Kanji

Aralin ng KANJI sa pangalawang baitang : Kagamitan sa pagtuturo ng KANJI para sa mga batang Filipino sa Japan:Ang KANJI ay Kaibigan 160 kanjis

Ang KANJI ay Kaibigan “160 kanjis” ay isang materyal sa pagtuturo upang ang nilalaman ng “KANJI” sa pangalawang baitang ay madali at masayang maiintindihan. Ang mga salitang Hapon na ginagamit sa materyal na ito ay malapit ng isang hakbang sa mga salitang Hapon na ginagamit sa klase at isang layunin ng materyal na ito ay maging tulay ng pag-aaral ng “KANJI” sa pag-aaral sa klase. Ang mga batang nakakaintindi sa katangian ng “KANJI” ngunit mayroon pa ring pag-aalinlangang sa wikang Hapon ay makakapag-aral ng masaya at maayos.

Ang kahulugan ng titulo
Ang titulo ng materyal na ito “Ang Kanji ay Kaibigan” ay isinalin sa salitang Tagalog. Sa kasalukuyan ay maraming batang Filipino na nag-aaral sa paaralang elementarya ng bansang Hapon at karamihan ay nahihirapang mag-aral ng “KANJI”. Sa kadahilanang ito isinagawa ang pagbubuo ng materyal na ito upang makatulong at gayon din sa paglilinang ng interes sa pag-aaral ng “KANJI”. Sa gayon man ay maging malapit ang pakiramdam ng bata sa “KANJI” at naisin nilang maging kaibigan ito.

Paggamit
Get ADOBE READERKung gusto ninyong makita itong mga teaching materials sa PDF files, kailangan ang [Acrobat Reader] (libre). Kung wala nito, maaaring i-click lamang ang icon na nasa kanan at i-download ito mula sa site ng Adobe Systems Corporation.
“Pabalat, ang mga katangian at gabay at para sa magtuturo” (Tagalog) (PDF:1.0MB)
“Pabalat, ang mga katangian at gabay at para sa magtuturo” (English) (PDF:1.0MB)
“Para sa pagdadownload ng pang isahan” (PDF:8.5MB)
 
Leksyon Nilalaman Pahina Download
Leksyon-1
晴れ
sunny / fine snow cloud star
maaraw niyebe ulap bituin
P.1 (502KB)
Leksyon-2
spring summer autumn / fall winter
tagsibol tag-araw taglagas taglamig
P.6 (884KB)
Leksyon-3
お父さん お母さん お兄さん
father mother older brother
ama ina nakatatandang kapatid na lalaki
お姉さん
older sister younger brother younger sister
nakatatandang kapatid na babae nakababatang kapatid na lalaki nakababatang kapatid na babae
P.11 (560KB)
Leksyon-4
歩きます 走ります 止まります 公園
to walk to run to stop park
lumakad tumakbo huminto parke
P.16 (623KB)
Leksyon-5
行きます 来ます 帰ります 自てん
to go to come to go home bicycle
pumunta dumating umuwi sa bahay bisikleta
P.21 (572KB)
Leksyon-6
食べます
fish meat wheat rice to eat
isda karne trigo bigas kumain
P.26 (851KB)
Leksyon-7
cattle horse bird wing / feather
baka kabayo ibon pakpak / balahibo
鳴きます
pond to meow / to bark
lawa ngumiyaw / tumahol
P.31 (580KB)
Leksyon-8
多い 少ない 同じ 太い 細い
much / many little same / equal thick thin
marami kaunti pareho / kapantay makapal pino
P.36 (619KB)
Leksyon-9
長い 高い 新しい 古い
long tall new old
mahaba mataas / matangkad bago luma
P.41 (591KB)
Leksyon-10
思います 考えます
heart to feel / to think to think / to consider
puso / loob maramdaman / mag-isip mag-isip
言います
to speak / to say
magsalita / magsabi
P.46 (520KB)
Leksyon-11
north south east
hilaga / norte timog / sur silangan / oriental
西  
west gate  
kanluran / occidental tarangkahan  
P.51 (488KB)
Leksyon-12
valley sea way / road rock ship / boat
lambak dagat daan / kalye malaking bato barko / bangka
P.56 (519KB)
Leksyon-13
話します 聞きます
voice to speak / to talk / to tell to listen / to hear
boses magsalita / magsabi marinig / makinig
読みます    
to read    
magbasa    
P.61 (561KB)
Leksyon-14
かみの毛
head face neck body hair
ulo mukha leeg katawan buhok
P.66 (563KB)
Leksyon-15
近い 遠い 通ります 地図
near far to pass map
malapit malayo dumaan mapa
P.71 (464KB)
Leksyon-16
何時 3時5分
what? what time? five past three
ano? anong oras? alas tres singko
10才 2台 10回
10 years old 2 cars ten times
sampung taon gulang dalawang sasakyan sampung beses
P.76 (765KB)
Leksyon-17
morning night light wind
umaga gabi liwanag / ilaw hangin
P.81 (460KB)
Leksyon-18
直角
line right angle half
linya anggulong tumpak kalahati
P.86 (461KB)
Leksyon-19
知ります 作ります 教えます
to know to make to teach / to educate paper
alamin gumawa magturo papel
P.91 (600KB)
Leksyon-20
計算 書きます
calculation number to write circle point
kalkula numero magsulat / sumulat sirkulo / bilog punto
P.96 (463KB)
Leksyon-21
じゅん番 当てます
classroom class order / sequence to hit
silid-aralan klase pagkakasunud-sunod tamaan
P.101 (582KB)
Leksyon-22
画用
color form / figure picture / design drawing paper
kulay porma / pigura litrato / disenyo papel sa paghugis
P.106 (465KB)
Leksyon-23
引きます 切ります
to pull to cut black yellow brown
banatin putulin itim dilaw kayumanggi
P.111 (520KB)
Leksyon-24
楽しい 歌います
fun to sing inside / interior
masaya / nakalilibang umawit loob
outside / exterior
labas
P.116 (584KB)
Leksyon-25
会います
traffic electricity train to meet / to see
trapiko elektrisidad train magkilala / magkita
P.121 (745KB)
Leksyon-26
広い 明るい 野原
wide bright field
maluwag maliwanag parang
 
