Home>04 放射線被ばくに関する基礎知識 Ⅳ


Faktor-faktor asas berhubung dengan pendedahan terhadap radiasi yang terhasil akibat kemalangan loji nuklear – Bahagian 4

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 4 (マレーシア語)

Faktor-faktor asas berhubung dengan pendedahan terhadap radiasi yang terhasil akibat kemalangan loji nuklear – Bahagian 4

1. Saya tinggal di kawasan Metropolitan Tokyo (Tokyo, Chiba, Kanagawa). Adakah lebih baik bagi saya supaya mengelakkan diri daripada keluar dari rumah?

Hingga kini, amaun radiasi yang terdapat di kawasan Kanto amat kecil sekali. Selagi kesan kemalangan loji nuklear tidak meningkat dengan begitu ketara, anda boleh menjalani kehidupan harian seperti biasa, dan tidak perlu bimbang untuk keluar dari rumah.

2. Saya tinggal 50 kilometer jauhnya dari kawasan kemalangan loji nuklear di Fukushima. Adakah selamat bagi saya untuk membuka tingkap atau menggunakan sistem penyaman udara?

Membuka tingkap atau mengalih udara dengan sistem penyaman udara tidak meninggalkan kesan yang memudaratkan kesihatan anda. Selagi kesan kemalangan loji nuklear tidak meningkat dengan begitu ketara, anda tidak perlu bimbang.

3. Saya tinggal di kawasan Metropolitan Tokyo. Beberapa hari setelah kemalangan loji nuklear, saya basah kena hujan. Saya tidak apa-apakah?

Hujan difikirkan mengandungi bahan radioaktif yang terlepas akibat kemalangan loji nuklear, tetapi amaunnya tidak ketara. Berdasarkan pada pengiraan penumpuan radioaktif di dalam udara yang dilaporkan, amaun bahan cemar radioaktif dari air hujan tidak membahayakan kesihatan walaupun bahan cemar itu melekat pada kulit. Anda tidak perlu berasa bimbang.

4. Saya pun dapat tahu bahawa bahan radioaktif dapat dikesan juga dalam air paip, tetapi saya minum air paip sebelum perkara itu dilaporkan. Saya tidak apa-apakah? Adakah air paip tidak seharusnya digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain termasuk minum?

Meminum air paip dalam satu jangka masa yang pendek tidak membahayakan kesihatan anda. Kementerian Kesihatan telah memberi pandangan-pandangan berikut untuk bersedia menggunakan air paip dengan terhad, mungkin kementerian terpaksa mengehadkan penggunaan air paip akibat kemalangan loji nuklear di Fukushima.

(1) Elakkan diri daripada meminum air paip.
(2) Tidak mendatangkan sebarang masalah menggunakan air paip untuk kegunaan harian seperti mandi atau mencuci tangan.
(3) Sekiranya tidak ada pilihan lain tidak mengapa minum air paip.
Sila beri perhatian terhadap maklumat-maklumat yang dibekalkan oleh kerajaan perbandaran.


Khmer_Basic facts regarding radiation exposure resulting from the nuclear plant accident - Part 4

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 4 (カンボジア語)

Basic facts regarding radiation exposure resulting from the nuclear plant accident - Part 4
Khmer_hibaku4(PDF)


关于受核辐射的基础知识 【4】

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第4報 (中国語)
【独立行政法人 放射線医学総合研究所/2011.03.21】

关于受核辐射的基础知识 【4】
平成(2011)年3月21日 21:00
(独立法人)放射线医学综合研究所 National Institute of Radiological Sciences

1.住在首都圈(东京、千叶、神奈川)内的人需要避免外出吗?
到现在为止在首都圈内检测到的核辐射水平很低,只要今后事故不再扩大,居住在首都圈内的人的日常生活都不会受影响。也就是说并不需要避免外出。

