Home>06 放射線被ばくに関する基礎知識 Ⅲ


Faktor-faktor asas berhubung dengan pendedahan terhadap radiasi yang terhasil akibat kemalangan loji nuklear – Bahagian 3

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 3 (マレーシア語)

Faktor-faktor asas berhubung dengan pendedahan terhadap radiasi yang terhasil akibat kemalangan loji nuklear – Bahagian 3

1. 'Media massa telah melaporkan pencemaran makanan oleh radiasi. Adakah langkah-langkah beringat-ingat yang perlu kita ambil semasa kita makan sayur-sayuran atau makanan-makanan lain?

Kebanyakan radiasi yang dapat dikesan pada sayur-sayuran terdapat pada permukaannya. Kita boleh mengurangkan bahan-bahan yang tercemar itu dengan mencucinya betul-betul, merebusnya (membuang air rebusan) dan mengupas kulit sayur-sayuran itu.

2. Bagi penduduk-penduduk di kawasan pemindahan dan mereka-mereka yang telah diarahkan supaya tinggal di dalam rumah, apakah yang harus dilakukan terhadap pakaian-pakaian yang dapat dikesan terkena pencemaran radiasi?

Setakat ini, belum ada seorang pun yang didapati terkena pencemaran radiasi yang membahayakan kesihatannya. Setelah pakaian itu dicuci seperti selalu, pakaian itu selamat digunakan seperti biasa.

3. Apakah yang harus dilakukan terhadap air cucian pakaian yang telah digunakan untuk dekontaminasi?

Adalah selamat bagi kita membuangkan air itu ke dalam sistem kumbahan biasa.

4. Adakah selamat bagi kita berhubungan dengan orang-orang yang datang dari kawasan-kawasan yang terjejas?

Apabila kita menerima seseorang penghuni kawasan pemindahan dari kawasan yang terjejas dengan radiasi, adalah baiknya kita menyuruh dia menanggalkan pakaian luarnya, dan pergi mandi dahulu. Semasa mandi, seseorang itu hendaklah memberi perhatian yang lebih terhadap mensyampu rambutnya, mencuci muka dan badannya serta memberus permukaan kulit di keliling kuku-kuku jari. Adalah selamat kita membiarkan air mandi mengalir seperti biasa. Kereta yang digunakan untuk memindahkan penduduk-penduduk, mungkin juga terkena pencemaran radioaktif. Bagi kereta-kereta ini, menjalani pencucian kereta seperti biasa sudah memadai. Air cucian kereta juga boleh dibuangkan ke dalam sistem kumbahan.


Khmer_Basic facts regarding radiation exposure resulting from the nuclear plant accident - Part 3

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 3 (カンボジア語)

Basic facts regarding radiation exposure resulting from the nuclear plant accident - Part 3

Khmer_hibaku3(PDF)


Basic facts regarding radiation exposure resulting from the nuclear plant accident - Part 4

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 4 (英語)

Basic facts regarding radiation exposure resulting from the nuclear plant accident - Part 4

http://www.nirs.go.jp/ENG/index.html


Những kiến thức cơ bản về nhiễm xạ Thông báo lần thứ 3

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第3報 (ベトナム語)

Những kiến thức cơ bản về nhiễm xạ Thông báo lần thứ 3
Chủ nhật, ngày 20 tháng 3 năm 2011
Viện nghiên cứu tổng hợp y học phóng xạ
(National Institute of Radiological Sciences)

1. Về những thực phẩm bị nhiểm xạ, cần lưu ý điều gì khi ăn rau xanh v.v… ?
Các loại chất phóng xạ được phát hiện trong rau hầu hết dính vào bề mặt của rau.
Do đó, qua các biện pháp như rửa, luộc (bỏ nước đã luộc), gọt vỏ, hoặc bỏ lá ở ngoài sẽ có thể giảm bớt được độ ô nhiễm của rau.

