เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. ที่ผ่านมา ได้เกิดภัยธรรมชาติร้ายแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน สร้างความเสียหายอย่างมากแก่พื้นที่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น

หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิครั้งนี้ สื่อต่างประเทศได้รายงานข่าวทันที ผู้คนทั่วโลกจึงต่างเพ่งความสนใจมาที่ญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้ ความช่วยเหลือต่าง ๆ จึงหลั่งไหลมาจากทั่วโลก มีผู้ช่วยบริจาคเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์จำนวนมากมายังพื้นที่ประสบภัย อีกทั้งยังมีอาสาสมัครจากนานาประเทศเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอีกด้วย
ผ่านไปราว 1 ปีนับจากภัยพิบัติครั้งนั้น คุณทราบหรือไม่ว่า ณ ปัจจุบัน สถานการณ์ของพื้นที่ประสบภัยเป็นอย่างไร และมีการดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างไรบ้าง พวกเราจะขอกล่าวถึงสภาพการณ์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นไปพร้อม ๆ กับกลุ่มอาสาสมัครจากพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้ง 10 กลุ่ม

กลุ่มช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