List of Digitized Periodicals

A B C Ç D E F G H I Ī J K L
M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
NO. HTU NO. TITLE Description
A
2 (HTU no. 0141/4) 11 Temmuz : Pazartesi’den maada hergün çıkar siyasî, ilmî, edebî musavver gazete  Sayılar : 1-7 (7-25 Ağustos 1324).
9 (HTU no. 0153) Abu-Nadara= Abou Naddara= Le Journal d'Abou Naddara  Sayılar : XVI : 20 (25 October 1892).
11 (HTU no. 0876) Açıksöz : Cumadan maada her gün neşrolunur müstakil fikirli gazete  Sayılar : III : 309, 336, 349, 362 (15 Teşrînievvel-18 Kânunuevvel 1337); IV : 539 (24 Temmuz 1338); V : 786 (1339); VI : 1376 (26 Mayıs 1341); VII : 1393 (15 Haziran 1341); 1399 (23 Haziran 1341); X : 2277 (21 Haziran 1928).
12 (HTU no. 1140) Adalet : Ayda bir defa neşrolunur Sayılar : I : 1 (1 Kânunusâni 1323).
16 (HTU no. 0594) Adl : Osmanlı gazetesidir  Sayılar : 5 (26 Teşrînievvel 1328/ 24 Zilkade 1330).
17 (HTU no. 1196) Adl ve Īhsan : Gölge etme başka ihsan istemem. Şimdilik haftada bir neşrolunur. Müdâfi'i adl ve meşrutiyet, hakperest bir ceridedir Sayılar : I : 2 (19 Nisan 1327).
19 (HTU no. 0558) el-Adlü Esasü'l-Mülk : Yevmî neşrolunur menafi-i devlet ve millete hâdim, siyasî, ilmî, edebî musavver Türkçe-Arabça gazete Sayılar : I : 1-2, 4, 10, 12-13, 15 (23 Teşrînievvel 1324/1908-30 Kânunusâni 1324/1908); VI : 335 (21 Teşrînievvel 1329/1913); XVI : 843-844(9 Ağustos-8 Eylül 1339/1908).
22 (HTU no. 0279) Âfâk : Siyasîyattan başka her şeyden bahseder ve cüz cüz neşrolunur risâle-i mevkutedir  Sayılar : 1-7 (20 Zilhicce 1299-23 Cemâziyelevvel 1300).
23 (HTU no. 0427) Âfitâb : Meşrutiyet-i Osmâniyeye, menafi-i milliyeye hâdim, siyasî, fennî, edebî, hür Osmanlı gazetesidir  Sayılar : III : 60-61 (12, 19 Temmuz 1326/18, 25 Recep 1328).
24 (HTU no. 1063) Âfiyet : Münhasıran mesail-i sıhhiye ve tıbbiye ile umûr-ı beytiyeden bâhis olarak şimdilik haftada bir kere çarşamba günleri neşrolunur resimli gazetedir  Sayılar : I-II : 1-62 (29 Teşrînisâni 1329-23 Kânunusâni 1330).
26 (HTU no. 1051) Afyonkarahisar'ında Nur : Aylık meslek mecmuası. Her ayın ilk günü çıkar Sayılar : I-V : 1, 3-5, 7-54/55 (27 Ramazan 1342-30 Ağustos 1928).
27 (HTU no. 1079) Âgâh Basurcu (Ceride-i nâgeh-zuhûri) : Üfürükçü Ebûlhüda'nın nezaret ve saye-i tahtında neşredilen  Sayılar : 1 (3 Eylül 1324).
29 (HTU no. 0807) Ahâlî : Memleketin ümrânı ve halkın teâli-i irfanı için çalışır Türk gazetesidir  Sayılar : IV : 87 (12 Mart 1338); IV : 1/99 (23 Nisan 1338); 113 (22 Haziran 1338/1922) Hayat; VII : 142/220 (17 Haziran 1341/1925); IX : 466 (25 Ağustos 1927); XV : 580 (15 Teşrînisâni 1932); XVIII : 730 (8 Kânunusâni 1936) Ahâlî.
30 (HTU no. 0424) Ahâlî : Müstakil Türk gazetesi  Sayılar : III : 10/330 (17 Kânunuevvel 1921).
31 (HTU no. 0341/1) Ahâlî : Hâdisat-ı siyasiyenin muvazene-i yevmiyesidir   Sayılar : II : 2-17, 21-22, 24, 27, 33, 35, 39, 44, 54-60, 62, 64-67, 78-79, 114, 122-125 (22 Teşrînievvel 1322-3 Mart 1323).
32 (HTU no. 0662) Ahâlî : Yevmî ceride-i Osmaniye Sayılar : I : 1 (4 Mart 1328); I : 40 (16 Nisan 1328).
33 (HTU no. 0632) Âhenk  Sayılar : II : 121, 229, 350(1312); XIV : 3721, 3726-3729, 3731, 3739-3741, 3751, 3748, 3764-3765, 3770-3771, 3785, 3789 (1324/1908); XV, 3863, 3871, 3873, 3934, 3968, 3973, 4001 (1323/1909); XVI : 4391, 4395, 4398, 4400 (1326/1910); XVII : 4488 (1327/1911); XXIII : 6345 (1333); XXIV : 6813-6815 (1334); XXV : 7077, 7149 (1335); XXVI : 7529 (1337); XXVIII : 8017-8018, 8091, 8093 (1338); XXX : 9682 (1340); XXXI : 9546 (1341); XXXIII : 10246 (1927); XXXIV : 10384, 10387, 10391, 10402, 10404, 10406-10408,10446, 10463 (1928).
34 (HTU no. 0358) Ahter = L'akhter : Der in-ruzname ez her gûne vakayi' ve ahbar ve siyasiyyat ve politik ve ilim ve edeb ve diğer menafi'-i umûmî-i sahnı güfte misved  Sayılar : 14 (17 Ekim 1893).
36 (HTU no. 0719) Aile : Aileye, yani kadınlara, çocuklara ve ev işlerine müteallik mebâhis-i mütenevviayı câmi mecmuadır  Sayılar : I : 1-3 (17 Cemâziyelâhir 1297/1880-2 Receb 1297/1880).
38 (HTU no. 1238) Ak Deniz : Her gün neşrolunur Sayılar : 1. sene : 17 (30 Ağustos 1928).
40 (HTU no. 0083) Akbaba : Pazartesi ve perşembe günleri neşrolunur siyasî ve mizâh gazetesi 

2-104(21 Rabiul-ahir 1341-22 Rabiul-ahir 22) 

105-208(25 Rabiul-ahir 1342-1 Kanun-i evvel 1) 

209-300(4 Kanun-i evvel 1340-19 Tesrin-i evvel 1341)

313-400(3 Kanun-i evvel 1341-4 Tesrin-I evvel 1926) 

401-500(11 Tesrin-i evvel 1927-26 Eylul 1927)

501-624(28 Eylul 1927-3 Kanunevvel 1928)
Sayılar :I-II : 1-208 (1338-1340R/ 1341-1342H); III : 209-312(1340-1341); IV-VI: 313-537, 539-543, 545-546, 548-624 (1341/1926-3 Kânunuevvel 1928); VII : 626-628, 630-632 (1928); VII : 633-641, 643-660, 662-694, 696-716, 718-719, 721, 725-727, 729 (yarım), 730, 733 (1929); VIII : 736, 738, 740-743, 745, 748-751, 756, 758-760, 762-763, 765-769, 771-775, 777-815 (1930); IX : 816-823, 825-851, 853-856, 858, 861, 863-864, 866-870, 873, 875 (1931); XI : 1, 7-73 (1933); XII : 1-52 (1934); XIII : 53-103 (1935); XIII :104 (1936); XIV : 105-156 (1936-1937); XV : 157-188, 190-209 (1937); XVI : 210-222 (1938); 14 Nisan 1938 sayı 223'ten 1944 517. sayı arasında yıl/cilt kaydı kalktı. 223-260 (1938); 261-300 (1939); 325, 332, 335-338, 354, 368 (1940); 373, 377, 401-408 (1941); 409-457 (1942); 458-509 (1943), 510-517 (1944); 1-40 (1944); XXII : 41-47, 49-55 (1945); XIII : 57-67, 69-71, 73, 75, 77-88, 90-92 (1945); XXIII : 93-123, 125-134, 136-144 (1946); XXV :145-155, 157-158, 160-163 (1947); XXVI : 1-3 (1948); 5, 12 (1949); 1-26 (1952); 371-372, 374, 384, 394 (1959); 409, 448 (1960); 58 (1962); 90-91, 94-97 (1963); 45 (1970); 3, 5 (5, 19 Teşrînisâni 1931); 1, 3-4 (25 Haziran , 9, 16 Temmuz 1947); sayılarla yıl/cilt/sayı kaydı olmayan bir sayı.
47 (HTU no. 1166) Aklın Hâkimiyeti : Halkın, halk tarafından, halk menfaatine, halk rızasiyle idaresi, meslek-i içtimaisine hâdim bir hazine-i ilm-ü edebtir Sayılar : 1-3 (ay yok 1928-Ağustos 1928).
49 (HTU no. 1443) Aks-i Sadâ (yahud) Anadolu Sesleri : Erbab-ı hamiyetin vicdanlarına feveran edecek sadâlara ma'kestir, şimdilik cumartesi ve salı günleri neşrolunur Osmanlı gazetesidir Sayılar : I : 5, 22 (16 Ağustos 1324, 14 Teşrînievvel 1324); VI : 725 (10 Teşrînievvel 1329).
50 (HTU no. 0742) Aksâ-yı Şark : Siyasî, ilmî, edebî musavver Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 10/1 (22 Teşrînievvel 1326).
53 (HTU no. 0002) Akşam : Her gün neşrolunur, milliyetperver, terakkiperver Türk gazetesi Sadak [Sadık]; Ali Naci [Karacan]; Kazım Şinasi. Īstanbul : Eylül 1334-t.b., I-LX (1958), 1-17195+[594]= [17789]

7-398(26 Eylul 1334-31 Tesrin-i evvel 1335)

?-713 (10 Tesrin-i sani 1335-11 Eylul 1920)

715-906(20 Eylul 1920-20 Mart 1921)

907-1089(21 Mart 1921-5 Tesrin-i evvel 1921)

1090-1198(6 Tesrin-i evvel 1921-22 Kanun-i sani 1922)

1199-1295(23 Kanun-i sani 1922-29 Nisan 1922)

1297-1380 (1 Mayis 1922-25 Temmuz 1922)

1381-1462(26 Temmuz 1922-18 Tesrin-i evvel 1922)

1473-1535(19 Tesrin-i evvel 1922-31 Kanun-i evvel 1338)

1536-1622(1 Kanunisani 1339-28 Mart 1339)

1623-1712(29 Mart 1339-? 1339)

?-1794(?-6 Tesrinievvel 1339)

1795-1880(7 Tesrinievvel 1339-31 Kaninievvel 1339)

1882-1970(2 Kanunisani 1340-31 Mart 1240)

1971-?(1 Nisan 1340-?)

2064-2137(6 Temmuz 1340-20 Eylul 1340)

2139-2234(22 Eylul 1340-20 Kanunievvel 1340)

2237-2321(2 Kanunusani 1341-27 Mart 1341)

2322-2412(28 Mart 1341-? Haziran 1341)

2414-2497(1 ? 1341-25 Eylul 1341)

2502-2590(30 Eylul 1341-28 Kanunievvel 1341)

2594-2667(?-10 Mart 1341)

2673-?(21 Mart 1926-3 Haziran 1926)

?-?(?-1 Tesrinisani 1926)

2954-3040(1 Kanunuisani 1927-29 Mart 1927)

3041-?(30 Mart 1927-?)

3131-3221(2 Temmuz 1927-1 Tesrinievvel 1927)

3222-3311(2 Tesrinievvel 1927-31 Kanunievvel 1927)

?-3399(2 Kanunisani 1928-30 Mart 1928)

3400-3487(31 Mart 1928-? Haziran 1928)

?-3554(?-4 Eylul 1928)

3555-?(5 Eylul 1928-?)
Sayılar : 4, 6-23, 25-35, 38, 40, 42-43, 47-54, 57- 58, 60-61, 65, 70, 74-76, 88, 101, 108, 116, 118, 122-133, 137, 142, 150, 178, 203-204, 206, 209, 214, 223, 246, 249, 251, 264, 267, 273, 276, 282, 291-292, 295-296, 299-301, 304, 306, 310-311, 313-315, 318-320, 326, 332-350, 353, 357-398, 406, 409, 414, 418, 420-422, 424-425, 427, 456, 458, 467, 496, 501-502, 509-510, 513, 515, 517, 522-523, 535, 539-540, 546, 549, 554, 556, 562-564, 568-578, 580-589, 591, 595-596, 599-607, 609-610, 615, 621, 635, 637, 639-651, 653-656, 658-664, 667-676, 678-681, 684, 688, 691-696, 698, 700-710, 712-713, 715-716, 718-719, 721, 723-728, 730-733, 735-751, 753-816, 821-823, 828-820, 832, 834-835, 841, 844-852, 854-857, 859-866, 868, 871, 874-876, 878-881, 884, 887-889, 891-893, 895-899, 901-902, 906-909, 911-915, 917-922, 924-929, 931-933, 935-939, 941-943, 945-1088, 1090, 1093, 1094-1100, 1102-1104, 1106, 1108-1111, 1113-1115, 1117-1118, 1121-1145, 1148-1165, 1170-1189, 1191-1203, 1207-1216, 1218-1238, 1240-1255, 1257-1281, 1284-1285, 1287-1295, 1297-1840, 1842-2054, 2056-2064, 2066-2067, 2069, 2073-2078, 2083-2086, 2088-2093, 2098-2099, 2101, 2103, 2105-2129, 2131-2133, 2135-2137, 2139-2140, 2142-2143, 2147-2158, 2160-2163, 2167-2176, 2181-2182, 2184, 2187-2189, 2193-2197, 2200-2221, 2226, 2230-2263, 2265-2282, 2284-2292, 2297, 2299-2312, 2314-2316, 2318-2319, 2321-2322, 2325-2327, 2329-2330, 2332-2333, 2335, 2337-2341, 2343-2364, 2366-2368, 2372-2414, 2418-2426, 2428-2433, 2435-2439, 2441-2451, 2453-2480, 2482-2484, 2486-2492, 2494, 2497, 2502-2503, 2505-2508, 2511-2512, 2515, 2521-2525, 2527-2534, 2536-2543, 2545-2561, 2563, 2565-2570, 2573-2574, 2578, 2580, 2584, 2586, 2588, 2590, 2594-2595, 2599-2602, 2605-2608, 2610-2610, 2613-2615, 2617-2618, 2620, 2622-2624, 2626-2631, 2633-2634, 2636, 2638, 2640, 2642-2646, 2648-2649, 2653-2655, 2657, 2659, 2662-2667, 2673-2675, 2680, 2681-2687, 2689-2693, 2695-2698, 2700-2712, 2714, 2716-2720, 2722, 2724, 2726, 2728-2729, 2731, 2734, 2736-2737, 2739, 2742-2743, 2746, 2748-2752, 2756, 2760-2764, 2766-2768, 2772-2774, 2777-2788, 2791-2792, 2794-2799, 2802-2806, 2808, 2810-2815, 2818-2821, 2826-2830, 2835, 2838-2840, 2842-2849, 2852-2877, 2883, 2886, 2889, 2892-3608, 3610-3617, 3621, 3625-3626, 3628, 3630, 3633, 3636, 3645-3790-3791, 3795-3797, 3800, 3804-3806, 3811, 3815-3816, 3818-3825, 3827, 3829-3840, 3842-3854, 3856-3909, 3971-3972, 3974-3976, 3979, 3981-3983, 3985, 3989-3990, 3996, 3998-4001, 4003-4005, 4007-4008, 4010-4012, 4014-4024, 4026-4029, 4031-4032, 4034-4036, 4038, 4040-4042, 4044-4050, 4052, 4054-4061, 4063-4068, 4070-4071, 4073-4074, 4076, 4078-4086, 4089-4091, 4093, 4095-4100, 4105-4115, 4117-4128, 4151-4154, 4157-4199, 4201-4202, 4204, 4206-4228, 4230-4239, 4271-4281, 4283-4284, 4286-4299, 4301-4316, 4318-4329, 4331-4357, 4359-4375, 4377-4389, 4391-4393, 4398-4400, 4403-4406, 4408, 4410, 4412-4413, 4415-4416, 4418, 4421, 4423, 4425, 4428-4438, 4440-4458, 4460-4478, 4480-4507, 4538-4547, 4549, 4553, 4558-4560, 4562, 4564-4566, 4569-4575, 4577, 4579-4580, 4582-4583, 4587-4588, 4590, 4592, 4594-4605, 4607-4609, 4611-4618, 4620-4624, 4626-4660, 4662, 4664-4669, 4671-4676, 4678, 4680-4684, 4686-4722, 4726, 4728-4747, 4749-4790, 4793-4796, 4798-4802, 4804-4812, 4814-4828, 4830-4832, 4834-4848, 4850-4853, 4855, 4857-4865, 4871, 4873-4877, 4879-4880, 4882-4884, 4886, 4888-4928, 4931-4934, 4936-4945, 4947-4958, 4960-4989, 5003, 5005, 5014, 5016, 5024-5046, 5048-5053, 5055-5076, 5081-5115, 5117-5133, 5135-5136, 5138-5141, 5143, 5145-5162, 5164, 5168-5172, 5174-5178, 5180-5181, 5183-5185, 5188-5189, 5191, 5193-5195, 5197-5198, 5227, 5229, 5231-5237, 5239, 5241-5245, 5248, 5250-5256, 5258-5272, 5274-5286, 5292-5309, 5314, 5316-5323, 5325-5328, 5330-5352, 5355-5358, 5360-5361, 5363, 5365-5372, 5374, 5376-5378, 5381-5392, 5394-5400, 5403-5404, 5408, 5410-5414, 5416-5424, 5426-5447, 5449, 5451-5470, 5472-5529, 5531-5556, 5558-5564, 5566-5568, 5570-5574, 5576-5577, 5579-5635, 5638-5642, 5644-5647, 5650-5682, 5684-5793, 5796-5797, 5799-5896, 5898-5904, 5906-5923, 5926-5931, 5933-5957, 5959-5971, 5973-5976, 5978-5989, 5991-5996, 5998-6001, 6003-6008, 6010-6012, 6014-6110, 6112-6119, 6121-6133, 6136, 6138-6149, 6151-6195, 6197-6206, 6208-6236, 6238-6267, 6269-6284, 6287-6312, 6314-6322, 6324-6332, 6335-6347, 6349-6381, 6383-6384, 6386-6470, 6473-6474, 6476-6479, 6481-6539, 6541-6624, 6626-6817, 6819-6837, 6839-6918, 6920, 6922-6933, 6935-6953, 6956-6959, 6961-6981, 6983-7062, 7064-7398, 7402-7411, 7413-7566, 7568-7678, 7680-7862, 7862-7892, 7894-7986, 7988-7989, 8091-8232, 8234-8388, 8390-8402, 8404-8432, 8434-8533, 8535-8611, 8613-8783, 8785-8805, 8807-8849, 8849-8859, 8861-9029, 9031-9049, 9051-9177, 9177-9191, 9192-9237, 9240-9329, 9331-9337, 9339-9364, 9366-9377, 9379, 9381-9679, 9682-9690, 9692-9742, 9744-9931, 9933-9937, 9940-10089, 10091-10098, 10100-10133, 10135-10151, 10153-10170, 10172-10189, 10192-10667, 10667-10702, 10704-10771, 10773-10997, 10999-11207, 11209-11220, 11222-11271, 11273-11547, 11581-11691, 11693-11752, 11754-11756, 11758-11764, 11766-11777, 11779, 11781-11842, 11844, 11846-11877, 11879-11881, 11883-11890, 11892-11894, 11896-11897, 11900-11091, 11903-11960, 11962-12001, 12003-12009, 12011-12022, 12030-12036, 12038-12055, 12060-12177, 12179-12206, 12208-12269-12326, 12328-12329, 12331-12567, 12572, 12578, 12582-12583, 12587-12591, 12593-12594, 12597, 12599-12616, 12618-12718, 12720-12738, 12740-12810, 12817-12831, 12833-12835, 12837-12853, 12855, 12857-12907, 12909-13040, 13042-13154, 13156-13286, 13288-13293, 13295-13296, 13298-13299, 13301-13304, 13306-13308, 13310-13313, 13316, 13320-13378, 13380-13385, 13387-13392, 13394-13467, 13469-13509, 13501-13537, 13539-13548, 13550-13586, 13589-13620, 13821-13825, 13827-13829, 13831-13850, 13853-13856, 13858-13859, 13862-13875, 13877-13893, 13930-13976, 13976-14147, 14149-14158, 14159-14170, 14174-14180, 14182-14210, 14212-14215, 14217-14221, 14223-14226, 14257-14283, 14288-14315, 14317-14353, 14355-14360, 14461-14465, 14467, 14469-14475, 14477-14493, 14495-14496, 14499-14517, 14519-14520, 14522-14538, 14541-14542, 14544-14552, 14555-14558, 14560-14562, 14565-14578, 14580-14584, 14586-14610, 14612-14615, 14618-14629, 14631-14638, 14640-14649, 14652-14699, 14701-14723, 14725-14738, 14740-14800, 14802-14812, 14814-14868, 14870, 14872-14907, 14909-14917, 14919-14938, 14940-14956, 14958-14961, 14963-14974, 14976-15000, 15016-15036, 15038-15042, 15044-15061, 15063-15159, 15161-15180, 15182-15186, 15188-15204, 15206-15210, 15212-15223, 15225-15244, 15247-15265, 15267-15279, 15281-15298, 15300-15322, 15324-15333, 15335-15342, 15344-15346, 15348-15443, 15445-15487, 15576-15679, 15681-15695, 15697-15754, 15761, 15766-15769, 15771, 15773-15779, 15781-15787, 15789, 15791-15805, 15808-15811, 15813, 15815, 15824-15842, 15844-15890, 15892-15907, 15929-15934, 15936-15952, 15954-15975, 15995-16013, 16015-16018, 16020-16092, 16095-16115, 16117-16319, 16317-16325, 16326 (16381)-16375, 16377-16380, 16382-16387, 16395-16419, 16421-16422, 16424-16436, 16446-16469, 16471-16474, 16478, 16480-16481, 16484-16485, 16487-16503, 16509-16519, 16535, 16540, 16542-16543, 16543-16565, 16565-16583, 16585, 16589-16597, 16600-16634, 16636-16675, 16677-16686, 16689-16712, 16715-16725, 16727, 16729-16733, 16735, 16726-16733, 16735-16745, 16748-16764, 16766-16775, 16777-16788, 16790-16794, 16796-16799, 16801-16827, 16831-16833, [16836], 16887-16902, 16904-16906, 16910-16922, 16955-16963, 19969-16993, 16993-17000, 17002-17062, 17068-17080, 17082-17090, 17095-17102, 17104-17105, 17137-17140, 17142-17145, 17147-17156, 17186, 17188-17195 (Eylül 1334-Haziran 1965); Ocak : 1-23, 26-31, Şubat : 1-22, 24-28, Mart : 1-22, 24-25, 27-31, Nisan : 1, 5-30, Mayıs : 1-16, 18-19, Temmuz : 6, 9-21, 23-26 (1966); 1967 senesinin 2-10, 12, 15-31 Ocak tarihli numaraları olmayan sayıları vardır.
56 (HTU no. 0751) Akvam : Akşamları neşrolunur, hür ve müstakil gazetedir Sayılar : I : 6, 10-16, 18-20 (7-23 Eylül 1335).
57 (HTU no. 1259) Alafranga : Şanet kesler tarzında pazartesi ve perşembe günleri neşrolunur Osmanlı edebî mizah gazetesidir Sayılar : I : 1-2 (30 Teşrînisâni-2 Kânunuevvel 1326).
61 (HTU no. 0717) Albayrak : Türk gazetesidir  Sayılar : 23-46 (28 Ağustos-23 Teşrînisâni 1335) II : 49 (6 Mart 1336).
66 (HTU no. 0534) Alemdâr : Saltanat-ı meşruta taraftarıdır 

1316-1443 (15 Kanun-ı evvel 1334-5 Mayıs 1335)

1444-1592 (6 Mayıs-3 Teşrin-i evvel 1335)

2593-2668 (4 Teşrin-i evvel-19 Kanun-ı evvel 1335)

2669-2764 (20 Kanun-ı evvel 1335-26 Mart 1336)

2765-2919 (27 Mart 1336-4 Eylül 1336)

2920-3036 (5 Eylül 1336-4 Kanun-ı sani 1337)

3037-3091 (5 Kanun-ı sani-28 Mart 1337), 2-21 (29 Mart-17 Nisan 1337)

22-37 (18 Nisan-2 Mayıs 1337)

Sayılar : I : 1-3, 5, 22, 24, 40, 44, 49, 51, 64-67 (1327R/1911) Şehrah; I : 1/68-2/69, 5/73-7/75, 9/77-12/85 (1327R/1911) Hemrah; I : 1/86 (1327R/1911) Darbe; I : 9/100-11/102, 13/104, 16/107, 20/111 (30 Ağustos1327R/1911) Alemdâr; I : 113-115 (1327/1911) Nevrâh; I : 25/116, 29/120, 33/124, 35/126, 40/131-41/132, 46/137-47/138, 52/143, 55/146, 58/149, 76/176, 79/179 (1327R/1911) Yeni Yol; I : 1/214-3/216 (1327R/1911) Meslek; I : 6/247, 13/254 (1327R/1912) Bedahet; I : 2/258, 11/267 (1327R/1912) Mukavemet; I : 10/284, 16/290, 23/297, 26/300 (1327-1328R/1912) Hedef; I : 30 (1324R/1330H) Azim; II : 106/216-108/218, (15 Teşrînievvel-17 Teşrînisâni 1328R/1912) Teşrih; II : 52/137, 58/143, 91/156, 117/226 (1328R/1912) Alemdar; II :33/128, 117/227, 118/228 (1328R/1912) Takvimli Gazete; II : 136/246 (15 Kânunusâni 1328R/1912) Alem; III : 36, 61, 76, 88, 93 (1329R/1331H) Azim; IX : 1316/1-5, 1317/7-1318/8, 1322/12, 1324/14-1328/18; X : 1329/19-1349/39, 1351/41-1405/95, 1407/97-1487/177, 1489/179, 1491/181-1565/255, 1567/257, 1569/259-1587/277, 1589-1592, 2593-2638, 2640-2670, 2672-2687; XI : 2688-2791, 2793-2812, 2814-2848, 2849-2858, 2863-2870, 2872-2890, 2892-2901, 2905, 2908-2913, 2915, 2918-2920, 2922-2932, 2934-2948, 2950-2959, 2961-2966, 2970-2975, 2977-3091/891; XII : 1-14 (14 çift), 15-17, 19, 36-49 , 52-87 (24 Haziran 1337/1921); 1225/422-1228/425 (7 Temmuz 1337/1921-10 Temmuz 1337/1921); 7/707-6/1911 (1336/1920-1921) XIII : 1/1986-7/1992 (23 Eylül 1337/1921) Alemdâr;
67 (HTU no. 0300) el-Alemü'l-Īslâmî : Ceride-i siyasiyye, diniyye, içtimaiyye, edebiyye, yevmiyye 

1-15 (2 Nisan 1332-4 Ağustos 1332)

16- 24(11 Ağustos 1332-27 Teşrin-i evvel 1332), 2-6 (19 Nisan 1333-17 Mayıs 1333)

Sayılar : I-II : 1-3,6-22, 1/23-2/24, 2, 5-6 (15 Nisan 1916-17 Mayıs 1917).
68 (HTU no. 1163) Alış Veriş Evi : Türk müessesesi  Sayılar : 2 (15 Temmuz 1341).
81 (HTU no. 0880) Almanya'da Türk Ticaret Odası Mecmuası Sayılar : I : 5 (Teşrînisâni 1928), 2-3, 11-12 (Şubat-Kanun 1, 1929), 1-2, 5-7. 
84 (HTU no. 0727) Altın Işık : Īlmî, fennî, edebî, içtimaî haftalık mecmuadır Sayılar : 4 (30 Mayıs 1341/7 Zilkade 1343/1925).
86 (HTU no. 0728) Altın Kalem : Talebenin, gençlerin ve halkın uyanmasına çalışır on günlük mecmua  Sayılar : I, 3-7 (1 Şubat-1 Nisan 1924).
88 (HTU no. 0960) Altın Yaprak : Bolu Muallimler Birliği neşir organıdır  Sayılar : I : 1-13 (1 Mart-31 Ağustos 1341).
91 (HTU no. 0879) Altınordu : Fen, felsefe, edebiyat ve sanayi-i nefiseden bâhis mecmua-i musavveredir. Şimdilik iki haftada bir çıkar  Sayılar : 2 [gün/ay yok 1329] .
93 (HTU no. 0882) Altun Yurd : Türk Ocağı'nın gayesini takip eder, haftalık mecmua Sayılar : 1-3 (15 Mayıs 1339/29 Ramazan 1341-20 Temmuz 1339/2 Zilhicce 1341).
95 (HTU no. 1445) Amasya : Vilayetin haftalık resmi gazetesidir Sayılar : III : 122, 123 (25 Eylül, 1 Teşrînievvel 1340); IV : 160, 180 (17 Haziran, 4 Teşrînisâni 1341); VI : 272 (24 Ağustos 1927).
96 (HTU no. 1444) Amasya'da Emel : Haftada bir çıkar, teceddüdperver, cumhuriyetçi millî Türk gazetesidir  Sayılar : V : 138, 148-150 (12 Haziran 1340-1 Teşrînievvel 1340/1924).
99 (HTU no. 0918) Amelî Elektrik : Dersaadet Elektrik ve Tramvay Şirketleri tarafından her ay neşrolunur Sayılar : I : 1-5, 7-8, 12 (1926); III : 14, 20 (1927); V : 32 (Kânunuevvel-Kânunusâni 1929); IX : 65 (Kânunusâni-Şubat 1934).
100 (HTU no. 0921) Ameli Elektrik Almanağı  Sayılar : 1928.
102 (HTU no. 1214) Âmid-i Sevda : Her onbeş günde bir neşrolunur ilmî, fennî, edebî gazetedir  Sayılar : I : 1-6 (7 Şubat 1324-7 Mayıs 1325).
104 (HTU no. 0651) Anadolu : Haftada üç defa neşrolunur meşrutiyet gazetesidir  Sayılar : I : 2 (Ağustos 1324).
105 (HTU no. 1288) Anadolu : Hergün sabahları çıkar  Sayılar : VI : 1885, 1889, 10 Şubat 1334/1918); VII : 1967, 2297, 2299, 2300 (10, 13 Mayıs 1335/1919) Anadolu; XI : 500/2799 (1 Ağustos 1338) Antalya'da Anadolu; 2853, 2882, 2884, 2886 (20 Teşrînievvel 1338, 23 Teşrînisâni 1338); XIV : 3141, 3301, 3308, 3310 (10 Kânunuevvel 1340-30 Haziran 1341); XVII : 4019-4020, 4030, 4032, 4034, 4041, 4047-4055, 4057, 4065, 4067, 4073, 4110 (23 Şubat-13 Haziran 1928); XVIII : 4179 (29 Ağustos 1928); XXXIII : 9069-9612, 9614-6920, 9624-9628 (21 Mayıs-9 Haziran 1944) Anadolu.
106 (HTU no. 1271) Anadolu Ajansı : Tebliğ-i resmî  Sayılar : 34/424-40/430 (6/8-12/13 Temmuz 1337) Zonguldak baskısı; 432-437 (14-18 Temmuz 1337) Ankara baskısı; 9-13, 20 Temmuz 1337 'ler sayı numarası almamış nüshalar; 64/458-67/459 (2/4-4/6 Ağustos 1337) Zonguldak baskısı.
107 (HTU no. 0724) Anadolu Duygusu : Onbeş günde bir çıkar, edebî, içtimaî, fennî ve ilmî mecmuadır  Sayılar : I : 1, 7 (3 Şubat 1337-28 Nisan [1338] (baskı tarihi 1337).
108 (HTU no. 2092) Anadolu Hediyesi = Souvenir d'Anatolie Sayılar : 1-4 (1337) ; 5-8 (1338).
110 (HTU no. 1091) Anadolu Mecmuası : Īlim ve edebiyattan bâhis aylık mevkutedir  Sayılar : I : 1-11 (Nisan 1340-Şubat 1341).
111 (HTU no. 0180) Anadolu Terbiye Mecmuası : Aylık ilmî, edebî mecmua  Sayılar : I : 1-8, 10 (Kânunusâni 1338-Haziran 1339).
112 (HTU no. 0845) Anadolu Tıb Mecmuası : Her ayın ibtidasında çıkar, tıbbî, sıhhi, içtimai mecmua (her ayın onbeşinde çıkar tıbbî, sıhhî, içtimaî, mecmua)  Sayılar : 1 (15 Kânunuevvel 1337/ iç kapakta 1 Kânunuevvel 1337); 3-7(15 Şubat-15 Haziran 1338).
113 (HTU no. 0723) Anadolu'da Kalem : Edebî, mizâhî gazete  Sayılar : I : 2-3 (28 Mayıs-9 Haziran 1337/1921).
114 (HTU no. 1273) Anadolu'da Ortodoksluk Sadası: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tabi umum Anadolu Türk Ortodoksları'nın dinî, ahlakî, tarihî haftalık gazetesidir  Sayılar : 14 (20 Kânunusâni 1339/7 Kânunusâni 1922).
115 (HTU no. 0700) Anadolu'da Peyâm-ı Sabah  Sayılar : 1-12 (10 Kânunusâni-27 Mart 1336/1920) Alay-Īstanbul; 1/13-9/21 (23 Kânunuevvel 1337-3 Mart 1338) Anadolu'da Peyam-ı Sabah; I : 1/11/23 (7 Nisan 1338) Alay-Ankara; 8/20 (17 Şubat 1338);29, 35, (18 Ağustos, 29 Eylül 1338) Anadolu'da Peyam-ı Sabah.
116 (HTU no. 0029) Anadolu'da Yenigün : Cumartesinden maada her gün neşrolunur siyasî, Türk gazetesi 