2. Người dân ở khu vực phải sơ tán hoặc lánh nạn trong nhà xử lý thế nào quần áo đã mặc khi đi sơ tán hoặc quần áo bị phát hiện có chất phóng xạ ?
Đến thời điểm này, chưa thấy một người dân nào ở khu vực phải sơ tán hoặc lánh nạn trong nhà có kết quả nhiễm xạ trong quần áo ảnh hưởng tới sức khỏe. Chúng ta cứ giặt ủi bình thường và tiếp tục mặc cũng không sao cả.

3. Chúng ta nên xử lý nước đã sử dụng để khử nhiễm hoặc giặt quần áo như thế nào?
Cứ đổ vào hệ thống thoát nước thông thường.

4. Khi tiếp nhận những người tị nạn từ các vùng bị nhiễm xạ đến sơ tán, chúng ta có cần làm gì không?
Khi tiếp nhận những người tị nạn từ các khu vực bị thảm họa v.v… thì đầu tiên để những người đó cởi áo khoác, áo gió v.v… và cho tắm vòi sen. Khi tắm phải gội đầu bằng dầu gội đầu, rửa mặt và tắm sạch người. Lưu ý rửa kỹ kẽ móng tay, móng chân. Nước đã dùng có thể xả bình thường.
Ngoài ra, xe cộ đã sử dụng để di chuyển từ nơi bị thảm họa cũng có thể dính chất phóng xạ nên chỉ cần rửa xe như bình thường. Nước rửa xe cũng có thể xả bình thường.


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการได้รับกัมมันตภาพรังสี (รายงานครั้งที่สาม)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第3報(タイ語)
Thahi_hibaku3《PDF》

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการได้รับกัมมันตภาพรังสี (รายงานครั้งที่สาม)
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๐๑๑
โดย สถาบันวิจัยกัมมันตรังสีและการแพทย์แห่งชาติ

1. เกี่ยวกับสิ่งบริโภคที่ปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสี ควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องใดบ้างเมื่อ
บริโภคพวกพืชผัก เป็นต้น ?
สารกัมมันตภาพรังสีที่ตรวจพบในผักเกือบทั้งหมดติดเกาะอยู่เฉพาะบริเวณพื้นผิวนอกของใบผักเท่านั้น เพราะฉะนั้น การล้างผักให้สะอาด การลวกผัก (โดยทิ้งน้ำที่ลวกไป) การปอกเปลือกหรือการเด็ดเอาใบผักส่วนนอกออก จะสามารถช่วยลดปริมาณกัมมันตภาพรังที่ปนเปื้อนลงได้

2. สำหรับประชาชนในเขตลี้ภัยและในเขตที่ได้รับคำแนะนำให้หลบอยู่ในอาคาร ควรจะทำอย่างไรดีกับเสื้อผ้าที่ใส่ตอนลี้ภัยมา หรือเสื้อผ้าที่ถูกตรวจพบว่ามีกัมมันตภาพรังสีติดมา ?
จนกระทั่งถึงขณะนี้ ยังไม่มีการตรวจพบกัมมันตภาพรังสีที่ติดมากับเสื้อผ้าของประชาชนในเขตลี้ภัยและในเขตที่ได้รับคำแนะนำให้หลบอยู่ในอาคารในปริมาณซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่อย่างใด ขอให้ซักผ้าตามปกติและไม่ต้องกังวลใจถ้าจะใส่เสื้อผ้าที่ซักแล้วต่อไป

3. จะทำอย่างไรดีกับน้ำที่ใช้ซักผ้าหรือน้ำที่ใช้ชำระล้างกัมมันตภาพรังสีที่ติดมากับเสื้อผ้า ?
สามารถระบายน้ำทิ้งได้ตามปกติ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

