Talaan ng mga Pagpapanibagong Ginawa sa Website

 Itong mga kagamitan sa pagtuturo ay gumagamit ng pakinabang ng internet, at nilalayon nito na palaging magiging kapakipakinabang at madaling gamitin kaya kadalasan ito’y binabago at mas pinabubuti.

Year 2011

 • March 22nd
  • The teaching material of Fraction was uploaded. (Para sa Filipino Instructors)
 • March 2nd
  • The teaching material of Division was uploaded. (Para sa Filipino Instructors)
 • February 1st
  • The teaching material of Fraction was uploaded.(Para sa Japanese Instructors, Para sa Mag-aaral)

Year 2010

 • December 20th
  • The teaching material of Division was uploaded.(Para sa Japanese Instructors, Para sa Mag-aaral)
 • July 29th
  • The teaching material of Kanji “Ang KANJI ay Kaibigan 160 kanjis” “200 kanjis” were uploaded
  • The teaching material of Kanji “Ang KANJI ay Kaibigan 80 kanjis” was revised.
 • May 28th
  • Multilingual Forum is open.
 • February 5th
  • The teaching material of Kanji “Ang KANJI ay Kaibigan 80 kanjis” was uploaded

Year 2009

 • August 28th
  • The teaching material of Multiplication was uploaded.

Year 2008

 • September 17th
  • Tagalog page was uploaded.

 


To the top of this page