1-200 (2 Eylül 1334-24 Mart 1335)

205-276 (12 Teşrin-i evvel 1335-22 Kanun-ı evvel 1335)

277-377 (23 Kanun-ı evvel 1335-9 Nisan 1336)

382-542 (10 Ağustos 1336-25 Şubat 1337)

543-689 (27 Şubat 1337-14 Ağustos 1337)

700-838 (1 Eylül 1337-27 Mart 1338)

839-972 (28 Mart 1338-17 Eylük 1338)

Sayılar : I : 1-56, 58-90, 92-101, 103, 105-176, 178-201; II : 204-210, 212-311, 313-347, 349-367, 368-377; III : 381/1-401/21, 403/23-426/47, 428/48-461/81, 528/148, 570/191; IV : 701/314/1-731/344/31 ; IV: 732/345-972/595 (2 Eylül 1334/1918-17 Eylül 1338/1922); 1248/610 (20 Eylül 1341); 1312/935, 1077/1453 (1 Nisan 1340/1924/20 Şaban 1342); 1472/1096 (1 Rebîülevvel 1339/22 Teşrînievvel 1923-23 Nisan 1340/1924)
119 (HTU no. 0881) Anavatan Mecmuası : Īlim, san'at mecmuası  Sayılar : I : 1-2 (2 Temmuz-15 Ağustos 1338/1922).
124 (HTU no. 0641) Ankara : Vilayetin resmi gazetesidir Sayılar : 543 (1299/1883); XLVIII : 2114 (1333/1917); L : 2170 (1337). Donanma-i Osmânî Cemiyeti menfaatine nüshâ-i fevkalâde (10 Temmuz 1327) 3-4. sayfaları olan tarih ve numarasız bir sayı bulunmaktadır.
132 (HTU no. 0720) Ankara'da Dellâl = Dellal a Angora : Hayat-ı ticarîyeye ve sanaiyeye hâdim aylık mecmuadır Sayılar : I : 2 (Nisan 1341).
134 (HTU no. 0524) Annelere ve Çocuklara Salnâme Sayılar : 1927.
140 (HTU no. 1299) Antalya : Cumartesinden maada her gün çıkar halkçı gazete  Sayılar : 250 (29 Haziran 1339) ; 894 (16 Haziran 1341).
143 (HTU no. 1487) Aravelk : Yevmî ve siyasî gazete, pazartesinden maada hergün neşrolunur Sayılar : 7971 (11 Temmuz 1328).
144 (HTU no. 0665) Arda : Siyasî, ilmî ve içtimaî, müstakillü'l-efkâr Türkçe gazete  Sayılar : I : 1 (1 Temmuz 1922/1338).
146 (HTU no. 0388) Arkadaş : Sevgili evlâd-ı vatanın tenvir-i efkârına hâdim, onbeş günde bir neşrolunur fennî, edebî, ahlâki mecmuadır Sayılar : I : 1-14 (5 Kânunusâni 1325-15 Temmuz 1326).
147 (HTU no. 0386) Arkadaş : Her çarşamba günleri neşrolunur ve her şeyden bahseder resimli mecmuaHaziran 1928-28 Teşrînisâni 1928, I, 1-23 Sayılar : I : 1-23 (27 Haziran 1928-28 Teşrînisâni 1928).
148 (HTU no. 1088) Arkadaş : Haftada bir defa çıkar Sayılar : I : 1-11, 13 (21 Ramazan1293/ 27 Eylül 1292-23 Zilhicce 1293/ 27 Kânunuevvel 1292).
153 (HTU no. 0312) Armağan Dağarcığı : Onbeşgünde bir neşrolunur, fennî, edebî mecmuadır  Sayılar : 1-4 (sadece 3. Sayıda 1303 tarihi var).
154 (HTU no. 1489) Arnavud = Shqipetari : Şimdilik haftada bir defa neşrolunur, menafi-i umumiyeye hâdim hür ve müstakildir  Sayılar : II : 4 (21 Kânunusâni 1325).
155 (HTU no. 0653) Arş : Siyasî Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 1 (11 Eylül 1327/1911).
158 (HTU no. 0883) Artistik-sine = Artistic-cine : Haftalık Şark ve Balkan sinema mecmuası  Sayılar : I : 1, 6, (4 Teşrînisâni, 16 Aralık 1326); II : 13, 16, 19 (23 Şubat, 16 Mart, 7 Nisan 1927).
159 (HTU no. 1150) Arz-u Hâl : Şimdilik haftada bir çıkar musavver mizah gazetesidir  Sayılar : 5 (11 Mart 1910).
160 (HTU no. 0957) Âsar : Haftada bir gün neşrolunur  Sayılar : I : 1-14 (20 Şubat 1301-21 Ağustos 1302).
161 (HTU no. 0499) Âsar-ı Edebiye : Ayda bir kere neşrolunur  Sayılar : I : 2-4 (1304), 6-7 (1305 gün/ay yok).
163 (HTU no. 1102) Asır : Mevadd-ı politikaya ve mabahis-i ilmiyeye dair Osmanlı gazetesidir Sayılar : 33 (25 Temmuz 1870).
164 (HTU no. 0176) Asker : Ordu ve donanmanın terakkiyatına hâdim olmak üzere ayda iki defa neşredilir

21 Ağustos1324-

15 Temmuz 1325-

Sayılar : I : 1-3, 13-16, 21, 25 (21 Ağustos 1324-gün/ay yok 1325).
165 (HTU no. 0722) Asker Hocası : Şimdilik onbeş günde bir ( Hilal ve Bedir zamanlarında) çıkar, siyasetten başka her şeyden bahseder  Sayılar : I : 1-7 (8 Kânunuevvel 1335/1919/14 Rebîülevvel 1336-gün/ay yok 1336/1920/Şaban-Ramazan 1338).
166 (HTU no. 1127) Askerî Hava Mecmuası : Hava Mektebi Kumandanlığı Kuva-yı Havaiye Müfettişliği'nce neşrolunur aylık mecmuadır Sayılar : 23-26 (1 Teşrînisâni-1 Şubat 1341); 38 (Şubat 1927).
168 (HTU no. 0843) Askerî Tıb Baytarî Mecmuası : Müdafaa-i Milliye Vekaleti Umûr-ı Baytariye Dairesi tarafından ayda bir neşrolunur  Sayılar : 19 (Kânunusâni 1336); 1/6 (Eylül 1339); 3/8 (Teşrînisâni 1341).
169 (HTU no. 1062) Askerî Tıb Mecmuası : Ayda bir neşrolunur

1.dosya

2.dosya
Sayılar : IX : 108, (1296); XIII :156, (1300); XVI : 181 (1303); XXV : 295 (1312); XXVI : 303 (1313); 311 (Mayıs 1324); XLI : 15 (1328); XLVIII : 31-34 (1335); XLIX : 41-42 (1336); Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye; LIII : 1, 11-12 (1340); XIV : 2, 4, 7 (1341); LV : 1, 4-12 (1926); LVII : 2-4, 9-10 (1928) Askeri Tıb Mecmuası.
170 (HTU no. 1078) Asrî çiftçi : Bursa Vilayeti Ziraat Mektebi'nin mürevvic-i efkârıdır  Sayılar : 2, 5-6 (15 Eylül 1927-15 Kânunusâni 1928).
171 (HTU no. 0586) Asrî hafta : Haftalık Türk gazetesi  Sayılar : I : 1-41 (7 Kânunusâni-2 Kânunuevvel 1926).
172 (HTU no. 0875) Asrî Müslümanlık : Dinî, ilmî, ahlakî, ve felsefî aylık mecmuadır Sayılar : 9 (Şaban 1334/ Fevral 1926).
173 (HTU no. 1165) Asrî Türkiye Mecmuası : Īçtimaî, iktisadî, edebî aile ve salon mecmuası  Sayılar : I : 1-4 (1 Mart 1926-15 Kânunusâni 1927).
174 (HTU no. 0362) el-Asrü'l-Cedid (al-Fecr al-Cedid) : Ceride-i siyasiyye, ilmiyye, edebiyye  Sayılar : I : 8 (19 Nisan 1325R/16 Rebîülâhir 1327H).
175 (HTU no. 0204) Âşiyan : Edebî, ilmî, siyasî, içtimaî, fennî, ahlakî mecmuadır 

1-13 (28 Ağustos-27 Teşrin-i sani 1324)

14-25 (4 Kanun-ı evvel-19 Şubat 1324)

Sayılar : I-II : 1-26 (28 Ağustos 1324-27 Şubat 1325).
177 (HTU no. 1164) Ateş : Īçtimaî, medenî, ahlakî, edebî mevaddan, bilhassa Osmanlı huruf ve hutûtiyle kavaid-i imlaiyesinin tatbikat ve terakkiyat-i harfiye ve ıslahat-ı tedriciyesinden bâhistir  Sayılar : 1 (15 Mart 1911).
189 (HTU no. 2123) Avukat Mecmuası : Temyiz mahkemesi kararlarının hülâsalarıyla adlî emir ve kanun tâdilleri de basılacaktır. Siyasiyattan başka her şeyden bahs eder içtimaî, ilmî, ayda bir çıkar Türk gazetesi  Sayılar : I-II : 1-5, 7-9, 11-18 (15 Kânunusâni 1927-15 Haziran 1928) ; 22, 29-30 (31 Kânunusâni 1929-15 Nisan 1934).
190 (HTU no. 1162) Ay : Hâdim-i ittihad-i anasır ve terakki-i vatan, siyasî, edebî, fennî, musavver haftalık gazete  Sayılar : I : 1 (22 Eylül 1327).
192 (HTU no. 0265) Aydede : Pazartesi ve perşembe günleri neşrolunur, bîtaraf hoş sohbet, mizah gazetesi  Sayılar : I-II : 1-90 (2 Kânunusâni 1338/1922-9 Teşrînisâni 1338/1922); 91/1-91/54, 91/56-91/61, 91/63, 91/65, 91/68-91/100, 91/102-91/104 (8 Mayıs 1948-7 Nisan 1949).
193 (HTU no. 0703) Aydın Sayılar : 8, 14, 15 ,20, 29 Nisan, 5, 8 Mayıs 1313; 18, 24, 25 30 Zilkade, 9, 15, 18 (2 adet) Zilhicce, 1314.
194 (HTU no. 0485) Aydın Vilayet-i Celilesinin Ahval-i Tabiiye, Ziraiye, Ticarîye ve Īktisadiye Vesair Ahvalinden Bahis 1312 Sene-i Maliyesine Mahsus Nevsâl-i Īktisad Sayılar : 1321 (baskı tarihi 1323/1905).
195 (HTU no. 0324) Aydın Vilâyeti Meclis-i Umumisi : 1330 senesinde vuku bulan ictima'a ait zabıtname  Sayılar : 1. ictima 25 Kânunusâni 1330; 22. ictima 21 Şubat 1330 (391 sayfa tek cilt) basım tarihi 1331.
196 (HTU no. 0581) Aydınlık : Īçtimaî, terbiyevî, edebî aylık mecmuadır Sayılar : 2, 5-17, 19, 21, 23, 27, 29 (1 Ağustos 1921-1 Kânunusâni 1925).
198 (HTU no. 1317) Ayın tarihi 

I:1-II:6

III:7/10-IV:11/13

14-V:22

23-VIII:27

IX:28-X:30

XIV:41-XV:45

XV:46/47-XVII:52

XVII:53-XVIII:56

XI:33-XIV:45

Sayılar : I-XVII : 1-56 (Eylül 1339-Teşrînisâni 1928); XVIII-XXV : 57-86 (1929-1930); 1-24 (1934-1935); 25-73 (1934-1940) Her yıl için indeks vardır; 86-216 (1941-1951); 233-241 (1953); 256-261 (1955); 269-285 (1956-1957).
199 (HTU no. 1074) Âyîne : Muhâdarât ve etfâle mahsustur. Bu gazete her hafta pazar günleri Selanik'de çıkar  Sayılar : I : 1-30, 32-39, 41 (2 Teşrînisâni 1291/15 Şevval 1292-3 Teşrînievvel 1291/26 Ramazan 1293).
200 (HTU no. 1249) Âyîne : Perşembe günleri intişar eder, müstakillü'l-efkâr millî mizah gazetesidir  Sayılar : I-II, 1-72 (18 Ağustos 1921-4 Kânunusâni 1923).
201 (HTU no. 1543) Ayine-i Īrfan : Mecelle-i ilmî, edebî, musavver mahane

?-75

76-86

88-111

115-127

Sayılar : Yıl 2 : 5 (t.y.); 62 (t.y.); 65, 73-75 (1314); 76-78, 82-84, 86-87 (1315); 88-95 (1316); 101-102, 106-107, 109, 111 (1317); 115-116, 118-123 (1318); 124-127 (1319).
202 (HTU no. 0372) Aylık Çiçek : Türk Cumhuriyeti oğullarının yazılarını neşreder Sayılar : I : 1 (Nisan 1927).
205 (HTU no. 0322) Aylık Mecmua : Her ayın birinci günü neşrolunur Sayılar : I : 1-12 (Nisan 1926-Mart 1927).
206 (HTU no. 0826) Aylık Mecmua  Sayılar : 2-3, 5, 9-10, 13, 15-16 (Ağustos 1927-Teşrînievvel 1928).
207 (HTU no. 1468) Ayntab Haberleri : Şimdilik perşembe, cumartesi, salı günleri çıkar. Siyasî, ilmî, ictimaî, iktisadî, edebî gazetedir  Sayılar : I : 1 (26 Kânunuevvel 1334/1918).
208 (HTU no. 1406) Ayvalık : Şimdilik haftada bir defa neşrolunur, cumhuriyetçi Türk gazetesidir  Sayılar : I : 1 (1 Eylül 1340/1924).
209 (HTU no. 0642) Âzâd : Demokrasi mesleğinin hâdim ve müdafii, yevmî ceride-i Osmâniyedir  Sayılar : I : 1-3 (19 Teşrînisâni 1326/30 Zilkade 1328/1910M-21 Teşrînisâni 1326/2 Zilhicce 1328/1910M).
210 (HTU no. 0555) Azâdî Şark : Siyasî, içtimaî ve iktisâdî, mahî 2 mertebe neşr mişûd  Sayılar : I : 10, 13 (20 Rebîülâhir 1340/25 Aralık 1921, 16 Şaban 1340/15 Nisan 1922).
212 (HTU no. 0582) Azerbaycan Âli Īktisat Şurasının Īhbarı  Sayılar : 16, 17 (6, 20 Eylül 1337/1922).
214 (HTU no. 1083) Azeri Türk : Azeri muharrirlerinin muavenet-i tahririyesi ile onbeşgünde bir neşrolunur, edebî, içtimaî ve siyasî milliyetperver mecmua  Sayılar : I : 1-20, 21-22 (1 Şubat 1928-15 Kânunusâni 1928) ; II : 23-(28-29)/ 6-7 (16 Şubat-Teşrînisâni 1929); III : 30/1 (Şubat 1930).
217 (HTU no. 0771) Azm ve Emel  Sayılar : I : 13-14, 16 (29 Mart, 4, 19 Nisan 1336).
backtotop
B
219 (HTU no. 1071) Babahimmet : Şimdilik perşembe günleri neşrolunur her şeyden bâhis bitaraf Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 1-6 (1-19 Eylül 1327).
221 (HTU no. 0649) Babalık : Hergün neşrolunur Türk gazetesidir  Sayılar :IV : 241 (1329/1914); V : 294 (1331/1914); VI : 333(1332/1916); XII/I : 832/1-907/12 (4 Mart-2 Haziran 1338/1922) Mizah ilaveleri; XIV : 1399, 1402, 1410, 1412, 1413, 1415, 1419, 1439, 1481, 1485, 1488-1489, 1494, 1496, 1498, 1501-1502, 1504-1505, 1507, 1509-1510, 1512, 1514-1515, 1518, 1521-1523, 1528, 1530, 1534-1545, 1575-1576, 1586, 1607, 1677, 1682, 2103, 2199-2203, 2205-2275, 2218-2220, 2228, 2237, 2576, 2582, 2711-2712, 2716-2718, 2721-2722, 2734 (1340-1927).
223 (HTU no. 0735) Bâdiye : Bugün Türklük için ne yaptık?  Sayılar : 5-8, 18-19, 22, 24, 32, 34-36 (3 Teşrînisâni 1335-4 Kânunuevvel 1335/1919).
224 (HTU no. 1469) Bafra : Şimdilik haftada bir defa perşembe günleri neşrolunur ilmî, fennî, edebî, ahlakî gazetedir  Sayılar : 29 (18 Haziran 1341).
225 (HTU no. 1423) Bafra'da Tenvir-i Efkâr : Halkın tenvir ve efkârına hâdim haftalık gazetedir  Sayılar : 56 (31 Temmuz 1340). 
227 (HTU no. 1221) Bağçe : Vatan ve milletin menafiine hâdim siyasî, edebî, fennî, ilmî, içtimaî risâle-i mevkutedir  Sayılar : 1-2 (21,28 Ağustos 1324) Zıpır.
228 (HTU no. 0135) Bağçe : Ulûm ve fünûn ve edebiyattan bâhis olup nevresidegâna mahsustur  Sayılar : I : 1-34, 36-40 (10 Teşrînievvel 1296-10 Temmuz 1297).
229 (HTU no. 0886) Bağçevan : Şimdilik ayda bir çıkar resimli ziraat gazetesidir  Sayılar : I : 1-7, 9-12 (1 Haziran 1334/1918-Mayıs 1335).
230 (HTU no. 0278) Bahariye-i edebiyat ve mütenevvia-i ulûm ve hikâyat-ı mudhikat : Haftalık Dersaadet edebiyat risalesi  Sayılar : I-III : 1-29 (1295/1879-1296 gün/ay yok ).
231 (HTU no. 1135) Bahr-i Sefid : Haftada bir neşrolunur, vilayetin resmi gazetesidir Sayılar : 117, (17 Nisan 1301); XXVI : 1066 (20 Mayıs 1325); XXXII : 1112 (12 Mayıs 1326/1328).
232 (HTU no. 0452) Bahriye Salnâmesi 

3 (1308), 10 (1317), 13 (1320)

19 (1330), 23 (1340), 24 (1341)

21

Sayılar : 10. defa (1317/1898); 13. defa (1320/1902); 19. defa (1330); 21. defa (1333/1917); 23. defa (1340/1924); 24. defa (1341)
233 (HTU no. 1048) Balkan : Her pazartesi Rusçuk'ta neşrolunur  Sayılar : I : 6 (25 Mayıs 1298/1898).
234 (HTU no. 0341/2) Balkan : Pazartesinden ma'ada her gün çıkar bitaraf Türk gazetesidir 

1-66 (9 Temmuz 1322-3 Teşrin-i evvel 1322)

67-117 (5 Teşrin-i evvel 1322-17 Kanun-ı evvel 1322)

118-215 (3 Kanun-ı sani 1322-30 Haziran 1323)

216-342 (4 Temmuz 1323-6 Kanun-ı sani 1323)

343-423 (7 Kanun-ı sani 1323-9 Nisan 1324)

425-512 (11 Nisan 1324-22 Temmuz 1324)

Sayılar : I-VI : 1-22, 24-27, 29-33, 35, 37-46, 48-52, 56, 58, 60-62, 64, 66-68, 71-72, 74-84, 86-90, 92-97, 100-102, 104-107, 109-142, 144-153, 156-176, 178-184, 186-221, 229, 232-233, 236, 250-253, 256-261, 263-265, 267-268, 270, 272, 274-276, 278, 280-282, 284-285, 288, 291, 294-295, 297, 300, 303-305, 307-310, 312, 314-336, 339, 363, 365-366, 368-379, 381-395, 397-403, 405-441, 443-448, 450-481, 483-485, 489, 491-494, 496, 502-503, 506-508, 510-511, 513-704, 706-727, 729-777, 779-793, 798-841, 843-847, 849-870, 873-939, 941-946, 948-956, 966-971, 973-975, 977-979, 981-982, 984-1007, 1009-1024, 1026-1031, 1033-1035, 1037-1046, 1049, 1051-1057, 1060-1061, 1063-1065, 1068, 1081, 1084-1106, 1108-1112, 1114-1125, 1127-1213, 1215-1223, 1225-1266, 1268-1269, 1271-1291, 1293-1361 (9 Temmuz 1322-10 Ağustos 1327).
235 (HTU no. 1138) Balkanlar : Sabahları neşrolunur  Sayılar : I : 19, 48, 126, 191, 193, 195, 198, 200-202, 205, 215-216, 218, 223, 226, 232, 260, 285 (20 Tem-muz 1329/1913-12 Haziran 1331/25 Haziran 1915).
238 (HTU no. 0650) Barbaros  Sayılar : I : 1-2 (28-29 Eylül 1327/1911).
242 (HTU no. 0987) Bârika : Haftada bir neşrolunur risaledir. Menafi-i mülk ve millete hâdim siyasî, ilmî, edebî, felsefî, fennî, içtimaî, Osmanlı gazetesidir  Sayılar : 7, 11 (29 Mart, 3 Haziran 1325).
243 (HTU no. 1212) Bârika-i Īrşad : Siyasî, edebî, fennî, mevvadd-ı mütenevviadan bahis gazetedir  Sayılar : I. sene 2. cild : 2 (30 Teşrînievvel 1324/ 13 Novembre 1908).
244 (HTU no. 1412) Bartın : Īktisadî, içtimaî, edebî, haftalık gazete. Pazartesi günleri çıkkar  Sayılar : I : 40 (15 Haziran 1341).
245 (HTU no. 0017) Basiret : Menâfi-i vataniye ve havadis-i umûmiyeye dair millet gazetesidir, cuma ve pazardan başka her gün neşrolunur 

1-134 (10 Kanun-ı sani 1285-22 Temmuz 1286)

136-280 (25 Temmuz-25 Kanun-ı sani 1286)

281-437 (26 Kanun-ı sani 1286-27 Temmuz 1287)

438-595 (28 Temmuz 1287-30 Mart 1288)

596-750 (31 Mart-30 Eylül 1288)

751-907 (2 Teşrin-i evvel 1288-9 Nisan 1289)

908-1064 (10 Nisan-12 Teşrin-i evvel 1289)

1065-1220 (13 Teşrin-i evvel 1289-20 Nisan 1290)

1221-1378 (22 Nisan-8 Teşrin-i sani 1290)

1379-1537 (9 Teşrin-i sani 1290-17 Mayıs 1291)

1538-1611 (19 Mayıs-5 Eylül 1291)

1612-1676 (6 Eylül-22 Teşrin-i sani 1291)

1677-1748 (24 Teşrin-i sani-18 Şubat 1291)

Sayılar : I-XVII : 1-87, 89-123,125-128, 130-134, 136, 138-172, 174-192, 194-384, 386-573, 575-1058, 1060-1356, 1358-1998, 2000-2133, 2135-2165, 2169-2448 (10 Kânunusâni 1285-1294); XL : 1, 4/2477-9/2477, 11/2477, 14/2477-15/2477, 18/2477-19/2477 (15 Ramazan 1326/28 Eylül 1324-30 Ramazan 1326/13 Teşrînievvel 1324); 1/2478 (28 Şaban 1326/ 10 Eylül 1324).
252 (HTU no. 0844) Baytarî Mecmua = Revue veterinaire de Constantinople : Her nev'i hayvanatın emrâzından ıslâh ve hıfzıssıhha-i umûmiye ve gıdaiye ile şuûn-ı baytariyeden bahseder. Īstanbul Âlî Baytar Mektebinin neşir organıdır  Sayılar : I : 4 (1339); VI : 6-10, 1-5 (11 Teşrînisâni 1928-Teşrînisâni 1928); VII : 3-4, 7-9, 11 (3 Teşrînievvel 1929-11 Haziran 1930); VII : 2-4 (Teşrînievvel 1930-Teşrînisâni 1930); IX : 1 (Kâ-nunusâni 1931).
253 (HTU no. 1188) Beberuhî : Ayda bir defa çıkar Osmanlı mizah gazetesidir  Sayılar : I : 2 (8 Şevval 1315/1 Mart 1898).
258 (HTU no. 0042/2) Bedrekâ-i Selâmet : Menâfi-i devlet ve millete hadim siyasî, ilmî islâm mecmuasıdır  Sayılar : I : 1-3, 5-8, 10, 12 (17 Kânunusâni 1312-29 Mayıs 1313).
263 (HTU no. 0150) Beridü'l-Hicaz (el-Berid) : Ceridetün siyasiyyetün, yevmiyyetün tasdir merreteyn fi'l-üsbûi' muvakkaten Sayılar : I : 52 (29 Zilkade 1343/21 Yunyo 1925).
265 (HTU no. 1241) Besa : Haftada bir defa neşrolunur = Gazete eqip politike e litterare  Sayılar : I : 8 (1 Kânunusâni 1324/1908) Başkım Besa; I : 10(17 Kânunusâni 1324/1908) Besa.
266 (HTU no. 0816) Beşer ve Tabiat Sayılar : 1-4 (7 Ağustos 1919-4 Eylül 1919).
267 (HTU no. 1036) Beşeriyet = Becheriyette : Osmanlı Sosyalist Fırkasının vâsita-i neşr-i efkârıdır  Sayılar : II : 6 (1 Haziran 1912) .
270 (HTU no. 0221) Beyanü'l-Hak : Cemiyet-i Īlmiye-i Osmaniye'nin neşr-i efkârıdır, pazartesi günleri neşrolunur, dinî, edebî, siyasî ve fennî haftalık gazetedir 

1-23 (22 Eylül- 23 Şubat 1324)

24-52 (2 Mart 1324-8 Mart 1326)

53-81 (10 Mart-4 Teşrin-i evvel 1326)

82-114 (11 Teşrin-i evvel 1326-30 Mayıs 1327)

115-148 (6 Haziran 1327-20 Şubat 1327)

149-182 (27 Şubat 1327-22 Teşrin-i evvel 1328)

Sayılar : Sene I-V cilt I-VII : 1-182 (22 Eylül 1324/1325-22 Teşrînievvel 1328/1330).
271 (HTU no. 1209) Beyoğlu : Siyasîyattan, edebiyattan ve şûun-ı muhtelifeden bâhis haftada bir neşrolunur Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 1 (13 Haziran 1327).
272 (HTU no. 0056) Beyrut : Havadis-i muhtelife ve mehabir-i mütenevvia-i câmi vilayet gazetesi Sayılar : VII : 344 (1311); XXIII : 1153-1214 (1327).
277 (HTU no. 0992) Bilgi : Resimli haftalık mecmua  Sayılar : I : 2-3 (26 Mayıs-16 Haziran 1928).
280 (HTU no. 0529) Bilgi mecmuası

1.dosya

2.dosya
Sayılar : I : 1-7 (Kânunusâni 1329-Haziran 1330).
283 (HTU no. 0977) Bilgi Yurdu Mecmuası : Hanımlar Bilgi Yurdu Müessesesine merbut aylık risâledir  Sayılar : I-II : 1-17 (15 Nisan 1333-Teşrînievvel 1334).
285 (HTU no. 0993) Bilmeceli Meşhur Hikâyeler Külliyatı : Ailelelerin tevsi-i malumatıyla muhafaza-i sıhhatlerine hadim haftalık ceride-i sıhhıye, Şimdilik on günde bir neşrolunur, siyasiyattan maada her şeyden bahs eder ilmî, fennî ve edebî musavver aile risâlesidir  Sayılar : I : 7, 7 mükerrer, 8, 10-12 (11 Kânunusâni -11 Mart 1336); 4/20 (27 Mayıs 1336/1920).
286 (HTU no. 1442) Bingöl : Īlmî, içtimaî, siyasî Türk gazetesi  Sayılar : I : 2/34 (27 Eylül 1328/ 10 Teşrînievvel 1912).
289 (HTU no. 0661) Birlik : Birlik Ocağı naşiri efkârı dinî, iktisâdî, içtimaî ve siyasî haftalık gazetedir  Sayılar : I : 18 (11 Şevval 1342/16 Mayıs 1924).
290 (HTU no. 0979) Birlik : Mesleki mecmua  Sayılar : I : 1-2, 8 (1 Kânunusâni 1341, 15 Kânunusâni 1341, 1 Haziran 1341).
291 (HTU no. 0432) Birlik : Īslâm cemaatinin menfaatine hizmet eder, yegâne Türkçe gazetedir  Sayılar : I : 1 (8 Temmuz 1922).
296 (HTU no. 0263) Bizim Mecmua : Maarif Vekaleti Ta'lim ve Terbiye Dairesi'nin himayesi ile her hafta perşembe günleri neşredilir, çocuklara mahsus mecmua  Sayılar : I-II : 1-28 (5 Nisan 1922-1922); 32/4 (1925); II : 1-9, 11-15 (10 Mart 1927-16 Haziran 1927).
300 (HTU no. 1617) Biznik Tavuş : Siyasî, içtimai, iktisâdî, edebî, haftalık gazete  Sayılar : 6-8, 10-13, 46, 48-51, 54/2, 56/4, 62/10-65/13, 67/15-68/16, 71/19-72/20, 75/23-76/24, 78/26-79/27, 82/30, 83/31, 85/33 (29 Haziran 1934-3 Ocak 1936).
303 (HTU no. 0082) Bolu : Livanın 

67-173 (16 Nisan 1331-28 Eylül 1333)

174-363, 419, 653 (4 Teşrin-i evvel 1333-28 Haziran 1928)

Sayılar : II-XI : 67-363, 390, 419, 653 (16 Nisan 1331-28 Haziran 1928).
305 (HTU no. 0479) Bolu Livası Salnâmesi Sayılar : 1. Defa (1334/1918).
308 (HTU no. 0438) Bosna : Īş bu gazete dahili ve harici her türlü havadisi ve menafii umumiye dair envai mebahisi şamil olarak haftada bir defa çıkarılır  Sayılar : XI : 534 (29 Şaban 1293/6 Eylül 1292/18 Eyüll 1876).
309 (HTU no. 0570) Bosna : Şimdilik haftada bir cumartesi günleri neşrolunur  Sayılar : I : 1 (18 Teşrînievvel 1324).
310 (HTU no. 0043/1) Boşboğaz ile Güllâbî : Haftada iki defa pazartesi ve perşembe günleri neşrolunur şathiyyât içinde müdafa-i hukuk ve vatan ve millete hâdim musavver mizah gazetesidir Sayılar : I : 1-36 (24 Temmuz-1 Kânunuevvel 1324).
311 (HTU no. 1211) Bozkurt : Edebî, ictimaî, haftalık millî mecmua  Sayılar : I : 1 (7 Temmuz 1337/1921).
317 (HTU no. 0563) Bugün : Mürettibîn-i Osmaniye Cemiyetinin naşiri efkârıdır, şimdilik ayda bir neşrolunur, fennî, içtimaî, iktisadî mecmuadır  Sayılar : I : 1-2 (18 Temmuz-6 Eylül 1338).
320 (HTU no. 0664) Bulgaristan : Efkar ve içtihadında müstakil Türk gazetesi  Sayılar : I : 26/52 (15 Temmuz 1926).
326 (HTU no. 0320) Bursa : Haftada bir neşrolunur Osmanlı gazetesidir  Sayılar : III : 101-150 (7 Kânunuevvel 1308/30 Cemâziyelevvel 1310-29 Teşrînisâni 1309/3 Cemâziyelâhir 1311); 782 (1 Kânunusâni 1322/29 Zilkade 1324).
327 (HTU no. 0730) Bursa Mecmuası Sayılar : I-II : 1-12, 14-15, 18, 21, 23-27 (1 Kânunuevvel 1333/1917-12 Kânunusâni 1336/1920).
328 (HTU no. 1210) Bursa Sergisi : Serginin müddeti devamınca haftada bir defa neşrolunur musaver mecmuadır  Sayılar : 1-2, 7 (10 Temmuz 1325-21 Ağustos 1325).
344 (HTU no. 1086) Büyük Duygu : Onbeş günde bir çıkar Türk risâlesidir  Sayılar : I : 1-9, 14-26 (2 Mart 1329R/ 7 Rebîülâhir 1331H-18 Kânunusâni 1329/ 4 Rebîülevvel 1332H).
345 (HTU no. 0248) Büyük Gazete : Her perşembe günleri çıkar, medeniyet mefhumu içine giren bütün şeylerden bahseder en asrî gazetedir