4. จะมีปัญหาอย่างใดไหม ถ้าจะให้ความช่วยเหลือรับผู้ลี้ภัยจากเขตที่ประสบภัยพิบัติในสภาพเสื้อผ้าชุดเดียวกับที่ใส่มาตอนลี้ภัย ?
ในกรณีที่ให้ความช่วยเหลือรับผู้ลี้ภัยจากเขตที่ประสบภัยพิบัติ กรุณาให้ผู้ลี้ภัยถอดเสื้อโค้ตหรือเสื้อกันหนาวออก และให้อาบน้ำฝักบัวชำระล้างร่างกายก่อนเป็นอันดับแรก การอาบน้ำ ขอให้สระผมด้วยแชมพูก่อน จากนั้นจึงล้างหน้า และชำระล้างร่างกายเป็นอันดับสุดท้าย ในระหว่างที่ชำระล้างร่างกาย กรุณาล้างซอกเล็บทุกมุมให้สะอาดหมดจด น้ำร้อนที่ใช้อาบน้ำสามารถระบายทิ้งไปได้โดยไม่มีปัญหา
นอกจากนี้ มีความเป็นไปได้ว่าสารกัมมันตภาพรังสีอาจจะติดมากับรถที่ใช้ขับลี้ภัยมาจากเขตที่ประสบภัยพิบัติ การล้างรถสามารถล้างได้ตามปกติ และน้ำล้างรถก็สามารถปล่อยให้ระบายทิ้งไปได้ในสภาพนั้น


Información básica sobre los daños causados por la radioactividad de la central nuclear número 3

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第3報 (スペイン語)

Información básica sobre los daños causados por la radioactividad de la central nuclear número 3
Domingo, 20 de marzo del 2011 (año 23 de la era Heisei )
Instituto Nacional de Ciencias Radiológicas

1. ¿En cuanto a alimentación contaminada, qué cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de consumir, por ejemplo, verduras?

Se supone que casi todas las sustancias radioactivas que se han detectado en las verduras se quedan sobre la superficie de las verduras.
Por lo tanto, es posible disminuir la cantidad de contaminación a través de un buen lavado, hervido (hay que recordar tirar el agua hervida) y quitando las cáscaras y hojas de las verduras.

2. ¿Qué pueden hacer los habitantes que vivían en la zona donde se ha ordenado la evacuación y permanecer en su lugar con la ropa que utilizaron durante el proceso de evacuación y en la que se ha encontrado cierta cantidad de radiaciones tras la prueba de contaminación?

Por el momento, no se han encontrado en la ropa de los habitantes de dicha zona cantidades de radiación que puedan afectar a la salud, por lo cual pueden seguir usando la misma ropa tras haberla lavado de forma normal.

3. ¿Qué podemos hacer con el agua que hemos usado para descontaminar la ropa y lavarla?

Pueden tirar el agua al desagüe de forma normal.

4. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de recibir a las personas que fueron evacuados de la zona afectada?

Cuando reciban a las personas que fueron evacuados de la zona donde se recomendó la evacuación, lo primero que deben hacer es solicitarles que se quiten la chaqueta y se duchen. Cuando estén en la ducha, deben lavarse bien el cabello, la cara y el cuerpo. Tienen que limpiarse bien también las uñas cuando se laven su cuerpo. El agua de la ducha se puede tirar de forma normal.
También es posible que queden sustancias radioactivas en el coche utilizado para salir de la zona afectada, sin embargo es posible quitar estas sustancias al lavarlo. Pueden tirar de forma normal al desagüe el agua utilizada para lavarlo.


Cunoştinţe elementare cu privire la contaminarea radioactivă – Partea a treia

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第3報
平成23年3月20日(日)
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences
(ルーマニア語)
Cunoştinţe elementare cu privire la contaminarea radioactivă – Partea a treia
20 Martie 2011
Institutul Naţional de Ştiinţe Radiologice

1. La ce trebuie să fim atenţi în legătură cu alimentele/legumele contaminate cu particule radioactive?

Conform studiilor în acest domeniu, majoritatea particulelor radioactive detectate la legume se află pe suprafaţa acestora. Astfel, prin spălarea legumelor, prin fierbere (apa în care au fost fierte alimentele trebuie aruncată), descojire, îndepărtarea frunzelor de la suprafaţă, etc., putem reduce nivelul contaminării.

