Ngày 11 tháng 3 năm 2011, một đợt thiên tai chưa từng có đã tấn công Nhật Bản khiến cho vùng Đông Bắc Nhật Bản phải hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất từ trước tới nay.
Ngay sau khi xảy ra động đất, sóng thần các phương tiện thông tin quốc tế đã thông báo về thiệt hại do động đất, sóng thần gây ra, thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người trên thế giới. Từ kết quả đó vòng viện trợ mang tầm vóc toàn cầu được mở rộng, rất nhiều tiền, lương thực phẩm viện trợ đã được gửi tới Nhật Bản.
Rất nhiều tình nguyện viên trên thế giới cũng đã tới vùng bị nạn.


Nhóm phục hồi