1.dosya

2.dosya

3.dosya
Sayılar : I-III : 1-36, 38-52, 54-81, 83, 85-99, 101-105 (28 Teşrînievvel 1926-25 Teşrînievvel 1928); 113 (20 Kânunuevvel 1928) latin harfli.
347 (HTU no. 0531) Büyük Mecmua : Perşembe günleri çıkar edebî, ve ilmî haftalık mecmua  Sayılar : 1-17 (6 Mart-25 Aralık 1919).
349 (HTU no. 0597) Büyük Yol  Sayılar : 4 (7 Mayıs 1341/1925) Osmanlıca; Premiere annee 2 (Jeudi 14 Mai 1925); 83 (Lundi, 3 Aout 1925) Fransızca; 
backtotop
C
351 (HTU no. 0104) Cadaloz : Şimdilik salı ve cumartesi günleri neşrolunur mizah gazetesidir  Sayılar : 1-33 (22 Mart 1327/5 Rebîülâhir 1329/4 Nisan 1911-12 Temmuz 1327/28 Receb 1329/25 Temmuz 1911) Cadaloz; 1/34-4/37, 6/39-8/41 (19 Temmuz 1327/5 Şaban 1329/1 Ağustos 1911-13 Ağustos 1327/2 Ramazan 1329/26 Ağustos 1911) Afacan; 42-45 (5-16 Ramazan 1329-16-27 Ağustos 1327/1911) Cadaloz.
353 (HTU no. 0328) el-Câmia : el-Mecelletü edebiyye, ilmiyye, içtimaiyye  Sayılar : I : 17 (10 Kânunuevvel 1923).
355 (HTU no. 1195) Cart Beyim : Perşembe günleri neşrolunur risâle-i mizahiyedir  Sayılar : 1/3. forma (2 Haziran 1327).
357 (HTU no. 0434) Cem = Djem : Perşembe günleri neşrolunur, siyasî, edebî musavver mizâh mecmuasıdır Sayılar : I : 1-43; II : 34, 37-45, 47 (28 Teşrînisâni 1326/1910-28 Mart 1929).
358 (HTU no. 0405) el-Cemiyet : Cemiyet-i Ulema-i Hindika vahidî tercümân-ı sadâkat, hakkaniyet, hürriyet ka âzad dar-i millet-i beyza kasiça hadim  Sayılar : II : 160 (28 Şaban 1344/14 Mart 1926).
359 (HTU no. 0523) Cemiyet-i Tedrisiye-i Īslamiye Salnâmesi Sayılar : 1332/1913.
360 (HTU no. 2195) Cemiyet-i Umûmiye-i Belediye Zabıt Ceridesi  Sayılar : II (1339); IV (1340).
364 (HTU no. 0426) Ceride : Perşembe ve pazar günleri neşrolunur Osmanlı gazetesidir Sayılar : I : 6 (t.y.); II : 161 (2 Nisan 1308/17 Ramazan 1309).
365 (HTU no. 0893) Ceride : Adalet, hürriyet, uhuvvet, musavat, haftalık edebî, siyasî gazetedir

1.dosya

2.dosya
Sayılar : I : 1-10 (2 Teşrînievvel-4 Kânunuevvel 1324); II : 12-46 (23 Mart-23 Temmuz 1325).
366 (HTU no. 1326) Ceride-i Adliye 

1-42 (19 Haziran 1295-15 Nisan 1296)

43-100 (22 Nisan 1296-26 Mayıs 1297)

101-142 (2 Haziran 1297-16 Mart 1298)

143-200 (23 Mart 1298-26 Nisan 1299)

201-261 (3 Mayıs 1299-4 Ağustos 1300)

262-300 (11 Ağustos 1300-25 Mayıs 1301)

301-334 (1 Haziran 1301-18 Kanun-ı sani 1301)

335-367 (25 Kanun-ı sani 1301-8 Teşrin-i sani 1302)

368-400 (15 Teşrin-i sani 1302-27 Haziran 1303)

401-433 (4 Temmuz 1303-13 Şubat 1303)

434-467 (20 Şubat 1303-8 Teşrin-i evvel 1304)

468-500 (15 Teşrin-i evvel 1304-16 Haziran 1305)

501-534 (23 Haziran 1305-10 Şubat 1305)

535-566 (17 Şubat 1305-22 Eylül 1306)

567-600 (29 Eylül 1306-19 Mayıs 1307)

601-634 (26 Mayıs 1307-11 Kanun-ı sani 1307)

635-668 (18 Kanun-ı sani 1307-5 Eylül 1308)

669-700 (12 Eylül 1308-17 Nisan 1309)

701-733 (24 Nisan 1309-21 Ağustos 1309)

734-767 (28 Ağustos 1309-16 Nisan 1310)

768-800 (23 Nisan 1310-2 Kanun-ı evvel 1310)

 801-833 (10 Kanun-ı evvel 1310-22 Temmuz 1311)

 834-867 (29 Temmuz 1311-16 Mart 1312)

 868-900 (23 Mart 1312-2 Teşrin-i sani 1312)

 901-933 (9 Teşrin-i sani 1312-21 Haziran 1313)

 934-966 (28 Haziran 1313-7 Şubat 1313)

 967-1000 (14 Şubat 1313-10 Teşrin-i evvel 1314)

 1001-1033 (17 Teşrin-i evvel 1314-29 Mayıs 1315)

 1034-1067 (5 Haziran 1315-22 Kanun-ı sani 1315)

 1068-1100 (29 Kanun-ı sani 1315-9 Eylül 1316)

1101-1126 (16 Eylül 1316-10 Mart 1317)

1127-1152 (17 Mart 1317-8 Eylül 1317)

Sayılar : I-IV : 1-718, 720-1152 (19 Haziran 1295-8 Eylül 1317) Ceride-i Mehakim; I-III : 1-698 sayı (19 Temmuz 1324/ 4 Recep 1326-1 Ağustos 1908); I : 1-25 (5 Kânunuevvel 1325-5 Kânunuevvel 1326); II : 26-54 (20 Kânunuevvel 1326-20 Şubat 1327); III : 55-66, 68-78 (5 Mart 1327-20 Şubat 1328); IV : 79-126 (5 Mart 1329-20 Şubat 1330); VI : 127-148 (5 Mart 1331-20 Kânunusâni 1332); VII: 149-1170 (Nisan 1332-Şubat 1334); VIII : 8/1, 2-12 (Kânunusâni 1338-Temmuz 1339); II : 13-25 (Ağustos 1339-Ağustos 1340); III : 26-36 (Eylül 1340-Temmuz 1341); IV : 37-49 (Ağustos 1341- Ağustos 1926); V : 50-60 (Eylül 1926-Temmuz 1927); VI : 64-70 (Teşrînisâni 1927-Mayıs 1928); VII : 73-76 (Ağustos 1928-Teşrînisâni 1928) Ceride-i Adliye; 6-24 (Haziran 1935-Kânunuevvel 1936); XXVIII-XXXV : 1-12 her cilt (1937-1944); XXXVI : 1-4 (1936) Adliye Ceridesi; XXXVI : 5-12 (1936); XXXVII-XLV : 1-12 her cilt (1946- 1954); LXVI : 1-4, 6-12 (1955); LXVII : 1-4, 11-12 (1956); LXVIII: 1-11 (1957); LXIX : 3-12 (1958) Adalet Dergisi.
368 (HTU no. 0363) Ceride-i Bahriye : Resmi ve gayr-i resmi her nev'i vakayi-i bahriyeden bahis ceride-i resmiyedir

I:1-IV:99

V:100-IX:229

X:230-XV:385

XIX:386-XX:462

615-XXIV:664
Sayılar : I-XIX : 1-462 (1305-1308R/1306-1310H-1324-1326R/1326-1328H); XXII : 519 (1327); 606 (1328); XXIV : 615-664 (1329R/1331-1332H).
369 (HTU no. 0867) Ceride-i Baytariye ve Ziraiye : Şimdilik ayda iki defa çıkar menâfi-i mülk-i devlete hâdim 

1(1-4, 15), 3 (1-34), 4(12, 21, 24-25, 32)- (1Teşrin-i sani 1315-27 Mart 1319)

5 (2-10) (11 Öart 1320-6 Mayıs 1320)

Sayılar : I : 1-4, 15 (1 Teşrinisani 1315-8 Nisan 1316); III : 1-34 (3 Kânunisani 1317-28 Ağustos 1318); IV : 12, 21, 24-25, 32 (27 Mart 1319-19 Ağustos 1319); V : 2-10 (11 Mart 1320-6 Mayıs 1320).
370 (HTU no. 0292) Ceride-i Emâkin-i Sıhha = Gazette des Hopitaux Civils et Militaires de l'Empire Ottoman Bureaux du Journal  Sayılar : I-III : 1, 4-6, 8-9, 12, 15, 17-20, 24-26, 29, 37, 45, 48, 50 (13 Nisan 1887-1 Mayıs 1890/1316).
371 (HTU no. 2367) Ceride-i Felsefiyye : Ayda bir neşredilir Sayılar: I : 1, (1328).
372 (HTU no. 0052) Ceride-i Hakâyık : Cumadan başka her gün çıkar, Osmanlı gazetesidir

1-56 (2 Ağustos 1302-8 Teşrin-i evvel 1302)

57-100 (9 Teşrin-i evvel 1302-8 Kanun-ı sani 1302)

Sayılar : I : 1-100 (14 Ağustos 1302/1886-20 Kânunusâni 1302/1887).
373 (HTU no. 0023) Cerîde-i Havâdis : Politika ve mevâdd-ı nâfia ve ticaret ve maliyeden bâhis gazetedir 

1-151 (1 Cemaziülevvel 1256-28 Ramazan 1259)

152-298 (6 Şavval 1259-21 Ramazan 1262)

299-507 (28 Ramazan 1262-16 Muharrem 1267)

508-656 (24 Muharrem 1267-17 Safer 1270)

657-775 (21 Safer 1270-27 Cemaziülevvel 1272)

776-968 (5 Cemaziülahır 1272-11 Cemaziülahır 1276)

968-1131 (11 Cemaziülahır 1276-27 Şaban 1279)

1132-1212 (4 Ramazan 1279-24 Rabiülahır 1281)

3-212 (19 Rabiülahır 1281-28 Safer 1278)

213-369 (29 Safer 1278-25 Şavval 1278)

370-523 (27 Şavval 1278-14 Cemaziülahır 1279)

524-675 (16 Cemaziülahır 1279-9 Safer 1280)

676-826 (11 Safer 1280-27 Ramazan 1280)

827-959 (29 Ramazan 1280-23 Rabiülahır 1281)

1-146 (25 Rabiülahır 1281-29 Zilkaade 1281)

147-300 (30 Zilkaade 1281-21 Receb 1282)

301-459 (23 Receb 1282-22 Rabiülevvel 1283)

460-602 (24 Rebiülevvel 1283-23 Şavval 1283)

603-752 (25 Şavval 1283-9 Cemaziülahır 1284)

753-917 (10 Cemaziülahır 1284-13 Safer 1285)

918-1132 (15 Safer 1285-7 Muharrem 1286)

1133-1342 (8 Muharrem 1286-20 Zilkaade 1286)

1345-1975 (23 Zilkaade 1286-17 Cemaziülahır 1289)

3100-3656, 5013-5804, 23302-23315, 23317-23324, 23326-23327 (23 Kanun-ı sani 1335-18 Şubat 1335)

Sayılar : I-XI : 1-313, 348, 350-351, 364, 369, 375, 378-379, 381-382, 397, 400-471, 473-498, 500-581, 583-799, 803, 815, 818-819, 822-827, 829-834, 836-842, 844-847, 849-857, 859-860, 862-882, 884, 886-892, 898-934, 937-951, 956-959, 961, 966, 968-974, 977, 979-987, 990, 992, 996, 998, 1004-1005, 1007, 1009-1012, 1016, 1018-1019 (1256-1281) Ceride-i Havadis; XII-XXI yeni seri : 2-959 (17 Rebîülâhir 1277-23 Rebîülâhir 1281) Ruzname-i Ceride-i Havadis; XXII-XXIX : 1-197, 202-234, 236-431, 437-451, 456-465, 467-476, 478-516, 518-1000, 1051-1136, 1137-1245, 1247-1253, 1255, 1257, 1260-1262,1264-1265, 1267-1270, 1272-1274, 1276, 1279, 1282-1285, 1288, 1290-1291, 1296-1297, 1301-1302, 1308, 1310-1317, 1319-1321, 1323, 1325-1330, 1334, 1336-1342, 1345-1346, 1348-1349, 1353-1354, 1357-1361, 1363-1376, 1378, 1381-1382, 1384-1394, 1396-1400, 1859-1860, 1881-1890, 1891-1920, 1924-1935, 1937-1939, 1941, 1944-1950, 1956-1957, 1959-1964, 1967-1969, 1971-1975 (23 Rebîülâhir 1281-1 Muharrem 1289); XXX : 3100 (tarih tespit edilemedi), 3157-3163, 3166-3170, 3172, 3231-3233, 3235, 3237-3238, 3241-3242, 3244, 3245, 3254, 3256, 3260, 3378, 3403, 3461, 3602, 3638, 3642, 3536, 3656, 5013, 5028, 5044, 5704, 5717, 5769, 5804 (20 Receb 1293-17 Eylül 1300/9 Zilhicce 1301/29 Eylül 1884); LXXXV : 1/23302-14/23315, 16/23317-23/23324, 25/23326-26/23327 (23 Kânunusâni 1335/1919-18 Şubat 1335/1919) Ceride-i Havadis
374 (HTU no. 2159) Ceride-i Īlmiye : Meşihat-i Celile-i Īslamiyenin ceride-i resmiyesidir / Īstanbul : Meşihât-ı Âliye Mektubçuluğu, 3 Receb 1332 / 15 Mayıs 1330-Muharrem / Safer 1341, I-VII, 1-79

I:1-I:9

II:10-II:21

III:22-III-33

IV:34-IV:464

V:47-V:62

VI:63-VII:78/79
Sayılar : I-VII : 1-79 (3 Receb 1332 / 15 Mayıs 1330-Muharrem / Safer 1341).
378 (HTU no. 1618) Ceride-i Rüsûmiye : Gümrük Īttihad ve Teavün Cemiyeti tarafından şimdilik onbeş günde bir neşrolunur  Sayılar : 1-5 (15 Eylül-22 Teşrînisâni 1324).
379 (HTU no. 0311) Ceride-i Sûfiye : Şimdilik haftada bir neşrolunur tasavvufî, dinî, ahlâkî, edebî, siyasî ceride-i islâmiyedir  Sayılar : 1, 5, (6 Mart 1325-3 Nisan 1325); 3/6 (23 Eylül 1327); 24/1-7, 9, 11, 20-24, 49-102, 104, 106-120, 123-124, 126-130, 133, 135-159, 161 (20 Haziran 1328/19 Receb 1330R-1 Eylül 1335H/4 Zilhicce 1337).
380 (HTU no. 1458) Ceride-i Şikayet = Journal des Plaintes : Halkın hukukunu müdafaa, her husustaki şikayetlerini makamat-ı aidesine arz eden yegâne Türk gazetesidir  Sayılar : I : 1-2 (6-13 Eylül 1339).
383 (HTU no. 1103) Ceride-i Ticaret Sayılar : I : 1, 7 (1 Cemâziyelevvel 1274/ 25 Receb 1274) .
384 (HTU no. 1454) Ceride-i Vakfiye : Her şeyden ziyade evkaf ve muamelattan bahis haftalık gazetedir  Sayılar : I : 3-7 (29 Kânunuevvel, 29 Kânunusani 1324, 23 Mart 1325); 26 (4 Kânunuevvel 1324 (1326!).
385 (HTU no. 2228) Ceride-i Vukuat : Pazardan maada her gün neşrolunur  Sayılar : I : 4 (21 Temmuz 1876 [1292]; 8, 17 (24 Temmuz, 20 Ağustos 1292).
386 (HTU no. 1109) el-Cevaib : Bi'l-Âsitaneti'l-âliyye fi yevmi'l-erbaa  Sayılar : XVII : 803 (23 Rebîülâhir 1293/17 Mayıs 1876); XVIII : 948 (4 Zilkade 1295/ 31 Teşrînievvel 1878).
388 (HTU no. 1308) Cici : Şimdilik haftada bir perşembe günleri neşrolunur, millet ve devlete hâdim edebî ve mizahî bitaraf Türk gazetesidir  Sayılar : I : 1-2 (12-26 Mayıs 1327/1911).
389 (HTU no. 0647) Cidâl : Ītilâf-ı anâsıra hâdim Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 1 (19 Teşrînisâni 1325R/ 19 Zilkade 1327H/ 2 Kasım 1909M).
390 (HTU no. 0447) Cihâd : Menafi-i Osmaniyeye hâdim gazetedir Sayılar : I : 10-11 (3-10 Şubat 1327-1911).
391 (HTU no. 1453) Cihân  Sayılar : I : 2-4 (30 Eylül-2 Teşrînievvel 1324).
392 (HTU no. 0689) Cihân : Ramazan-ı şerife mahsus eğlence ve faide mecmuası  Sayılar : 1-2 (1-2 Ramazan 1342).
393 (HTU no. 0747) Cin = le Djin : Revue illustree litteaire, artistique, scientifique paraissant chaque Jeudi  Sayılar : I : 2 (23 Mayıs 1918/1334).
394 (HTU no. 0043/2) Cingöz : Siyasîyattan, edebiyattan, letaiften bahis olarak haftada iki defa neşrolunur musavver Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 1-7 (26 Ağustos-26 Eylül 1324).
398 (HTU no. 0899) Coşkun Kalender : Haftada iki defa neşrolunur, hakikat hâdimi, tenkidî musavver mizah gazetesidir Sayılar : I : 1-7 (2 Nisan-14 Mayıs 1325/1909); 2 (5 Kânunusâni 1328).
401 (HTU no. 0028) Cumhuriyet 

1-46 (8 Mayıs-21 Haziran 1924)

47-89 (22 Haziran-6 Ağustos 1924)

90-134 (7 Ağustos-20 Eylül 1924)

136-186 (22 Eylül-13 Teşrin-i sani 1924)

187-234 (14 Teşrin-i sani-31 Kanun-ı evvel 1924)

235-278 (1 Kanun-ı sani- 13 Şubat 1925)

279-323 (14 Şubat-30 Mart 1925)

324-368 (31 Mart-17 Mayıs 1925)

369-412 (18 Mayıs-30 Haziran 1925)

413-476 (1 Temmuz-5 Eylül 1925)

477-533 (6 Eylül-2 Teşrin-i sani 1925)

534-592 (3 Teşrin-i sani-31 Kanun-ı evvel 1925)

593-637 (1 Kanun-ı sani-14 Şubat 1926)

638-676 (15 Şubat-25 Mart 1926)

677-721 (26 Mart-11 Mayıs 1926)

 722-768 (12 Mayıs-30 Haziran 1926)

952-995 (1 Kanun-ı sani-13 Şubat 1927)

996-1039 (14 Şubat 29 Mart 1927)

1040-1083 (30 Mart-14 Mayıs 1927)

1084-1127 (15 Mayıs-30 Haziran 1927)

Sayılar : -VIII : 1-68, 70-134, 136-148, 150-236, 238-417, 654-755, 757-768, (952-990, 992-1133, 1135-1213, 1215-1310, 2 takım), 1311-1339, 1341-1371, 1373-1486, 1488-1523, 1525-1536, 1538-1601, 1603-1614, 1616-2090, 2092-2457, 2459-2470, 2472, 2474-2476, 2479-2509, 2501, 2501, 2503-2505, 2515-2559, 2561-2572, 2576-2589, 2589-2677, 2679-2681, 2685-2743, 2747-2850, 2853, 2858, 2860-2883, 2886-2891, 2894-2895, 2897-2898, 2900-2903, 2905-2941, 2943, 2943-2948, 2958-2985, 2987-3101, 3103, 3109-3113, 3115-3123, 3126-3133, 3133-3135, 3138, 3140-3166, 3170-3178, 3180-3189, 3192-3254, 3256-3289, 3291-3293, 3295-3300, 3302, 3304-3340, 3342, 3347-3370, 3372-3376, 3378-3379, 3381-3405, 3409-3437, 3439-3495, 3497-3508, 3511-3532, 3534-3542, 3544-3614, 3616-3653, 3655-3659, 3661-3675, 3677-3679, 3681-3706, 3708-3732, 3734-3772, 3774-3782, 3784-3787, 3789-3833, 3835-3846, 3848-3875, 3877-3888, 3890, 3892-3908, 3910-3916, 3918, 3920-3921, 3924-3925, 3927-3929, 3931-3932, 3934-3941, 3944-3946, 3949-3952, 3954-3957, 3962-3963, 3966-4044, 4046-4054, 4056-4057, 4059-4103, 4105-4108, 4110, 4112-4113, 4115-4126, 4128-4129, 4131, 4134-4171, 4173-4174, 4179-4190, 4192-4205, 4207-4265, 4267-4348, 4350-4469, 4471-4569, 4626-4656, 4658-4670, 4672-4677, 4679-4840, 4842-4866, 4869-4893, 4895-4908, 4910-4914, 4916-4919, 4921-4922, 4929-4932, 4934-4938, 4940-4976, 4978-4979, 4981-4983, 4985-4989, 4991-4993, 4995-5108, 5110-5135, 5137-5257, 5261-5404, 5406-5636, 5638-5644, 5646-5674, 5676-5705, 5707-5964, 5966-6014, 6016-6628, 6630-6657, 6660, 6662-6663, 6658-6659, 6664-7263, 7265-7485, 7487-7547, 7549-7572, 7574-7625, 7627-7782, 7786-7932, 7934-7989, 7991-8185, 8187-8536, 8538-8713, 8715-9044, 9046-9104, 9106-9475, 9477-9699, 9703-9845, 9845-9846, 9848-9919, 9921-9969, 9971-9982, 9984, 9984-10057, 10059-10086, 10088-10114, 10116-10145, 10147-10155, 10157-10464, 10466-10467, 10467-10478, 10481-10487, 10489, 10492-10504, 10506-10568, 10570-10641, 10643-10769, 10771-10774, 10776, 10776 (10777)-10796, 10798-10899, 10891-10921, 10923-11071, 11074-11075, 11074-11076, 11080, 11078-11113, 11117 (11114)-11147, 11412 (11148)-11288, 11290-11554, 11556, 11558-11568, 11570-11578, 11581-11613, 11618-11620, 11622-11623, 11625, 11628-11631, 11633, 11635-11640, 11642-11643, 11645-11648, 11650-11798, 11804-11824, 11826-11828, 11829-11847, 11849-11894, 11896-11928, 11930-11932, 11935-11957, 11959-11983, 11985-11994, 11997-12010, 12012-12014, 12018-12020, 12022, 12034-12040, 12048, 12077-12079, 12081-12089, 12091-12093, 12097-12108, 12110-12118, 12121-12125, 12127, 12189, 12192-12204, 12207-12209, 12212-12215, 12217-12219, 12221-12227, 12229-12236, 12238-12239, 12241, 12243-12245, 12245, 12249-12251, 12253-12254, 12256-12259, 12262, 12264-12266, 12268, 12270-12271, 12273-12282, 12284, 12286-12287, 12291, 12294-12295, 12297-12301, 12304, 12306-12308, 12310-12311, 12315, 12319, 12321-12322, 12326, 12328-12329, 12331-12332, 12334-12338, 12340-12344, 12346, 12348-12351, 12353-12355, 12357, 12359-12362, 12368, 12370-12438, 12440-12576, 12623-12663, 12665-12683, 12685-12716, 12720-12722, 12724-12788, 12790-12807 (8 Mayıs 1341/1924-18 Mart 1960)
403 (HTU no. 0953) Curcuna : Īdere-i Meşrutiyete hâdim cuma ve salı günleri neşrolunur, zülfiyare dokunmaz musavver mizâh gazetesidir Sayılar : 1-6 (20 Şubat-10 Mart 1327/1911); 1 (7 Mayıs 1327/1911).
404 (HTU no. 0261/1) Cüzdan : Siyasîyat, edebiyat, hikemiyat, fünûn, tarih, tiyatro, hikâyat, terâcim-i ahvâl ve sair neşri mücâz olan her nev'i âsarı câmidir Sayılar : 1 (7 Zilhicce 1289).
backtotop
Ç
408 (HTU no. 0991) Çağlayan : Onbeş günde bir çıkar edebî, ilmî mecmua Sayılar : I : 1, 5-9, 11-15 (20 Teşrînievvel 1341/1925-15 Mayıs 1926).
410 (HTU no. 0954) Çalçene : Mizah gazetesi  Sayılar : I : 1-2, 5, 8, 13, 14 (9 Ağustos 1927-12 Eylül 1928).
411 (HTU no. 0731) Çalıkuşu Sayılar : I : 4, 7 (3 Haziran-1 Temmuz 1926).
414 (HTU no. 1432) Çanakkale : Hükümet gazetesi, şimdilik pazar ve perşembe günleri neşrolunur halkı aydınlatır Sayılar : I : 11 (10 Mayıs 1339/ 23 Ramazan 1341).
415 (HTU no. 0323) Çanakkale Muallimler Birliği : Meslekî, ilmî, edebî, terbiyevî, mecmuadır Sayılar : I : 1-5 (28 Mayıs-31 Ağustos 1341).
416 (HTU no. 1208) Çankaya : Her ayın onbeşinci günü neşrolunur, halka doğru fikir, sanat mecmuası  Sayılar : 1 (15 Mayıs 1928).
417 (HTU no. 1314) Çankırı : Salı günü neşrolunur vilayetin resmi gazetesidir  Sayılar : VI : 269 (22 Teşrînisâni 1927).
418 (HTU no. 1466) Çankırı'da Īnce Kiliş-Geliş : Şimdilik pazartesi ve perşembe günleri çıkarılır. Medeniyet mefhumu içine giren herşeyden bahseder cumhuriyetperver halk gazetesidir  Sayılar : 1 (19 Ağustos 1928).
419 (HTU no. 0951) Çanta : Fen ve letaifden bahis risâledir  Sayılar : I : 1 (29 Eylül 1305).
420 (HTU no. 0952) Çanta : Yetim ve bîkes çocukların tahsiline yardım eder Sayılar : 1, 3, 8 (31 Temmuz, 14 Ağustos, 25 Eylül 1340/1924).
421 (HTU no. 1236) Çapkın : Vatanın menafiine milletin terakki ve tealisine hadim, siyasî, içtimaî, ahlâkî, müstakil bir Osmanlı gazetesidir Sayılar : 1. Sene : 2 (25 Eylül 1325 / 7 Teşrînievvel 1909).
423 (HTU no. 2132) Çaylak : Haftada üç defa neşrolunur, mizah dergisi  Sayılar : I-II : 1-80, 8292, 96, 98-100, 102-108, 110-162 (20 Kânunusâni 1292-Haziran 1293).
424 (HTU no. 1058) Çekirge : Haftada iki defa pazartesi ve perşembe günleri zıb zıb sıçrar mizah gazetesidir  Sayılar : I : Sıçrayış 1-10 (14 Mart-14 Nisan 1327).
428 (HTU no. 1410) Çığır : Her gün neşrolunur  Sayılar : 58-59, 83-84 (1 Şubat, 27 Şubat 1325/14 Şubat, 11 Mart 1912).
433 (HTU no. 1194) Çıngırak : Īlk ve son nüsha olarak çıkmıştır Sayılar : 1 (gün/ay yok 1324/1908).
434 (HTU no. 0099/1) Çıngıraklı Tatar : Īş bu gazete haftada iki defa neşrolunur  Sayılar : I : 1-29 (24 Mart-6 Temmuz 1289).
435 (HTU no. 0726) Çırak Mektebleri Mecmuası : Ticaret ve sanat, tedris ve terbiyeden bâhis aylık risâledir  Sayılar : I : 1-4 (1 Kânunuevvel 1334/1918-Mart 1335/1919).
436 (HTU no. 0371) Çiçek : Onbeş günde bir açılan mekteb ve aile mecmuası (Türk gençlik ve aile mecmuası)  Sayılar : I : 1-20 (17 Haziran 1926-1 Nisan 1927).
438 (HTU no. 1121) Çiftçi : Osmanlı Ziraat Cemiyeti'nin vasıta-i naşir-i efkârıdır  Sayılar : 1 (30 Mart 1325).
439 (HTU no. 0654) Çiftçi Bilgisi : Çiftçi Īttihad Fırkası'nın siyasî, ilmî, fennî, iktisadî Türk gazetesidir Sayılar : 94 (12 Şevval 1339/19 Haziran 1921).
440 (HTU no. 0748) Çiftçiler Derneği Mecmuası : Şimdilik ayda bir çıkar, fen ve ziraate, ticaret ve sanata ve ahlâka dair yazar, resimli mecmuadır Sayılar : I : 1-5, 7-12 (11 Eylül 1332R/1333H-1334R/1337H); II : 1, 3, 4 (başı eksik) 5-12 (1 Teşrînisâni 1333-1 Eylül 1334); III : 1, 3-4 (Teşrînievvel 1334-Ağustos 1335); IV : 3-4 (Eylül-Kânunuevvel 1335).
441 (HTU no. 0868) Çil Horoz : Her cins hayvanattan, alelhusus hayvanat-i ehliyenin hâsılat, ıslâh, teksir, fevaid ve himayelerinden bâhis fennî, ilmî, tecrübî ayda bir neşrolunur musavver hayvanat mecmuası Sayılar : I : 2, 4, 8 (1 Mayıs 1338/1922/3 Ramazan 1340-15 Kânunusâni 1338/1922/25 Rebîülâhir 1341).
442 (HTU no. 1242) Çimdik : Şimdilik perşembe günleri neşrolunur musavver Osmanlı mizah gazetesidir  Sayılar : I : 1-3 (3 Haziran-17 Haziran 1326).
444 (HTU no. 1619) Çin-Türkistan Avazı = Chini-Turkestan Awazi : Bir ayda bir çıkar, siyasî, ictimai, iktisâdî, terbiyevi mecmua = Ta-she-chau-nanking China  Sayılar : 4 (Mayıs 1934).
447 (HTU no. 0097) Çocuk Bahçesi : Haftada bir kere perşembe günleri çıkar resimli risaledir Sayılar : I : 1-21 (20 Şubat 1329-10 Temmuz 1330).
448 (HTU no. 0245) Çocuk Bahçesi : Zükûr ve inas nevresidegânın tehzib-i ahlâk ve tenvîr-i ezhânına hâdim ahlâkî, ilmî, siyasî risaledir Sayılar : I : 1-43 (13 Kânunusâni 1320-1 Kânunuevvel 1321).
450 (HTU no. 0395) Çocuk Dostu : Mini mini çocukların arkadaşıdır, haftada bir perşeme günleri çıkar Sayılar : I : 3, 6, 8 (24 Nisan-29 Mayıs 1330/1914).
451 (HTU no. 0136) Çocuk Duygusu : Çocukların tezyid-i malumât ve tehzib-i ahlâk etmelerine hâdim musavver risâle

1-30 (6 Haziran-26 Kanun-ı evvel 1329)

31-60 (2 Kanun-ı sani 1329-24 Temmuz 1330)