2.住在离福岛核电站50公里的地方的人,在家里可以打开窗户以及使用空调吗?
只要今后事故不再扩大,打开窗户、使用空调都不用担心会对健康产生影响。

3.我住在首都圈内,事故发生几天后被雨淋湿了,这会不会影响我的健康?
核泄漏事故发生后,下雨时雨中会含有微量的放射性物质。被雨淋湿时,即使被放射性物质接触到皮肤也不用担心。因为从目前测到的空气中的浓度来计算,现在的放射性物质含量不会影响到健康。

4.听说自来水中也检测到了放射性物质。在此之前饮用了自来水的人,不会影响到健康吧?听说自来水不但不能饮用,也不能做别的用途。

短期内的饮用不会影响健康。
基于核泄漏事故的影响而限制自来水的摄取问题,厚生劳动省发表了如下见解:
1. 尽量避免饮用
2. 可以用于一般生活用水(洗澡、洗手等)
3. 如果实在没有别的饮用水,也可以饮用。
今后请多注意各地方自治体的信息。


Những kiến thức cơ bản về nhiễm xạ Thông báo lần thứ 4

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第4報(ベトナム語)

Những kiến thức cơ bản về nhiễm xạ Thông báo lần thứ 4
Thứ hai, ngày 21 tháng 3 năm 2011, 21:00
Viện nghiên cứu tổng hợp y học phóng xạ
(National Institute of Radiological Sciences)

1. Tôi đang ở vùng thủ đô (Tokyo, Chiba, Kanagawa), tôi có nên tránh đi ra ngoài không?
Từ khi sự cố xảy ra đến nay, lượng phóng xạ đo được ở vùng thủ đô rất ít; nếu sau này sự cố không mở rộng nữa thì chúng ta có thể sinh hoạt như bình thường cũng không có vấn đề gì.

2. Nhà tôi cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 50km, tôi có thể mở cửa sổ và sử dụng máy điều hòa được không?
Mở cửa sổ hoặc sử dụng mày điều hòa để thông khí không cần lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe, với điều kiện là sau này sự cố không mở rộng nữa.

3. Tôi đang ở vùng thủ đô, vài ngày sau sự cố tôi đã bị mưa làm ướt người. Điều đó ảnh hưởng tới sức khỏe không?
Người ta cho rằng trong nước mưa cũng có lượng rất nhỏ phóng xạ do sự cố nhưng thoát ra. Tính theo nồng độ trong không khí được báo cáo cho đến hiện nay thì nếu như bị mưa và chất phóng xạ dính vào người cũng không gây ảnh hưởng tới sức khỏe, nên chúng ta không cần lo lắng.

4. Tôi nghe nói là chất phóng xạ được phát hiện trong nước máy. Tôi không biết điều đó và đã uống nước rồi, có sao không? Nước máy không dùng vào các mục đích khác chăng?
Uống trong thời gian ngắn thì không ảnh hưởng tới sức khỏe.
Trường hợp khi có chỉ thị hạn chế uống nước máy do ảnh hưởng của sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, thì Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản đã phát biểu quan điểm như sau:
1. Hạn chế uống.
2. Sử dụng trong sinh hoạt bình thường (tắm, rửa v.v…) thì không có vấn đề gì.
3. Nếu không có nước uống để thay thế thì có thể uống nước máy cũng được.

Chúng ta hãy chú ý tới những thông tin được cấp từ các cơ quan hành chính địa phương.


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการได้รับกัมมันตภาพรังสี (รายงานครั้งที่สี่)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第4報 (タイ語)
Thahi_hibaku4 《PDF》

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการได้รับกัมมันตภาพรังสี (รายงานครั้งที่สี่)
วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๐๑๑ เวลา ๒๑.๐๐ น.
โดย สถาบันวิจัยกัมมันตรังสีและการแพทย์แห่งชาติ

1. ปัจจุบันอาศัยอยู่ในจังหวัดเขตเมืองหลวง (โตเกียว, ชิบะ, คานากาวะ) ควรจะหลีกเลี่ยงการ
ออกนอกบ้านไหม?
ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่วัดได้ในจังหวัดเขตเมืองหลวงมีจำนวนเพียงน้อยนิดเท่านั้น เพราะฉะนั้น ตราบใดที่อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่บานปลายขยายใหญ่โตมากขึ้น การใช้ชีวิตประจำวันตามปกติก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

