Kanji

ตัวอักษรคันจิสำหรับชั้นป.2 : ตำราเรียนตัวอักษรคันจิสำหรับเยาวชนไทยในญี่ปุ่น

ตำราเรียน “คันจิเพื่อนรัก 160 Kanjis” เป็นตำราเรียนตัวอักษรคันจิในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน ซึ่งเป็นการลดภาระในการเรียนตัวอักษรคันจิให้แก่ผู้เรียนด้วย โดยมุ่งหมายให้ตำราเรียนเล่มนี้เป็นเสมือนสะพานเชื่อมไปสู่ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในห้องเรียนได้มากขึ้น อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าผู้เรียนจะเข้าใจลักษณะเฉพาะของตัวอักษรคันจิแล้วก็ตาม แต่ผู้เรียนที่ยังไม่มั่นใจในภาษาญี่ปุ่นของตัวเอง ก็สามารถใช้ตำราเรียนเล่มนี้เรียนได้อย่างสนุกสนาน

ความหมายของชื่อตำราเรียน
“คันจิเพื่อนรัก” เป็นชื่อตำราเรียนที่มาจากภาษาไทย มีความหมายในภาษาญี่ปุ่นว่า “Kanji wa tomodachi” ปัจจุบันนี้ โรงเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น มีนักเรียนชาวไทยเรียนอยู่เป็นจำนวนมาก และนักเรียนส่วนใหญ่ต่างประสบปัญหาในการเรียนตัวอักษรคันจิ การเรียนอย่างสนุกสนานจะช่วยลดภาระในการเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนหันมาสนใจตัวอักษรคันจิ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำราเรียนเล่มนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ หันมา “เป็นเพื่อนกับตัวอักษรคันจิ” ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงได้ตั้งชื่อตำราเรียนเล่มนี้ว่า “คันจิเพื่อนรัก” ขึ้นมา

วิธีใช้
Get ADOBE READERในการเปิดไฟล์ตำราเรียนแบบ PDF จำเป็นต้องมีโปรแกรม “Acrobat Reader” (ฟรี) รองรับ สำหรับท่านที่ยังไม่มีกรุณาคลิ๊กที่ไอคอนขวามือเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ของบริษัท Adobe System
“หน้าปก จุดเด่นของตำราเรียนเล่มนี้ สำหรับครูผู้สอน” (PDF:273KB)
“ดาวน์โหลดตำราเรียนทั้งเล่ม” (PDF:19.6MB)
 
