多言語ブローシャー ポーランド語 / Polish

Polski

Tokijski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych

Polonistyka funkcjonuje od 1991 roku. Dwie jednostki: Wydział Studiów Lingwistycznych 1 Kulturoznawczych oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Regionalnych rekrutują co roku po 7 osób, które wybrały język polski jako główny. W sumie każdego roku 14 studentów zaczyna się uczyć języka polskiego. Juwenalia, tzw. Gaigosai, odbywają się co roku w listopadzie; studenci I roku prowadzą restaurację polską, a studenci II roku przygotowują przedstawienie teatralne w języku polskim. Część absolwentów znajduje pracę związaną z językiem polskim. W 2014 roku została zawarta umowa z Uniwersytetem Jagiellońskim dotycząca wymiany studentów. Polonistyka dba także o zacieśnianie kontaktów j apońskopolskich.


Czym jest TUFS?

l. Światowym centrum badań i nauczania języków obcych

Odbywają się tutaj regularne akademickie kursy około 50 języków obcych, a nad kilkoma innymi prowadzi się badania. Naucza się tu około połowy istniejących języków azjatyckich, niektóre z nich są wykładane tylko na TUFS-ie.

2. Światowym centrum nowych studiów interdyscyplinarnych i międzykulturowych

Zajęcia dydaktyczne oraz prace badawcze związane z niemal wszystkimi zakątkami świata prowadzą specjaliści z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

3. Światowym centrum nauczania języka Japońskiego

Jako światowe centrum nauczama języka japońskiego oraz kształcenia nauczycieli języka japońskiego jako obcego TUFS pełni funkcję d. oradcy .instytucji glottodydaktycznych w kraju 1 za gramcą.


Historia

Uniwersytet jest najstarszą w Japonii jednostką zajmującą się studiami międzynarodowymi.
Rozpoczął swą działalność jako Bansho Shirabesho (Instytut Badań nad Dokumentami Zagranicznymi), rządowe biuro tłumaczeniowe powołane do życia w 1856 roku. W 1899 roku stał się niezależną instytucją edukacyjną i badawczą działającą pod nazwą Tokyo Gaikokugo Gakko, czyli Tokijska Szkoła Języków Obcych. W 1999 roku Uniwersytet świętował 100. rocznicę niezależności.
Kampus znajduje się w mieście Fuchu w zachodniej części Tokio. Wydział Studiów Lingwistycznych i Kulturoznawczych (rekrutuje co roku 370 osób), Wydział Studiów Międzynarodowych i Regionalnych (rekrutuje co roku 375 osób) oraz Graduate School of Global Studies, czyli jednostka oferująca kursy magisterskie i doktoranckie w zakresie studiów globalnych (rekrutuje co roku na studia magisterskie 148 osób oraz na studia doktoranckie 40 osób) prowadzą dydaktykę i badania naukowe nad językami, kulturami i regionami świata. Na terenie kampusu są także Instytut Badań nad Językami i Kulturami Azji i Afryki oraz Centrum Nauczania Języka Japońskiego dla Studentów Zagranicznych.


PAGE TOP