多言語ブローシャー チェコ語 / Czech

čeština

Tokijská univerzita mezinárodních studií

Katedra bohemistiky na TUFS byla založena v roce 1991 jako první v Japonsku. Nyní studuje češtinu jako hlavní obor 28 studentů z Fakulty jazykových a kulturních studií a 28 studentů z oddělení střední Evropy Fakulty mezinárodních a regionálních studií. V roce 1999 univerzita uzavřela bilaterální dohodu o každoroční výmene studentů s Univerzitou Karlovou v Praze. Absolventi bohemistiky, kteří mají znalosti českého jazyka, kultury a společnosti, pracují v různých firmách a na úřadech nejen v Japonsku a v České reublice, ale i po celém světě.


 

Co je to TUFS?

1. Jedno z významných světových center pro výuku a výzkum jazyků

Na TUFS Je v rámci běžných osnov vyučováno přibližně 50 jazyků a několik dalších jazyků je předmětem výzkumu. Asi polovinu z celkového počtu představují asijské jazyky, některé z nich jsou vyučovány pouze na TUFS.

2. Jedno z významných světových center pro nová interdisciplinární areálová a transkulturní studia

Vzdělávací a výzkumné aktivity zahrnující téměř všechny oblasti světa vedou specialisté v různých vědeckých oborech v rámci humanitních a sociálních věd.

3. Jedno z významných světových center pro výuku japonštiny jako cizího jazyka

TUFS je také centrem pro výuku japonštiny jako cizího jazyka, pro studium didaktiky japonštiny a pro další vzdělávání učitelů japonštiny. TUFS proto zajišťuje poradenský servis japonským i zahraničním institucím, které se zabývají výukou japonštiny.


Historie

Tato univerzita je nejstarší institucí v Japonsku zaměřenou na mezinárodní studia. Původně vznikla v roce 1856 jako Bansho Shirabesho (Institut pro výzkum cizojazyčných dokumentů), tedy vládní překladatelská kancelář. Jako nezávislá vzdělávací a výzkumná instituce byla ustanovena v roce 1899 pod jménem Tokyo Gaikokugo Gakko (Tokijská univerzita cizích jazyků). V roce 1999 oslavila univerzita 100 let samostatné činnosti. V roce 2000 se univerzita přestěhovala do současného kampusu, který studentům umožňuje studovat v moderním a technicky špičkově vybaveném prostředí.

Kampus se nachází ve Fuchu-shi, v západním Tokiu. Univerzita má dvě fakulty : Fakultu jazykových a kulturních studií (stanovený počet studentů v jednom ročníku je 370) a Fakultu mezinárodních a regionálních studií (stanovený počet studentů v jednom ročníku je 375). Kromě bakalářských oborů nabízí univerzita také postgraduální programy: magisterský program ( stanovený počet studentů v jednom ročníku je 148) a doktorandský program (stanovený počet studentů v jednom ročníku je 40). SoučásJí univerzity jsou také dvě vědecké instituce : Ustav asijských a afrických jazyků a kultur a Centrum japonského jazyka pro zahraniční studenty.


PAGE TOP