Kanji

ตัวอักษรคันจิสำหรับชั้นป.3 : ตำราเรียนตัวอักษรคันจิสำหรับเยาวชนไทยในญี่ปุ่น

ตำราเรียน “คันจิเพื่อนรัก 200 Kanjis” เป็นตำราเรียนตัวอักษรคันจิในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน สำหรับขั้นนี้ไม่เพียงแค่คำศัพท์ที่เขียนด้วยตัวอักษรคันจิตัวเดียวเท่านั้น คำศัพท์ที่เขียนด้วยตัวอักษรคันจิสองตัวขึ้นไป และคำศัพท์ที่มีความหมายในเชิงนามธรรมก็จะมีมากขึ้น มีแบบฝึกหัดสำหรับอ่านในหน้าที่ 5 ของแต่ละบท ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของคำศัพท์จากบริบทในประโยค “การเรียนตัวอักษรคันจิ” ที่เชื่อมโยงกับ “ความสามารถในการเข้าใจประโยค” ทำให้ผู้เรียนรู้สึกถึงการประสบผลสำเร็จในการเรียน ซึ่งมีส่วนทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากศึกษาต่อไปเรื่อย ๆ อีก

ความหมายของชื่อตำราเรียน
“คันจิเพื่อนรัก” เป็นชื่อตำราเรียนที่มาจากภาษาไทย มีความหมายในภาษาญี่ปุ่นว่า “Kanji wa tomodachi” ปัจจุบันนี้ โรงเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น มีนักเรียนชาวไทยเรียนอยู่เป็นจำนวนมาก และนักเรียนส่วนใหญ่ต่างประสบปัญหาในการเรียนตัวอักษรคันจิ การเรียนอย่างสนุกสนานจะช่วยลดภาระในการเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนหันมาสนใจตัวอักษรคันจิ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำราเรียนเล่มนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ หันมา “เป็นเพื่อนกับตัวอักษรคันจิ” ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงได้ตั้งชื่อตำราเรียนเล่มนี้ว่า “คันจิเพื่อนรัก” ขึ้นมา

วิธีใช้
Get ADOBE READERในการเปิดไฟล์ตำราเรียนแบบ PDF จำเป็นต้องมีโปรแกรม “Acrobat Reader” (ฟรี) รองรับ สำหรับท่านที่ยังไม่มีกรุณาคลิ๊กที่ไอคอนขวามือเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ของบริษัท Adobe System
“หน้าปก จุดเด่นของตำราเรียนเล่มนี้ สำหรับครูผู้สอน” (PDF:303KB)
“ดาวน์โหลดตำราเรียนทั้งเล่ม” (PDF:38.2MB)
 
