Mga Kagamitan sa Pagtuturo para sa mga Batang May Kaugnayan sa Dayuhang Bansa

Mga Kagamitan sa Pagtuturo para sa mga Batang May Kaugnayan sa Dayuhang Bansa

Mga Kagamitan sa Pagtuturo para sa mga Batang May Kaugnayan sa Dayuhang Bansa

Mga Kagamitan sa Pagtuturo para sa mga Batang May Kaugnayan sa Dayuhang Bansa

Nagiging kagyat na isyu ng lipunan ngayon na pabutihin ang edukasyon ng mga anak ng mga dayuhang naninirahan sa Bansa na patuloy na dumarami. Pinapaunlad* ng paaralan na ito ang mga kagamitan sa pagtuturo para sa mga dayuhang mag-aaral upang makapag-aral sila ng mga asignatura habang nag-aaral sila ng wikang Hapon, at ito’y ginagawa sa iba’t ibang wika. Sa ngayon, ginawa ang mga kagamitan sa pagtuturo sa Portuges, Pilipino, Espanyol, Vietnamese at Thai, at ang lahat ng mga kagamitang ito ay inihahayag sa Internet.

*Ang pag-unlad ay itinaguyod ng Mitsui & Co., Ltd.

Ang mga kagamitan sa pagtuturo ay isinulat sa pamamagitan ng madaling wikang Hapon, ginamitan ng maraming larawan para makapanghikayat upang maunawaan at binuo upang masayang makapag-aral ng Kanji at Matematika.

Mangyaring makipagtulungan sa talatanungan Opsyonal ang pagsagot sa questionnaire na ito.

Filipino

Mga kagamitan sa pagtuturo na maida-download at malayang magamit