2. Ce trebuie sa facă locuitorii din zonele de evacuare şi din zonele în care s-a dispus să nu se iasă din case, cu hainele pe care le-au purtat în timpul evacuării, sau cu cele în care, în urma testelor de contaminare, a fost detectată radioactivitate?

În momentul de faţă, în hainele locuitorilor din zonele de evacuare şi din zonele în care s-a dispus să nu se iasă din case, nu au fost detectate nivele de radioactivitate care să aibă vreun efect asupra stării de sănătate a acelor persoanelor. Spălaţi-le şi purtaţi-le ca de obicei.

3. Ce trebuie să facem cu apa folosită la spălarea sau decontaminarea rufelor?

Drenaţi-o ca de obicei.

4. Putem primi în gazdă persoane refugiate din zonele afectate de dezastru?

În cazul în care primiţi în gazdă persoane refugiate din zonele afectate de dezastru, în primul rând rugaţi-i să se dezbrace de haine şi de jachete şi să facă duş. Să se spele pe cap cu şampon, pe faţă, pe corp şi sub unghii. Apa de baie poate fi drenată ca de obicei.
De asemenea, dacă refugiaţii au folosit un automobil în momentul deplasării, există posibilitatea ca acesta să fie contaminat cu particule radioactive. În ciuda acestui fapt, automobilul poate fi spălat în mod normal. Apa folosită la spălarea vehiculului, poate fi drenată ca de obicei.Conhecimentos básicos sobre a exposição à radiação vol.3

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第3報 (ポルトガル語)
平成23年3月20日(日)
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences

Conhecimentos básicos sobre a exposição à radiação vol.3
Dia 20 de março de 2011, Domingo
Instituto Nacional de Ciências Radiológicas

Q1. Quando comemos verduras contaminadas por substâncias radiológicas, nós temos que tomar qual tipo de cuidado ?
Podemos pensar que a maioria das substâncias radiológicas detectadas nas verduras estão aderentes à superfície. Então podemos esperar a diminuição das substâncias radiológicas lavando, fervendo (jogue fora a água fervida), também descascando e retirando as folhas da parte de fora das verduras.

Q2. Sou morador da área de evacuação ou estipulado para permanecer em ambiente interno. O que eu posso fazer com a roupa que vesti no momento da evacuação ou com a roupa que foi detectada a radiação pelo exame de radioatividade?
Até agora, não foi detectada nas roupas dos moradores da área de evacuação ou estipulada a permanecer em ambiente interno, uma quantidade de radioatividade que possa prejudicar a saúde. Podem lavá-las usualmente e vesti-las como sempre.

Q3. O que fazer com a água usada para lavar ou descontaminar a radiação ?
Podem jogar fora essa água como sempre.

Q4. É seguro receber pessoas desabrigadas que vieram da área atingida?
Quando for receber pessoas desabrigadas que vieram de áreas atingidas, primeiramente façam com que tirem seus casacos ou jaquetas e tomem banho. Favor avisar-lhes para lavar os cabelos, o rosto e o corpo com xampu e sabão, também lavar bem entre as unhas. Podem deixar correr a água que lavou o corpo normalmente. Também é possível que o carro usado para evacuar esteja com substâncias radiológicas aderido, mas não tem problema nenhum se for lavado normalmente. A água usada para lavar o carro pode ser escorrida sem fazer nada.