<เนื้อหา>
บทที่ เนื้อหา หน้า ดาวน์โหลด
บทที่ 1
晴れ
อากาศแจ่มใส หิมะ เมฆ ดาว
P.1 (849KB)
บทที่ 2
ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว
P.6 (1.4MB)
บทที่ 3
お父さん お母さん お兄さん お姉さん
พ่อ แม่ พี่ชาย พี่สาว น้องชาย น้องสาว
P.11 (1.0MB)
บทที่ 4
歩きます 走ります 止まります 公園
เดิน วิ่ง หยุด สวนสาธารณะ
P.16 (1.2MB)
บทที่ 5
行きます 来ます 帰ります 自てん
ไป มา กลับ รถ
P.21 (1.1MB)
บทที่ 6
食べます
ปลา เนื้อ ข้าวสาลี ข้าวเจ้า กิน
P.26 (1.6MB)
บทที่ 7
鳴きます
วัว ม้า นก ปีก บ่อน้ำ ร้อง
P.31 (1.1MB)
บทที่ 8
多い 少ない 同じ 太い 細い
มาก น้อย เหมือนกัน ใหญ่, อ้วน เล็ก, ผอม
P.36 (932KB)
บทที่ 9
長い 高い 新しい 古い
ยาว สูง ใหม่ เก่า
P.41 (922KB)
บทที่ 10
思います 考えます 言います
ใจ นึก คิด พูด
P.46 (860KB)
บทที่ 11
西
ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ประตู
P.51 (696KB)
บทที่ 12
หุบเขา ทะเล ถนน หิน เรือ
P.56 (991KB)
บทที่ 13
話します 聞きます 読みます
เสียง พูด ฟัง อ่าน
P.61 (1.1MB)
บทที่ 14
かみの毛
หัว หน้า คอ ร่างกาย ผม
P.66 (1.1MB)
บทที่ 15
近い 遠い 通ります 地図
ใกล้ ไกล ผ่าน แผนที่
P.71 (774KB)
บทที่ 16
何時 3時5分 10才 2台 10回
อะไร กี่โมง 3 นาฬิกา 5 นาที 10 ขวบ 2 คัน 10 ครั้ง
P.76 (1.7MB)
บทที่ 17
ตอนเช้า ตอนกลางคืน แสง ลม
P.81 (655KB)
บทที่ 18
直角
เส้น มุมฉาก ครึ่ง
P.86 (713KB)
บทที่ 19
知ります 作ります 教えます
รู้ ทำ สอน กระดาษ
P.91 (1.1MB)
บทที่ 20
計算 書きます
คำนวณ จำนวน เขียน วงกลม จุด
P.96 (817KB)
บทที่ 21
じゅん番 当てます
ห้องเรียน ห้อง ลำดับ ยิงเป้า, ทาย, เดา
P.101 (968KB)
บทที่ 22
画用
สี รูปร่าง ภาพวาด กระดาษวาดภาพ
P.106 (735KB)
บทที่ 23
引きます 切ります
ดึง ตัด สีดำ สีเหลือง สีน้ำตาล
P.111 (916KB)
บทที่ 24
楽しい 歌います
สนุก ร้องเพลง ข้างใน ข้างนอก
P.116 (843KB)
บทที่ 25
会います
การจราจร ไฟฟ้า รถไฟ พบ
P.121 (1.3MB)
บทที่ 26
広い 明るい 野原
กว้าง สว่าง ทุ่งหญ้า หมู่บ้าน พ่อแม่
P.126 (1.1MB)
บทที่ 27
市場 買います 売ります
ตลาด ซื้อ ขาย หมื่น ร้าน
P.131 (1.2MB)
บทที่ 28
強い 弱い
คันธนู ลูกศร ดาบ แข็งแกร่ง อ่อนแอ
P.136 (912KB)
บทที่ 29
ทุกวัน วันจันทร์ ก่อน หลัง
P.141 (990KB)
บทที่ 30
ระหว่าง ทิศทาง วัด ช่วงเช้า ช่วงบ่าย
P.146 (840KB)
บทที่ 31
友だち
บันทึกประจำวัน แข็งแรง 1 อาทิตย์ เพื่อน
P.151 (1.1MB)
บทที่ 32
โตเกียว ประเทศ ตอนนี้ บ้าน ประตู
P.156 (917KB)
บทที่ 33
合わせます 答え 理科
รวม คำตอบ วิทยาศาสตร์
P.161 (912KB)
บทที่ 34
ภาษาญี่ปุ่น สังคม งานฝีมือ การใช้ชีวิต
P.166 (777KB)
<ภาคผนวก>
ทบทวนบทที่ 1 - 5 ทำหลังจากเรียนบทที่ 5 จบแล้ว P.171 (177KB)
ทบทวนบทที่ 1 - 10 ทำหลังจากเรียนบทที่ 10 จบแล้ว P.173 (331KB)
ทบทวนบทที่ 1 - 15 ทำหลังจากเรียนบทที่ 15 จบแล้ว P.175 (253KB)
ทบทวนบทที่ 1 - 20 ทำหลังจากเรียนบทที่ 20 จบแล้ว P.177 (268KB)
ทบทวนบทที่ 1 - 25 ทำหลังจากเรียนบทที่ 25 จบแล้ว P.179 (213KB)
ทบทวนบทที่ 1 - 30 ทำหลังจากเรียนบทที่ 30 จบแล้ว P.181 (182KB)
ทบทวนบทที่ 1 - 34 ทำหลังจากเรียนบทที่ 34 จบแล้ว P.183 (203KB)
ดรรชนีคำศัพท์ 160 (รวมทั้งเล่ม) สามารถหาตัวอักษรคันจิที่อยู่ในตำราเรียนเล่มนี้ได้ในชั่วพริบตา P.185 (907KB)
แบบฝึกหัด 1 - 34 สามารถลองทำแบบฝึกหัดหลากหลายแบบได้ แผ่นแนบ (4.0MB)
การ์ดคารุตะ 160 kanjis การ์ดคารุตะสำหรับตำราเรียนเล่มนี้ การ์ดคารุตะ แผ่นแนบ (809KB)
การ์ดคำนาม 1 ตัวอักษร แผ่นแนบ (1.2MB)
การ์ดคำนาม 2 ตัวอักษรขึ้นไป แผ่นแนบ (998KB)
คำคุณศัพท์และการ์ดคำกริยา แผ่นแนบ (1.5MB)

* ตัวอักษรคันจิที่ขีดเส้นใต้เป็นตัวอักษรคันจิที่เคยเรียนมาก่อนแล้ว
* ไฟล์ที่อยู่ถึงตรงนี้เป็นไฟล์ PDF

 

ภาพประกอบโดย
มาอิ ยามาโนอุเอะ (อาจารย์ประจำห้องเรียน Canarinho เมืองฮามามัทสึ จ.ชิสึโอกะ) และ นานะ โคบายาชิ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศ)
สนับสนุนภาพประกอบโดย
株式会社あいぷらす,  絵夢工房,  学校イラスト,  グラフィックデザイン&イラストレーション M/Y/D/S,  ジーアンドイーコーポレーション,
株式会社 正進社,  なとみみわ,  マイクロソフト クリップアート,  郵政公社,  株式会社リコー プリントアウトファクトリー,
わたなべふみ(無料イラストクリップアート),  国際交流基金日本語国際センター「みんなの教材サイト」
สนับสนุนภาพ
釧路市役所,  十日町市役所,  プリント生活

 


กลับไปข้างบน