2. ปัจจุบันอาศัยอยู่ในบริเวณที่ห่างจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ฟุคุชิมา ๕๐ กม. จะมีปัญหา
อย่างใดไหม ถ้าจะเปิดหน้าต่างหรือใช้แอร์ในบ้าน ?
ตราบใดที่อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่บานปลายขยายใหญ่โตมากขึ้น ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องวิตกกังวลใจแต่อย่างใดเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ ถ้าจะเปิดหน้าต่างหรือใช้แอร์เพื่อระบายอากาศ

3. ปัจจุบันอาศัยอยู่ในจังหวัดเขตเมืองหลวง เปียกฝนหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วหลายวัน จะมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรไหม ?
ในระหว่างที่ฝนตก คาดได้ว่าสารกัมมันตภาพรังสีที่ตรวจพบจากการเกิดอุบัติเหตุปนเปื้อนกับน้ำฝนด้วย แต่มีปริมาณน้อยมาก เมื่อคำนวณจากความเข้มข้นของกัมมันตภาพรังสีในอากาศที่ถูกรายงานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมีสารกัมมันตภาพรังสีติดค้างที่ผิวหนังเนื่องจากเปียกฝน ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องวิตกกังวลใจ เนื่องจากไม่ใช่ปริมาณที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่อย่างใด

4. ได้ยินว่ามีการตรวจพบสารกัมมันตภาพรังสีในน้ำประปา ได้ดื่มน้ำประปาเข้าไปเนื่องจากไม่ทราบ จะมีปัญหาอย่างใดไหม ? นอกจากน้ำดื่มแล้ว จะใช้น้ำประปาไม่ได้เลยใช่ไหม ?
การดื่มน้ำประปาในระยะเวลาสั้นๆ ไม่มีปัญหาต่อสุขภาพแต่อย่างใด
เกี่ยวกับประกาศเรื่องการควบคุมการใช้น้ำประปาเนื่องจากผลกระทบจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ฟุคุชิมา ในขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการได้ออกประกาศอธิบายดังต่อไปนี้

๑. ไม่ใช้น้ำประปาเป็นน้ำดื่มถ้าไม่จำเป็น
๒. ไม่มีปัญหาสำหรับการใช้น้ำประปาในชีวิตประจำวัน (เช่น อาบน้ำหรือล้างมือ เป็นต้น)
๓. ในกรณีไม่มีน้ำดื่ม ก็สามารถดื่มน้ำประปาได้

ต่อนี้ไป ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 


Información básica sobre los daños causados por la radioactividad (Número 4)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第4報 (スペイン語)

Información básica sobre los daños causados por la radioactividad (Número 4)
21 de marzo de 2011, 21h00
Instituto Nacional de Ciencias Radiológicas

1. Vivo en el área metropolitana (“shutoken”: Tokio, Chiba, Kanagawa etc.). ¿Es mejor que no salga de casa?
La radiación detectada en el área metropolitana, desde el accidente hasta la fecha, es muy limitada. Por lo tanto, si no cambia mucho la situación acerca de la central nuclear, se puede llevar una vida normal.
2. Vivo en la zona de la distancia de 50 kilómetros de la central de Fukushima. ¿Puedo ventilar y usar el acondicionador de aire?
Si no se agrava situación del accidente, no hay que preocuparse por el efecto de la radiación con el abrir la ventana o el usar el acondicionador de aire.
3. Vivo en el área metropolitana. Unos días después del accidente me mojé en la lluvia. ¿Qué efectos hay?
Se cree que en la lluvia se encuentra los materiales radioactivos, pero la cantidad es muy pequeña. Calculado por el valor de la densidad de radiación en el aire informada hasta la fecha, la cantida de materiales radioactivos en él no es tanto que tenga algún efecto aun uno se moja en la lluvia.
4. He oído que se detectó la radioactividad en el agua corriente (agua de grifo). La he bebido sin saber la noticia. ¿Está bien? ¿No se puede usar el agua para otras cosas tampoco?
Es potable en un corto término y no tiene ningún problema para la salud. Para el caso de la restricción del consumo del agua corriente por causa del accidente de Fukushima, el Ministerio de Sanidad comunica las siguientes direcciones:
1. No usarla para beber.
2. Para el uso en la vida cotidiana (en lavabos, baños etc.) no hay problema.
3. Se puede beber en el caso de no encontrar otra fuente de agua potable.
Atienda bien a las nuevas noticias e informaciones del municipicio.


ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О РАДИОАКТИВНОМ ЗАРАЖЕНИИ (Оповещение 4)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第4報 (ロシア語)
平成23年3月20日(日)
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О РАДИОАКТИВНОМ ЗАРАЖЕНИИ (Оповещение 4)
2011.03.21(понед.) 21:00
Гос. корпорация "Научно-исследовательский институт радиоактивной медицины"

1. Жителям столичного региона (собственно Токио, префектуры Тиба и Канагава) лучше не выходить на улицу?
Количество зафиксированной радиации с момента аварии до настоящего времени в столичном регионе является крайне незначительным, поэтому, если масштаб аварии не увеличится, не существует никакой опасности продолжать обычную жизнь.

2. Проживающим на расстоянии 50-ти км от АЭС «Фукусима» можно ли в помещениях открывать окна, включать кондиционеры и пр.?
Если масштаб аварии не увеличится, то не следует опасаться негативного влияния на здоровье при проветривании помещений (открывание окон, включение кондиционеров и пр.).

3. Мы живем в столичном регионе и спустя несколько дней после аварии промокли под дождем. Не окажет ли это негативное влияние на здоровье?
Считается, что дождевая вода содержит радиоактивные вещества, попавшие в атмосферу во время аварии, однако их объем крайне незначителен. Судя по расчетам до сих пор зафиксированной в воздухе плотности радиоактивных веществ, то даже в случае, если вы попали под дождь и радиоактивные вещества попали на кожу, это не то их количество, которое может оказать негативное влияние на здоровье, поэтому оснований для беспокойства нет.

4. Мы слышали, что в водопроводной воде были обнаружены радиоактивные вещества. Есть опасность для здоровья, если, не зная об этом, уже пили воду из-под крана? И еще, водопроводную воду нельзя использовать для других, кроме питья, бытовых целей?
При кратковременном употреблении водопроводной воды для питья опасности для здоровья нет.
В настоящее время Министерство здравоохранения и труда объявило следующие рекомендации на случай объявления режима ограничения использования водопроводной воды в результате аварии на АЭС «Фукусима»:
1. Воздержаться от питья водопроводной воды
2. Нет опасность при использовании водопроводной водыв бытовых целях (ванна, мытье рук и т.д.)
3. В случае, если нет другой питьевой воды, то возможно использовать и водопроводную воду.

Постоянно следите за информацией местных административных органов.


Cunostiinte elementare privind contaminarea radioactiva. Editia a 4-a.

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第4報 (ルーマニア語)
平成23年3月21日(月)
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences

Cunostiinte elementare privind contaminarea radioactiva. Editia a 4-a.
21 Martie 2011 21:00
Institutul National de stiinte Radiologice

1. Este mai bine sa nu parasesc locuinta daca locuiesc in zona metropolitana (Tokio, Chiba, Kanagawa)?

De la momentul producerii accidentului si pana acum, in zona metropolitana s-au masurat emisii radioactive foarte reduse, de aceea pentru moment si in viitor putem urma activitatile cotidiene atata timp cat nu se vor mai anunta alte incidente/accidente radioactive.

2. Locuiesc la o departare de 50 km de centrala nucleara de la Fukushima, este sigur sa deschid geamul casei sau sa folosesc aparatul de aer conditionat?
Puteti deschide geamul, aerisi si puteti folosi aparatul de aer conditionat atata timp cat accidentul nu devine mai mare.