<เนื้อหา>
บทที่ เนื้อหา หน้า ดาวน์โหลด
บทที่ 1
植える
ดวงอาทิตย์ ใบไม้ ผล ราก ปลูก สีเขียว
P.1 (1.1MB)
บทที่ 2
暑い 寒い 温度
ร้อน หนาว อุณหภูมิ ลมหายใจ น้ำแข็ง
P.6 (1.3MB)
บทที่ 3
予定 決める
ตาราง กำหนดการ ตัดสินใจ
意見
ความคิดเห็น คำที่ใช้วางหลังชื่อเด็กผู้ชาย
P.11 (960KB)
บทที่ 4
しん号 待つ する 進む
สัญญาณไฟจราจร รอ ระวัง ไปข้างหน้า
道路
ถนน เสา
P.16 (848KB)
บทที่ 5
คิวชู จังหวัด เกาะ สะพาน มีชื่อเสียง ลูกค้า
P.21 (1.0MB)
บทที่ 6
悪い 安い 苦しい 速い 深い
เลว ราคาถูก อึดอัด เร็ว ลึก
P.26 (1.1MB)
บทที่ 7
祭り お面 始まる 終わる 打つ
งานเทศกาล ปี่, ขลุ่ย หน้ากาก เริ่ม จบ ตี
P.31 (2.1MB)
บทที่ 8
習う
สมัยก่อน กล่อง พู่กัน ประโยค เรียน
P.36 (1.2MB)
บทที่ 9
病院 医者
สถานี โรงพยาบาล ยา หมอ
P.41 (984KB)
บทที่ 10
曲がる
ทะเลสาบ ชายฝั่ง ท่องเที่ยว ศาลเจ้า โรงรถ เลี้ยว
P.46 (1.0MB)
บทที่ 11
宿題 写す 配る
กระดานดำ การบ้าน ภาคการศึกษา คัดลอก แจก
P.51 (996KB)
บทที่ 12
農業 商業 品物
เกษตรกรรม การค้า ร้านดอกไม้ สิ่งของ
P.56 (1.4MB)
บทที่ 13
幸福
นิทาน มีความสุข ศูนย์กลาง ข้าง ๆ พระราชวัง
P.61 (1.4MB)
บทที่ 14
する れんらく帳
เรียน ตัวอักษรคันจิ กลอน อิสระ สมุดจดการบ้าน
P.66 (999KB)
บทที่ 15
等しい 短い
ปัญหา สูตร เท่ากัน ทั้งคู่ 2 เท่า สั้น
P.71 (877KB)
บทที่ 16
起きる 急ぐ 乗る 泳ぐ
ตื่น รีบ ขึ้น ว่ายน้ำ คลื่น
P.76 (965KB)
บทที่ 17
投げる 受ける 拾う 8対5
ขว้าง, ปา รับ เก็บ 8 ต่อ 5 ฝึกหัด
P.81 (1.2MB)
บทที่ 18
ปีที่แล้ว ส่วนสูง จมูก ฟัน นิ้ว เสื้อผ้า
P.86 (1.2MB)
บทที่ 19
研究 調べる 感想
ศึกษา, วิจัย ค้นคว้า ความเห็น เหล็ก
P.91 (1.3MB)
บทที่ 20
勝つ 負ける 守る 取る
ชนะ แพ้ ปกป้อง, รักษา หยิบ, จับ ครั้งที่ 1
P.96 (1.2MB)
บทที่ 21
お化け 消える 助ける 開ける 着る 暗い
ผี ดับ ช่วยเหลือ เปิด ใส่ มืด
P.101 (1.0MB)
บทที่ 22
育てる 向く
ไร่ จาน รสชาติ ปลูก, เลี้ยงดู, ดูแล หัน
P.106 (1.1MB)
บทที่ 23
住所
ที่อยู่ มหานคร เขต หมู่ที่ 2 คุณ
P.111 (1.0MB)
บทที่ 24
送る 重い 軽い 運ぶ
สัมภาระ ส่ง หนัก เบา แบก, ขน
P.116 (1.1MB)
บทที่ 25
悲しい 死ぬ 平ら
เสียใจ ตาย ชีวิต เลือด แบน, เรียบ
P.121 (870KB)
บทที่ 26
追う 放す 転ぶ
ตาม ปล่อย หกล้ม เนิน แกะ
P.126 (1.2MB)
บทที่ 27
お礼 使う 役に 申す
เจ้าของร้าน คำขอบคุณ ใช้ มีประโยชน์ ชื่อ
P.131 (1.3MB)
บทที่ 28
全部 代わる する
ทั้งหมด อื่น ๆ อุปกรณ์ เปลี่ยน, แทน จัดระเบียบ
P.136 (992KB)
บทที่ 29
1 วินาที ชั้น (สี) เงิน เข้าแถวเดียว เวร, หน้าที่
P.141 (1.3MB)
บทที่ 30
昭和 登る
สมัยโชวะ รูปถ่าย ครอบครัว ชั้น 2 ปีน, ขึ้น
P.146 (1.3MB)
บทที่ 31
สวน ถ่าน น้ำมัน ถั่ว ต่อไป
P.151 (1.5MB)
บทที่ 32
飲む 持つ
น้ำร้อน เหล้า เปลือก ดื่ม ถือ, มี
P.156 (1.0MB)
บทที่ 33
โลก มหาสมุทรแฟซิฟิก ท่าเรือ
動く  
คิดค้น, ประดิษฐ์ขึ้น ขยับ
P.161 (1.1MB)
บทที่ 34
世界 ゆうびん局 返す
โลก ที่ทำการไปรษณีย์ ห้องสมุด คืน
P.166 (1.1MB)
บทที่ 35
委員 仕事 相談する
กรรมการ งาน ปรึกษา
P.171 (1.0MB)
บทที่ 36
美しい 流れる 遊ぶ 落ちる 集める
สวย ไหล เล่น หล่น เก็บ, สะสม
P.176 (1.4MB)
<ภาคผนวก>
ทบทวนบทที่ 1 - 5 Hทำหลังจากเรียนบทที่ 5 จบแล้ว P.181 (600KB)
ทบทวนบทที่ 1 - 10 ทำหลังจากเรียนบทที่ 10 จบแล้ว P.183 (356KB)
ทบทวนบทที่ 1 - 15 ทำหลังจากเรียนบทที่ 15 จบแล้ว P.185 (402KB)
ทบทวนบทที่ 1 - 20 ทำหลังจากเรียนบทที่ 20 จบแล้ว P.187 (431KB)
ทบทวนบทที่ 1 - 25 ทำหลังจากเรียนบทที่ 25 จบแล้ว P.189 (630KB)
ทบทวนบทที่ 1 - 30 ทำหลังจากเรียนบทที่ 30 จบแล้ว P.191 (644KB)
ทบทวนบทที่ 1 - 36 ทำหลังจากเรียนบทที่ 36 จบแล้ว P.193 (336KB)
ดรรชนีคำศัพท์ 200 (รวมทั้งเล่ม) สามารถหาตัวอักษรคันจิที่อยู่ในตำราเรียนเล่มนี้ได้ในชั่วพริบตา P.195 (2.0MB)
แบบฝึกหัด 1 - 36 สามารถลองทำแบบฝึกหัดหลากหลายแบบได้ แผ่นแนบ (2.9MB)
การ์ดคารุตะ 200 kanjis การ์ดคารุตะสำหรับตำราเรียนเล่มนี้ การ์ดคารุตะ แผ่นแนบ (856KB)
การ์ดคำนาม 1 ตัวอักษร แผ่นแนบ (1.0MB)
การ์ดคำนาม 2 ตัวอักษรขึ้นไป แผ่นแนบ (1.3MB)
คำคุณศัพท์และการ์ดคำกริยา แผ่นแนบ (1.5MB)