دانش هاى اصلى در باره آلودگى مواد رادىواكتىو بخش سوم

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第3報 (ペルシア語)

دانش هاى اصلى در باره آلودگى مواد رادىواكتىو بخش سوم
Persian_hibaku3 《PDF》


방사선 피폭 관련 기초지식 3

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第3報(韓国語)

방사선 피폭 관련 기초지식 3
平成23年3月20日(日)
방사선의학종합연구소 National Institute of Radiological Sciences

1.방사성물질에 오염된 음식에 대해, 야채 등을 먹을 때 주의할 점이 있습니까?
야채에서 검출된 방사성 물질은 대부분 표면에 부착되어 있는 것입니다. 따라서 야채를 씻거나, 삶거나(삶은 물은 버림), 껍질을 벗김으로써 오염을 방지 할 수 있습니다.
2.피난지역, 실내대피지역 주민입니다. 피난할 때 입었던 옷 등에서 검사결과 방사능이 검출된 옷은 어떻게 하면 좋습니까.
현재 피난지역, 실내대피지역 주민분들의 옷에서는 건강에 영향을 미칠만큼의 방사선은 검출되지 않았습니다. 평상시대로 세탁하여 입으셔도 됩니다.
3.오염된 옷 세탁시 사용한 물은 어떻게 하면 되나요?
평상시대로 배수구에 버리셔도 됩니다.
4.재해지역에서 피난해 온 사람을 그대로 맞이해도 괜찮습니까?
피해지역에서 피난해 온 분들을 맞이하실 때는 코트, 점퍼 등을 벗고 우선 샤워를 하게 하십시오. 샤워를 하실 때 샴푸로 머리를 감고, 비누로 얼굴과 몸을 씻어 주십시오. 몸을 씻으실 때는 손톱 사이도 깔끔하게 닦도록 하십시오. 샤워에 쓴 물은 그대로 흘려버리셔도 됩니다. 또한 피해지역에서 이동하실 때 사용한 자동차에도 방사성 물질이 묻어있을 수 있으니 세차를 부탁드립니다. 세차하신 물 역시 그대로 버리셔도 됩니다.


CONOSCENZE FONDAMENTALI SULLA RADIOATTIVITÀ IN RELAZIONE ALL’ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI (3)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第3報 (イタリア語)
平成23年3月20日(日)
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences

CONOSCENZE FONDAMENTALI SULLA RADIOATTIVITÀ IN RELAZIONE ALL’ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI (3)
20 maggio 2011 (domenica)
Istituto Nazionale di Scienze Radiologiche

1. Nel caso mangiassi cibi contaminati da sostanze radioattive, quali le verdure, devo prestare particolari attenzioni?
Si ritiene che le sostanze radioattive riscontrate nelle verdure aderiscano quasi tutte alla superficie delle stesse; perciò, i metodi utilizzati per diminuire la contaminazione radioattiva sono i seguenti: sciacquare gli ortaggi, lessarli (e buttare via l’acqua), sbucciarli e togliere le foglie esterne.

2. Sono un residente dell’area soggetta ad emergenza, la stessa esortata a rimanere al chiuso in casa. Cosa sarebbe meglio fare dei vestiti che avevo indosso al momento dell’evacuazione, e di quelli risultati contaminati in seguito agli esami d’accertamento?
Al momento non state riscontrate, sui vestiti della popolazione risiedente nelle aree soggette ad emergenza, quantità di radioattività tali da provocare danni alla salute. Li lavi, come al solito, e continui pure ad indossarli.

3. Dove posso buttare l’acqua utilizzata per lavare i vestiti ed eliminarne la radioattività?
La può buttare, come fa di solito, nello scarico dell’acqua.

4. Posso ospitare persone provenienti da zone sinistrate?
Quando ospita delle persone provenienti da zone sinistrate chieda loro di togliersi la giacca od il cappotto, e prima di tutto, di fare la doccia; di lavare i cappelli con lo shampoo, la faccia ed il corpo. Bisogna lavarsi accuratamente anche sotto le unghie. L’acqua utilizzata può buttarla via, come farebbe di solito.
È inoltre probabile che sostanze radioattive abbiano aderito alla superficie dell’autovettura utilizzata nello spostamento dalle suddette zone; tuttavia, in tal caso, sarebbe sufficiente lavare il mezzo, buttando via l’acqua utilizzata.


