ดาวน์โหลดตำราเรียนฟรี

ศูนย์วิจัยพหุภาษาและวัฒนธรรมศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศ มุ่งพัฒนาและผลิตตำราเรียนสำหรับเยาวชนต่างชาติ เนื่องจาก การเรียนในการศึกษาภาคบังคับของประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในภาษาญี่ปุ่น แต่ในปัจจุบันเยาวชนต่างชาติจำนวนมากกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นในการเรียนในระบบโรงเรียน
ดังนั้น ทางศูนย์ฯ จึงได้ผลิตตำราเรียนสำหรับเยาวชนต่างชาติขึ้นมา เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนในระบบโรงเรียน ในปัจจุบันทางศูนย์ฯ ได้ผลิตตำราเรียนสำหรับเยาวชนต่างชาติมาแล้วเป็นภาษาต่าง ๆ ได้แก่ ภาษาโปรตุเกส ภาษาฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) ภาษาสเปน และภาษาเวียดนาม ในครั้งนี้ได้จัดทำตำราเรียนตัวอักษรคันจิสำหรับเยาวชนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นขึ้นมา
ชื่อโครงการ “นกขุนทอง” นกขุนทองเป็นนกที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี มีความสามารถในการเลียนเสียงคนและเสียงสัตว์ได้ เป็นเพื่อนเล่นของเด็กไทย และถือเป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้านชนิดหนึ่งของคนไทยอีกด้วย
ตำราเรียนนี้ท่านสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ไม่เพียงแค่ในโรงเรียนเท่านั้น ในห้องเรียนของกลุ่มอาสาสมัคร หรือในบ้านเองก็สามารถนำไปใช้ได้

《ตำราเรียนตัวอักษรคันจิ》
ตำราเรียนเล่มนี้มีภาพประกอบที่ทำให้ดูสนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมคำอธิบายภาษาไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำราเรียนเล่มนี้จะสามารถช่วยลดภาระในการเรียนตัวอักษรคันจิของผู้เรียนให้น้อยลง และสามารถเรียนตัวอักษรคันจิได้อย่างสนุกสนาน อันจะส่งผลทำให้ผู้เรียนมีความสนใจตัวอักษรคันจิขึ้นมาบ้าง

Thông báo