* ตัวอักษรคันจิที่ขีดเส้นใต้เป็นตัวอักษรคันจิที่เคยเรียนมาก่อนแล้ว
* ไฟล์ที่อยู่ถึงตรงนี้เป็นไฟล์ PDF

 

ภาพประกอบโดย
มาอิ ยามาโนอุเอะ (อาจารย์ประจำห้องเรียน Canarinho เมืองฮามามัทสึ จ.ชิสึโอกะ) และ นานะ โคบายาชิ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศ)
สนับสนุนภาพประกอบโดย
株式会社あいぷらす,  絵夢工房,  学校イラスト,  グラフィックデザイン&イラストレーション M/Y/D/S,  ジーアンドイーコーポレーション,
株式会社 正進社,  なとみみわ,  マイクロソフト クリップアート,  郵政公社,  株式会社リコー プリントアウトファクトリー,
わたなべふみ(無料イラストクリップアート),  「白地図、世界地図、日本地図が無料」
国際交流基金日本語国際センター「みんなの教材サイト」
*次の3点は文部科学省の科学研究費補助金の支援を受けた研究(研究代表者:国立教育政策研究所教育研究情報センター 小松幸廣)にて製作されたイラストです。
・「拾う」ICA05472(17-1、17-2)
・「血」ICA06302(25-1,25-2)
・「炭」ICA01643(31-1,31-2)
สนับสนุนภาพ
石田めん羊牧場,  イノウエコーポレーション,  魚津水族館,  釧路市役所,  滋賀県庁,  東京発フリー写真素材集,
タイ国政府観光庁 (Tourism Authority of Thailand)

 


กลับไปข้างบน