Chữ Hán

Chữ hán trình độ lớp 1 : Sách học dành cho các em xuất thân Việt Nam : Chữ Hán là bạn 80 Kanjis

“Chữ Hán là bạn 80 Kanjis” sử dụng hình ảnh phong phú để sáng chế thành sách học được thú vị mà không tạo gánh nặng cho các em yếu về chữ Hán khi học chữ Hán của lớp 1.
Ngoài ra còn có thể sử dụng về mặt học ôn và luyện tập cho các em đã học qua chữ Hán được tiến bộ nhiều hơn. Nếu tạo cảm giác cho các em “cảm thấy học chữ Hán vui ” thì các em sẽ tích cực học tập. Khi đó việc học chữ Hán sẽ được tiếp tục và đạt đến kết quả cao.

Ý Nghĩa Của Tựa Đề
Hiện nay có rất nhiều em Việt Nam đang học tại tiểu học và gặp nhiều khó khăn về mặt học tập chữ Hán. Vì mong muốn giảm bớt gánh nặng cho các em trong việc học tập chữ Hán nên chúng tôi đã rất cố gắng và đặt nhiều nguyện vọng vào cuổn sách cùng với tựa đề này.

Cách sử dụng
Get ADOBE READERMuốn xem dữ liệu lưu trữ bằng PDF cần phải có chương trình “Acrobat Reader”(tải về miễn phí). Nếu chưa có chương trình này xin hãy ấn nút bên phải vào trang web của công ty Adobe Systems để tải về.
“Bìa sách, đặc điểm của sách học này, kính gửi đến người giảng dạy” (PDF:445KB)
“Tải về toàn bộ dữ liệu một lần” (PDF:10.8MB)
 
<Bài tập>
Bài Nội dung Trang Tải vê
Bài 1
Một Hai Ba Bốn Năm
P.1 (276KB)
Bài 2
Sáu Bảy Tám Chín Mười
P.6 (413KB)
Bài 3
Trên Dưới Giữa
P.12 (633KB)
Bài 4
Núi Sông Lửa Nước
P.18 (642KB)
Bài 5
Cây Rừng thưa Rừng
P.23 (402KB)
Bài 6
Miệng Mắt Tai Tay
P.29 (514KB)
Bài 7
Con Sâu Cục Đá Chân Sợi Chỉ
P.34 (602KB)
Bài 8
Ruộng lúa Sức mạnh Đàn ông Phụ nữ
P.40 (468KB)
Bài 9
大きい 小さい
Lớn Nhỏ Con chó Vua
P.46 (546KB)
Bài 10
Con người Xe hơi Thôn / Làng Phố
P.52 (757KB)
Bài 11
Giáo viên Năm Tên
P.57 (508KB)
Bài 12
Con Chữ Nhà trường
P.63 (613KB)
Bài 13
早い
Ngày Tháng Xế chiều Sớm / nhanh
P.69 (566KB)
Bài 14
Màu đỏ Màu xanh Màu trắng Bông hoa
P.75 (570KB)
Bài 15
入ります 出ます 立ちます 休みます
Bước vào Đi ra Đứng lên Nghỉ ngơi
P.80 (496KB)
Bài 16
見ます
Bên trái Bên phải Xem / nhìn Sò / ốc
P.86 (777KB)
Bài 17
Một trăm Một ngàn Vòng tròn/yen Vật hình tròn Tiền
P.91 (458KB)
Bài 18
Cỏ Đất Tre / Trúc Tiếng động
P.97 (892KB)
Bài 19
正しい
Chính xác Văn Sách
P.103 (416KB)
Bài 20
Thời tiết Mưa Bầu trời
P.109 (552KB)
<Phụ lục>
Ôn từ 1 đến 5 Sau khi học xong bài 5 thì chúng ta cùng làm P.105 (279KB)
Ôn từ 1 đến 10 Sau khi học xong bài 10 thì chúng ta cùng làm P.117 (169KB)
Ôn từ 1 đến 15 Sau khi học xong bài 15 thì chúng ta cùng làm P.119 (250KB)
Ôn từ 1 đến 20 Sau khi học xong bài 20 thì chúng ta cùng làm P.121 (374KB)
Từ điển tra nhanh chóng 80 (Bảng mục lục tổng hợp) Có thể tra chữ Hán nhanh chóng trong bài đã trình bày P.124 (1.2MB)
Thẻ hình KARUTA 80 Kanjis Thẻ hình Karuta theo tiêu chuẩn trong bài Tham khảo trang khác (1.6MB)

* Dữ liệu đến đây được lưu trữ bằng PDF

 

Người hợp tác hình ảnh minh họa
Yamanoue Mai (nguyên giáo viên lãnh đạo lớp Canarinyo tại thành phố Hamamachu huyện Shizuoka),
Kobayashi Nana (sinh viên đại học ngoại ngữ Tokyo)
Người trình bày hình ảnh minh họa
株式会社あいぷらす,  絵夢工房,  学校イラスト,  グラフィックデザイン&イラストレーション M/Y/D/S,  ジーアンドイーコーポレーション,
株式会社 正進社,  なとみみわ,  マイクロソフト クリップアート,  郵政公社,  株式会社リコー プリントアウトファクトリー,
わたなべふみ(無料イラストクリップアート),  国際交流基金日本語国際センター「みんなの教材サイト」

 


Trở lên đầu trong trang này