3. Locuiesc in zona metropolitana si am fost udat de apa de ploaie la cateva zile dupa incident. Exista posibilitatea de a fi afectat medical?
Nivelul contaminarii cu substante radioactive in ploaie este considerat ca fiind foarte scazut dupa informatiile oferite dupa accident. Privind datele oferite pana acum referitor la nivelul de contaminare a aerului in zona metropolitana, putem presupune ca si in cazul in care a-ti fost udat de apa de ploaie nu sunt la nivelul de a provoca posibile afectiuni ale pielii.

4. Care sunt recomandarile dumneavoastra in cazul in care am baut apa direct de la chiuveta inainte de a auzi ca substante radioactive au fost identificate in apa de la chiuveta? In afara de baut, mai bine sa nu folosesc apa de la chiuveta nici pentru alte activitati?
4. Daca apa a fost bauta pentru o scurta perioada de timp, nu este nici o problema de sanatate. De asemenea, dupa producerea incidentului nuclear de la centrala din Fukushima, Ministerul Sanatatii, Muncii si Bunastarii a recomandat sa parcurgeti urmatorii pasi in cazul limitarii aprovizionarii cu apa potabila a casei dumneavoastra:
a. Nu se bea apa direct de la chiuveta.
b. Nu este o problema in a folosi apa pentru necesitatile zilnice (dus, baie, spalatul mainilor, etc).
c. Puteti bea apa direct de la chiuveta daca aceasta este singura sursa de apa potabila/posibila.

De asemenea, pe viitor, va rugam sa urmati indicatiile autoritatilor locale.


Conhecimentos básicos sobre a exposição à radiação Vol 4

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第4報 (ポルトガル語)
平成23年3月21日(月) 21:00
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences

Conhecimentos básicos sobre a exposição à radiação Vol 4
Dia 21 de março de 2011, Segunda-feira, 9:00
Instituto Nacional de Ciências Radiológicas

Q1. Eu moro na região metropolitana (Tóquio, Chiba e Kanagawa), então é melhor evitar sair de casa?
A quantidade de radiação medida na região metropolitana desde o acidente até o momento é muito pouca, e se o acidente não se ampliar mais ainda daqui para a frente, não terá problemas em levar uma vida normal.

Q2. Eu moro a 50 Km da Usina de Fukushima. Há algum problema em abrir as janelas da casa ou usar o ar condicionado?
Se o acidente não se ampliar mais ainda poderá abrir as janelas e ventilar o ambiente usando o ar condicionado, pois não há nenhuma preocupação em afetar a saúde.

Q3. Eu moro na região metropolitana de Tóquio. Alguns dias após o acidente, eu me molhei na chuva. Terá algum efeito à saúde?
Pode-se pensar que a chuva contém material radioativo emitido pelo acidente, mas esta quantidade é muito pouca. Fazendo cálculos com base no nível de concetração no ar divulgados até o momento, mesmo que tenha se molhado com a chuva e tenha pego radioatividade na pele, esta não é uma quantidade que pode causar danos à saúde, portanto não é necessário se preocupar.

Q4. Ouvi dizer que foi encontrado material radioativo na água da torneira. Bebi sem saber. Há algum problema? Esta água da torneira não deve ser usada nem para outros fins que não seja beber?
Beber por um curto período de tempo, não causará nenhum problema à saúde.
No momento, o Ministério da Saúde anuncia as seguintes posições descritas abaixo quando a população for orientada a limitar a ingestão de água de torneira devido ao acidente na Unina Nuclear de Fukushima.
1. Evitar beber água da torneira.
2. Não há problemas em utilizar a água na vida cotidiana como tomar banho, lavar as mãos etc.
3. Quando não tiver outra água que não seja de torneira, não há problemas em beber.
Daqui para frente, atentem-se às informações do governo local.