Sayılar : I : 1-50 ; II : 51-52, 55, 60 (6 Haziran 1329/1913-24 Temmuz 1330).
453 (HTU no. 0133) Çocuk Dünyası : Her hafta perşembe günleri çıkar, çocuklar için çalışır mecmua  Sayılar : I : 1-25, 30 (2 Kânunuevvel 1926-22 Haziran 1927).
454 (HTU no. 0132) Çocuk Dünyası : Çocuklar için çalışır, iki perşembede bir çıkar, çocukların fikirlerinin açılmasına yardım eder 

1-50 (14 Mart-20 Şubat 1329)

51-85 (27 Şubat 1329-18 Eylül 1330), 84 (4 Temmuz 1334), 95 (29 Mayıs 1335)

Sayılar : I : 1-50 (14 Mart 1329-1329); II : 51-75 (1329-1330); 5/84(6 Temmuz 1334/1918); 95-96 (25 Mayıs-5 Haziran 1335).
458 (HTU no. 1065) Çocuk Yurdu : Zükûr ve inâs etfal-i vatanın tehzib-i ahlâk ve tevsi-i malumatına hâdim haftalık gazetedir  Sayılar : I : 4, 7 (30 Mayıs-20 Haziran 1329/1913).
460 (HTU no. 1111) Çocuklar Âlemi  Sayılar : I : 1/10 (14 Kânunuevvel 1329/1913-gün/ ay yok 1329/1913).
461 (HTU no. 0384) Çocuklara Arkadaş : Her onbeş günde bir kere musavver olarak çıkar Sayılar : I : 1-12 (1 Cemâziyelevvel-1 Zilhicce 1298/1882); II : 1 (22 Zilkade 1299/1883).
463 (HTU no. 0127) Çocuklara Kıraat : Mekâtib-i iptidaiye ve sıbyaniye şâkirdanı için onbeş günde bir neşrolunur  Sayılar : 1-18 (1 Safer-15 Zilhicce 1299).
464 (HTU no. 0219) Çocuklara Mahsus Gazete = Journal Pour les Enfants : Zükûr ve inâs etfal-i vatanın tehzib-i ahlâkına ve malûmatına hâdim olarak haftalık çıkar ve her şeyden bahseder Osmanlı gazetesidir 

1-73 (9 Mayıs 1312-12 Haziran 1313)

74-147 (19 Haziran 1313-26 Teşrin-i sani 1314)

148-223 (3 Kanun-ı eevel 1314-8 Haziran 1316)

224-297 (15 Haziran 1316-22 Teşrin-i sani 1317)

298-356 (29 Teşrin-i sani 1317-20 Şubat 1318)

1-25 (6 Mart 1319-19 Ağustos 1319)

26-50 (28 Ağustos 1319-26 Şubat 1319)

1-41 (4 Mart 1320-16 Kanun-ı evvel 1320)

42-50 (29 Kanun-ı evvel 1320-24 Şubat 1320), 1-32 (3 Mart 1321-6 Teşrin-i evvel 1321)

33-50 (13 Teşrin-i evvel 1321-23 Şubat 1321), 1-36 (22 Teşrin-i sani 1323-31 Temmuz 1324)

1-24 (2 Mart 1322-10 Ağustos 1332)

25-36 (19 Ağustos 1322-2 Teşrin-i sani 1322), 1-50 (16 Teşrin-i sani 1322-15 Teşrin-i sani 1323)

Sayılar : I-VII : 1-203, 205-356 (6 Mayıs 1312/1313R-1319/1320R); VIII : 1-50 (1319/1320-1321H); IX : 1-50 (1320/1322-1323H); X : 1-2, 4-50 (1321/1323-1324H); XI : 1-36 (1322/1324H); XI : 1-50 (1322/1323H-1324/1325H); XII : 1-36 (1323/1324H-1325/1326H).
465 (HTU no. 0094) Çocuklara Rehber : Etfâl-i zükûr ve inâsın tehzib-i ahlâk ve tevsi'-i malûmatına hâdim haftalık risaledir

1-52 (9 Nisan 1314-1 Nisan 1315)

1-50 (8 Nisan 1315-23 Mart 1316), 1-19 (6 Nisan 1316-10 Ağustos 1316)

Sayılar : II : 1-52 (1315); III : 1-7, 9-12, 14-16, 18-25, 28-29, 31-44, 46-47, 50 (1315-1316); IV : 1-2, 4, 6-11, 14-15, 19 (1316).
466 (HTU no. 0387) Çocuklara Ta'lim : Çocuklara mahsus ceridedir Sayılar : I : 2-9 (16 Kânunuevvel 1303/1887-Mart 1304/1888).
467 (HTU no. 0657) Çolpan Sayılar : I : 1-2, 8-10 (10 Kânunuevvel 1325-16 Nisan 1326).
469 (HTU no. 1422) Çorum : Pazartesi günleri çıkar resmi gazete Sayılar : III : 120 (15 Ağustos 1339); VII : 389, 408 (25 Haziran, 5 Teşrînisâni 1928).
backtotop
D
474 (HTU no. 0174) Dağarcık  Sayılar : 1-10 (1288-1289 gün/ay yok).
475 (HTU no. 1190) Dalkavuk : Karîn-i kiram hazerâtını tacizden içtinaben, şimdilik haftada bir defa tasdî’ eder Sayılar : 1-14, 16-19, 21-22 (30 Ağustos-29 Kânunusâni 1324).
477 (HTU no. 1472) Daniş : Mecelle mahiyane edebî, tarihi, ilmî  Sayılar : II : 3 (gün/ay yok 1329/1951).
480 (HTU no. 0533) Darü'l-Elhan Mecmuası  Sayılar : I-II : 1-7 (1 Şubat 1340/1924-1 Şubat 1926).
481 (HTU no. 0149) Darü'l-Fünûn Dersleri : Darü'l-Fünûn-ı Osmani şuabatında tedris olunan ulûm ve fünûn-ı aliyeyi ihtiva eder, şimdilik haftada bir neşrolunur Sayılar : 12 (t.y.); 14. cüz (1328); II : 38 (25 Teşrînisâni 1328); 43 (30 Kânunusâni 1328); 51 (12 Mayıs 1329); Īlm-i Lisan/ Necib Asım (17x25); Īlm-i Lisan/ Necib Asım (24x32); Īlm-i Lisan/ Necib Asım (24x32); Edebiyat-ı Farisiye /Veled Çelebi (17x25); Edebiyat-ı Aliye-i Farisiye/ Hüseyin Daniş Bey (1328) (17x25); Hikmet-i Teşrii / Īsmail Hakkı (1328), (17x25); Īzahü'l-eşbah/ Sırrı (17x25); Tarih-i Umumi/ Ahmed Mithad (24x32); Yunan Tarih-i Edebiyatı/ Halid Ziya (24x32); Īzahü'l-eşbah/ Sırrı (24x32).
482 (HTU no. 0238) Darü'l-Fünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası : Felsefe, içtimaiyat, tarih, coğrafya, edebiyat konularını muhtevidir

1(1-6) (Mart1332-Kanun-ı sani 1332)

2(7), 2(1-5) (Mart 1333-Teşrin-i sani 1338)

3(1-6), 4(1-5) (Haziran 1339-Teşrin-i sani 1925)

4(6), 5(1-4) (Şubat 1926-Mart 1927)

5(4-6) (Mart 1927-Apustos 1927)

6(1-4) (Kanun-ı sani 1928-Teşrin-i evvel 1928)

Sayılar : I : 1-7 (Mart 1332/1916-Mart 1333/1917); II : 1-7 (Mart 1338-Mart 1339); III : 1-6 (Haziran 1339-Mayıs 1340); IV : 1-6 (Mart 1925-Mayıs 1926); V : 1-6 (Haziran 1926-Ağustos 1927); VI: 1-4 (Kânunusâni 1928-Teşrînievvel 1928); VII : 1-6 (Mayıs 1929-Mayıs 1931); VIII : 1-7 (Mart 1932-Kânunusâni 1933); IX : 1-4 (1 Nisan 1946-31 Aralık 1946).
483 (HTU no. 0917) Darü'l-Fünûn Fen Fakültesi Mecmuası : Riyâziyât, fizik, kimya, tabiat ve ulûm-ı tatbikiye, üç ayda bir neşrolunur  Sayılar : II : 4 (Haziran-Ağustos 1341); IV : 1-2 (Eylül-Şubat 1927); V : ? (1927); VI : 1-2 (1929).
484 (HTU no. 1039) Darü'l-Fünûn Hukuk Fakültesi Mecmuası (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası)

I:1-II:7/a>

II:8-II:15

II:16-III:21

III:22-IV:28

V:29-V:33

VI:3-VI:38
Sayılar : I-XI : 1-46, 48-62 (Mart 1332/1916-Haziran 1933); yıl 1-4 : 1-12, 14, 16 (Şubat 1935-1938); V : (1939 sayı yok); VI : 1-3 (1940); VIII : 3-4 (1943); IX : 1-2 (1943).
485 (HTU no. 0168) Darü'l-Fünûn Īlahiyat Fakültesi Mecmuası : Tarihî, içtimaî, dinî, felsefî 

sayi1

sayi4

sayi7

sayi8

sayi9

sayi10
Sayılar : I-II : 1-10 (Teşrînisâni 1341/1925- Teşrînievvel 1928); III-VI : 11-25 (1929).
488 (HTU no. 0173) Darü'ş-şafaka : Ulûm ve fünûn ve tatbikatı ile usûl-i tedrisiyeden bâhis mecmua-i fennîyedir  Sayılar : I : 1-12 (1 Haziran 1325-1 Mayıs 1326).
489 (HTU no. 0896) Davul : Davulda peşrev olmaz ne çıkarsa bahtına  Sayılar : I : 2 (9 Temmuz 1922).
490 (HTU no. 0255) Davul : Haftalık edebî mizah gazetesi  Sayılar : I : 1-24 (14 Teşrînievvel 1324-14 Nisan 1325).
491 (HTU no. 0746) Deccâl = Dedjdjal : Perşembe günleri neşrolunur siyasî, edebî, mizahî gazete Sayılar : 1-3, 5-7 (16 Kânunusâni 1335/1919-6 Mart 1335).
494 (HTU no. 1042) Deli Orman : Siyasî içtimai, serbest fikirli, bitaraf Türk gazetesidir Sayılar : II : 67-70 (6-12 Şubat 1924/1340).
495 (HTU no. 0235/1) Demet : Īlmî, siyasî, hanımlara mahsus haftalık musavver mecmua  Sayılar : I : 1-7 (17 Eylül-29 Teşrînievvel 1324).
496 (HTU no. 0223) Demiryolları Mecmuası : Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdüriyet-i Umumiyesi tarafından her ay neşrolunur fennî mecmuadır  Sayılar : I-IV : 1-48 (1 Mart 1341/1925-Kânunuevvel 1928); V : 49 (Mart 1929); IX : 102-105 (1933); X : 116, 118 (1934); XI : 123-125, 130 (1935); XII : 135-141, 144 (1936-1937); XIII : 148-151, 154-155, 157 (1937-1938); XIV : 160-162, 164-165, 168, 170, 171 (1938-1939); XV : 172-174, 176-183 (1939-1940); XVI : 185-189, 191-193, 195-196 (1940-1941); XVII-XX : 197-244 (1941-1945); XXI-XXII : 248-250, 254, 258-261, 265-278 (1945-1948); XXIII : 282-287 (1949); XXIV : 291-293 (Mart 1950).
503 (HTU no. 0211) Dergâh : Yarım aylık ilim ve sanat mecmuası 

1-19 (15 Nisan 1337-20 Kanun-ı sani 1338)

20-42 (5 Şubat 1338-5 Kanun-ı sani 1339)

Sayılar : I-II : 1-42 (15 Nisan 1337-5 Kânunusâni 1339).
507 (HTU no. 0535) Dersaadet : Yevmî bitaraf resimli gazete

2-65 (9 Temmuz 1336-18 Eylül 1336)

67-126 (20 Eylül 1336-23 Teşrin-i sani 1336)

Sayılar : I : 1-31, 33-43, 45-48, 50-56, 58-65, 67-69, 71-128 (8 Temmuz-21 Teşrînisâni 1336).
509 (HTU no. 1080) Dertli : Haftalık siyasî, ilmî, mizahî, cumhuriyetçi ve halkçı Türk gazetesidir

1-90 (16 Ağustos 1335-8 Teşrin-i sani 1337)

91-175 (15 Teşrin-i sani 1337-10 Temmuz 1339)

Sayılar : 1-69, 72, 74, 77-130, 132-135, 137-175 (16 Ağustos 1335-10 Temmuz 1339).
510 (HTU no. 1246) Dertli ile Garib : Şimdilik salı ve cuma günleri neşrolunur musavver mizah gazetesidir Sayılar : I : 1-8 (6 Ağustos-4 Eylül 1326).
511 (HTU no. 0147) Devir : Havadis-i politika, edebiyat, letaif, fünûn-ı maliye ve umûr-ı ticarîyeden bahs eder, pazar ve cumadan maada her gün tab ve neşrolunur  Sayılar : 1-13 (14 Eylül 1288H/1872-1 Teşrînievvel 1288) Bedir; 1 (17 Ağustos 1288/1872) Devir.
515 (HTU no. 0505) Devlet Sâlnâmesi 

1326a

1326b

1327a

1327b

1328a

1328b

1925-1926a

1925-1926b

1926-1927a

1926-1927b

1927-1928a

1927-1928b

1927-1928c

Sayılar : 1. defa (1263/1847); 2. defa (1264/1848); 3. defa (1265/1849); 4. defa (1266/1851); 5. defa (1267/1851); 6. defa (1268/1852); 7. defa (1269/1853); 8. defa (1270/1854); 9. defa (1271/1855); 10. defa (1272/1856); 11. defa (1273/1857); 12. defa (1274/1858); 13. defa (1275/1859); 14. defa (1276/1860); 15. defa (1277/1861); 16. defa (1278/1861); 17. defa (1279/1862); 18. defa (1280/1863); 19. defa (1281/1864); 20. defa (1282/1865); 21. defa (1283/1866); 22. defa (1284/1867); 23. defa (1285/1868); 24. defa (1286/1869); 25. defa (1287/1870); 26. defa (1288/1871); 27. defa (1289/1872); 28. defa (1290/1873); 29. defa (1291/1874); 30. defa (1292/1875); 31. defa (1293/1876); 32. defa (1294/1877); 33. defa (1295/1878); 34. defa (1296/1879); 35. defa (1297/1880); 36. defa (1298/1881); 37. defa (1299/1882); 38. defa (1300/1883(baskı tarihi 1299/1882); 39. defa (1301/1884); 40. defa (1302/1885); 41. defa (1303/1886); 42. defa (1304/1887); 43. defa (1305/1888); 44. defa (1306/1889); 45. defa (1307/1890 (baskı tarihi 1307/1889); 46. defa (1308/1891 (baskı tarihi 1308/1890); 47. defa (1309/1892 (baskı tarihi 1309/1891); 48. defa (1310/1892); 49. defa (1311/1893); 50. defa (1312/1894); 51. defa (1313/1895); 52. defa (1314/1896); 53. defa (1315/1897); 54. defa (1316/1898); 55. defa (1317/1899); 56. defa (1318/1900); 57. defa (1319/1901); 58. defa (1320/1902); 59. defa (1321/1903); 60. sene (1322/1904); 61. sene (1323/1905); 62. sene (1324/1906); 63. sene (1325/1907); 64. sene (1326/1908); 65. sene (1326/1910); 66. sene (1327/1911); 67. sene (1328/1912); 68. sene (1333-1334/1918); 1925-1926, 1926-1927, 1927-1928, 1928-1929 (1929); 1929-1930 (1930); 1944-1945 (1945).
519 (HTU no. 1450) Dicle : Şimdilik perşembe günleri neşrolunur, siyasî, ilmî, edebî Osmanlı gazetesidir  Sayılar : II : 64 (18 Şaban 1330); III : 90-91, 98 (20-27 Cemaziyelâhir, 24 Şaban 1331).
521 (HTU no. 503/1 ; 0264/1) Diken : Her hafta çarşamba günleri çıkar mesleğinde müstakil, edebî, siyasî, mizah gazetesidir 

1-30 (30 Teşrin-i evvel 1918-13 Teşrin-i sani 1335)

31-48 (20 Teşrin-i sani 1335-8 Nisan 1336)

49-72 (15 Nisan 1336-11 Mart 1337)

Sayılar : I-III : 1-72 (30 Teşrînievvel 1335/1918-11 Mart 1337/1920).
522 (HTU no. 0521) Diken ve Īnci Salnâmesi  Sayılar : 1336/1920.
523 (HTU no. 0441) Dikkat : Politika ve menafi-i umumiye ile her bir ahvali şamildir ve haftada bir defa perşembe günü neşrolunur gazete-i mahsusadır Sayılar : I : 5-6 (12-19 Mayıs 1299/24-31 Mayıs 1883).
525 (HTU no. 0780) Dilek : Halk mecmuasıdır Sayılar : I : 1 (15 Mart 1339/1923).
526 (HTU no. 0974) Dilek : Muallim ve Muallimeler Cemiyeti tarafından onbeş günde bir neşrolunur  Sayılar : 1-11, 14-15, 18 (15 Kânunusâni 1338-gün/ay yok 1338).
528 (HTU no. 0745) Din ve Maişet : Haftada bir mertebe neşrolunan dinî, fennî, edebî ve siyasî jurnaldır Sayılar : III : 33 (1911); IV : 1-37, 39-50 (1328/1910); VI : 25, 27 (21 Receb, 5 Şaban 1330/ 1912).
531 (HTU no. 0849) Diş Tabibleri Cemiyeti Mecmuası : Şimdilik ayda bir neşrolunur tıbbî, fennî ve mesleki mecmuadır Sayılar : I : 5 (Mart 1340); II : 15-16, 21 (Şubat, Mart, Ağustos 1341/1925); III : 32 (Mart 1343/1928); XV-XVI : 89, 94 (Kânunuevvel 1938, Mart 1940).
533 (HTU no. 0900) Dişçilik Âlemi : Dişçilik fenninin terakkisine hizmet eder, fennî, tıbbî ve mesleki mecmuadır Sayılar : I-IV : 1-11, 13-15, 19-24, 26-32 (Haziran 1340-Haziran 1344/ 1924-Teşrinisani 1928); V : 34 (Mart-Nisan 1929).
535 (HTU no. 0760) Diyâne : Çerkez Kadınları Tercüme (Teavün) Cemiyetinin nâşir-i efkârıdır Sayılar : I : 1 (10 Mart 1336/1920).
536 (HTU no. 1495) Diyarbekir : Perşembe günleri neşrolunur, Vilayetin resmi gazetesidir  Sayılar : XLV : 15 (25 Kânunuevvel 1335); XLVI : 17, 28, 31 (8 Nisan-29 Temmuz 1336).
538 (HTU no. 0100) Diyojen : “Gölge etme başka ihsan istemem” haftada iki defa neşrolunur Sayılar : I-III : 1-124, 126-183 (12 Teşrînisâni 1286-29 Kânunuevvel 1288).
540 (HTU no. 0545) Dobruca Sadası : Menafi-i Dobruca Müslüman Te'mim-i Maarif Cemiyeti'ne ait Sayılar : I : 1-2, 5 (9 Mayıs-6 Haziran 1326).
543 (HTU no. 0701) Doğru Öz : Halk gazetesi Sayılar : 43, 55 (17 Temmuz, 28 Eylül 1338/1922); 88 (12 Mayıs 1339/1923); 113, 119 (26 Mayıs, 1 Teşrînievvel 1340/1924).
544 (HTU no. 1044) Doğru Söz : Her onbeş günde bir perşembe günleri çıkar Sayılar : 6-7, 10 (8, 21 Rebîülâhir, 4 Cemaziyelâhir 1324/31 Mayıs, 14 Haziran, 26 Temmuz 1906).
545 (HTU no. 0663) Doğru Söz : Īttihad-ı Osmani Arnavud Maarif Mahvilleri'nin mürevvic-i efkarıdır Sayılar : I : 1 (24 Haziran 1326/30 Cemâziyelâhir 1328).
548 (HTU no. 0035) Doğru Yol : Bulgaristan Türkünün ilerleme ve yükselmesine çalışır Türk gazetesidir

Rehber 1-130

Rehber 131-259

 Rehber 260-330 (eksik var), Yeni Gün sayıları
Sayılar : 1-69, 71-78, 80-87, 89-92, 94-112, 115-258, 260-261, 263-276, 280-282, 286-287, 289-291, 293-295, 298-300, 303-306, 308-311, 313, 320 (21 Kânunusâni 1928-9 Haziran 1934) Rehber; I : 1, 5, 6-7, 9-10, 12-14 (28 Ağustos-2 Teşrînisâni 1934) Yeni Gün; I : 1-5, 7-10, 20, 22-24, 26, 28-34, 36-38, 40 (17 April-6 Ekim 1935) Doğru Yol.
549 (HTU no. 1297) Doğru Yol = Doghrou Yol : Şimdilik haftada iki defa çarşamba, cumartesi günleri neşrolunur Türkçe gazetedir  Sayılar : II : 115 (17 Eylül 1340/1927/18 Safer 1343).
550 (HTU no. 0193) Doğu : Īlmî, edebî, fennî mecmua Sayılar : 1-8 (I Kânunusâni 1338/1922-15 Nisan 1339/1923).
551 (HTU no. 0973) Doğu : Yarım aylık edebî, terbiyevî mektebliler ve mektebciler mecmuası  Sayılar : I : 1 (11 Kânunuevvel 1337/1921).
558 (HTU no. 1114) Doktor Sesi : Aylık sıhhi halk gazetesidir Sayılar : I : 2 (Şubat 1927).
560 (HTU no. 0378) Dolâb : Maarif ve edebiyata müteallik her gûna mebahis ve letâifi şamil ve teracim-i ahval ile makalât-ı müfide ve mevadd-ı nafiayı müştemil olacaktır  Sayılar : 1-18 (1290-1291 gün/ay yok ).
562 (HTU no. 0743) Donanma Emirnâmesi : Mündericatı resmidir, zabitân-ı bahriyeye mahsustur  Sayılar : I : 5, 8, 10-16, II : 21-22, 24-29, 35-37 (1333); III : 67-68, 105, 109-112, 115 (1334); IV : 120-121, 123-125, 127, 135 (1335); VI : 303 (1339); XI : 10-11, 72, 75 (1342).
563 (HTU no. 0259) Donanma Mecmuası : Donanma hayattır. Īstikbalimiz denizlerdedir  Sayılar : I-IV : 1-48 (Mart 1326-Kanunusani-Şubat 1329) Donanma, aylık, küçük boy; 1/49-90/142, 92/144-141/190 (1330-1335) Donanma Mecmuası,  haftalık, büyük boy.
566 (HTU no. 0804) Dumlupınar : Millî mefkûreye hâdim edebî mecmua  Sayılar : 3, 5 (31 Ağustos 1341/1925-15 Kânunuevvel 1341/1925).
567 (HTU no. 1465) Duygu : Her gün akşamları çıkar  Sayılar : I : 114, 270 (18 Teşrînisâni 1334/1918, 10 Mayıs 1335/1919).
569 (HTU no. 0805) Duygu ve Düşünce : Terbiye ve ilim mecmuası  Sayılar : 1-6, 8-9, 12 (1 Şubat 1927-30 Kânunusâni 1928).
575 (HTU no. 0577) ed-Düstûr : Ceridetün yevmiyyetün siyasetün ilmiyye ve'l-edebiyye tasduru bi'l-lugati'l-Arabiyyeti ve'l-Franseviyye  Sayılar : I : 9 (8 Şubat 1324R/ 30 Muharrem 1327/ 21 Şubat 1909).
576 (HTU no. 1220) Düstûr : Kavanin ve nizamat ve muahedat ile umuma ait kanunları, tefsirleri ve T. B. M. Meclisi kararları ile Īcra Vekilleri Heyeti kararlarını muhtevidir 

 tertip 1 cilt 1a

tertip 1 cilt 1b

tertip 1 cilt 2a

tertip 1 cilt 2b

tertip 1 cilt 3

tertip 1 cilt 4

tertip 1 zeyl 1-2

tertip 1 zeyl 3-4

tertip 2 cilt 1a

tertip 2 cilt 1b

tertip 2 cilt 2a

tertip 2 cilt 2b

tertip 2 cilt 3a

tertip 2 cilt 3b

tertip 2 cilt 4a

tertip 2 cilt 4b

tertip 2 cilt 5a

tertip 2 cilt 5b

tertip 2 cilt 6a

tertip 2 cilt 6b

tertip 2 cilt 6c

tertip 2 cilt 7a

tertip 2 cilt 7b

tertip 2 cilt 8a

tertip 2 cilt 8b

tertip 2 cilt 8c

tertip 2 cilt 9a

tertip 2 cilt 9b

tertip 2 cilt 10

tertip 2 cilt 11

tertip 2 cilt 12a

tertip 2 cilt 12b

tertip 3 cilt 7a

tertip 3 cilt 7b

tertip 3 cilt 7c

dosya36

dosya37

dosya38
Sayılar : I. Tertib : 1-4, Zeyl 1-4 (1289/1881-1300/ 1882); II. Tertib : 1-12 (1326/1327-1338-1341 (1926); III. Tertib : 1-6, 7/1-2, 8/1-2, 9, 10/1-2, 11/1-2, 12, 13, 14/1-2, 15/1-2, 16-36, 37/1-2, 38-41 (23 Nisan 1336-26 Mayıs 1960 1. tertib 5. cilt latin harfli (1937); Mütemmim cildi 1289'dan 1325'e kadar (Zilkade1335).
578 (HTU no. 1004) Düşünce : Şimdilik onbeş günde bir neşrolunur  Sayılar : I : 1-2 (15 Temmuz-8 Ağustos 1918).
579 (HTU no. 1003) Düşünce : Īlim ve sanat mecmuası Sayılar : I : 1-8 (15 Şubat-8 Haziran 1338).
580 (HTU no. 0752) Düşünceler : Her ayın birinci ve onbeşinci günleri neşrolunur fikrî mecmua  Sayılar : 1-3 (1 Eylül-7 Teşrînievvel 1338).
581 (HTU no. 2349) Düşünüyorum : Her havadan bahseder, pazartesi günleri neşrolunur, ciddî ve mizahî tenkid gazetesi  Sayılar : I : 1-17 (1326) Piyano; 18-22 (tarihsiz) Düşünüyorum.
backtotop
E
583 (HTU no. 1312) Ebâbil : Pazartesi günleri çıkar  Sayılar : 468 (25 Nisan 1332/6 Receb 1334/ 8 Ayar 1916).
586 (HTU no. 2175) Ecnebi Matbuat Hülasaları

1-35 (7 Haziran 1341-15 Ağustos 1341)

36-72 (16 Ağustos 1341-27 Eylül 1341)

73-108 (28 Eylül 1341-10 Teşrin-i sani 1341)

109-144 (11 Teşrin-i sani 1341-22 Kanun-ı evvel 1341)

145-178 (23 Kanun-ı evvel 1341-31 Kanun-ı sani 1926)

179-229 (1 Şubat 1926-31 Mart 1926)

Sayılar : 1-166, 168-176, 178-179, 182-184 (19 Şubat 1338-24 Kânunusâni 1340) Matbuat-ı Ecnebiye Hulâsaları; 1-38, 40-228 (2 Kânunusâni-30 Mart 1926); 230-288 (1 Nisan 1926-12 Haziran 1926) Ecnebi Matbuat Hülasaları.
587 (HTU no. 0939) Eczacı : Şimdilik ayda bir neşrolunur, fennî, iktisadî ve içtimaî meslek gazetesi, Türkiye Eczacılar Cemiyeti'nin naşir-i efkârıdır  Sayılar : I : 1-12; II : 1/13-7/17 (Mart 1327-Temmuz 1328); XVI : 1-3, 5 (Şubat-Haziran 1926).
588 (HTU no. 0093) Ed-din ve'l-Edeb Namında Ayda Īki Mertebe Neşredilir Mecelle-i Īslamiyedir Sayılar : I : 1-14 (1324H/1906); II : 1-9 (1325/1907); IV : 5 (1332/1914).
589 (HTU no. 0690) Edeb Yahu' : Şimdilik haftada bir defa cuma günleri neşrolunur, ciddi ve mizah yazar Osmanlı gazetesidir  Sayılar : 1, 3-7, 9-10, 13-21, 23-46, 52, 56 (3 Teşrînievvel 1324-14 Teşrînievvel 1325).
590 (HTU no. 1055) Edebî Mecmua : Edebî, içtimaî, felsefî haftalık mecmua Sayılar : I : 1-2 (16-23 Kânunusâni 1919).
596 (HTU no. 0188) Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası : Haftalık siyasî, edebî, ilmî gazetedir

2-24/55(29 Tesrinievvel 1332-16 Subat 1918)

27/58-110(9 Mart 1918-8 Mart 1919)
Sayılar : I-V : 1-55, 56, 58-90, 92-110 (22 Teşrin 1332-Mart 1919).
597 (HTU no. 0420) Edirne : Vilayetin haftalık resmi ve gayr-i resmi ceridesidir Sayılar : XXXIV : 1676 (9 Kânunusâni 1329); XXXIX : 1771, 1798 (23 Mayıs, 26 Kânunuevvel 1334).
599 (HTU no. 1101) Efkâr : Pazardan başka her gün neşrolunur Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 4-8, 13, 18, 26 (19 Mayıs-27 Teşrînievvel 1292).
607 (HTU no. 1144) Ekinci : Īki haftada bir çıkar, fen ve ziraatin faidesine çalışır  Sayılar : I : 1-2, 10 14 (11 Nisan 1329-gün/ay yok 1330).
611 (HTU no. 0776) Elhan : Īki haftada bir perşembe günleri intişar eder edebî, ahlâkî, içtimaî, terbiyevî mecmua Sayılar : I : 1-2 (15-31 Kânunusâni 1327); 1/3 (Mart 1328).
616 (HTU no. 1081) Emel Mecmuası = Emel Medjmuasâ : Īlmî, edebî, içtimaî, iktisadî ve siyasî aylık mecmua Sayılar : I : 1-24; II : 1/25-22-23/46-47 (1 Kânunusâni 1930-1 Kânunuevvel 1931); III : 1-12 (1 Kânunusâni-1931-1 Kânunuevvel 1932); IV : 1-12 (1 Kânunusâni 1932-1 Kânunuevvel 1933); V : 1-12 (1 Kânunusâni1933-1 Kânunuevvel 1934); VI : 1-5, 11-12 (1 Kânunusâni 1934-Teşrînievvel-Teşrînisâni 1935); VII : 2, 8-9 (Şubat 1936-Ağustos-Eylül 1936); VIII : 7-8, 11-12 (Temmuz-Kânunuevvel 1937); IX: 1, 4-5, 7-8, 11-12 (Kânunusâni 1937-Kânunuevvel 1938) Latince adı Emel (Īdeal) oldu; X : 1, 136 (Kânunusâni 1939-Mart 1939); X : 140 (Temmuz 1939 Tamamı latin harfli olarak çıkmıştır)
618 (HTU no. 0042/1) Emniyet : Menafi-i Īslamiye ve hukuk-i Osmaniyeyi muhafaza maksadıyla pazartesi, perşembe günleri neşredilir, siyasî şark ceridesidir Sayılar : 1/26, 2/26, 3/27-17/27 (17 Teşrînievvel 1312-30 Teşrînievvel 1312); 4-6, 8, 11-16, 19-21, 23-33, 35-38, 40, 42-44, 47-49, 53-55, 57-59, 64, 67-68 (23 Mayıs 1312H-28 Muharrem 1314R).
623 (HTU no. 0655) Envar-ı Hürriyet : Menafi-i devlet ve millete hâdim, pazartesi günleri neşrolunur Osmanlı gazetesidir  Sayılar : 6, 10 (28 Eylül 1324/16 Ramazan 1326/11 Teşrînievvel 1909-26 Teşrînievvel 1324/14 Şevval 1326/9 Teşrînisâni 1909).
624 (HTU no. 1136) Envar-ı Şarkiye : Īş bu gazete haftada bir kere perşembe günleri tab olunur, muamelat-ı siyasiye ve menâfi-i ve havadis-i umumiyeden bahseder resmi gazetedir Sayılar : XXII : 956 (1304); LXI : 7 (8 Ağustos 1927).
625 (HTU no. 0207) Envar-ı Ulûm : Īçtimaiyat, felsefiyat, tabiiyat  Sayılar : 1-6 (28 Ağustos-1 Kânunuevvel 1324).
626 (HTU no. 1010) Envar-ı Vicdan : Haftalık edebî ve siyasî, içtimaî risaledir Sayılar : II : 57/40 (1326); III : 104/78 (1327); 138/121 (1328).
627 (HTU no. 0230) Envar-ı Zekâ : Mesail-i siyasiyeden ve mezhebiyeden ma'ada her şeyden bahseder, on beş günde bir neşrolunur risale-i mevkutedir

