ตำราเรียนสำหรับเด็กที่มีพื้นภูมิต่างชาติ

ตำราเรียนสำหรับเด็กที่มีพื้นภูมิต่างชาติ

ตำราเรียนสำหรับเด็กที่มีพื้นภูมิต่างชาติ

ตำราเรียนสำหรับเด็กที่มีพื้นภูมิต่างชาติ

การพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กต่างชาติที่พำนักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นนั้นถือเป็นปัญหาเร่งด่วนทางสังคมในปัจจุบัน ทางสถาบันเราได้พัฒนาตำราเรียนสำหรับเด็กนักเรียนต่างชาติที่เรียนวิชาต่างๆ ในโรงเรียนพร้อมกับเรียนภาษาญี่ปุ่น* และจัดทำตำราเรียนหลายภาษา ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดทำตำราเรียนฉบับภาษาโปรตุเกส ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาสเปน ภาษาเวียดนาม และภาษาไทย และเผยแพร่ตำราเรียนเหล่านี้ทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ต

*การพัฒนานี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปนี จำกัด

ตำราเรียนเหล่านี้เขียนด้วยภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย รวมทั้งมีภาพประกอบที่ช่วยให้ทำความเข้าใจมากมาย เพื่อให้เด็กๆ สามารถเรียนตัวอักษรคันจิและคณิตศาสตร์ได้อย่างสนุกสนาน

  

กรุณาให้ความร่วมมือกับแบบสอบถาม แบบสอบถามนี้ไม่บังคับตอบ 

ไทย

  

ตำราเรียนที่สามารถดาวน์โหลดและใช้ได้อย่างอิสระ