village / hometown parent  
nayon / bayan magulang  
P.126 (596KB)
Leksyon-27
市場 買います 売ります
market to buy / to purchase to sell / to vend
palengke bumili ibenta
 
ten thousand store / shop  
sampung libo tindahan  
P.131 (672KB)
Leksyon-28
強い 弱い
bow arrow sword strong weak
busog palaso ispada / tabak malakas mahina
P.136 (520KB)
Leksyon-29
every day Monday before after
araw-araw Lunes bago pagkatapos
P.141 (327KB)
Leksyon-30
between / among direction temple
pagitan direksyon templo
morning / a.m. afternoon / p.m.
umaga hapon
P.146 (464KB)
Leksyon-31
友だち
diary healthy / vitality a week friend
talaarawan malusog / kalakasan isang linggo kaibigan
P.151 (545KB)
Leksyon-32
Tokyo country now house door
Tokyo bansa ngayon bahay pinto
P.156 (456KB)
Leksyon-33
合わせます 答え 理科
to sum / to total answer science
buuin sagot siyensiya / agham
P.161 (567KB)
Leksyon-34
Japanese language social studies fine arts
wikang Hapon araling panlipunan sining
life environment studies
edukasyong pangkabuhayan
P.166 (501KB)
<apendiks>
Reviews from lesson 1 to lesson 5
Reviews mula sa aralin 1 hanggang 5
Do, if studies up to lesson 5 are completed.

Gawin kung ang pag-aaral hanggang sa aralin 5 ay natapos.
P.171 (193KB)
Reviews from lesson 1 to lesson 10
Reviews mula sa aralin 1 haggang 10
Do, if studies up to lesson 10 are completed.

Gawin kung ang pag-aaral hanggang sa aralin10 ay natapos.
P.173 (317KB)
Reviews from lesson 1 to lesson 15
Reviews mula sa aralin 1 haggang 15
Do, if studies up to lesson 15 are completed.

Gawin kung ang pag-aaral hanggang sa aralin 15 ay natapos.
P.175 (315KB)
Reviews from lesson 1 to lesson 20
Reviews mula sa aralin 1 haggang 20
Do, if studies up to lesson 20 are completed.

Gawin kung ang pag-aaral hanggang sa aralin 20 ay natapos.
P.177 (244KB)
Reviews from lesson 1 to lesson 25
Reviews mula sa aralin 1 haggang 25
Do, if studies up to lesson 25 are completed.

Gawin kung ang pag-aaral hanggang sa aralin 25 ay natapos.
P.179 (218KB)
Reviews from lesson 1 to lesson 30
Reviews mula sa aralin 1 haggang 30
Do, if studies up to lesson 30 are completed.

Gawin kung ang pag-aaral hanggang sa aralin 30 ay natapos.
P.181 (273KB)
Reviews from lesson 1 to lesson 34
Reviews mula sa aralin 1 haggang 34
Do, if studies up to lesson 34 are completed.

Gawin kung ang pag-aaral hanggang sa aralin 34 ay natapos.
P.183 (187KB)
PATTOMI JITEN 160 (Comprehensive Index)
PATTOMI JITEN 160 (Comprehensive Index)
KANJI shown in this teaching material can be found easily.

Ang mga kanji na naitala sa materyal sa pagtuturong ito ay makikita ng madali.
P.185 (806KB)
Exercises 1 - 34
pagsasanay 1 - 34
Children can try to solve various problems from simple constant exercises to quizzes.

Masusubukan ang ibat ibang uring tanong mula sa madaling pagsasanay sa palaisipan.
supplement
kapupunan
(1.6MB)
KARUTA 160 KANJIS (Cartas)

KARUTA 160 KANJIS (Baraha)
The playing cards based on this teaching material.

Ang playing cards (baraha) batay sa mga materyal na ito.
KARUTA [Card game] List
Listahan ng KARUTA [Card game]
supplement
kapupunan
(300KB)
cards of nouns with one KANJI character
card ng pangngalan sa isang titik na KANJI
supplement
kapupunan
(797KB)
cards of nouns with two or more KANJI characters
card ng pangngalan sa dalawa o mas maraming titik na KANJI
supplement
kapupunan
(729KB)
cards of adjectives and verbs
card ng pang-uri at pandiwa
supplement
kapupunan
(789KB)

* (Paalala) Ipinakilala ang mga sinalungguhitang “KANJI” sa naunang leksyon.
* Ang bahagi ng file hanggang dito ay PDF file.

 

 


To the top of this page