I:1-I:12

I:13-I:24

II:25-II:34
Sayılar : I : 1-12 (1299); II : 13-18 (1300); III: 19-34 (1301).
632 (HTU no. 1213) Erkekler Dünyası : Sahaifimiz kadınlığın kadir ve kıymetini, ilim ve fenn ve edebin ulviyetini takdir eden münevver Osmanlı gençleri âsarına küşâdedir Sayılar : I : 1 (6 Kânunusâni 1329/1913).
633 (HTU no. 0711) Ertuğrul : Menafi-i vatan ve millete hâdim ve şimdilik haftada bir neşrolunur siyasî, ilmî, edebî, fennî, ziraî Türk gazetesidir Sayılar : 6 (14 Nisan 1326); 557 (13 Mayıs 1336); 750, 760 (12 Mayıs, 16 Haziran 1340); 859 (29 Haziran 1341).
635 (HTU no. 1604) Esaret : Her şeyden bahs eder yevmi gazete  Sayılar : 36 (2 Teşrînievvel 1335); 59-60 (25-26 Teşrînievvel 1335); 97-98 (3-4 Kânunuevvel 1335).
638 (HTU no. 0064/1) Eskişehir / Mesul müdür : Mestan Īsmail. Eskişehir : 12 Temmuz 1326-21 Kânunuevvel 1327, I, 1-57 Sayılar : I : 1-57 (12 Temmuz 1326-21 Kânunuevvel 1327).
639 (HTU no. 0767) Eskişehir : Haftada iki gün neşrolunur, siyasî, ziraî, ilmî, içtimaî Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 25, 27, 34 (5 Nisan, 20 Nisan, 6 Haziran 1336).
640 (HTU no. 1603) Eskişehir'de Sakarya : Cumhuriyetçi ve halkçı Türk gazetesidir  Sayılar : III : 127, 145 (25 Haziran, 26 Teşrînievvel 1928).
643 (HTU no. 1258) Eşek : Pazartesi ve perşembe günleri kulaklarını gösterir, insanlara ders-i edeb verir, mutî ve mütehammil hayvan gazetesidir Sayılar : 1-19 (16 Teşrînisâni 1326-27 Eylül 1328).
644 (HTU no. 2350) Eşref [ Musavver Eşref] : Haftalık edebî ve mizahî Osmanlı gazetesidir Sayılar : 1-2, 12-26 (5 Mart-27 Ağustos 1325/18 Mart-23 Ağustos 1909) Eşref; I : 1/26-20/46, 22/48-26/52 (25 Şubat 1325/1327-1328H) Musavver Eşref.
645 (HTU no. 0217) Etfal : Musavver olarak haftada bir defa çıkar, edebî, fennî gazetedir Sayılar : I : 1-22 (2 Kânunusâni 1301/8 Rebîülâhir 1303-28 Ağustos 1302/10 Zilhicce 1303).
646 (HTU no. 1075) Etfal : Şimdilik haftada bir defa neşrolunur, etfale mahsus gazetedir Sayılar : 1-6 (11 Nisan 1291/ 18 Mayıs 1291/11 Rebîülevvel 1292) Sadakat; 7-23 (23 Mayıs 1291/ 11 Eylül 1291/30 Rebîülâhir 1292) Etfal.
647 (HTU no. 0778) Ev Hocası : Ev hanımlarına ve aile hayatına mahsus gayr-ı mevkût mecmuadır Sayılar : 1 (1 Temmuz 1339/1923).
655 (HTU no. 0978) Ezan : Vaktinde çıkar bir nida-i hayye ale'l-felâh, meccanendir bedeli hamiyyet kabul olunur  Sayılar : 1-2 (23 Kânunusâni 1313/1896-1 Ramazan 1313/1903).
657 (HTU no. 0043/3) Ezop : Musavver ve menafi-i mülk ve millet ve devlete hâdim Osmanlı mizah gazetesidir  Sayılar : 1-3 (20 Ağustos 1324-27 Ağustos 1324) Ezop.
backtotop
F
658 (HTU no. 1002) Fağfur : Edebî, felsefî, içtimaî mecmua  Sayılar : I : 1-5 (22 Ağustos-7 Teşrînisâni 1334).
659 (HTU no. 1199) Falaka : Şimdilik pazartesi ve perşembe günleri sopa sallar mizah gazetesidir  Sayılar : I : 1/322-19/340 (25 Temmuz 1327-29 Eylül 1327).
661 (HTU no. 1455) Faruk : Bila-tefrik cins ve mezheb, Hakimiyet-i Milliye-i Osmaniyeye hâdim bitaraf gazetedirmuharrir : Mevlanzade Rif'at, Mesul müdür : Īvanaki Posfidi. Atina Sayılar : I : 2 (2 Kânunuevvel 1327).
663 (HTU no. 1457) Fazilet Sayılar : I : 1, 3 (21 Eylül, 21 Teşrînievvel 1324).
664 (HTU no. 0753) Fecir : Şimdilik onbeş günde bir neşrolunur, gençliğin teâlisine hâdim edebî, içtimaî, ilmî mecmuadır Sayılar : 2/7 (21 Haziran 1337).
665 (HTU no. 0885) Felâhat : Ziraî, baytarî, sınaî ve ticarî mecmua

1-26 (15 Mart 1329-1 Nisan 1330)

27-67 (15 Nisan 1330-Şubat 1919)

Sayılar : I-V : 1-67 (15 Mart 1329-Şubat 1919).
666 (HTU no. 0191) Felsefe ve Īçtimaiyât Mecmuası : Ayda bir neşrolunur Türk Felsefe Cemiyeti'nin resmî organıdır Sayılar : I : 1-7 (Mayıs 1927-Teşrînievvel 1928); II : 1 (Temmuz-Eylül 1929).
667 (HTU no. 2366) Felsefe Mecmuası Sayılar : I : 1-10 (1326). Mekteb Dersleri ilavesi tarih ve numarasız 8 adet vardır.
668 (HTU no. 2196) Felsefe-i Musiki Sayılar : I : (1325/Şubat 1910).
671 (HTU no. 1123) Fen : Fünûn, riyaziye ve tabiiyeden ve bilhassa fünûn-ı mezkûreye müteallik tatbikat ve usûl-i tedristen bâhis her hafta perşembe günleri neşrolunur fennî gazetedir Sayılar : 1-13 (10 Mart-2 Haziran 1327).
672 (HTU no. 0891) Fen Âlemi : Fennin terakkiyat ve tatbikatından bâhis aylık mecmuadır Sayılar : I-II : 2, 4-8, 13, 16-18, 23 (Şubat 1341-Teşrînisâni 1926).
674 (HTU no. 1087) Fen Kıtaları Mecmuası : Īstihkam, muharebe, şimendifercilik, ayda bir kere neşrolunur Sayılar : I : 1 (Eylül 1925 Fen Kıtaatı).
676 (HTU no. 1009) Ferdâ : Īçtimaî, ilmî Osmanlı gazetesidir Sayılar : 3 (13 Eylül 1324R/30 Şaban 1326H/26 Eylül 1908M).
677 (HTU no. 1403) Ferdâ : Şimdilik perşembe ve pazartesi günleri intişar eder, siyasî, ilmî, edebî Türk gazetesidir  Sayılar : III : 271-272 (13, 17 Teşrînievvel 1337).
679 (HTU no. 0234) Fevâid : Mebahisi edebiyat, fünûn ve sairedir Sayılar : I : 1-2 (1 Rebîülevvel 1305); II : 1-26, 30 (1309-1310); IV : 1-24 (15 Ramazan 1315).
680 (HTU no. 1191) Feylesof : Edebî, ahlakî, içtimaî haftalık mizah gazetesidir Sayılar : I : 2-3, 5 (3, 10, 24 Temmuz 1330).
681 (HTU no. 0707) Feyz : Menafi-i mülk ve millete hâdim, ve terbiye-i medeniyeyi şamil şimdilik haftada bir defa pazartesi günleri neşrolunur, siyasî, fennî, edebî, ilmî, ticarî, ziraî musavver hür Osmanlı gazetesidir Sayılar : I-II : 2, 63-64, 66-68, 71-75, 77 (15 Ağustos 1324/28 Ağustos 1908-8 Haziran 1325/ 21 Haziran 1909).
684 (HTU no. 0212) Fikirler : Onbeş günde bir çıkar ilim ve sanat mecmuası Sayılar : I : 1-30 (1 Temmuz 1927-30 Teşrînisâni 1928); II : 31-48 (1 Kânunusâni 1929-15 Kânunusâni 1930); III : 49-50 (30 Kânunusâni 1930-15 Mart 1930); IV : 51-76 (31 Mart 1930-15 Kânunusâni 1932); V-XIV : 77-151, 153-165, 169-176,178-206, 210-211,216, 238-249, 254-259, 286-287 (15 Şubat 1932-31 Ocak 1945); 298-299 (31 Temmuz 1945); 334 (Haziran 1947).
686 (HTU no. 0781) Film = Le Film : Tiyatro ve sinema cereyanlarını günü gününe takip eder, her hafta pazar günleri neşrolunur, temaşa mecmuasıdır Sayılar : I : 19 (14 Nisan 1926); II : 7-8 (16 Teşrînisâni 1927).
688 (HTU no. 0779) Firûze : Hanımlara mahsus haftalık edebî mecmua Sayılar : I : 1, 3 (15, 29 Eylül 1340).
694 (HTU no. 0351) Fünûn : Asaâr-i müteaddide-i cedîdeden mütercim Sayılar : 1-4, 6-7 (1308-1309 gün/ay yok ).
695 (HTU no. 0925) Fünûn ve Sanayi = la Science et l'Industrie : Hasılatı-ı safiyesinin yüzde onu Īşçi Temin-i Īstikbal Sandığı'na terkedilmiş, perşembe günleri intişar eder, fennî ve sınaî haftalık risaledir Sayılar : I : 2-4, 6-10, 14, 17-19 (22 Nisan-11 Teşrînisâni 1326).
696 (HTU no. 0383) Füyûzat : Īlmî, fennî, edebî risale-i şehriyedir Sayılar : I : 1-3 (1 Kânunusâni 1324/1908-5 Mart 1325/1909).
697 (HTU no. 0998) Füyûzat : Edebî, fennî, siyasî, içtimaî musavver haftalık Türkçe mecmua-i Īslamiyedir Sayılar : I : 6, 11, 19, 25 (2 Zilkade 1324/1906-14 Ağustos 1907).
backtotop
G
698 Gagaburun ile İbiş "Yeni Gazete"nin eki. Bak. 2509 (HTU no. 0021)
703 (HTU no. 1095) Gamlı : Īlmî, fennî, edebî, içtimaî, siyasî, sıhhî ve mizahiyeden bahseder, risale-i mevkutedir  Sayılar : 1 (2 Kânunuevvel 1336/ 1920).
704 (HTU no. 1613) Garnizon : Zekazig'de her gün zevalde neşrolunur Sayılar : 7, 41, 52, 55, 57 (16 Kânunusâni 1335-17 Mart 1335).
705 (HTU no. 2235) Gavroş = Gavroche Sayılar : XVII : 25-26 (21-28 Haziran 1925); XVII : 35 (30 Ağustos 1925).
706 (HTU no. 0611) Gayret : Şimdilik haftada bir defa cuma günleri çıkar, her türlü mevaddan bahseder siyasî Türk gazetesidir 
707 (HTU no. 0137) Gayret  Sayılar : I : 1-12, 15, 17-33 (3 Kânunusâni 1301-19 Eylül 1302).
708 (HTU no. 2238) Gazete = Gazetta : Resimli her sabah neşrolunur Osmanlı gazetesidir Sayılar : 3-21 (18 Temmuz-6 Temmuz 1324).
709 (HTU no. 1451) Gazi Sancak : Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye'nin (Halk Fırkası'nın) naşiri efkarı halk gazetesidir, şimdilik pazartesi perşembe günleri çıkar  Sayılar : I : 8 (7 Mart 1336); 14 (27 Mart 1338); III : 236 (9 Haziran 1340).
710 (HTU no. 1243) Gece Kuşu Sayılar : 1-3 (24 Kânunuevvel-27 Kânunusâni 1326).
714 (HTU no. 0694) Gelincik : Cumartesi ve salı günleri neşrolunur, edebî, mizâh gazetesi Sayılar : I : 1-9 (8 Haziran-5 Ağustos 1340).
715 (HTU no. 0595) Gemici : Her şeyden bâhis ve başlıca Tevsi' Ticaret-i Bahriye-i Osmaniye Cemiyeti ile Millî Ticaret-i Bahriye Kaptan ve Çarkçı Mektebi'nin terakkiyatına hâdim haftalık ceridedir Sayılar : 1 (12 Kânunusâni 1327).
717 (HTU no. 0756) Gencine-i Edeb : Edebî, fennî risâledir  Sayılar : 1-13, 15-34, 36-40 (8 Teşrînisâni 1324-25 Eylül 1325).
719 (HTU no. 0761) Genç Anadolu : Īlmî, edebî ve bilhassa terbiyevî mecmuadır Sayılar : I : 1, 4-8 (3 Kânunuevvel 1337-28 Mayıs 1338).
720 (HTU no. 0947) Genç Düşünceler : Mesnedi hakikat ve fazilettir, cuma günleri çıkar, ilmî, edebî, içtimaî, iktisadî, inkılâb mevzularını ihtiva eder Sayılar : 2 (23 Mart 1928).
721 (HTU no. 0970) Genç Kadın : Ahlâkî, içtimaî, edebî, mecmuadır Sayılar : I : 1-10 (4 Kânunusâni 1335-8 Mayıs 1335).
722 (HTU no. 0969) Genç Kadın Sayılar : I : 1 (24 Teşrînievvel 1334).
723 (HTU no. 0946) Genç Kalemler : Īlmî, edebî, içtimaî, felsefî Sayılar : 1-2 (22 Temmuz-4 Eylül 1335).
724 (HTU no. 0785) Genç Kalemler = Guaindj-Kalemlair : Onbeş günde bir intişar eder, edebî, ilmî mecmuadır

Hüsn ve Şiir sayıları

1.dosya

2.dosya
Sayılar : I : 1-8 (1 Haziran 1325-21 Eylül 1325) Hüsn ve Şiir; 1/9-6/14 (1326); II : 1-12 (1327); III : 13-23 (1327); IV : 24-33 (1328) Genç Kalemler.
725 (HTU no. 0874) Genç Kimyager : Şimdilik ayda bir neşrolunur, fennî, kimyevî, ispençiyarî gazetedir  Sayılar : I : 1-5, 8 (1 Mayıs 1327-1 Nisan 1328).
726 (HTU no. 0393) Genç Mektepliler : Muallim ve talebe mecmuasıdır Sayılar : I : 1, 3 (1 Nisan, 1 Mayıs 1340/1924).
727 (HTU no. 1050) Genç Müslüman : Īlmî, dinî, felsefî mecmuadır  Sayılar : I : 1 (t.y.).
728 (HTU no. 0806) Genç Sanatkâr : Aylık içtimaî, edebî fennî ve sınaî gazetedir  Sayılar : I : 1-2, 4 (15 Teşrînievvel 1334/1918-5 Kânunusâni 1335/1919).
729 (HTU no. 0901) Genç Tabib : Tıbbî, felsefî, içtimaî, onbeş günde bir neşrolunur Sayılar : I : 1-2 (20 Nisan-5 Mayıs 1327).
730 (HTU no. 0631) Genç Türk : Demokrasi mesleğinin hâdim ve müdafii bitaraf Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 6-12, 1/14-10/14 (15 Kânunuevvel 1326R/1328H-2 Ağustos 1328R/1330H).
731 (HTU no. 1215) Genç Yolcular : Onbeş günde bir çıkar sanat ve ilim mecmuası  Sayılar : I : 1-6 (Kânunuevvel 1919-11 Mart 1336).
732 (HTU no. 0398) Gençler Defteri : Gençler için çalışır  Sayılar : I : 2-3 (12-26 Haziran 1330).
733  (HTU no. 0757) Gençler Derneği : Fennî, edebî, içtimaî, ahlâkî, gençlerin faidesine çalışır aylık Türk gazetesidir  Sayılar : I : 1 (1 Mart 1330/1914).
734 (HTU no. 1485) Gençler Dünyası : Türkiye Komünist Gençler Birliği Teşkilatı Bürosu'nun naşir-i efkarıdır, siyasî, ilmî, inkılâbî, fennî, edebî gençler mecmuasıdır  Sayılar : I : 1 (Teşrînisâni 1920).
736 (HTU no. 0397) Gençlik : Her ayın onbeşinde çıkar gençliğin okuma arzusunu temniye ve takviyeye çalışır ilmî, edebî, aylık mecmuadır  Sayılar : 1-2 (Nisan-Mayıs 1928).
737 (HTU no. 0377/1) Gençlik : Türk lisanı ile intişar eder haftalık edebî, ilmî risaledir  Sayılar : I : 1-3 (11 Mayıs-17 Temmuz 1327).
739 (HTU no. 0759) Gençlik Âlemi : Onbeş günde bir neşrolunur, edebî, ilmî, içtimaî, fennî, mecmua  Sayılar : 6 (10 Ağustos 1329/19813).
740 (HTU no. 1094) Gençlik Duygusu : Onbeş günde bir çıkar, ilmî, edebî, içtimaî, fennî Türk gazetesidir  Sayılar : I : 1 (15 Mart 1330).
745 (HTU no. 0164) Geveze : Vatan ve millete hâdim, siyasî musavver, mizâh gazetesidir

1-42

1-63
Sayılar : 1-63 (2 Ağustos 1324-3 Teşrinievvel 1324).
746 (HTU no. 0237/3) Geveze  Sayılar : I : 1-10 (4 Receb 1292/24 Temmuz 1291/1875-14 Ramazan 1292/2 Teşrînievvel 1291).
748 (HTU no. 0943) Gıdık : Cumartesi ve perşembe günleri neşrolunur  Sayılar : I-III : 1-69 (21 Teşrînievvel 1326-27 Eylül 1328).
749 (HTU no. 1492) Giresun : Vilayetin haftalık resmi gazetesi  Sayılar : I : 4 (1 Teşrînievvel 1340); II : 55 (13 Şubat 1926).
750 (HTU no. 0538) Giresun'da Işık : Pazartesi ve perşembe günleri neşrolunur Nur-ı Hakk'a tapar zulmet ve haksızlıklarla mücadele eder, mecmua-i edebiye Sayılar : II : 25-26 (13-22 Temmuz 1335/1919); IV-V : 44, 54-60, 64, 66, 67, 70 (16 Şubat 1338/1922-24 Kânunusâni 1340/1924); 101-102, 104 (24 Eylül-6 Teşrinievvel 1924).
751 (HTU no. 1049) Girid : Meccanendir  Sayılar : 11 (10 Mayıs 1897).
752 (HTU no. 0346) Girid  Sayılar : XXV-XXIX : 1217, 1247, 1278-1279, 1308-1427 (14 Nisan 1308-28 Teşrînisâni 1312).
753 (HTU no. 0937) Gol : Türk gençliğinin bedenî ve ruhî terbiyesine hâdim haftalık spor gazetesidir  Sayılar : I-II : 1-2, 6, 26 (8, 23 Haziran, 25 Ağustos 1341-25 Haziran 1926); X : 305 (306) (25 Mayıs 1933).  
755 (HTU no. 0232) Gonca-i Edeb : Fünûn ve edebiyattan bahseder, onbeş günde bir neşrolunur  Sayılar : I-II : 1-11 (1 Mart 1299-15 Mart 1300).
757 (HTU no. 0630) Gölge : Haftalık mecmua Sayılar : I : 1-3, 5 (26 Kânunuevvel 1341-9 Şubat 1926)
761 (HTU no. 1149) Gramafon : Sırasına göre her havadan çalar, cumartesi günleri neşrolunur bitaraf mizah gazetesidir  Sayılar : I : 1-4, 8 (21 Şubat 1324/1908-27 Nisan 1324).
762 (HTU no. 0682) Guguk : Cumartesi ve çarşamba günleri çıkar, doğrudan kıl kadar şaşmaz, haktan hiç bir vakit ayrılmaz, milliyetperver mizah gazetesidir  Sayılar : I : 1-4, 6, 8-19 (2 Ağustos-4 Teşrînievvel 1340).
763 (HTU no. 0644) Guvâze : Şimdilik haftada bir defa neşrolunur siyasî, iktisadî, içtimaî, ilmî gazetedir  Sayılar : I : 1-5, 11-16, 18-19, 22-27, 31-32, 34, 37-38 (21 Mart 1327/2 Nisan 1911-17 Mayıs 1328/13 Cemâziyelâhir 1330/30 Mayıs 1912).
764 (HTU no. 1132) Güleryüz : Her hafta perşembe günleri çıkar, mesleğinde müstakil, edebî, siyasî, milliyetperver Türk gazetesidir 

1-25 (5 Mayıs 1337-20 Teşrin-i evvel 1337)

26-59 (3 Teşrin-i sani 1337-15 Haziran 1338)

60-122, 1(1-2), (22 Haziran 1338-10 Teşrin-i evvel 1340)

Sayılar : I-II : 1-122 (5 Mayıs 1337-14 Ağustos 1339); I : 1-2 (3 Teşrînievvel 1337/1921-10 Teşrînievvel 1337/1921 pazartesi nüsha-i mahsusası); Îd-i millî nüsha-i fevkaladesi (tarihsiz).
765 (HTU no. 1131) Gülistan : Çiçekçilik ve bahçıvanlığa dair Türkçe yegâne olarak neşrolunan aylık risale-i mevkutedir  Sayılar : 1-2 (Haziran-Temmuz 1326/1910).
766 (HTU no. 1270) Gülizâr : Terakki-i maarifçe ve gençlerimizin tenvir-i efkârına hâdim ilmî, edebî, fennî, ahlâki Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 1-2 (16 Mart 1325-t.y.).
767 (HTU no. 1264) Gülşen : Haftalık edebî ve fennî risaledir  Sayılar : I : 1-27 (31 Kânunusâni 1301-6 Teşrînisâni 1302).
768 (HTU no. 0251) Gülşen-i Edeb : Her hafta perşembe günleri neşrolunur risale-i edebiye ve fennîyedir  Sayılar : I : 1-8 (4 Mart-22 Nisan 1315).
769 (HTU no. 0439) Gülşen-i Saray Sayılar : II : 15 (21 Muharrem 1287/11 Nisan 1286/1870).
771 (HTU no. 0884) Gümrük Mecmuası : Onbeş günde bir neşrolunur, resmi meslek mecmuasıdır. Me’mûrin ve alâkadarının tenvirine ve gümrükçülük mesleğinin terakki ve taalisine hizmet eder

1-10 (1 Teşrin-i evvel 1926-15 Şubat 1927)

11-23 (1 Mart 1927-1 Eylül 1927)

24-39 (15 Eylül 1927-1 Mayıs 1928)

Sayılar : I-II : 1-12, 15-26, 30-39 (1 Teşrînievvel 1926-1 Mayıs 1928).
774 (HTU no. 0968) Gün Doğuşu : Haftalık edebî ve ilmî mecmuadır  Sayılar : I : 1-8 (1 Nisan-22 Mayıs 1335).
776 (HTU no. 0283) Güneş : Mesâil-i siyasiyeden maada her şeyden bahseder, onbeş günde bir neşrolunur  Sayılar : 1-12 (1301 gün/ay yok )
777 (HTU no. 1266) Güneş : Onbeş günde bir çıkar sanat ve edebiyat mecmuası Sayılar : I : 1-17 (1 Kânunusâni-1 Teşrînievvel 1927)
778 (HTU no. 0589) Güneş : Şimdilik onbeş günde bir çıkar, Türk harsına hâdim gazetedir Sayılar : I : 7 (5 Temmuz 1340).
779 (HTU no. 0590) Güneş : Herşeyden bahs eder haftalık gazetedir  Sayılar : 11, 12 (25 Şubat, 3 Mart 1336).
782 (HTU no. 0267) Gürbüz Türk Çocuğu : Çocuğun sıhhî ve terbiyevî inkişâfına yardım eder  Sayılar : I-II :1-8, 10-20, 22-24 (1 Teşrînievvel 1926-Eylül 1928); III : 27-54, 56-76, 79-87, 90-99, 101-108 (Kânunuevvel 1928-Kânunuevvel 1935); (23 Nisan 19?? sayı ve yıl kaydı eksik); 2 (23 Nisan 1930); ? (23 Nisan 1931); 5. kitap (23 Nisan 1933); 6. kitap (23 Nisan 1934); 7. kitap (23 Nisan 1935) Çocuk Haftası.
787 (HTU no. 1093) Güzel Mecmua : Īlim, sanat, felsefe  Sayılar : I : 2 (15 Mart 1928).
788 (HTU no. 0284) Güzel Prenses : Musavver Osmanlı aile gazetesi, siyasiyattan maada her şeyden bâhis olarak şimdilik haftada üç nüsha neşrolunur

1-50 (1331-7 Eylül 1329)

51-153 (9 Eylül 1329-)

roman kısmı 1

roman kısmı 2

Sayılar : I : 3-153 (1331-1331 gün/ay yok ).  
790 (HTU no. 0765) Güzel Saruhan  Sayılar : I : 1 (4 Şubat 1926).
791 (HTU no. 0766) Güzel Yurd : Īlmî, edebî gayr-i mevkut mecmuadır  Sayılar : I : 4 (24 Nisan 1340/1924)
backtotop
H
794 (HTU no. 0732) Haber : Halkın istifadesine çalışır ve herşeyden bahseder cumhuriyetperver Türk gazetesidir  Sayılar : 1, 43, 64, 70-72 (14 Ağustos 1340-26 Nisan 1341).
795 (HTU no. 0564) Haber : Siyasî, içtimaî gazetedir. akşamları neşrolunur, hakkın müdafi'dir. Bütün işçi kardeşlerin müdafi'-i hukukudur Sayılar :I : 1-2, 4-8, 10 (25 Safer 1337/30 Teşrînisâni 1334/1918); I : 1/10-3/10, 5/10, 7/10-8/10, 12/10-13/10, 4/12, 6/12, 7/13, 9/14, 11/15, 15-29, 32-33 (8 Eylül 1339/1923/26 Muharrem 1342-29 Eylül 1339/1923/17 Safer 1342).
796 (HTU no. 0964) Habl-ü Metin : Hak ve adle hâdim dinî, içtimaî, fennî, edebî mecmua-i islâmiye  Sayılar : 1-6 (9 Kânunusâni-27 Şubat 1335).
798 (HTU no. 1198) Hacivat : Şimdilik çarşamba ve cumartesi günleri çıkar, musavver eğlence gazetesi  Sayılar : 2 (12 Eylül 1324R/1326H/1908)
800 (HTU no. 0403) Hadîka : Īş bu gazete fünûn ve maârif ve sanayi' ve icabeden eşkali hâvi olup, haftada bir defa cuma günleri çıkarılır 

I:1-51

II:1-12

III:1-64
Sayılar : I : 1-51 (6 Şubat 1285-29 Kânunusâni); II : 1-12 (25 Zilhicce 1287H/5 Mart 1287-20 Rebîülevvel 1288H); III : 1-64 (8 Ramazan 1289-19 Nisan 1290).
801 (HTU no. 1405) Hadim-i Cumhuriyet : Siyasî, ilmî, fennî, içtimaî, inkılâbçı ve cumhuriyetçi halk gazetesidir  Sayılar : I : 44 (11 Temmuz 1927).
802 (HTU no. 1614) el-Hadis (Arabic) Sayılar : V : 10 (Teşrînievvel 1931).
803 (HTU no. 0710) Hâdisat  Sayılar : 1-3, 5-59, 64, 68, 70, 80, 82, 93-94, 96, 98-99, 102-109, 112-114, 116-117, 119-121, 123-142, 144-148, 151-156, 158, 160-169, 171-174 (20 ekim 1918-23 haziran 1919).
804 (HTU no. 0997) Hadisat-ı Hukukiye ve Tarihiye : Tarihî, adlî, iktisadî mecmuadır  Sayılar : I : 18 (Kânunuevvel 1340/1924); II : 1-3, 21 (15 Nisan 1341/1925-Mart 1341/1925).
806 (HTU no. 0280) Hafta : Edebiyat ve fünûn ve sanayie dair mecmuadır  Sayılar : I : 1-20 (22 Ramazan 1298-21 Safer 1299).
810 (HTU no. 0080/2) Haftada Bir Gün : Her hafta perşembe günleri Cumhuriyet Gazetesi tarafından neşrolunur, içtimaî, edebî mecmua Sayılar : I : 1-40, 42-45, 47 (30 Eylül 1926-18 Ağustos 1927).
811 (HTU no. 0053) Haftalık Gazete : Siyasî, içtimaî, edebî ve musavver, haftada bir perşembe günleri çıkar  Sayılar : 6-24, 26-37 (1 Ağustos 1334/1918-13 Mart 1335/1919).
814 (HTU no. 0037) Haftalık Mecmua 

1-36 (20 Temmuz 1341-22 Mart 1926)

37-71 (29 Mart 1926-22 Teşrin-i sani 1926)

72-104 (29 Teşrin-i sani 1926-11 Temmuz 1927)

Sayılar : I : 1-52 (20 Temmuz 1341/1925-12 Temmuz 1926); II : 53-104 (19 Temmuz 1926-11 Temmuz 1927); III : 105-171 (18 Temmuz 1927-22 Teşrînievvel 1928).
816 (HTU no. 1019) Haftalık Resimli Gazetemiz : Perşembe günleri neşrolunur çocuk gazetesi  Sayılar : I : 1-3, 6-7 (13 Teşrînisâni 1340-1 Kânunusâni 1341).
817 (HTU no. 1082) Haftalık Resimli Īstanbul : Pazartesi günleri neşrolunur, Haftalık menâfi-i milliyeye hâdim, siyasî, fennî, edebî gazetedir  Sayılar : I : 1-25 (8 Haziran 1325-23 Teşrînisâni 1325).
818 (HTU no. 0141/2) Haftalık Serbest Īzmir  Sayılar : 1-10 (23 Temmuz 1323/25 Cemaziyelâhir-29 Eylül 1323/5 Ramazan 1325) Haftalık Serbest Īzmir; 11-19 (6 Teşrînievvel 1323/12 Ramazan 1325-9 Kânunuevvel 1323/15 Zilkade 1325) Üsbûi Īzmir; 20-45 (15 Kânunuevvel 1323/22 Zilkade 1325-12 Temmuz 1324/27 Cemaziyelâhir 1326) Haftalık Īzmir; 46-49 (19 Temmuz 1324-2 Ağustos 1324) Haftalık Serbest Īzmir.
824 (HTU no. 0080/1) Haftalık Yeni Penbe Gazetesi : Tevfik Zühdü  Sayılar : I : 1-28 (20 Mayıs 1926-25 Teşrînisâni 1926) Haftalık Yeni Gazete; II : 1/29-16/44, 45-50(2 Kânunuevvel 1926-28 Nisan 1927) Haftalık Yeni Pembe Gazetesi; 51-62 (5 Mayıs 1927-21 Temmuz 1927) Haftalık Yeni Penbe Gazetesi
826 (HTU no. 1257) Hak : Şimdilik icab ettiği zaman çıkar  Sayılar : I : 1-2 (4, 12 Teşrînisâni 1325).
827 (HTU no. 0425) Hak Sayılar : II : 210 (13 Ağustos 1921); III : 385-386 (2-3 Eylül 1922).
829 (HTU no. 0613) Hak : Hergün neşrolunur siyasî, edebî, içtimaî gazetedir /td> Sayılar : I : 11, 16, 24, 27-28, 32-33, 35-36, 39-41, 47-48, 52-57, 60-61, 64-65, 67-68, 77, 79, 83, 86, 93, 95, 100, 104, 107, 111, 114, 126, 132-134, 139 (11 Mart 1328/5 Rebîülâhir 1330/24 Mart 1912).
830 (HTU no. 1046) Hak : Hak satılmaz verilir, istenildiği kadar gönderilir. Hak halkın himmetine bakar ayda iki defa çıkar  Sayılar : I-II : 2-15, 17-28, 32 (15 Eylül 1899/ 8 Cemâziyelevvel 1317H-15 Kânunuevvel 1900/ 23 Şaban 1318H).
832 (HTU no. 1224) Hak Söz : Haftalık bi taraf Türk gazetesidir  Sayılar : III : 86 (18 Haziran 1931).
833 (HTU no. 0543) Hak Yolu : Dinî, içtimaî, fennî, edebî, Īslamî mecmuadır, şimdilik onbeş günde bir neşrolunur  Sayılar : I : 1-6 (19 Temmuz-27 Eylül 1919).
834 (HTU no. 0787) Hak Yolu : Siyasetten, içtimaiyattan, dinden, ulûmdan ve felsefeden bahseder, perşembe günleri neşrolunur  Sayılar : 1-6 (3 Şubat 1326/1910-10 Mart 1327/1911).
835 (HTU no. 0151) el-Hakayık : Ceride-i siyasiyye, ahbariyye tasadduru fi külli üsbûi  Sayılar : I-II : 1-12, 14-19 (23 Nisan-20 Ağustos 1302).
836 (HTU no. 0927) Hakâyık-ı Tarihiye ve Siyasîye : Tarih-i Osmani ve siyasetten bahseder  Sayılar : 1-2 (30 Haziran-15 Temmuz 1325).
837 (HTU no. 0014) Hakâyıku'l-Vakayi' : Menafi-i şarkiye ve umûr-ı düveliyeye dair Türk gazetesidir 

