در پی وقوع زلزله بی سابقه ژاپن در تاریخ 11 مارس 2011 ، منطقه توهوکو
(شمال شرقی ژاپن) دچار خسارات جبران ناپذیری شد.
پس از این زمین لرزه، با گزارش رسانه های جهان از اوضاع منطقه، توجه
یافت، کمک های نقدی و غیرنقدی بسیاری به ژاپن فرستاده شد و داوطلبان زیادی نیزبرای امداد رسانی به مناطق آسیب دیده آمدند.
اکنون یک سال از آن واقعه می گذرد.

آیا می دانید هم اکنون وضعیت مناطق آسیب دیده چگونه است؟ و یا این که چه فعالیت هایی در این مناطق در حال اجراست؟ ما به همراه 10 گروهی که در مناطق آسیب دیده به فعالیت مشغولند، از اوضاع کنونی منطقه توهوکو گزارش می دهیم.


10 گروه های محلی