Hal dasar yang perlu diketahui mengenai kerusakan pembangkit listrik radiasi nuklir (3)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被爆に関する基礎知識 第3報 (インドネシア語)

Hal dasar yang perlu diketahui mengenai
kerusakan pembangkit listrik radiasi nuklir (3)
(semburan radioaktif)(2011/03/20)

dikutip dari homepage National Institute of Radiological Sciences (NIRS)/
Lembaga Ilmu Pengetahuan Radiologi Nasional

1. MAKANAN:
Apa yang perlu diperhatikan pada waktu makan makanan seperti sayur dan lain sebagainya, yang tertempel/terkontaminasi oleh zat radioaktif?
● Radioaktif yang dilaporkan terdeteksi pada sayur dan lain sebagainya, hampir semuanya menempel pada permukaan sayur dan lain sebagainya tersebut. Oleh karena itu, kontaminasi dari zat radioaktif dapat dikurangi dengan cara : mencuci sayur, mendidihkannya (sisa air panasnya dibuang), lalu mengupas kulit atau permukaan luarnya.

2. PAKAIAN:
Saya penduduk di daerah pengungsian yang tinggal di rumah evakuasi/penampungan.
Apakah pakaian yang dipakai pada waktu mengungsi, atau yang terdeteksi terkena zat radioaktif perlu dibuang?
● Sampai sejauh ini dilaporkan bahwa pakaian yang terkena zat radio aktif (pada penduduk di daerah pengungsian yang tinggal di rumah penampungan), tingkat radiasinya tidak berbahaya bagi kesehatan. Jadi sama seperti biasanya, jika pakaian tersebut sudah Anda cuci, dapat Anda kenakan kembali.

3. AIR CUCIAN:
Apakah yang harus dilakukan terhadap air yang dipakai untuk mencuci baju yang terkena zat radioaktif ?
● Air cucian tersebut boleh dibuang seperti biasa.


4. PENERIMAAN ORANG DARI DAERAH PENGUNGSIAN
Apakah orang-orang dari daerah pengungsian bisa diterima begitu saja?
● Saat menerima orang dari daerah pengungsian, perhatikanlah poin-poin berikut:
1. Lepaskan pakaian ataupun jaket yang dikenakannya, lalu suruhlah ia untuk mandi.
2. Pada saat mandi, suruhlah ia untuk mencuci rambut dengan shampo, lalu mencuci
wajah dan tubuh dengan sabun mandi.
3. Saat membersihkan tubuh, cucilah bersih sampai ke bagian kukunya.
4. Air panas yang dipakai untuk mandi boleh dibuang seperti biasa.

Ada kemungkinan bahwa mobil-mobil yang dipakai untuk mengangkut pengungsi dari daerah bencana juga terkena oleh zat radioaktif. Oleh karena itu, mobil-mobil tersebut pun tolong dicuci seperti umumnya mencuci mobil. Air yang dipakai untuk mencuci mobil boleh dibuang seperti biasa.


Grundlegende Informationen über die Strahlenbelastung 3

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第3報 (ドイツ)
平成23年3月20日(日)
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Science

Grundlegende Informationen über die Strahlenbelastung 3
20. März, 2011 (SO)
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences

1. Verzehr von radioaktiv verstrahltem Gemüse: Worauf sollte man achten?
Es wird angenommen, dass radioaktive Teilchen an der Oberfläche von Gemüse haften bleibt. Durch waschen, kochen (das Kochwasser entsorgen), schälen, entfernen der äußeren Blätter usw. wird vermutet dass die Strahlungsrate des Gemüses reduziert werden kann.

2. Gebrauch von radioaktiv verstrahlter Kleidung: Ich komme aus einem evakuierten Gebiet oder aus einem Gebiet, wo gesagt wurde, dass ich in innerhalb eines Gebäude bleiben soll. Was soll ich mit der Kleidung machen, die ich bei der Flucht trug oder an welcher Strahlung durch Untersuchung festgestellt wurde?
Bisher wurde an der Kleidung der Einwohner aus den oben genannten Gebieten keine gesundheitsgefährdende hohe Radioaktivität festgestellt. Sie können diese Kleidung normal waschen und anziehen.