1-133 (7 cemadalahır 1287-22 Şavval 1287)

133-287 (23 Şavval 1287-5 Rebiülahır 1288)

288-440 (7 Rebiülahır 1288-8 Şavval 1288)

288-440 (7 Rebiülahır 1288-8 Şavval 1288)

584-732 (3 Rebiülahır 1289-27 Ramazan 1289)

733-801 (28 Ramazan 1289-23 Zilhicce 1289), 848 (19 Safer 1290), 980 (3 Şaban 1290)

870-1080 (23 (Rebiülevvel 1290-16 Şavval 1290)

Sayılar : 1-792, 796-801, 848, 977, 980 (7 Cemâziyelâhir 1287/ 3 Eylül 1870-3 Şaban 1290/13 Eylül).
838 (HTU no. 0634) Hakikat : Hak ve hakikatın müdafiidir. Siyasî, edebî, içtimaî, inkılâbcı, cumhuriyetçi gazetedir  Sayılar : II : 31-33, 90 (4 Nisan, 6 Nisan, 14 Haziran 1928).
839 (HTU no. 0064/2) Hakikat : Anadolu sesleri, her şeyden bahseder Osmanlı gazetesidir

1-90 (25 Kanun-ı sani 1326-29 Haziran 1327)

1 Temmuz 1327-27 Haziran 1328
Sayılar : I-III : 1-208, 210-228, 240 (25 Kânunusâni 1326/1911-27 Temmuz 1328/1913).
840 (HTU no. 1256) Hakikat : Hergün sabahları neşrolunur  Sayılar : I : 158 (30 Haziran 1339/1923).
841 (HTU no. 1105) Hakikat : Cuma ve pazardan başka haftada beş gün çıkar, dahili ve harici bilcümle havadisten bahseder, gayr-ı resmi gazetedir / Īstanbul : Rüşdü, 1292/1876-1294/1877, 1-305 Sayılar : 2, 10 (18 Eylül-20 Teşrînievvel 1293/30 Eylül, 1 Teşrînisâni 1876); 171 (16 Temmuz 1293/28 Temmuz 1877).
842 (HTU no. 1142) Hakikat : Onbeş günde bir çıkar siyasî Türk gazetesidir I, 1-12 Sayılar : I : 2 (8 Teşrînievvel 1312/1896).
843 (HTU no. 1417) Hakikat : Pazartesi (pazar), perşembe (çarşamba) günleri neşrolunur, siyasî, içtimai halk gazetesidir Sayılar : I : 7, 26, 66, 74, 76 (4 Teşrînisâni 1341/1925-10 Teşrînisâni 1926).
847 (HTU no. 0070) Hakimiyet-i Millîye : Demokrasi mesleğinin hâdim ve müdafi'i, siyasî, içtimaî, edebî, ceride-i yevmiyedir  Sayılar : I : 20-28, 30-31, 35 (12 Ağustos, 25 Eylül 1326); IV : 1331 (27 Cemâziyelâhir 1343/ 23 Kânunusâni 1341/1925); VI : 1848 (21 Safer 1345/30 Ağustos 1926).
849 (HTU no. 1045) Hakk-ı Sarih : Osmanlı Īttihad ve Terakki Cemiyeti'nin vasıta-i neşriyatıdır  Sayılar : I : 3-4 (13, 27 Rebîülâhir 1318/1900).
853 (HTU no. 0966) Hâle : Şimdilik her onbeş günde bir çıkar edebî, içtimai mecmuadır  Sayılar : 1, 3 (5 Kânunuevvel, 5 Kânunusâni 1338).
854 (HTU no. 0678) Halk : Her gün çıkar Türk gazetesidir  Sayılar : I : 1, 28 (12 Haziran, 18 Temmuz 1922) I : 2/107, 3/113, 4/118 (11, 18, 26 Kânunusâni 1340/1923).
856 (HTU no. 1478) Halk : Halkın menafiine hadimdir  Sayılar : 1, 42 (24 Nisan 1339, 19 Haziran 1339/1923).
857 (HTU no. 1479) Halk : Siyasî, ilmî, edebî gazete, her hafta salı günleri neşrolunur  Sayılar : I : 26 (2 Teşrînisâni 1339).
859 (HTU no. 0213) Halk Bilgisi Mecmuası  Sayılar : I : 1 (gün/ay yok 1928).
861 (HTU no. 0687) Halk Dili : Halkın dili hakkın dilidir, pazartesi ve perşembe günleri çıkar  Sayılar : I : 5 (27 Rebîülâhir 1343).
862 (HTU no. 0066) Halk Gazetesi 

1-61 (30 Teşrin-i sani 1341-29 Kanun-ı sani 1926)

62-113 (30 Kanun-ı sani 1926-22 Mart 1926)

Sayılar : I : 1, 3-5, 7-12, 14-20, 22-28, 30-35, 39-41, 43-51, 54-56, 58-62, 64-80, 83-113 (30 Teşrînisâni 1341R /1343H/1925M-22 Mart 1342R/1344H/ 1926M).
864 (HTU no. 0679) Halk Sadâsı : Türk halkının hukukunu müdafaa eder, akşam gazetesidir  Sayılar : I : 1-9 (19-27 Mayıs 1339/1923).
865 (HTU no. 0772) Halk Yolu : Hakkın yoludur. İlmî, fennî, edebî, içtimaî mecmuadır  Sayılar : I : 11-13 (15-31 Temmuz 1339/1923); II, 38 (15 Ağustos 1339).
866 (HTU no. 0996) Halka Doğru Sayılar : I : 1-52 (11 Nisan 1329-3 Nisan 1330).
867 (HTU no. 0995) Halka Doğru Mecmuası : Onbeş günde bir neşrolunur, edebî, ahlakî, ilmî halk mecmuasıdır  Sayılar : I : 1-3 (1 Şubat-1 Mart 1335/1919).
868 (HTU no. 1118) Halkalı Ziraat Mektebi Âlisi Mecmuası  Sayılar : 1-6 (Nisan 1333-Temmuz 1334).
872 (HTU no. 0275) Hamidiye Etfal Hastahânesi Âlisinin Īstatistik Mecmua-i Tıbbiyesi = Annales medicales et Bulletin de Statistique de l'Hospital d'Enfants Hamidie : Her sene Cülûs-ı Hümayûn-i Hazret-i Hilafetpenahiye mütesadif yevm-i mesutta neşrolunur 

3 (1318)

4a (1319)

4b (1319)

5a (1320)

5b (1320)

6 (1321)

7a (1322)

7b (1322)

Risale kısmı (1318)

Sayılar : 3-7 (1318-1322).
873 (HTU no. 2001) Hamiyyet : Ümmet-i islâmiyenin menafiine çalışan siyasî, ilmî, edebî, iktisadî, ticarî şimdilik haftada bir neşrolunur ceride-i islamiyedir  Sayılar : I : 1 (12 Rebîülevvel 1325/ 11 Nisan 1907).
874 (HTU no. 1452) Hamiyyet : Haftada iki defa neşrolunur, siyasî Türk gazetesidir  Sayılar : 3, 5-6, 9-11, 18, 23-26, 28-31, 35, 52, 56, 82, 90 (25 Teşrînisâni 1312-18 Eylül 1313/ 2 Cemâziyelevvel 1315).
877 (HTU no. 0443) Hançer : Şimdilik pazartesi günleri neşrolunur. Īslamiyet ve menafiin terakkisine hâdim Osmanlı gazetesi  Sayılar : II : 21 (1 Teşrînievvel 1327).
878 (HTU no. 1222) Hande : Edebî, siyasî, Osmanlı mizah gazetesidir  Sayılar : I-II : 1-2, 14-43 (18 Temmuz 1332/1916-9 Haziran 1333/1917).
879 (HTU no. 1015) Hande : Haftalık edebî mizah gazetesidir  Sayılar : I : 1-4 (22 Mart-12 Nisan 1326/1910).
880 (HTU no. 0770) Hanım : Her ayın ilk günü intişar eder, kadın, salon ve aile gazetesidir  Sayılar : I : 1-2 (1 Eylül-1 Teşrînievvel 1337).
881 (HTU no. 0269/1) Hanımlar Âlemi : Perşembe günleri çıkar, edebî, içtimaî, resimli hanım gazetesidir  Sayılar : I : 1-3 (22 Mayıs-5Haziran 1330) Kadınlar Alemi; I : 4-9 (12 Haziran-24 Temmuz 1330) Osmanlı Kadınlar Alemi; 4, 9, 19-30 (18 Nisan 1334/1918/6 Receb 1336-24 Teşrînievvel 1334/1918/17 Muharrem 1337); 1-16 (18 Nisan-15 Ağustos 1929) Hanımlar Alemi.
883 (HTU no. 0260) Hanımlara Mahsus Gazete : Gazetemizi neşretmekten asıl maksadımız, manafi-i mülk-i devlete hizmet-i ciddiyeden ibarettir 

1-52 (19 Ağustos 1311-15 Şubat 1311)

53-102 (22 Şubat 1311-27 Şubat 1312)

103-190 (6 Mart 1312-26 Teşrin-i sani 1314)

191-253 (3 Kanun-ı evvel 1314-2 Mart 1316)

255-376 (16 Mart 1316-19 Ağustos 1318)

377-400, 9(1-23), 10 (25-31) (29 Ağustos 1318-2 Teşrin-i evvel 1319)

10(32-50) 11(1-19) (9 Teşrin-i evvel 1319-8 Temmuz 1320)

11(21-38), 499-566 (22 Temmuz 1320-15 Haziran 1322)

1-49, 40-43 (28 Eylül 1322-31 Temmuz 1324)

1-52 (19 Şubat 1313-25 Şubat 1314)

Sayılar : I-III : 1-202 (19 Ağustos 1311-25 Şubat 1314R/ 11313-1316H); IV : 1/203-50/252 (1315R/1316H); V : 51/253, 53/255-63/265, 65/267-68/270, 70/274-73/275 (2 Mart 1316-10 Ağustos1316); VI : 75/277, 77/279-82/284, 86/288-89/291, 91/293, 93/295-96/298, 101/303-105/307, 107/309 (24 Ağustos 1316-19 Nisan 1317): VII : 327-328, 330, 348, 351-354 (23 Ağus-tos 1317-14 Mart 1317); VIII : 355-376 (21 Mart 1317-19 Ağustos 1318); IX : 377-381, 383-400 (29 Ağustos 1318-20 Şubat 1318); (1316R/1317H); IX :1-3, 5-8, 10-14, 16-19, 21-23 (6 Mart 1319-7 Ağustos 1319); X : 25-50 (19 Ağustos-26 Şubat 1319R/1320H); XI : 496, 498-500, (1320R/1322H); XII : 501-510, 512-517, 521-522, 524, 529-533, 535, 539 (1321R/1323H) XIII : 566, 1-49 (1322-1324R/ 1323-1325H); 30-31, 33-34, 37-43 (1324R/1326H).
885 (HTU no. 0965) Harb Malûlleri Mecmuası : Īlmî, edebî, iktisadî mecmua  Sayılar : I-IV : 1-2, 4, 9, 31-32 (15 Mart 1926-20 Teşrînievvel 1927).
886 (HTU no. 1185) Harb Mecmuası : Asker ve muharebeden bahseder risâle-i musavvere 

sayi1-12

sayi13-26
Sayılar : I-III : 1-26 (Teşrînisâni 1331-Mayıs 1334).
888 (HTU no. 1279) Harb-i Umûmi Panoraması = Album de la Guerre Generale  Sayılar : 2 (gün/ay yok 1330/1914).
896 (HTU no. 0572) Hasbihâl : Siyasî ve hezli yevmî gazetedir  Sayılar : 5 (25 Şubat 1310).
897 (HTU no. 0571) Hasbihâl : Menâfi-i islâmiyeye hâdim, bir gün söyler bir gün düşünür, mu'tedil, hür Türk gazetesidir  Sayılar : I : 8 (19 Teşrînisâni 1326/1910).
899 (HTU no. 2194) Hastane : Aylık tıbbî mecmua  Sayılar : I : 7 (Nisan 1341); III : 25 (Teşrinievvel 1927); IV : 37-38 (Kânunuevvel 1928-Kânunusâni 1929).
901 (HTU no. 1438) Havadis : Şimdilik haftada bir defa intişar eder her şeyden bahis Īslam gazetesidir Sayılar : 102 (tarihsiz 3-4. ss); III : 108 (18 Temmuz 1330).
903 (HTU no. 0544) Havâtır : Vakt-i müsaidde neşrolunur, fevaid-i Osmaniyyeden bahis bir gazetedir  Sayılar : III : 15 (27 Ağustos 1316/ 15 Cemâziyel- evvel 1318/1900).
904 (HTU no. 0233) Hâver : Siyasîyattan mâada her şeyden bahseder  Sayılar : 1-4 (15 Cemâziyelevvel-1 Şaban 1301).
905 (HTU no. 0553) Hâver : Der in ceride her kısm-ı makalat-ı tarihî, siyasî, ilmî, edebî, derc ve ez menafi-i düvel ve milel-i Īslami bahs mişved ve külliye-i makalat alemü'l-menfaa  Sayılar : I : 7 (16 Teşrînievvel 1330).
906 (HTU no. 0099/2) Hayâl : Şimdilik cuma ve salı günleri çıkar, musavver mizah gazetesidir 

1-122 (18 Teşrin-i evvel 1289-23 Teşrin-i sani 1290)

123-241 (27 Teşrin-i sani 1290-2 Mart 1292)

242-363 (4 Mart 1292-7 Haziran 1293)

Sayılar : I-IV : 1-243, 245-363, 365-368 (18 Teşrînievvel 1289/1872-18 Haziran 1293/1876).
907 (HTU no. 0349) Hayâl-i Cedid : Musavver mizah gazetesidir  Sayılar : 1-79 (5 Mart 1326-24 Mart 1327/1911).
908 (HTU no. 0209) Hayat : Haftalık ilim, felsefe ve sanat mecmuası 

4-26 (23 Kanun-ı evvel 1926-26 Mayıs 1927)

27-52 (2 Haziran 1927-24 Teşrin-i sani 1927)

53-78 (1 Kanun-ı evvel 1927-24 Mayıs 1928)

79-104 (31 Mayıs 1928-22 Teşrin-i sai 1928)

Sayılar : I-VI : 1-77, 79-146 (2 Kânunuevvel 1926-30 Kânunusâni 1929).
911 (HTU no. 0846) Hayat Hazineleri  Sayılar : 1 (Ağustos 1339/1923).
913 (HTU no. 0847) Hayat ve Sıhhat= Haiat ve Sahat : Sıhhî, ilmî, içtimaî aylık risâle = Revista higienica, sociala şi culturala redactia şi administratia  Sayılar : I : 8 (1 Nisan 1921/ 22 Receb 1339).
914 (HTU no. 0963) Hayru'l-Kelâm : Ī'tikadî, amelî, içtimaî, iktisadî mecmua-i islâmiyedir 
916 (HTU no. 0262) Hazine-i Evrak : Umumiyet itibariyle fünûna dair risale-i edebiyedir 

1 (1-36)

1(37-48), 2(1-20)

Sayılar : I : 1-48 (1 Mayıs 1297-1299); II : 1-15 (15 Kânunusâni 1297-30 Nisan 1299).
917 (HTU no. 0272/1) Hazine-i Fünûn : Edebiyat ve fünûndan bâhis ve menâfi-i mülk-i devlete hâdim olarak haftada bir defa neşrolunur 

1-31(3 temmuz 1308-26 Kanun-u sani 1310)

32-51/52(2 Kanunu-sani 1310-18 Nisan 1312)

1-52(3 Temmuz 1308-7 Haziran 1312), 1-3(10 Haziran 1311-29 Haziran 1311)

4-18(6 Temmuz 1311-?)

1-18(25 Nisan 1312-?)

Sayılar : I : 1-52 (3 Temmuz 1309-23 Haziran 1310) iki adet; II : 1-52 (30 Haziran 1310-8 Haziran 1311); III : 1-52 (15 Haziran 1311-8 Nisan 1312) 43. sayıdan itibaren ikişer sayı birlikte yayımlanmıştır; IV : 1-20 (25 Nisan-22 Ağustos 1312).
920 (HTU no. 2351) Hediye : Mecmua-i edebiye-i gayr-i mevkutedir Sayılar : 2, 3 (t.y.).
921 (HTU no. 0831) Hekim : Şimdilik ayda bir neşrolunur ahâliye mahsus tıbbî, ilmî gazete  Sayılar : I-II : 1-18 (1 Kânunusâni 1338/1922-30 Haziran 1339/1923).
924 (HTU no. 0671) Hemşehri : Īhbarî, içtimaî, ticarî ve siyasî ceride  Sayılar : I : 1 (1 Şubat 1338/1922).
935 (HTU no. 0830) Hıfzıssıhha : Ahalinin anlayabileceği bir lisân ile haftada bir neşrolunur, Osmanlı risale-i sıhhıyesidir  Sayılar : I : 1-26 (23 Nisan-11 Kânunuevvel 1324).
936 (HTU no. 0791) el-Hımarat  Sayılar : I : 10-11 (5 Muharrem 1329/24 Kânunuevvel 1326/ 6 Kânunusâni 1911-12 Muharrem 1329/31 Kânunuevvel 1326/13 Kânunusâni 1911).
937 (HTU no. 0542) Hıyâbân : Her iki haftada bir perşembe günleri neşrolunur risale-i edebiyedir  Sayılar : I : 1-5 (10 Şubat 1326-7 Nisan 1327).
938 (HTU no. 1085) Hıyâbân : Onbeş günde bir çıkar, ilmî, edebî mecmua  Sayılar : I : 1-5 (16 Mayıs 1330/5 Receb 1332-18 Temmuz 1330/7 Ramazan 1332).
940 (HTU no. 2173) el-Hidaye : Mecelletü'd-diniye, ilmiye, edebiye, içtimaiye  Sayılar : 4, 6 (Rebîülâhir, Receb 1331).
941 (HTU no. 1852) el-Hidaye : Mecelle-i diniye, ilmiye, edebiye ve ictimaiye  Sayılar : sene: 4, cüz: 5 Cemâziyelevvel 1321.
942 (HTU no. 1096) Hikaye ve Roman Gazetesi : Şimdilik haftada bir defa perşembe günleri neşrolunur  Sayılar : I : 1-3 (6 Eylül, 13 Eylül 1928-27 Eylül 1928); 4 (t.y.).
943 (HTU no. 0350) Hikmet : Hakikat hadimi, akşamları intişar eder, özü sözü doğru Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I-II : 30, 63-77 (28 Teşrînievvel 1326/1910-9 Haziran 1327/1911) Hikmet; I : 1-15 (12 Ağustos 1327/18 Ağustos 1911-27 Ağustos 1327/ 8 Eylül 1911) Millet ile Musahabe; I : 1-14 (28 Ağustos 1327/9 Eylül 1911-10 Eylül 1327/23 Eylül 1911) Hikmet; I : 1-17, 19-22, 24 (19 Temmuz 1328/ 1 Ağustos (9111)1911-11 Ağustos 1328/ 24 Ağustos 1912) Hikmet; I : 1-2 (11 Eylül 1327/ 24 Eylül (9111) 1911-14 Eylül 1327/27 Eylül (9111) 1911) Coşkun Kalender; I : 1-3 (15 Eylül 1327/23 Eylül (9111) 1911-17 Eylül 1327/30 Eylül (9111) 1911) Münakaşa; I : 1-6 (19 Eylül 1327/2 Eylül (doğrusu Teşrînievvel )olmalı 1911-24 Eylül 1327/ 7 Teşrînievvel 1911) Kanad; I : 1-3(25 Eylül 1327/ 8 Teşrînievvel 1911-27 Eylül 1327/ 9 Teşrînievvel 1911) Nimet; I : 86,120, 136, 144, 150, 167 (14 Teşrînievvel 1328-4 Kânunusâni 1328) Hikmet.
944 (HTU no. 0585) Hilafet = Khilafat : Īş bu gazete onbeş günde bir defa tab olunur; ceride-i siyasiyyetü tasadduru merrateyni fi’ş-şehri= to the proprietor of the Arab-Turkish Newspaper  Sayılar : I-IV : 3-4, 8-9, 11, 22, 24, 28, 30, 39-40, 43-44, 85, 87-89 (Gurre-i Receb 1317/5 November 1889-17 Muharrem 1321/15 Nisan 1903).
945 (HTU no. 0549) Hilâl : Meşrutiyetin istikrarına hâdim gazete  Sayılar : I : 1-7 (7-19 Nisan 1325); 2, 3, 5, 6 (8-18 Nisan 1325) Īkinci nüshalar.
946 (HTU no. 0442) Hilâl : Rumeli-i Şarkî Osmanlı gazetesidir Sayılar : II : 65, 67, 69, 71 (10 Mart 1301/7 Cemâziyelâhir 1302-21 Nisan 1301/18 Receb 1302).
947 (HTU no. 0548) Hilâl  Sayılar : I : 166-168, 188 (4 Teşrînisâni 1331R/17 Novembre 1915-26 Teşrînisâni 1331/ 9 Decembre 1915).
948 (HTU no. 1456) el-Hilal : Mecelletü'l-ilmiyye, tarihiyye, sıhhiyye, edebiyye  Sayılar : III : 24 (15 Ağustos 1895).
949 (HTU no. 0832) Hilâl-i Ahdar : Sıhhi ve içtimai içki düşmanı gazete  Sayılar : I : 1-18 (2 Kânunuevvel 1341-1 Şubat 1926); II : 1-12 (15 Nisan 1926-1 Nisan 1927); III : 1, 3-6, 8-12 (Temmuz 1927-Haziran 1928).
953 (HTU no. 0627) Hizmet : Milliyetçi, cumhuriyetçi Türk gazetesi  Sayılar : II : 464 (7 Temmuz 1926); III : 816 (1927 gün/ay yok); IV, 969, 971, 975, 978, 982, 984-990-996, 998-1001, 1003-1006, 1009, 1011, 1013, 1015-1017, 1052 (5 Mart 1928-14 Haziran 1928).
954 (HTU no. 0626) Hizmet : Siyasîyât, fünûn, muamelat-i ziraiye vesaireden bâhis Osmanlı gazetesidir  Sayılar : XI : 1041, 1053, 1068-1099, 1101-1107, 1141 (31 Mart 1313R/ 1314H); XVI : 1983 (13 Teşrînievvel 1318; XXI : 2436 (14 Ağustos 1324).
956 (HTU no. 0367) Hizmet-i Umûmiye  Sayılar : I : 1-7 (1 Teşrînievvel 1336-1 Şubat 1337).
958 (HTU no. 1073) Hokkabaz  Sayılar : I : 1-3 (13 Eylül 1324/1908-4 Teşrînievvel 1324/1908).
962 (HTU no. 0074) Hukuk-i Beşer : Demokrasi mesleğinin hâdim ve müdafi'i, Radikal Avam Fırkası'nın mürevvici-i efkârıdır Sayılar : 1-4, 6-14, 27, 29-42, 44-67 (9 Kânunusâni 1326/1328-1919).
965 (HTU no. 0270) Hukuk = al-Hukuk : Īş bu gazete hukuk-i idare ve âdiyye ve ticarîyye ve cezaiyye ve hukuk-i düvel ve muhâkemat-ı mühimmeden bâhis ve ayda bir kere Türkçe ve Arabça neşrolunur 

sayi 1-28

sayi 29-48
Sayılar : 1-48 (1 Temmuz 1306/1890-1311/1895).
967 (HTU no. 1040) Hukuk Mecmuası  Sayılar : I : 1-4 (Eylül 1331-Teşrînisâni- Kânunuevvel 1331).
968 (HTU no. 0045) Hukuk-ı Umûmiye : Īdare-i meşrutaya ve ittihad-ı millete hizmet eder 

1-44(16 Eylul 1908-29 Tesrin-i sani 1908)

45-67(30 Tesrin-i sani 1908-21 Tesrin-i sani 21)

68-166(22 Tesrin-i sani 1908-8 Mart 1325)

Sayılar : 1-86, 88-93, 95-108, 117-121, 123-140, 144-145, 148, 150-153, 156-158, 166 (3 Eylül 1324R/16 Eylül 1908/1326H-8 Mart 1325R/1909/ 28 Safer 1327H).
969 (HTU no. 1806) Hukuki Bilgiler Mecmuası = Revue des Scinces Juridiques 

1:1-1:8(Eylul 1926-Nisan 1927)

1:9-2:16(Mayis 1927-Kanunievvel 1927)+fihrist

2:17-3:27(Kanunisani 1928-Tesrinisani1928)

Sayılar : I : 1-12, fihrist (Eylül 1926-Ağustos 1927); II : 1/13-12/24, fihrist (Eylül 1927-Ağustos 1928); III : 1/25-12/36, fihrist (Eylül 1926-Ağustos 1929); IV : 1/37-12/48, fihrist (Eylül 1929-Ağustos 1930); V : 1/49-11/59, fihrist (Eylül 1930-15 Temmuz 1931); VI : 1/61-12/72 (15 Eylül 1931-15 Ağustos 1932); VII : 1/73-12/84, fihrist (15 Eylül 1932-15 Teşrînievvel 1936); VIII : 1/85-12/96, fihrist (15 Teşrînisâni 1936-15 Teşrînievvel 1937); IX : 1/97-12/108, fihrist (15 Teşrînisâni 1937-15 Teşrînievvel 1938); X : 1/109-9/117, 11/119-12/120, fihrist (15 Teşrînisâni 1938-Teşrînievvel 1939); XI : 1/121-5/125, 7/127-12/132, fihrist (Teşrînisâni 1939-Teşrînievvel 1940); XII : 1/133-8/140, 10/142-12/144, fihrist (Teşrînisâni 1940-Teşrinevvel 1941); XIII : 3/147-8/152, 10/154-12/156 (Kânunusâni 1942-Teşrînievvel 1942); XIV : 1/157 (Teşrînisâni 1942).
970 (HTU no. 0612) Hüdavendigâr : Īş bu gazete dahili ve harici havadis ve her türlü mebahisi şamil olarak haftada dört defa yani pazartesi, salı, perşembe ve cumartesi günleri çıkarılır, vilayetin resmi ceridesidir  Sayılar : 11, 122 (1286/1870); XV : 1020, (1299); XIX : 1239-1240 (1303); XXVI-XXVII :1598, 1601, 1603-1604, 1606-1610, 1615-1622, 1624-1626, 1629-1640, 1642, 1644, 1646, 1648, 1650, 1652-1653 (1910); XXXIII : 1941, 1948, 1968, 1972, 1974, 2222 (1317).
971 (HTU no. 0059/2) Hülâsatü'l-Efkâr : Tarîk-i terakkiyeye hizmet eder, yevmî gazetedir  Sayılar : I : 1-104 (9 Haziran 1289/26 Rebiülâhir 1290-14 Rebiülâhir 1291); II : 1-21, 23-31 (21 Mayıs 1290/17 Rebîülâhir 1291-24 Temmuz 1290/23 Cemâziyelâhir 1291).
973 (HTU no. 0390) Hür Çocuk : Perşembe günleri çıkar, fennî, edebî, sıhhî resimli gazetedir  Sayılar : 1-3 (16 Mayıs 1334/ 5 Şaban 1336/1920-30 Mayıs 1334/ 19 Şaban 1336/1918).
974 (HTU no. 1416) Hür Fikir : Müstakillü'l-efkâr, dinî, içtimaî, siyasî, edebî, inkılâbcı cumhuriyet gazetesidir  Sayılar : II : 72, 77 (15 Haziran, 27 Temmuz 1925); V : 222, 236 (2 Temmuz, 22 Teşrînievvel 1928).
977 (HTU no. 0636) Hür Memleket : Demokrasi mesleğinin hâdim ve müdafi'i yevmî ceride-i Osmaniyedir  Sayılar : 1-11 (12 Teşrînisâni-12 Temmuz 1326/1910); 1-29 (14 Teşrînievvel-11 Teşrînisâni 1326/1910) Türkiye; 1-7 (12-18 Teşrînisâni 1326/1910) Hür Memleket.
979 (HTU no. 2367) Hür Türkiye : Pazartesi günleri intişar eder (Osmanlıca, Ermenice) Sayılar : I : 1, 3-4, 6 (25 Haziran, 9 Temmuz, 16 Temmuz, 30 Temmuz 1928).
980 (HTU no. 0385) Hürriyet  Sayılar : I-II : 1-100 (29 Haziran 1285/1868-22 Rebîülevvel 1287/1870).
982 (HTU no. 0676) Hürriyet : Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 9-10, 13-16 (10-17 Ağustos 1324/1908).
backtotop
I
995 (HTU no. 1175) Irmak : Onbeş günde bir çıkar edebî, ilmî mecmua  Sayılar : I : 2-5, 7, 10-15 (1 Mart 1928-1 Teşrînisâni 1928).
997 (HTU no. 1480) Islahât : Her gün sabahları neşrolunur müstakillü'l-efkâr Türk gazetesidir  Sayılar : II : 397 (10 Mayıs 1336/1920); IV : 1175 (31 Ağustos 1338).
1000 (HTU no. 0764) Isparta : Cumhuriyet ve halkın faidesine hâdim, her hafta çarşamba günleri neşrolunur vilayet gazetesidir  Sayılar : V : 254 Fevkalade nüsha (21 Mart 1928).
1002 (HTU no. 1139) Işık : Salı, perşembe ve cumartesi günleri intişar eder, demokrasiye hâdim ve “Cenûbi Sırbiyya Müslüman Grubu”nun naşir-i efkârıdır  Sayılar : I : 124 (30 Haziran 1928).
1003 (HTU no. 1294) Işık : Şimdilik haftada bir çıkar Türk gazetesidir Sayılar : 1 (1 Şubat 1914).
1004 (HTU no. 0540) Işık  Sayılar : 1-3, 3 (1325-1326 gün/ay yok ).
1005 (HTU no. 0744) Işık  Sayılar : 29, 47, 49 (10 Haziran, 21, 26 Temmuz 1335).
backtotop
Ī
1009 (HTU no. 0036) Ībret : Yevmî gazete Sayılar : 1-63, 65-132 (1 Haziran 1288/1289-7 Rebîülâhir 1289/1290).
1010 (HTU no. 0145) Ībret : Cuma ve pazardan maada her gün çıkar, menafi-i umumiyeye dair politika ve mevvad-ı saireden bahseder gazetedir  Sayılar : I : 1-5, 8-54 (15 Nisan-7 Safer 1288); II : 1-7, 9-28 (27 Kânunusâni-11 Mart 1288).
1011 (HTU no. 1437) Ībret : Şimdilik haftada bir defa çıkar müstakillü'l-efkâr Osmanlı gazetesidir  Sayılar : 10 (16 Mayıs 1335/1919).
1013 (HTU no. 0182) Īctihad : Hürriyet-i fikriyeye hâdim, perşembe günleri çıkar, ilmî, edebî, iktisâdî, mecmua 

Ⅰ: 1-12 (1 Eylül 1904-1906); Ⅱ: 1-10 (1906-1908)

Ⅱ: 24; Ⅲ: 25-49 (1 Haziran 1327-1 Temmuz 1328)

Ⅳ: 50-78 (16 Kanun-ı sani 1328- 29 Ağustos 1329)

79-100 (5 Eylül 1329-3 Nisan 1330)

101-123 (10 Nisan 1330-4 Kanun-ı evvel 1330)

124-143 (11 Kanun-ı evvel 1330-15 Şabat 1922)

144-170 (1 Mart 1922- 1 Teşrin-i evvel 1924)

171-212 (1 Teşrin-i sani 1924-15 Eylül 1926)

213-252 (1 Teşrin-i evvel 1926-15 Mayıs 1928)

253-265 (1 Haziran 1928-30 Teşrin-i sani 1928)

