Ika-11 ng Marso, taong 2011, ng yinanig ang bansang Hapon ng naglalakihang mga lindol na nagdulot ng higit na pinsala rito, lalo na sa bandang Tohoku.
Ibinalita sa buong mundo ang kapahamakang iyon, na nagdulot ng pagpapadala ng mga damit, gamot, pagkain, at iba pang porma ng donasyon, mula sa iba't ibang panig ng daigdig, upang makatulong sa mga nasalanta.

May mga boluntaryong nais makatulong na dumadalaw rin upang makasalamuha ang mga naging biktima ng sakunang ito.
Isang taon na ang nakaraan mula noon... Alam niyo ba kung ano na ang kalagayan sa bandang Tohoku? Alam niyo ba kung ano pa ang mga nangyayari hanggang sa ngayon upang masuportahan ang mga naapektuhan?
Nais po namin, kasama ang 10 pang grupong sumusuporta sa lugar, na ipahayag ang kalagayan ng Tohoku sa kasalukuyan.

10 Local Groups