3. Wie soll man mit dem Abwasser zum Wäschewaschen umgehen?
Keine besondere Maßnahme brauchen Sie dazu. Fallen Sie es durch normales Verfahren ab.

4. Wie geht man mit der Aufnahme der Beben- und Tsunamiopfer aus den radioakitv verstrahlten Gebieten um?
Falls Sie nehmen die Beben- und Tsunamiopfer aus den radioaktiv verstrahlten Gebieten auf, bitte lassen Sie ihre Jacke ausziehen und abduschen.
Achtung für das Duschen:
Waschen Sie sich besser mit Schampoo, nicht nur für die Haare, sondern auch für das Körperteil. Vergessen Sie nicht auch unter den Nägeln zu waschen. Das Abwasser des Duschens können Sie üblicherweise abfallen lasssen. Es besteht möglichkeit, dass das Auto auch radioaktiv verstrahlt worden ist. Dafür können Sie es wie gewohnt waschen und das Abwasser kann wie normal abgefallen werden.


Connaissance de base en radiation liée aux dégâts de central nucléaire - N˚3

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第3報 (フランス語)
平成23年3月20日(日)
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences

Connaissance de base en radiation liée aux dégâts de central nucléaire - N˚3
Le dimanche 20 mars 2011
l’institut national des sciences radiologiques

1. Concernant la nourriture contaminée, comment peut-on faire attention aux légumes par exemple?
Presque toutes les substances radioactives qui ont été détectées dans des légumes étaient à la surface. Par conséquent, en lavant les légumes, en faisant bouillir (l’eau bouillie est à jeter), enlevant la peau ou la feuille extérieure, la contamination sera réduite.

2. Je suis habitant du périmètre d’ évacuation. Comment faut-il faire avec des vêtements que je portaient lorsque je me suis réfugié et ceux que la radiation a été détectée à l’examen de contamination?
Jusqu’ à présent, une dose de radiation qui a l’impact sur la santé n’a jamais été détectée dans les vêtements des habitants du périmètre d’évacuation. Après avoir fait la lessive, vous pouvez les porter comme d’habitude.

3. Qu’est-ce que je dois faire avec de l’eau que j’ai utilisée pour décontaminer et faire la lessive?
Vous pouvez faire couler dans un tuyau d’ égout habituel.

4. Peut-on accueillir des réfugiés de la région sinistrée?
Quand on reçoit les réfugiés qui viennent de la zone touchée par la radiation, faire d’abord enlever leurs manteaux ou blousons et prendre une douche. Demandez de se faire un shampooing, se laver la figure, le corps et les mains aussi bien que les ongles soigneusement avec du savon. L’eau peut être dévastée sans problème. Les substances radioactives pourraient coller aux bicyclettes qui ont été servies pour le déplacement du périmètre d’vacuation, mais il suffit de les laver pour décontaminer. L’eau de lavage peut être laissée couler.


Basic facts regarding radiation exposure resulting from the nuclear plant accident - Part 3

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 3 (英語)

Basic facts regarding radiation exposure resulting from the nuclear plant accident - Part 3

http://www.nirs.go.jp/ENG/index.html


关于受核辐射的基础知识 【3】

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第3報 
平成23年3月20日(日)
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences


关于受核辐射的基础知识 【3】
平成(2011)年3 月20 日
(独立法人)放射线医学综合研究所 National Institute of Radiological Sciences

1.食用被核辐射污染的食物、蔬菜时需要注意什么?
由于从蔬菜中检测到的核辐射几乎都附着在蔬菜的表面,因此可以通过清洗、炖煮(煮
的汤不能饮用)、剥掉表面的皮和叶子等减低污染。


2.避难地区中被指定屋内避难的人,避难时穿的衣服以及污染检查时检测
到核辐射的衣物该怎么处理?
目前避难地区中被指定为屋内避难的人,其所着衣物上所检测到的核辐射水平尚未达
到影响健康的程度,只需做一般清洗处理就可以再穿。