266-317 (1 Şubat 1929-15 Mart 1931)

318-358 (1 Nisan 1931- 1932)

Sayılar : I : 1-12 (1 Eylül 1904-1906); II : 1-10 (1906-1908); II : 24, III : 25-49 (1911-1912), IV : 50-100 (1912-1914); V-XVIII : 101-146, 148-157 (1330-1923); XIX-XXIV : 158-159, 160-358 (1 Teşrînievvel 1923-30 Teşrînisâni 1928).
1017 (HTU no. 1130) Īçtimaiyat Mecmuası  Sayılar : I : 1-6 (Nisan-Eylül 1333/1917).
1018 (HTU no. 1324) Īdare  Sayılar : I-XXIV : 1-72, 74-75, 77-183-220, 225 (Nisan 1928-Aralık 1953).
1019 (HTU no. 1090) Īdman : Īdmancılıktan bahseder, haftada bir çıkar resimli mecmua  Sayılar : I : 1-30 (15 Mayıs 1329-1 Mayıs 1330).
1020 (HTU no. 0084) Īdrâk  Sayılar : 1-15, 20, 22-32 (28 Nisan 1335/1919-21 Temmuz 1335/1919).
1021 (HTU no. 0067) Īfhâm : Millî Meşrutiyet Fırka-ı siyasiyesinin mürevvic-i efkârı akşamları neşrolunur yevmî Türk gazetesidir  Sayılar : 1-2 (3 Mart 1328/27 Rebîülevvel 1330-5 Mart 1328/29 Rebîülevvel 1330).
1022 (HTU no. 0068) Īfham  Sayılar : I : 1, 7, 9-11, 15-21, 24, 26, 32-33, 39, 41-42, 44, 50-51, 54, 57, 59-61, 63, 65, 68, 70, 73-74, 76-77, 80-81, 84-87, 91, 100, 102, 112-114, 116, 119-120, 122, 127, 133, 135, 137-138, 148-151, 153-154, 156, 162, 165, 167, 169-173, 175-179, 181-183, 186-187, 190-192, 194-195, 197, 201, 203-204 (23 Temmuz 1335/1919-6 Mart 1336/1920).
1026 (HTU no. 0754) Īhtiyat Zabitleri Postası : Īçtimaî, iktisadî ve edebî mecmuadır  Sayılar : 1-10/1, 10/2-10/3, 17, 19-22 (30 Kânunuevvel 1334/1918-22 Mayıs 1335/1919).
1027 (HTU no. 1499) Īkaz : Cumartesinden başka her gün çıkar müstakillü'l-efkâr halk gazetesidir  Sayılar : 60 (13 Teşrînievvel 1335).
1028 (HTU no. 0593) Īkbâl : Ticarî, ilmî, siyasî bitaraf Osmanlı gazetesidir  Sayılar : IV : 737 (205-13) (18 Şubat 1338); XV : 876 (13 Şubat 1340/1924); 893 (17 Mayıs 1340/1924).
1029 (HTU no. 0005) Īkdâm : Gecepostası, siyasî, ilmî, ticarî Türk gazetesidir  Sayılar : I-XXXV : 1-700, 896-914, 916-1057, 1059-1254, 1256-1268, 1270-1358, 1360-1602, 1604-1619,1622-1835, 1836-3200, 3202-3310, 3312-4527, 4530-4536, 4538-4546, 4561-4593, 4596-4610, 4612-4614, 4616, 4637-4638, 4641, 4688-4689, 4693, 4696, 4708, 4737, 4802, 4822-4851, 4853-4879, 4881-4891, (3601 sayı atladı); 8492-8510, 8513-8540, 8543-8571, 8574-8592, 4897, 4916, 4920, 4939-4942, 4988, 5039, 5044, 5058, 5061, 5068, 5071-5072, 5079-5323, 5323-5330, 5330-5354, 5356, Īkdam, 1-44, 46-130, 132-335, 338-705 Yeni Īkdâm, 5401-5402, 5404-5430, 5432-5440, 5447-5467, 5474-5494, 5496-5502, 5502-5503, 5513, 5513, 5515-5524, 5527-5584, 5586-5684, 5686-5698, 5700, 5704-5714, 5718-5719, 5719-5722, 5729-5746, (299 sayı geriye döndü) 5447-5468, (4 sayı geriye döndü), 5464-5465, 5471-5474, 5476-5505, 5519-5538, 5543-5550, 5550-5554, 5569-5583, 5583 (5584)-5635, 5637-5640, 5643-5645, 5647-5650, 5652-5661, 5661-5663, 5666-5667, 5749, 5792, 5802, 5806, 5812-5813, 5850, 5852-5882, 5949-6781, 9698, 9967-10330, 10332-10362, 10364-10970, 10972-11020, 11022-11025 (1 Muharrem 1312/23 Haziran 1310/5 Temmuz 1894-7 Receb 1346/31 Kânunuevvel 1927) Īkdâm
1031 (HTU no. 1174) İkramiyeli Ziraat Gazetesi = Journal a Prime d'Agriculture : Ziraat, sanayii, ticaret, nafia, maarif, saadet-i millet ve vatana müteallik mevaddan bahis haftalık risaledir SSayılar : I : 2-4, 7, 9-10 (25 Mayıs 1325/1909-7 Eylül 1325/1909) İkramiyeli Gazete.
1033 (HTU no. 2161) Īktisad Bülteni : Aylık mecmua, Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri Īttihadının Ticaret-i Hariciye Türkiye Mümessilliği tarafından neşrolunur  Sayılar : I : 1 (Nisan 1926).
1036 (HTU no. 1267) Īktisadiyat Mecmuası = Īktisadiat Medjmouassı : Īlim ve ameli her nev'i iktisâdî meselelerden bahseder ve her pazartesi (perşembe) günü çıkar = Organe agricole, industriel, commercial, financer et economique peraissant les lundis  Sayılar : I-III : 1-2, 6-7, 12, 15, 21-24, 35, 50-64 (8 Şubat 1331-14 Eylül 1333).
1037 (HTU no. 1089) Īktisat : Ticaret, ziraat ve sanattan hem-karye hacetlerinden bahseder, aylık mecelledir  Sayılar : 8 (17 Rebîülâhir 1327/25 Nisan 1909).
1040 (HTU no. 0282) Īktisat Vekaleti Mecmuası  Sayılar : 6 (1926); 10 (1928); 11-12 (1929); 13 (1930); 14 (1931).
1042 (HTU no. 1125) Īl : Yurt yir-i faidesin gözetici Türk-Tatar gazetesi  Sayılar : 4 (14 Kasım 1913/ 28 Zilhicce 1331).
1045 (HTU no. 0012) Īleri 

356-516 (4 Kanun-ı sani 1335-13 Haziran 1335)

517-647 (14 Haziran 1335-28 Teşrin-i evvel 1335)

648-711 (29 Teşrin-i evvel 1335- 31 Kanun-ı evvel 1335)

712-792 (1 Kanun-ı sani 1336- 28 Mart 1336)

794-923 (30 Mart 1336-10 Ağustos 1336)

924-1059 (11 Ağustos 1336-31 Kanun-ı evvel 1336)

1060-1154 (1 Kanun-ı sani 1337-15 Nisan 1337)

10155-1228 (16 Nisan 1337-30 Haziran 1337)

1229-1322 (1 Temmuz 1337-5 Teşrin-i evvel 1337)

1324-1404 (7 Teşrin-i evvel 1337-30 Kanun-ı evvel 1337)

1406-1496 (1 Kanun-ı sani 1338-1 Nisan 1338)

1497-1582 (2 Nisan 1338-29 Haziran 1338)

1583-1672 (1 Temmuz 1338-2 Teşrin-i evvel 1338)

1673-1763 (3 Teşrin-i evvel 1338-31 Kanun-ı evvel 1338)

Sayılar : 794, 796-799, 801, 804-808, 812-889, 991-995, 997-1677, 1679-1738, 1742-2275, 2277-2392,2394-2432 (1336R-1340R).
1046 (HTU no. 1269) Īleri : Şimdilik haftada bir defa intişar eder, hâris-i meşrutiyet bir gazetedir  Sayılar : I : 2, 5-6, 8-14 (Şubat 1326-19 Mayıs 1327) Süngü; I : 2/21 (14 Temmuz 1327) Īleri.
1048 (HTU no. 1440) Īleri  Sayılar : I : 16 (29 Haziran 1935).
1049 (HTU no. 2163) Īleri : Siyasî, içtimai, ilmî ve edebî resimli aylık jurnaldir  Sayılar : 1 (15 Mayıs 1926); 6 (14) (1927 Īyon).
1055 (HTU no. 0768) Īlham : Īlmî, edebî mecmua  Sayılar : 2 (5 Haziran 1330).
1058 (HTU no. 0202) Īlk Terbiye ve Tedrisât Mecmuası : Meslek mecmuası  Sayılar : I : 1-2 (Teşrînievvel-Teşrînisâni 1340).
1060 (HTU no. 2239) Īlm-i Hukuk ve Mukayese-i Kavanin Mecmuası : Her ayın nihayetinde neşrolunur Sayılar : Sene I c.1 : 1-6, 1/7; sene I c. 2 : 2/8-2/12; II : 13-24 (30 Mart 1325-1327).
1061 (HTU no. 0450) Īlmiye Salnâmesi  Sayılar : 1334/1916.
1062 (HTU no. 1420) Īmdâd : Şimdilik haftada bir defa neşrolunur, siyasî, ilmî, edebî, müstakillü'l-efkar gazete  Sayılar : 16 (24 Ağustos 1335/1919).
1063 (HTU no. 1419) Īmdâd : Haftada bir neşrolunur, menafi-i millet ve devlete hâdim ve hâris meşrutiyet Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 4 (22 Eylül 1326).
1064 (HTU no. 0309) Īmdâdü'l-Midâd  Sayılar : I : 1 (1 Safer 1303).
1066 (HTU no. 0377/3) Īmtiyâz : Īttihad fikrine hâdim olarak onüç günde bir neşrolunur, siyasî, edebî, fennî risâle  Sayılar : I : 1 (1 Mart 1325/1909).
1071 (HTU no. 0043/5) Īncili Çavuş : Vatan ve milletin menafiine hâdim, şimdilik pazar ve çarşamba günleri neşrolunur mîzah gazetesidir  Sayılar : I : 1-16, 18, 21, 27, 30, 32 (10 Ağustos 1324-13 Safer 1327/[21 Şubat]1324).
1075 (HTU no. 0198/2) Īnkılâb : Hakimiyet-i âmme ve terbiye-i içtimaiyenin müdafii ve hâdimi, siyasî, edebî ve fennî gazete  Sayılar : 1-18 (10 Temmuz-7 Teşrînisâni 1325).
1076 (HTU no. 0648) Īnkılâb-ı Beşer : “Radikal Avam” mesleğinin mürevvic-i efkârı  Sayılar : I : 1, 19-20 (TeşrînievveL, 13-14 Teşrînisâni 1918).
1077 (HTU no. 0741) Īnkılâb-ı Edebî  Sayılar : 1 (10 Temmuz 1328).
1083 (HTU no. 0949) Īnsaf : Hukuk-ı mukaddese-i hilâfet ve menâfi-i sıhhiye-i milletle meşrutiyet ve hakkaniyeti müdâfaa için siyasî ve edebî umûma hâdim gazetedir  Sayılar : 1-17 (26 Ağustos 1908-3 Kânunusâni 1324/1909).
1084 (HTU no. 0355) el-Īnsan  Sayılar : I : 8 (15 Zilkade 1301H).
1087 (HTU no. 0172) Īnsaniyet : Bu risâle-i mahsusa kadınlara müteallik olarak ayda bir çıkarılacaktır  Sayılar : 1-2 (Rebîülevvel 1299-Rebîülâhir 1300).
1088 (HTU no. 0618) Īnsaniyet : Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın nâşir-i efkârıdır  Sayılar : I : 1-3 (5 Ağustos 1326/1909-25 Teşrîni- sâni 1326).
1089 (HTU no. 1234) Īntibâh : Menâfi-i vataniyeye hizmet eder, gayr-i resmî gazetedir  Sayılar : II : 60 (17 Mayıs 1298/ 12 Receb 1299).
1090 (HTU no. 0156) Īntibâh  Sayılar : 1 (1 Haziran 1315/1899).
1092 (HTU no. 1037) Īntikam : Īntikamcı Yeni Osmanlıların nâşir-i efkârıdır  Sayılar : 1-2, 22-29, 31-34, 36-37, 40 (19 Teşrînisâni 1318/1900-4 Temmuz 1901).
1093 (HTU no. 0072) Īrâde-i Milliye : Metâlib ve âmâl-i milliyenin müdafiidir  Sayılar : 1-3, 7-11, 13-15, 17-18, 23, 25-31, 34-36, 40-41, 134 (14 Eylül 1335/1919-14 Eylül 1337/1921).
1094 (HTU no. 0758) Īravadi : Siyasiyat, tenkidat ve şahsiyat hariç olmak üzere dini, edebî. tarihi, fennî, bütün mebahis-i ilmiyeden bahseder haftalık gazete  Sayılar : 12 (25 Mart 1336).
1095 (HTU no. 0489) Īrşadü'l-Müslümîn : Davet ve icabat-ı ümmetlerine telkînâta ve ehl-i kıblenin taarif, teavün ve ittihadına hadim, hikmet-i teşriiden bahis, şuûn-ı Īslâmiyeyi naşir haftalık Īslam-Türk ceridesidir  Sayılar : 1-7, 9-13 (4 Temmuz 1334/25 Ramazan 1336-27 Şubat 1335/26 Cemaziyelevvel 1336).
1097 (HTU no. 0106) Īrtika : Edebiyat, fünûn-i askeriye, bahriye, tarih, ticaret, ziraat, sanayi, maarif, umur-ı nafia ve eğlenceli fikerattan bâhis, cuma günleri neşrolunur fennî, edebî, musavver Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I-V : 1-216, 218-221, 227-240, 244-251 (8 Mart 1315/1899-6 Şubat 1319/1904).
1098 (HTU no. 0107) Īrtika : Fazîlet ve ahlâka hâdim her türlü ulûm ve fenn ve sanaiiden bâhis haftalık Türk gazetesidir  Sayılar : I : 1-13, 15-23 (27 Mart-4 Eylül 1313).
1099 (HTU no. 0108) Īrtikâ : Perşembe günleri neşrolunur  Sayılar : I : 1-14 (29 Kânunusâni 1313-23 Teşrînisâni 1314).
1100 (HTU no. 0659) Īslâm : Menâfi-i mülk ve devlet ve millete hâdim siyasî, fennî haftalık Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 3 (19 Nisan 1323); II : 69 (1 Eylül 1324).
1101 (HTU no. 0658) el-Īslâm : Şimdilik cumartesi ve çarşamba günleri neşrolunur, menâfi-i islâmiyeye hâdim gazetedir  Sayılar : I : 2, 7 (25 Mart-11 Nisan 1325/16 Rebîülevvel-4 Rebîülâhir 1327).
1102 (HTU no. 1615) el-Īslam : Ceridetü ilmiyye, edebiyye, tarihiyye  Sayılar : II : 4 (Mayıs 1895).
1103 (HTU no. 0560) Īslâm  Sayılar : I : 2 (19 Teşrînisâni 1334/ 14 Safer 1337); 11 (28 Teşrînisâni 1334/ 23 Safer 1337).
1104 (HTU no. 0325) Īslam Dünyası  Sayılar : I : 1-23 (Mart 1329-1329); II : 1-3 (Şubat 1329/1911-Nisan 1330/1912).
1107 (HTU no. 0892) Īslâm Mecmuası : Müslümanların faidesine çalışır

1.dosya

2.dosya
Sayılar : I-IV : 1-63 (30 Kânunusâni 1329-30 Teşrînievvel 1334).
1110 (HTU no. 0755) Īslâm ve Ulûm  Sayılar : 1-11, 14-15 (8 Teşrînisâni 1324/1908-27 Şubat 1324).
1113 (HTU no. 2183) Īspiritizma : Ulûm ve ruhiyeye aid tecrübiye ve intikadiye mecmuasıdır  Sayılar : 1-5 (Kânunusâni 1325-Mayıs 1326).
1114 (HTU no. 0034) Īstanbul : Īş bu gazete haftada beş defa çıkacak maârif ve havadis-i dahiliye ve hülâsa-i politikadan bahsedecektir 

1.dosya

2.dosya
Sayılar : 1-12 (17 Zilkade 1283/12 Mart 1284/ 1867-19 Muharrem 1284/23 Mayıs 1284/1867) Vatan; 1-4 (14 Kânunusâni 1284-1284) Âyîne-i Vatan; 22-79 (1284-1284) Rûznâme-i Âyine-i Vatan; 80-149, 189, 236-246, 248-250, 257-278, 280, 284-308, 321-339, 341-350, 352, 356-358, 360-364, 367-369, 380-385, 389, 392-393, 399-418, 423, 425-434, 436-450 (1284-8 Şevval 1285) Īstanbul.
1116 (HTU no. 1807) Īstanbul Barosu Mecmuası : Her ay ibtidasında neşrolunur  Sayılar : I : 1-12 (1927); II : 1/13-12/24 (1928); III : 25/1, 27/3-36/12 (1929); IV : 37/1-48/12 (1930); V : 49/1-60/12 (1931);VI : 61/1-72/12 (1932); VII : 75/3-78/6, 81/9-84/12 (1933); VIII : 85/1-88/4, 5-10 (1934); IX : 5-12 (1935); X : 1-9 (1936); XI-XX : 1-12 her cilt (1937-1946); XXI : 1, 3-5, 8, 10-12 (1947); XXII : 2, 5-9 (1948); XXV : 1-2, 4-7, 9-12 (1951); XXVI : 2-9 : (1952); XXVIII : 4-5 (1954).
1117 (HTU no. 1325) Īstanbul Belediye Mecmuası 

1:1-2:16(Eylul 1940-Kanunievvel 1341)

2:17-3:28(Kanunisani 1926-Kanunievvel 1926)

3:29-4:40(Kanunisani 1927-Kanunievvel 1927)

4:41-5:51(Kanunisani 1928-Tesrinisani 1928)

Sayılar : I-XVII : 1-48, 50-185, 187-188, 191-194, 197-198 (1 Eylül 1340-18 Şubat 1942).
1118 (HTU no. 0242) Īstanbul Belediyesi Īhsâiyât Mecmuası 

1.dosya

2.dosya

3.dosya
Sayılar : I : (1329); II : (1330); III (1335).
1121 (HTU no. 0842) Īstanbul Emrâz-ı Cildiye ve Efrenciye Cemiyeti Mecmuası  Sayılar : I : 1, 4-5 (15 Nisan-15 Kânunuevvel 1337).
1125 (HTU no. 1117) İstanbul Serîriyâtı : Şimdilik ayda bir defa çıkar tıbbî mecmuadır

sene1:3-sene3:7(Temmuz 1335-Tesrinisani 1337)

sene3:8-sene9:9(Kanunievvel 1337-Kanunisani 1928)
Sayılar : I : 3, 12-15 (Temmuz 1335-Temmuz 1336); II : 2-3, 5, 12 (Kânunuevvel-Temmuz 1337); III : 1, 4-8, 10-11 (Mayıs 1337-Mart 1338); IV : 1-3, 8-10 (Mayııs 1338-Şubat 1339); VI : 11 (Mart 1341); VII : 2-4, 7, 10 (Haziran 1341-Şubat 1926); VIII : 8 (Kânunuevvel 1926); IX : 9 (Kânunusâni 1928); X : 9, 12 (Kânunusâni, Nisan 1929); XI : 1, 4 (Mayıs, Ağustos 1929); XII : 1, 6 (1930); XVII : 10, 11 (1935); XVIII: 3 (1936); XIX : 1, 4-7, 10 (1937); XX : 3, 5, 11-12 (1938); XXI : 3-7 (1939); XXV : 2 (Şubat 1943).
1129 (HTU no. 1319) Īstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası = Bulletin de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Stamboul = Journal of the Istanbul Chamber of Commerce : Umûr-ı ticareye ve maliye ve bahriye ve sınaiye ile menafi-i umumiyeye ve mevadd-ı saireye dair mâlûmatı havi ve emtia-ı ticarîyenin piyasaca cari olan fiyatlarını şamil her hafta Türkçe-Fransızca olarak neşrolunur gazetedir 

42:1-42:4

42:5-42:7

42:8-42:10

42;11

43:1-43:2

43:3-43:4

43:5-43:6

43:7-43:12

sene44 cilt45 numara1-numara3
Sayılar : XII : 615 (4 Teşrînievvel 1312/10 Cemaziyelevvel 1314) Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi; XXXIX : 1-2 (1339); XL : 3, 5-12 (1340); XLI : 1-12 (1341); XLIV : 1-7, 9-11 (1928); LXV : 12 (1928); sene 45, cilt 46: 1-8, 10-12 (1929); sene 46, cilt 47 : 2-3, 9 (1930); sene 47, cilt 48 : 1,3, 5-11 (1931); cilt 48 : 2, 4-5, 7-8, 10-12 (1932); cilt 49 : 1-5, 8-9, 11-12 (1933); cilt 50: 1-12 (1934); cilt 51 : 1-12 (1935); cilt 52 :1-12 (1936); cilt 53 : 1, 6-12 (1937); cilt 54 : 1, 4, 6, 9-11 (1938); cilt 55 : 1, 8 (1939); cilt 58 : 2 (1942); cilt 62 : 1-12 (1946); cilt 63 : 1-12 (1947); cilt 64 : 1-9 (1948); cilt 65 : 10-12 (1948); cilt 66 : 1-6, 8-12 (1949); cilt 67 : 1-9, 11-12 (1950); cilt 68 : 2-7, 9-12 (1951); cilt 69 : 1-4 (1953); cilt 70 : 1-2 (1954); cilt 74 : 7-10 (1958); cilt 76 : 3-6 (1960).
1133 (HTU no. 0864) Īstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası : Tababet, eczacılık dişçilik müteallikatı 

II:IV(subat 1336), II:5(nisan 1336), IV:3(haziran 1338), IV:4(Temmuz 1338), IV:5(Agustos 1338), IV:6(Eylul 1338), IV:7(1338), V:3(Mart 1339), V:4(Nisan 1339), VI:4(Nisan 1340)

VI:5-6(Mayis-Haziran 1340), VI:9-12(Tesrinievvel-Kanunievvel 140), VIII:4(Nisan 1926), VIII:5(Mayis 1926) VIII:9(Eylul 1926), VIII:10(Tesrinievel 1926), IX:2(subat 1927), IX:5(Mayis 1927), X:3-4(Mart-Nisan 1928)

Sayılar : II : 4-5 (1332-1334); III : 3-6 (1335-1336); IV : 1-5 (1336-1337); V : 1-3,5-9 (1337-1338); VI : 1-12 (1340); VII, 1-12 (1341); VII, 3-4, 8-10 (1928); XII : 3-4 (1930); I : 1-3 (1938); II : 9-10 (1939); III: 11-14 (1940); IV : 15-18 (1941); V : 19, 21-1/23 (1942); VI : 2/24-4/26 (1943); VII : 1/27-2/28 (1944).
1135 (HTU no. 1277) Īstanbul Vilayet Gazetesi : Cumadan başka her gün neşrolunur, vilayetin resmi gazetesidir 

1-140(28 Kanunievvel 1338-12 Haziran 1339)

141-320(13 Haziran 1339-14 Kanunisani 1340)

321-500(15 Kanunisani 1340-17 Agustos 1340)

Sayılar : 1-899 (28 Kânunuevvel 1338/1922-5 Kânunuevvel 1341); 901-1254, 1256-1306 (7 Kânunuevvel 1341-6 Nisan 1927)
1136 (HTU no. 0288) Īstanbul Vilâyet Meclis-i Umûmisi Müzâkerât Zabıtnâmesi

1334-1335

1339-1

1339-2

1340

1341

1926

Sayılar : 1334; 1335; 1338/1922; 1339; 1340; 1341/1925; 1926; 1928; 1930; 1930-1931.
1141 (HTU no. 1329) Īstihbârât-ı Siyasiye-i Umûmiye Mecmuası  Sayılar : 124-125, 127, 130, 132, 135-139, 142-143, 145, 152, 154-155, 168-169, 171, 173-174, 178-179, 182, 184 (27 Temmuz-16 Teşrînievvel 1334).
1142 (HTU no. 0243/1) Īstikbâl : Hâvi olduğu mebâhis vatanımızın selâmet ve menâfiine, mütealliktir  Sayılar : 1-26 (26 Teşrînievvel 1879-5 Şubat 1881).
1143 (HTU no. 0705) Īstikbâl : Yevmî gazete, cumartesinden maada hergün neşrolunur siyasî, ilmî, müstakillü'l-efkâr Türk gazetesi  Sayılar : 93 (3 Kânunuevvel 1335/1919); 259 (25 Mart 1337/1921) 1059 (8 Teşrînisâni 1339/1923); 30 Cemâziyelevvel 1341 tarihli bir sayı.
1144 (HTU no. 0656) Īstikbâl : Cerîde-i üsbûiye-i Osmâniyedir, her perşembe günü çıkar  Sayılar : I : 16 (18 Eylül 1324); III : 141 (13 Nisan 1327).
1145 (HTU no. 0044) Īstikbâl : Cumadan başka her gün çıkar 

1.dosya

2.dosya
Sayılar : 1-236 (20 Receb 1292/ 9 Ağustos 1875-7 Safer 1294/ 8 Şubat 1877).
1147 (HTU no. 1436) Īstiklâl  Sayılar : 30 Kânunuevvel 1337 tarihli bir sayı (numarası tespit edilemedi).
1149 (HTU no. 0750) Īstiklâl : Her gün öğleden sonraları neşrolunur 

1.dosya

2.dosya
Sayılar : 10-36, 38-45, 47-55, 57-94, 95-99, 101-106, 109-111, 113-126, 128-131, 133-169, 171-188, 190, 192, 202, 204, 207-208, 217, 224-229, 232-233, 236, 238, 240, 244-245, 249-250, 254, 258, 261, 263-267, 269, 272, 279, 283, 286,290, 292, 297, 301, 304, 308, 311 (1 Kânunusâni 1335/1919-16 Teşrînisâni 1336/1919).
1152 (HTU no. 0353) Īstiklâl Postası : Īstikla Lisesi talebesinin mekteb dahilindeki mesaisini göstermek üzere neşrolunur  Sayılar : 1927; 1928-1929; 1930-1931; 1931-1932; 1932-1933; 1933-1934; 1934-1935; 1935-1936/1936-1937; 1937-1938/1938-1939.
1153 (HTU no. 0161) Īstişâre : Hukuk, siyaset, ilim ve edebiyattan bâhis haftalık mecmua 

1.dosya

2.dosya
Sayılar : 1-2 (4 Eylül-11 Eylül 1324).
1156 (HTU no. 1217) Īş Ocağı : Īlmî, sınaî, ziraî, iktisadî mecmuadır  Sayılar : 2 (5 Kânunuevvel 1340/1924).
1157 (HTU no. 1845) İlk Öğretim : Maarif Vekilliği tarafından neşredilir, haftalık öğretmen ve eğitmen gazetesi  Sayılar : 2 (5 Kânunuevvel 1340/1924).
1161 (HTU no. 0162) Īştirak : Sosyalizm efkârının mürevvicidir  Sayılar : I : 1-17 (1325/1909-1326/1910); II : 1, 12 (1328/1912).
1162 (HTU no. 1155) Ī'tidâl : Her hafta pazartesi günleri neşrolunur, siyasî, ilmî, edebî, fennî, içtimaî, Osmanlı gazetesidir  Sayılar : 1-4 (9 Şubat 1324-7 Mart 1325).
1163 (HTU no. 0347) Ī'tila' : Siyasîyattan ma'ada her şeyden bâhis ve her şehr-i rûmi ibtidasıyla onbeşinde cüz cüz neşrolunur risâledir  Sayılar : I : 1 (gün/ay yok 1302).
1164 (HTU no. 0633) Ī'tilâf : Ī'tilâf-ı anâsıra hâdim Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 2, 16-17, 20, 25 (4 Kânunuevvel-28 Kânunuevvel 1325).
1165 (HTU no. 0298) Ī'tisam : Menâfi-i âmmeye hâdim mecmua-i islâmiyedir  Sayılar : I-II : 1-26, 28-34, 38-39, 41, 43-49, 51, 53, 55-57, 59-61, 63-68, 70 (30 Teşrînisâni 1334/ 25 Safer 1337-1 Nisan 1336/ Receb 1338).
1166 (HTU no. 1601) Īttifak : Hergün neşrolunur, menafi-i vatana hâdim Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 1, 5-6, 8, 11-13, 22, 24, 26-27 (17 Ağustos-21 Eylül 1324/1908).
1167 (HTU no. 0050) Īttihâd : Osmanlı heyet-i müctemiasını teşkil eden akvâmın menâfi-i Osmâniyesine hizmet eder gazetedir 

1.dosya

2.dosya
Sayılar : I-II : 1-18, 20-62, 64-156 (28 Haziran-15 Şubat 1292).
1168 (HTU no. 1286) Īttihad : Siyasî, ilmî, edebî Osmanlı gazetesidir  Sayılar : 4 (29 Eylül 1324/12 Teşrînievvel 1908); 104 (6 Şubat 1324/19 Şubat 1908); 43/108 (5 Mayıs 1325/18 Mayıs 1909).
1169 (HTU no. 0670) Īttihâd-ı Anâsır  Sayılar : I : 1 (26 Nisan 1326/29 Rebîülâhir 1328/9 Mayıs 1910).
1170 (HTU no. 0763) Īttihâd-ı Īslâm = Union Sociale Musulmane : Menâfi-i islâmiye ve Osmâniyeye hizmet eder  Sayılar : I : 1-16 (4 Kânunuevvel 1324-20 Mart 1325).
1171 (HTU no. 0051) Īttihâd ve Terakkî : Īttihâd ve Terakki Cemiyeti'nin vasıta-i neşr-i efkârı olub, şimdilik haftada üç gün neşrolunur siyasî, içtimaî, edebî ve fennî Osmanlı gazetesidir = Journal “Īttihâd ve Terakki” Organe du Comitte Ottoman “Union et Progrese”  Sayılar : I : 1-75, 79-81, 83-84 (24 Temmuz 1324/ 6 Ağustos 1908/9 Receb 1326-18 Kânunuevvel 1324/31 Kânunuevvel 1908/8 Zilhicce 1326).
1173 (HTU no. 1156) Īzdivaç : Saadet tevlid eder, ilmî, edebî, içtimaî ve sıhhî musavver mecmua, şimdilik onbeş günde bir neşrolunur  Sayılar : I : 1-11 (6 Haziran-31 Teşrînievvel 1334/1918).
1174 (HTU no. 0134/1) Īzhar-ı Ramazan : Ramazana mahsus dört cüzlük musavver mecmuadır  Sayılar : 1-2, [3-4] (20 Nisan 1305, 2 Ramazan 1306).
1176 (HTU no. 0537) Īzler : Anadolu'muzun iyilik ve güzellik izleri  Sayılar : 1-27 (21 Şubat 1924/1340-15 Mayıs 1927).
1178 (HTU no. 0141/1) Īzmir : Menâfi-i mülk ve devlete hâdim siyasiyat, edebiyat, fünûn, havâdisât, ziraat ve ticaretten bâhis pazartesi günleri çıkar Osmanlı cerîdesidir

  1-81 (20 Mayıs 1312-8 Kanun-ı evvel 1313)

82-164 (15 Kanun-ı evvel 1313-9 Ağustos1315)

165-408, partly (16 Ağustos 1315-16 Mayıs 1320)
Sayılar : I : 1-51 (20 Mayıs 1312-12 Mayıs 1313); II : 1/52-51/102 (19 Mayıs 1313-18 Mayıs 1314); III : 1/103-51/153 (25 Mayıs 1314-24 Mayıs 1315); IV : 1/154-51/204 (31 Mayıs 1315-3 Temmuz 1316); VIII : 3/357-4/358, 8/352, 11/355 (20 Mart 1320); 13/357-10/408 (3 Nisan 1320-1321); X : 7/218 (5 Teşrînisâni 1321); 44/452 (19 Ağustos 1322); 15/472 (6 Kânunusâni 1322); 11-19 (1323); 23 (1324); 1, 3, 5-6,8, 11, 16-17, 19, 25-26 (1324).
1179 (HTU no. 0141/3) Īzmir : Cuma ve pazardan maada hergün çıkar ve menâfi-i vataniye ile havadis-i umûmiyeden bahseder Osmanlı gazetesidir

  1-142 (17 Mart 1293-10 Teşrin-i evvel 1293)

