Sách học sử dụng tự do bằng cách tải vê

Trung tâm nguyên cứu giáo dục đa văn hoá・đa ngôn ngữ bắt tay vào khai thác sách giáo dục dành cho các em có nguồn gốc liên quan đến nước ngoài. Nếu muốn học tập các môn trong trường được tiến bộ thì cần phải hiểu biết tiếng Nhật, tuy nhiên hiện nay rất có nhiều em gặp khó khăn về tiếng Nhật khi học tập trong trường.
Vì để giúp ích cho các em như vậy, từ trước đến nay đã đề xuất sách giảng dạy cho các em dùng tiếng Bồ Đào Nha, Phi-líp-pin, Tây Ban Nha, và đối tượng lần này là các em xuất thân Việt Nam nên đã phát hành sách học dành cho các em Việt Nam.
Đề án của sách này là “Con cò”. Con cò là một loài chim rất thân mật và gần gũi với người Việt Nam. Hình ảnh con cò còn được người Việt Nam đưa sâu sắc vào trong ca dao tục ngữ.
Sách học này không riêng chỉ vận dụng tại nhà trường mà còn có thể sử dụng học tập tại nhà và các lớp học tại khu vực viện trợ cho các em.

《Sách học chữ Hán》
Sách học này có giải thích bằng tiếng Việt và kèm theo những hình ảnh thú vị. Nếu có thể giúp cho các em học tập chữ Hán được vui vẻ và tạo nhiều thú vị thì chúng tôi cảm thấy rất hài lòng.