ข้อมูลการปรับปรุงย้อนหลัง

ตำราเรียนเล่มนี้นำข้อดีของตำราเรียนออนไลน์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา ในกรณีที่เพิ่มแบบฝึกหัดใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ จะใช้หน้าเว็บเพจนี้ประกาศแจ้งให้ทราบ

ปี 2013

  • 31 กรกฎาคม
    • เปิดตัวตำราเรียนตัวอักษรคันจิ "ตัวอักษรคันจิสำหรับชั้นป.2" และ "ตัวอักษรคันจิสำหรับชั้นป.3"
  • 28 มีนาคม
    • เปิดตัวตำราเรียนตัวอักษรคันจิ “ตัวอักษรคันจิสำหรับชั้นป.1”

 


กลับไปข้างบน