143-287 (11 Teşrin-i evvel 1293-10 Mayıs 1294)

288-427 (11 Mayıs 1294-5 Kanun-ı evvel 1294)
Sayılar : I-II : 1-31, 34-50, 52-55, 57-66, 68-140, 142-188, 190-200, 202-204, 206-223, 225-233, 235-358, 360-427 (17 Mart 1293/14 Rebîülevvel 1294-5 Kânunuevvel 1294/21 Zilhicce 1295).
1180 (HTU no. 0629) Īzmir : Siyasî, içtimaî halk gazetesidir  Sayılar : I : 23, 27 (18 Şubat, 7 Nisan 1928).
1183 (HTU no. 0934) Īzmir Īdmân Mecmuası  Sayılar : 1 (1 Mayıs 1340).
1186 (HTU no. 1490) Īzmir'e Doğru : Hareket-i Millîyenin hâdim ve mürevvicidir, şimdilik haftada iki defa pazar ve çarşamba günleri neşrolunur  Sayılar : 49 (31 Mart 1336).
backtotop
J
1187 (HTU no. 1216) Jale : Edebî, felsefî musavver risâle-i üsbûiye  Sayılar : 1 (12 Teşrînisâni 1325).
1188 (HTU no. 1280) Jandarma Evâmir Mecmuası : Onbeş günde bir neşrolunur, Umûm Jandarma Kumandanlığı tarafından suret-i resmiyede tertib olunur  Sayılar : 268 (15 Mart 1928).
1189 (HTU no. 1122) Jandarma Mecmuası : Üç ayda bir çıkar  Sayılar : I : 1 (1 Kânunusâni 1341); IV : 13 (1 Kânunusâni 1928).
1190 (HTU no. 0740) Jandarma Sadâsı : Jandarma zabitânının tenvir-i efkarına ve mesleğin terakkisine hâdim mecmua-i fennîyedir  Sayılar : I : 1, 3 (5 Şubat-5 Mart 1336).
1194 (HTU no. 1034) Jin : Kürt vahde-i hukuk-i milliyesinin müdâfii, siyasî, ilmî, edebî, dinî gazetedir  Sayılar : I-II : 1, 14, 22-33, 36 (7 Teşrînisâni 1334-21 Haziran 1336).
backtotop
K
1198 (HTU no. 1607) Kâbil : Mecelle-i musavver mahivar, edebî, ictimaî, tarihî, taht-ı nazar encümen-i edebî neşr-i mişûd 

3-?(1931-1934)

35-45(1934)

46-55(1935)

56-61/62(1936)

?-71(1936-1937)

Sayılar : 3, 13 (6 Ağustos 1931, 22 Haziran 1932); 27, 33-36 (24 Ağustos 1933-22 Mayıs 1934); 42-46, 48-49, 51, 54-57, 59-65, 67-68, 70-71 (24 Kasım 1934-21 Ocak 1937); 106 (Aralık 1939-Ocak 1940).
1199 (HTU no. 0377/4) Kadın : Şimdilik haftada bir defa neşrolunur  Sayılar : I : 1-30 (13 Teşrînievvel 1324-25 Mayıs 1325).
1200 (HTU no. 1001) Kadın : Kadınların fikrî ve içtimaî terakkilerine çalışır risâle  Sayılar : I : 1, 10,14-16 (11 Ağustos-17 Şubat 1327/1911); II : 4-9 (3 Mart 1328/25 Temmuz 1912).
1202 (HTU no. 0860) Kadın Yazıları : Millî aile mecmuası  Sayılar : I : 1-8, 11-14, 16-20 (26 Kânunusâni 1341/1926-1 Şubat 1926) Asâr-ı Nisvan; 26/6-28/8 (Eylül-Teşrînievvel/Teşrînisâni 1926) Kadın Yazıları.
1205 (HTU no. 1262) Kadınlar Dünyası : Kadınlık hukuk ve menafiini müdafaa eder, musavver gazetedir 

1-100 (4 Nisan 1329-14 Temmuz 1329)

101-123 (20 Temmuz 1329-21 Kanun-ı evvel 1321)

124-141 (28 Kanun-ı evvel 1329-2 Mayıs 1330)
Sayılar : I-II : 1/100-20/100 (20 Temmuz-30 Teşrînisâni 1329); 121-135, 138, 140-141, 163-184; 185, 187-194 (7 Kânunuevvel 1329-5 Teşrînievvel 1918 fotokopi); 164-3/164 (1 Kânunusâni-15 Kânunusâni 1921); 4/194-6/194 (22 Kânunusâni-5 Şubat 1921); 8/194, 10/194, 12/194-15/194 (19 Şubat-21 Mayıs 1921).
1206 (HTU no. 0773) Kadınlar Saltanatı  Sayılar : 1 (gün/ay yok 1336).
1207 (HTU no. 0257) Kadınlık : Kadınlığın varlığını ve memlekette bir mevkii bulunduğunu müdâfaa eder musavver gazetedir  Sayılar : I : 1-11 (8 Mart 1330/24 Rebîülâhir 1331-17 Mayıs 1330/2 Receb 1331).
1210 (HTU no. 0737) Kafes : Edebî, içtimai, mizahi gazetedir  Sayılar : 11 (24 Mart 1335).
1215 (HTU no. 0357) el-Kahire : Ceride-i siyasiyyetü, ilmiyyetü, edebiyyetü  Sayılar : III : 48 (28 Muharrem 1341H/1896).
1216 (HTU no. 0898) Kahkaha : Trabzon'da eşref saatte çıkar, mizâh gazetesi  Sayılar : 6 (18 Haziran 1338).
1217 (HTU no. 0897) Kahkaha : Edebî, mizahî, her cumartesi günü intişar eder  Sayılar : I : 1 (30 Kânunuevvel 1338/1922).
1218 (HTU no. 1146) Kahkaha  Sayılar : I : 1-26 (22 Mart-9 Eylül 1291/1875).
1220 (HTU no. 0699) Kâhya Kadın : Cuma ve salı günleri neşrolunur, mizah gazetesidir  Sayılar : 1-8 (4 Haziran-7 Temmuz 1326).
1221 (HTU no. 0435) Kâinat : Siyasîyat, hukuk, edebiyat, ziraat, sınaat ve ticarettten bahs eder, şimdilik pazartesi ve perşembe günleri çıkar  Sayılar : I : 1-2, 4-7, 9-13, 16-28, 30-37, 40-45 (3 Eylül 1325/1 Ramazan 1327-8 Nisan 1326/11 Rebîülâhir 1328).
1223 (HTU no. 0124/1) Kalem : Journal humoristique paraissan le jeudi. Perşembe günleri neşrolunur edebî, mizah gazetesi

  1-29 (21Ağustos 1324-5 Mart 1325)

30-54 (12 Mart 1325-10 Eylül 1325)

55-101 (17 Eylül 1325-28 Teşrin-i evvel 1326)

102-130 (4 Teşrin-i sani 1326-16 Haziran 1327); Alem 1-7 (29 Kanun-ı sani 1324-12 Mart 1325)
Sayılar : I : 1-54 (21 Ağustos 1324-10 Eylül 1325); II : 55-104 (17 Eylül 1325-2 Kânunuevvel 1326); III : 105-130 (9 Kânunuevvel 1326-16 Haziran 1327).
1226 (HTU no. 2229) Kamer : Her türlü fevaid ve menafii vataniye ve umur-ı ticarîye ve edebiyat ve politikadan bahs edecektir  Sayılar : 2 (20 Şaban 1292/8 Eylül 1291/ 20 Eylül 1875).
1227 (HTU no. 2352) Kanad : Haftalık musavver risâle-i edebiye Sayılar : I : 1-4 (6-28 Teşrînievvel 1326).
1230 (HTU no. 0154) Kanun : Īttifak. adalet. terâkkî, kanun (The law, registered in London as aperiodical for circilation abroad) Sayılar : I : 5(18 Haziran 1307/1890); 15-17, 22-24, 26-28 (t.y.).
1231 (HTU no. 0335) Kânun-i Esâsî : Pazartesi günleri neşrolunur  Sayılar : I : 1-24, II : 1-40 (16 Receb 1314H/1896-26 Mayıs 1317H/1899).
1232 (HTU no. 0587) el-Kanunü'l-Esasi = la Constitution : Ceridetü Arabiyyetü üsbûiyyeti li Cemiyyeti'l-Īttihadu ve Terakki'îl-Osmaniyye  Sayılar : 7-8, 11, 13, 21 (17 Şevval 1315/10 Mart 1898-17 Rebîülevvel 1316/Ağustos 1898).
1233 (HTU no. 1219) Kaplan : Sert ve serbest sözlü edebî, içtimaî mücadele risâlesidir  Sayılar : I : 1-2 (23 Teşrînievvel-14 Teşrînisâni 1335).
1236 (HTU no. 0615) Kara Sinân : Īş bu gazete beher perşembe günü tab ve neşrolunur  Sayılar : I : 1-4, 6-9, 11-16, 18, 21, 23-24, 26-27, 30 (Mayıs 1291/1874-19 Şubat 1291/1875).
1237 (HTU no. 1192) Kara Sinân : Pazartesi ve perşembe günleri neşrolunur, Osmanlı mizâh gazetesidir  Sayılar : 1-2, 4, 7-11 (26 Mayıs-1 Eylül 1327R/1329H).
1239 (HTU no. 1411) Karacahisar : Eskişehir Livası'nın haftada bir çıkan resmi gazetesidir  Sayılar : II : 90 (19 Temmuz 1333/28 Ramazan 1335).
1240 (HTU no. 1484) Karadeniz : Halkçı  Sayılar : II : 80 (24 Mart 1934).
1242 (HTU no. 0366) Karagöz : Siyasî, mizâhî, musavver halk gazetesi: Pazartesi ve perşembe günleri çıkar 

1-151 (28 Temmuz 1324-9 Kanun-ı evvel 1325)

152-309 (12 Kanun-ı evvel 1325-1 Haziran 1327)

310-476 (4 Haziran 1327-12 Kanun-ı evvel 1328)

477-641 (15 Kanun-ı evvel 1328-16 Temmuz 1330)

642-786 (19 Temmuz 1330-25 Temmuz 1331)

787-945 (29 Temmuz 1331-21 Kanun-ı sani 1332)

946-1110 (25 Kanun-ı sani 1332-16 Teşrin-i evvel 1334)

1111-1266 (19 Teşrin-i evvel 1334-28 Nisan 1336)

1267-1418 (1 Mayıs 1336-19 Teşrin-i evvel 1337)

1419-1568 (22 Teşrin-i evvel 1337-28 Mart 1339)

1569-1718 (31 Mart 1339-3 Eylül 1340)

1719-1870 (6 Eylül 1340-17 Şubat 1926)

1871-2026 (20 Şubat 1926-17 Ağustos 1927)

2027-2162 (20 Ağustos 1927-5 Birinci kanun 1928)
Sayılar : I-XXI : 1-316, 318-420, 422-425, 427-457, 460-461, 463, 465-484, 486, 493-499, 501-517, 519-525, 528-530, 534-542, 546, 548-649, 651-680, 683-688, 691-699, 701-823, 825-849, 851-905, 907-936, 938-955, 957-961, 963-1011, 1013, 1015-1017, 1019, 1021-1022, 1027, 1030-1040, 1042-1088, 1090, 1092-1093, 1095-1114, 1116-1199, 1201-1219, 1221-1364, 1366-1401, 1403-1422, 1424-1637, 1639-1826, 1828-1857, 1897-1899, 1997-2054, 2092, 2098, 2118-2136, 2138-2497, 2499-3160, Latin harfli oldu.(10 Ağustos 1908/28 Temmuz 1324-28 Teşrînisâni 1928) XXI-: 2161-2396, 2478-2691, 2693-2751, 2754, 2756-2803 (1 Kânunuevvel 1928-26 Kânunusâni 1935), XXXIX : 4049 (07 Temmuz 1947); LXII : 4306 (22 Aralık 1949).
1243 (HTU no. 0494) Karagöz Salnâmesi  Sayılar : 1. defa (1326/1328/1910); 2. defa (1327/1329/1911); 3. defa (1328/1330/1912); 4. defa (1329/1330/1912).
1244 (HTU no. 1227) Karahisar-ı Sahib : Müstakil Karahisar Livası'nın resmi gazetesidir. Şimdilik haftada bir kere neşrolunur  Sayılar : I : 32 (27 Ağustos 1331/29 Şevval 1333).
1246 (HTU no. 0729) Kardeş : Menâfi-i milliyeye hâdim, siyasî, edebî, içtimaî Türk gazetesidir  Sayılar : IV : 253 (11 Temmuz 1340); 296 (22 Mayıs 1341); 299 (12 Haziran 1341); 301 (26 Haziran 1341).
1247 (HTU no. 1022) Kardeş Sesi : Her Perşembe günleri neşrolunur, menâfi-i vatana hâdim musavver Osmanlı gazetesidir  Sayılar : 1-4 (21 Kânunusâni 1325-11 Şubat 1325).
1248 (HTU no. 0033) Karesi : Vilayetin haftada bir defa çıkardığı resmî gazetesidir  Sayılar : I-III : 1-105 (1302-1304); IV : 1/157-52/208 (1333/1917-1334/1918); 11/271 (4 Ağustos 1335/1919).
1250 (HTU no. 0789) Karikatür : Edebî, mizâhî gazetedir  Sayılar : 5, 8-9 (5 Teşrînievvel-20 Teşrînisâni 1325).
1252 (HTU no. 1077) Karikatür : Edebî, mizâhî gazetedir  Sayılar : I : 1-10 (13 Şubat 1329-1 Mayıs 1330).
1253 (HTU no. 0795) Karnaval : Şahsiyattan âri mudhik ve güzel hikayeler, musahabeler ma'al memnuniye kabul ve dercolunur  Sayılar : 1 (9 Eylül 1324/1908).
1254 (HTU no. 1168) Kartal : Haftalık mizâh gazetesi  Sayılar : 1-2, 4 (1 Ağustos-3 Eylül 1325/1909).
1255 (HTU no. 0261/3) Kasa : Edebiyat, hikemiyât, siyasiyât, terâcim-i ahvâl, tarih, tiyatro, hikâyât ile fünûn ve maârif ve her nev'i âsar ve letâiften bâhisler açar, ara sıra çıkar  Sayılar : 1-4 (1290 (ikinci sayının tarihi)-1291 gün/ay yok).
1256 (HTU no. 0076) Kastamonu : Vilâyetin resmî gazetesidir  Sayılar : XVI-XVIII : 779-828 (1305-1309); XXIII : 1131(1 yaprak var) 1142-1145, 1150-1154, 1156-1167 (1312/1896); XXXIII : 1618 (1321/1905).
1258 (HTU no. 0798) Kaval : Perşembe günleri çıkar, edebî ve mizâhî gazetedir  Sayılar : I : 7, 10 (Mart 1336/ 15 Nisan 1338).
1259 (HTU no. 2153) Kavanin ve Nizamat Mecmuası : Umuru idare-i dahiliye-i mülkiye ve belediye ve zabıtaya müteallik bi'l-umum kavanin ve nizamat ile ba'zı evamiri havidir 

cilt1, Mukavlat kismi

Mukavlat kismi2
Sayılar : I : (1312); “Bulmaç : T.B.M.M.'nin 23 Nisan 1920-27 Kânunusâni 1939 arasındaki 5 devrelik faaliyetlerinin muhassalası 19 cilt kavanin mecmuasınına ait umumi fihrist” (Ankara; T. B. M. M Matbaası 1941).
1260 (HTU no. 0554) Kâve  Sayılar : I : 3 (24 Rebîülâhir 1334/1916).
1265 (HTU no. 1434) Kayseri : Müstakil Kayseri Sancağı'nın gazetesidir  Sayılar : II : 107 (2 Mayıs 1334); III : 273 (25 Haziran 1928).
1267 (HTU no. 0389) Kehkeşân : Musavver edebî, fennî, ziraî, ticarî, sınâî mecmuadır  Sayılar : I : 1-24 (10 Temmuz 1325-10 Temmuz 1326).
1268 (HTU no. 0126) Kelebek : Perşembe günleri neşrolunur, edebî, mizah mecmuası 

1-38 (12 Nisan 1339-27 Kanun-ı evvel 1339)

39-77 (3 Kanun-ı sani 1340-25 Eylül 1340)
Sayılar : I : 1-50 (12 Nisan 1339-20 Mart 1340); II : 51-77 (27 Mart 1340-25 Eylül 1340).
1269 (HTU no. 0326) Kelime-i Tayyibe : Onbeş günde bir neşrolunur, dinî, ilmî, hukukî mecmua-i Īslâmiyedir  Sayılar : I : 1-11 (5 Nisan-27 Eylül 1328/28 Şevval 1330).
1271 (HTU no. 0811) Kelniyet = Kel Niyat  Sayılar : I : 24-25 (7-14 Zilhicce 1912/1330).
1272 (HTU no. 0392) Kemâlât : Mekâtib-i umûmiye talebe ve talibâtına mahsus, musavver, haftalık mecmua-i edebiyedir  Sayılar : I : 1, 4 (2, 28 Teşrînisâni 1329).
1274 (HTU no. 1404) Kerkük : Herşey yazar, pazar, salı, cuma günleri çıkar, siyasî gazatedir  Sayılar : I : 53-54 (31 Mayıs-7 Haziran 1927).
1275 (HTU no. 0932) Keşşaf : Onbeş günde bir “Spor Âlemi” tarafından neşrolunur, keşşaflığa ait mecmuadır  Sayılar : I : 4 (27 Mayıs 1339).
1276 (HTU no. 0160) Kevkeb-i Īfrikiye  Sayılar : V : 213 (1329/1911).
1277 (HTU no. 0148) Kevkeb-i Osmânî : Īlmî, edebî, siyasî, ticarî Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I-II : 1-11, 13, 15-20, 77 (29 Mart 1314/1898-25 Mart 1315/1899).
1278 (HTU no. 2233) Kevkeb-i Şarkî : Īntişar-ı envar-ı fünûn ve ulûm ve mebahis ve havadis-i husus ve umuma dair gazetedir  Sayılar : I : 3, 5-17, 19, 21 (4 Ramazan 1286/1 Kanuunuevvel 1869-4 Şevval 1286/8 Kânunusâni 1869).
1279 (HTU no. 0297) Kevkebû'l-Īlm : Ulûm ve fünûn ile sanayi ve bilcümle maariften bahseder  Sayılar : I : 1-12 (16 Safer-1 Şaban 1302).
1280 (HTU no. 0361) el-Kıble : Cerîde-i diniyye, siyasiyye, içtimaiyye tasadduru, merrateyni fi'l-üsbûi'l-hıdmeti'l-Īslâm ve'l-Arab  Sayılar : I : 78 (23 Receb 1335); VII : (23 Zilhicce 1340/ 17 Ağustos 1922).
1281 (HTU no. 1097) Kırım Mecmuası : Şimdilik onbeş günde bir defa neşrolunur, ilmî, edebî, tarihî ve içtimaî mecmuadır  Sayılar : I : 1-22 (2 Mayıs 1334/1918-24 Nisan 1335/1919).
1282 (HTU no. 0214) Kırkambar : Maarif, edebiyat, terâcim-i ahvâl ve letâiften bahseder, 15-20 günde bir çıkar mecmua  Sayılar : I-II : 1-34 (1290-1293 gün/ay yok ).
1283 (HTU no. 1467) Kırklareli : Cumhuriyetçi, siyasî, içtimai, iktisadi gazete  Sayılar : II : 67 (27 Eylül 1926).
1286 (HTU no. 1431) Kırşehir : Haftalık resmi gazete  Sayılar : I : 21 (23 Temmuz 1341).
1287 (HTU no. 0157) el-Kısâs : Cerîde-i Mısriyye-i siyasiyye  Sayılar : I : 3 (Zilhicce 331/November1913).
1288 (HTU no. 0733) Kızıl Elma : Esir arkadaşların ilmî, edebî risâlesi  Sayılar : 6-7 (5-12 Şubat 1335).
1289 (HTU no. 1428) Kızıl Tataristan : Gündelik gazete  Sayılar : Yıl 6 : 88/1551 (21 Nisan 1926); 89/1552 (22 Nisan 1926).
1291 (HTU no. 0624) Kızılay : Merkez-i Umûmî tarafından bazı günlerde neşr olunur, siyasî, ilmî, edebî gazete  Sayılar : II-XI : 4-7, 17-20, 22, 24-26, 30-35, 37-41, 43-54, 56-63, 68-73, 76, 81-84, 89, 90-103, 105-109 (24 Temmuz 1334/1918/25 Şevval 1336-2 Haziran 1928/13 Zilhicce 1346)
1293 (HTU no. 0788) Kızılırmak : Halkçı, cumhuriyetçi, mefkureci, içtimaî, iktisadî, edebî Türk gazetesi  Sayılar : I-II : 1-29, 31-39, 41-52 (12 Teşrînievvel 1329-2 Nisan 1331) fotokopi nüshalar; 1-29, 31-39, 41-52 (12 Teşrînievvel 1329-2 Nisan 1331); 25/123 (7 Kânunusâni 1341/1926) orijinal nüshalar.
1294 (HTU no. 1197) Kibar : Hemcinsine ders-i edeb verir, sahiplerinin kibarlığı tutunca neşrolunur, mûti, mütehâmmil ve beynelmilel gazetedir. Bam tele dokunmamak şartıyla her telden teganni kabul olunur  Sayılar : I : 1 (23 Teşrînisâni 1326/ 1328).
1295 (HTU no. 0688) Kilis : Haftada üç defa neşrolunur, müstakillü'l-efkâr halk gazetesidir  Sayılar : I : 75 (19 Haziran 1339/1923); II : 639 (4 Temmuz 1928).
1298 (HTU no. 0406) Kirmanşah : Rûznâme âzad-ı millî (Asr-ı Pehlevî)  Sayılar : 27-28 (29 Cemâziyelâhir-10 Receb 1346/4, 24 Aralık 1927).
1300 (HTU no. 1413) Kocaeli : Perşembe günleri neşrolunur resmi gazetedir  Sayılar : V : 265 (11 Kânunuevvel 1340); X : 422 : (12 Kânunusâni 1928); XI : 446 (5 Temmuz 1928).
1301 (HTU no. 1189) Kokonoz : Onbeş günde bir neşrolunur mizâh gazetesidir  Sayılar : I : 2 (11 Kânunuevvel 1312).
1302 (HTU no. 1441) Komünist : Gündelik gazete Azerbaycan (Bolşevik) Komünist Fırkasının Merkezi ve Bakü Komünistlerinin A.M.E. Komitesi’nin ve Bakü Şurası'nın naşir-i efkârıdır  Sayılar : 54-56/ 1054-1056, 228(1522), 273/2170-274/2171 (6 Mart 1924-24 Kasım 1927).
1304 (HTU no. 0643) Konya : Haftada neşrolunur vilâyet gazetesidir 

1.dosya

2.dosya
Sayılar : XXXVII : 1770, 1903 (1322-1323); LVII : 101/2292 (1927) LVII : 134/2292-141/2292, 143/2292 (1928).
1312 (HTU no. 0716) Köroğlu : Osmanlı ittihad ve Terakki Cemiyeti'nin vâsıta-ı efkârı olmak üzere Kastamonu'da perşembe günleri neşrolunur, içtimaî, edebî, fennî, ticarî, sınaî Osmanlı gazetesidir  Sayılar : III 123 (1327); VI : 251, 281-282, 284-290, 294, 297, 299 (1330); VII : 303, 305, 309, 317-318 (1331); 377 (1332).
1314 (HTU no. 1158) Köy : Siyasî, ziraî, iktisadî, içtimaî mecmuadır  Sayılar : 1, 13, 20, 32 (1 Nisan 1926-Teşrînisâni 1928).
1316 (HTU no. 1159) Köy Hocası : Şimdilik onbeş günde bir çıkar, sade dinden, ahlâktan bahseder  Sayılar : I-XII : 1-4, 6-8, 11-12, 14, 17, 22, 24, 26-8, 31-33, 36-37, 41, 43, 49, 101-102, 105-106-129-130, 139-140, 145-148, 151-154, 157-166, 191-192, 207-212, 215-218, 225-226, 231-246, 250-252, 269-270, 273-278, 283-284 (1 Kânunuevvel 1334/1918-15 Mart 1928).
1319 (HTU no. 0635) Köylü : Cumadan başka her gün öğleden sonra çıkar açık yazar, okuyanı yormaz vatanın faidesine çalışır Osmanlı gazetesidir. Herşeyden yazar, doğruluktan ayrılmaz, ahalinin ve başlıca esnafın, köylülerin, rençberin, işçilerin ilerlemelerine çalışır, kanuna uygun işlerine yardım eder, ahali dostu Türk gazetesidir  Sayılar : I : 8, 15-16, 27, 35, 40, 52, 75-77, 80-81, 83-85, 89, 99, 174 (19 Ağustos 1324/5 Şaban 1326-17 Mart 1325/8 Rebîülevvel 1327); II : 202, 299 (19 Nisan 1325/1327); V : 1119, 1499, 1738 (1329/1331-11 Ağustos 1325); XII : 2600 (16 Nisan 1336/ 27 Receb 1338); 3367 (6 Haziran 1337/1921); 3393 (1 Ağustos 1337/1921).
1320 (HTU no. 1068) Köylü : Şimdilik haftada bir defa cuma günleri çıkar ve herşeyden çakar köylü gazetesidir  Sayılar : I-II : 1, 3, 13, 20, 24, 26-27, 29, 38-39, 47-49, 54-55 (14 Nisan 1327/ 21 Cemâziyelevvel 1329/1911-9 Mayıs 1328/4 Cemâziyelâhir 1330/1912).
1323 (HTU no. 0739) Kukuruk : Haftada bir defa cumartesi günleri neşrolunur eğlence gazetesidir  Sayılar : I : 1-4 (16 Ağustos-6 Eylül 1324).
1324 (HTU no. 1313) Kurşun : Hak ve hakikati yazmaktan çekinmez, menfaat-ı vatanı hiç bir şeye değişmez Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 2-5, 8 (4 Nisan-16 Mayıs 1327).
1326 (HTU no. 1161) Kurtuluş Yolları : Osmanlı Türklerinin faydasına çalışır, biricik “milletcilik” güden risâledir  Sayılar : I : 1-3 (3 Mart-1 Nisan 1329).
1327 (HTU no. 1160) Kurtuluş Yolu : Türkün yoludur, Īskilip Muallimler Birliği tarafından onbeş günde bir neşrolunur, içtimaî, fennî, meslekî halk mecmuası  Sayılar : 1, 9 (1 Nisan, 15 Ağustos 1926).
1328 (HTU no. 0793) Kurultay : Halkın hukukunu müdafaa eder, şimdilik haftada bir defa neşrolunur  Sayılar : I : 43 (31 Mart 1336).
1335 (HTU no. 0171) Küçük Mecmua : Haftada bir çıkar, ilmî, edebî, siyasî, iktisadî mecmua  Sayılar : I : 1-22, 25-29, 31-32 (5 Haziran 1338-19 Şubat 1339).
1344 (HTU no. 1033) Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi : Şimdilik haftada bir defa neşrolunur, dinî, ilmî, siyasî, edebî, içtimaî gazetedir  Sayılar : 6, 8 (22 Kânunuevvel-10 Kânunusâni 1324R/1326H/1908).
1345 (HTU no. 1032) Kürdistan : Siyasî, içtimaî, edebî, ilmi üsbû'i ve müstâkillü'l-efkâr mecmua  Sayılar : I : 8-9 (2 Mayıs-11 Haziran 1335/1337H).
1346 (HTU no. 0667) Kürsi-i Milel : sizin ve bizim hürriyetimiz için = La tribune des peuples  Sayılar : I : 1-7 (16 Nisan-11 Haziran 1326/1910).
1347 (HTU no. 1157) Kütahya : Īlmî, edebî, ziraî, onbeş günde bir çıkar Türk mecmuasıdır  Sayılar : I : 8-9, 16-18, 22, 28-29, 31, 33, 36, 38-39 (15 Mart 1926-1 Temmuz 1927).
backtotop
L
1348 (HTU no. 0777) Lâk Lâk : Haftalık resimli mizâh gazetesidir = Journal humoristique  Sayılar : 4-5 (15 Mayıs-1 Haziran 1907) Kahire baskısı; 1-14 (10 Temmuz-15 Teşrînievvel 1325) Īstanbul baskısı.
1349 (HTU no. 1247) Lâla : Şimdilik haftada bir defa, ileride iki defa neşrolunacak, musavver mizâh gazetesidir  Sayılar : I : 1-5 (2-30 Kânunuevvel 1326).
1351 (HTU no. 0808) Lâle : Safahât-ı sefâhat ve sefâlet bir lisân-ı ibretle resimli olarak tasvir edilir  Sayılar : I : 1-3 (12 Mayıs-2 Haziran 1921).
1352 (HTU no. 1005) Lâle : Edebî, ilmî, içtimaî, mecmua-i nim mâhedir  Sayılar : 2 (7 Haziran 1335).
1353 (HTU no. 1006) Lâne : Türk çocuklarına mahsus, şimdilik onbeş günde bir neşrolunur, edebî, ahlâki, fennî mecmuadır  Sayılar : 2-3 (1 Kânunusâni 1334- 25 Mart 1335).
1354 (HTU no. 1610) Lâtife : Pazartesi ve perşembe günleri neşredilir Osmanlı mizâh gazetesidir  Sayılar : 2/6 (25 Haziran 1327/11 Receb 1329).
1355 (HTU no. 0237/1) Lâtife : Pazartesi ve perşembe günleri neşrolunur eğlence gazetesidir  Sayılar : I : 1-39 (6 Mart 1291/1874); I : 1-43 (1291); II : 1, 5-6, 14, 26 (1292).
1356 (HTU no. 1474) Lem'a : Perşembe günleri çıkar, edebî, içtimaî, felsefî, tarihî, mecmua  Sayılar : I : 1-5 (25 Teşrînievvel-1 Şubat 1329R/1332H).
1357 (HTU no. 2291) Letâif-i Âsâr : Haftada bir defa cumartesi günleri çıkar  Sayılar : 1 (17 Rebîülâhir 1292/10 Mayıs 1291); 4 (8 Cemâziyelevvel 1292/31 Mayıs 1291); 6 (18 Cemâziyelevvel 1292/ 10 Haziran 1291).
1358 (HTU no. 0340) Letâif-i Âsâr : Eğlence ve udhûkeye dair gazetedir.Cuma günleri büyük ve resimli ve Salı günleri küçük ve resimsiz olarak Terakki Matbaa'sında neşrolunur, bir nüshası 40 paradır.Terakki abonelerine meccanen verilir  Sayılar : 1-13 (12 Safer 1287-22 Cemâziyelevvel 1287) Terakki; 1-9 (23 Ramazan 1287/16 Kânunuevvel 1870-19 Zilkade 1287/10 Şubat/10 Mart 1871) Terakki Eğlence (Terakki Eğlencesi); 10-12 (27 Zilkade 1287/17 Şubat 1871-18 Zilhicce 1287/10 Mart 1871) Terakki ; 13-110 (10 Muharrem 1288/31 Mart 1871-8 Cemâziyelâhir 1289/ 31 Temmuz 1288) Letaif-i Âsâr ; 1-21 (10 Şaban 1287/10 Teşrînievvel 1870-15 Zilhicce 1288/6 Mart 1871) Terakki ; 22-52 (21 Muharrem 1288/10 Nisan 1871-28 Rebîülâhir 1289/22 Haziran 1872) Letaif-i Âsâr.
1359 (HTU no. 1475) el-Letâifü'l-Musavvera  Sayılar : VII : 335 (11 Temmuz 1921).
1361 (HTU no. 1616) Leylâk : Şimdilik onbeş günde bir neşrolunur, edebî mizâh gazetesi  Sayılar : I : 1-3 (15 Mayıs-12 Haziran 1330/1914).
1363 (HTU no. 0936) Liman : Denizcilik ve ticaret-i bahriyeden bâhis mecmuadır  Sayılar : I : 1-7 (15 Mayıs 1927-Teşrînisâni 1927); II : 1/8-9-2/10, 6/14 (Kânunusâni, Şubat, Haziran 1928).
1366 (HTU no. 0159) Livâü'l-Īslâm : Onbeş günde bir neşrolunur siyasî mecmua  Sayılar : I : 4-5, 9 (Arapça), 14-18 (1 Mayıs 1337R/15 Kânunuevvel 1337/1921); II : 1-6 (15 Kânunusâni 1338/1922, Türkçe), 7-8 (15 Nisan 1338/1922, Farsça)13-14, 17-18 (1 Eylül-15 Kânunuevvel 1338/1922).
backtotop