3.清除核污染以及清洗衣服时用过的水该怎么处理?
通过下水道排放出去。


4.收容从受灾地区来避难的人时需要做什么处理?
收容从受灾地区来避难的人时,请让他们脱掉大衣和外衣等衣服,首先需要洗澡。洗
澡时,用香波清洗头发、脸以及身体。清洗身体时,指甲里面也要好好清洗。洗澡时用过
的水通过下水道排放出去。另外从受灾区开过来的车辆也可能附着放射性物质,需做一般
的洗车处理。洗车时用过的水通过下水道排放出去。


ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О РАДИОАКТИВНОМ ЗАРАЖЕНИИ (Оповещение 3)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第3報 (ロシア語)
平成23年3月20日(日)
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О РАДИОАКТИВНОМ ЗАРАЖЕНИИ (Оповещение 3)
2011.03.20(воск.)
Гос. корпорация "Научно-исследовательский институт радиоактивной медицины"

1. Какие меры предосторожности необходимы в отношении продуктов (особенно овощей), загрязненных радиоактивными веществами?
Почти все радиоактивные вещества, обнаруженные в овощах, остаются на их поверхности. Следовательно при мытье, варке (отвар необходимо слить и не использовать) или снятии кожуры и пр., уровень загрязнения значительно уменьшается.

2. Что делать жителям в зоне эвакуации или в зоне нахождения в помещениях с одеждой и пр., если при радиационном контроле обнаружено, что их одежда загрязнена радиацией?
До настоящего времени на одежде жителей в зоне эвакуации или в зоне нахождения в помещениях не выявлен уровень радиации, негативно влияющий на здоровье. Поэтому одежду и пр. следует стирать и продолжать носить, как обычно.

3. Что делать с водой после стирки или дезактивации загрязненной радиацией одежды?
Слейте в канализацию, как обычно.

4. Необходимы ли меры предосторожности при приеме беженцев из мест радиационной катастрофы?
При приеме беженцев из мест радиационной катастрофы, прежде всего рекомендуйте им снять верхнюю одежду (пальто, куртки и пр.) и принять душ. Под душем следует вымыть шампунем голову, а также тщательно вымыть лицо и тело. При мытье рук тщательно вымыть под ногтями. Вода после мытья канализуется, как обычно.
Радиационные вещества также могут остаться на автомобилях, приехавших из мест радиационной катастрофы, поэтому следует помыть машину, как обычно. Вода после мытья машины не требует специальной утилизации.


放射線被ばくに関する基礎知識 第3報

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第3報 (日本語)
平成23年3月20日(日)
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences

1.放射性物質で汚染された食べ物について、野菜などを食べる際に気をつける事はありますか?
野菜で検出された放射性物質は、ほとんどすべて、表面に付いていると考えられます。
従って、野菜を洗う、煮る(煮汁は捨てる)、皮や外葉をむく、などによって、汚染の低減が期待できます。

2.避難地域、屋内退避地域の住民ですが、避難する時に着た服や、汚染検査で放射能が検出された服はどうすれば良いですか?
現時点では避難地域、屋内退避地域の住民の方々の服には健康に影響がでるような量の放射線が検出されたことはありません。通常通り洗濯して今後も着てくださって構いません。

3.服の除染や洗濯に使った水はどうすれば良いですか?
通常の排水に捨ててくださって構いません。

4.被災地から避難してきた人をそのまま受け入れて大丈夫ですか?
被災地等から避難してきた方を受け入れる時には、コートやジャンパーなどを脱ぎ、まずはシャワーを浴びさせてあげてください。シャワーは、シャンプーで洗髪し、洗顔をし、体を洗います。体を洗うときは、爪の間もしっかり洗うようにしてください。シャワーのお湯はそのまま流して結構です。
また、被災地からの移動に使用した自動車にも放射性物質が付いているかもしれませんが、普通に洗車をすれば良いです。水もそのまま流して結構です。