite Japonya' da uluslararası çalışmalara vakfedilmiş en eski kurumdur. İlk önce 1856'da hükümetin çevirmenlik bürosu olarak kurulmuş ve Bansho Shirabesho (Yabancı Belgelerin Araştırılması Enstitüsü) adı altında faaliyete başlamıştır. 1899'da Tokyo Gaikokugo Gakko (Tokyo Devlet Dil Akademisi) adıyla bağımsız bir eğitim ve araştırma kurumu olarak teşkil edilmiştir. 1999 'da, Universite bağımsızlığının 100 'üncü yılını kutlamıştır.

Üniversite 2000 yılında yerleşkesini öğrencilerinin modern ve yüksek teknoloji donanımlı bir ortamda çalıştığı mevcut yerine taşımıştır. Üniversite kampusu, Tokyo'nun Fuchu şehrinde yer almaktadır.

Dil ve Kültür Araştırmaları Fakültesi (kontenjan: 370), Uluslararası ve Bölgesel Araştırmalar Fakültesi (kontenjan: 375) ve Küresel Çalışmalar Lisansüstü Okulu (kontenjan: yüksek lisans programı için 148, doktora programı için 40)'nda dünyanın çeşitli bölgelerine ait diller, kültürler ve toplumlar üzerine eğitim verilmektedir. Fuchu Kampusu, ayrıca Asya Afrika Dil ve Kültürleri Araştırma Enstitüsü (ILCAA) ve Uluslararası Oğrenciler için Japonca Eğitim Merkezi (JLC)'ni de bünyesinde barındırmaktadır.

PAGE TOP