방사성 피폭 관련 기초지식 4

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.放射線被ばくに関する基礎知識 第4報

방사성 피폭 관련 기초지식 4
平成23年3月21日(月) 21:00
방사선의학종합연구소 National Institute of Radiological Sciences

1.수도권(동경, 찌바, 가나가와)에 살고 있습니다. 외출은 삼가는 것이 좋습니까?
사고 당시부터 현재까지 수도권에서 관측된 방사전 양은 미량으로 앞으로 사고가 더 커지지 않는 한 평소대로 생활하셔도 됩니다.
2.후쿠시마 원전 폭발 지점에서 50킬로미터 떨어진 곳에 살고 있습니다.집에서 창문을 열거나 에어컨을 사용해도 되나요?
창문을 열거나 에어컨을 사용하여 환기를 해도 앞으로 사고가 더 커지지 않는한 건강에 이상은 없습니다.
3.수도권에 살고 있습니다. 사고 몇일 후 비에 젖었습니다. 건강에 이상이 있을까요?
사고로 빗물에 방사성 물질이 섞여 있을 것으로 예상되나 그 양은 매우 소량입니다. 지금까지 보고된 공기중 농도로 계산해보면 비에 젖어 방사선 물질이 피부에 묻었다 하더라도 건강에 이상이 생길 정도는 아닙니다. 걱정 안하셔도 됩니다.
4.수돗물에서 방사성물질이 검출되었다고 들었습니다. 모르고 마셨는데 괜찮을까요? 마시는 용도 외에 수돗물을 사용하는 것은 괜찮습니까?
단기간 섭취라면 건강에 이상은 없습니다. 후꾸시마 원전 사고의 영향으로 수돗물 섭취제한이 필요한 경우로 현재 후생노동성은 다음과 같은 견해를 발표하였습니다.
1. 마시는 용도로 수돗물을 사용하는 것은 자제해 주십시오
2. 생활용수 (목욕, 손씻기 등) 사용에는 문제가 없습니다
3. 대신 마실 음료가 없는 경우에는 마셔도 괜찮습니다.
앞으로 지방자치단체에서 발신하는 정보에 주의를 기울여 주시기 바랍니다.


放射線被ばくに関する基礎知識 第4報(日本語)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第4報(日本語)
平成23年3月21日(月) 21:00
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences

1.首都圏(東京、千葉、神奈川)に住んでいますが、外出を避けたほうがいいですか?
事故から現在まで首都圏で観測された放射線の量は微量で、今後事故が大きく拡大しない限りは、普段通りの生活をおくっても大丈夫です。

2.福島原発から50km離れたところに住んでいますが、家で窓を開けたり、エアコンを使ったりしても大丈夫ですか?
窓を開けたり、エアコンを使って換気をしても、今後事故が大きく拡大しない限りは、健康への影響は全く心配する必要がありません。

3.首都圏に住んでいますが、事故から数日後に雨に濡れました。健康に影響はないでしょうか?
雨の中にも事故によって放出された放射性物質が含まれていると考えられますが、その量はわずかです。これまで報告されている空気中の濃度から計算すると、雨に濡れて放射性物質が皮膚についたとしても、健康に影響を与えるような量ではありませんので、心配する必要はありません。

4.水道水から放射性物質が検出されたと聞きました。知らずに飲んでしまいましたが、大丈夫でしょうか?また水道水は飲み水以外にも使ってはいけないのでしょうか?
短期間の飲用では、健康上に問題はありません。
福島原発事故の影響で、水道水の摂取制限が指示された場合に関して、現在、厚生労働省は以下の見解を発表しています。
1. 飲用は控える
2. 生活用水(お風呂や手洗いなど)の利用には問題がない
3. 代わりとなる飲用水がない場合は、飲用しても差し支えない
今後は、地方自治体からの情報に気をつけるようにしましょう。


CONOSCENZE FONDAMENTALI SULLA RADIOATTIVITÀ IN RELAZIONE ALL’ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI(4)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第4報 (イタリア語)
平成23年3月21日(月)21:00
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences
National Institute of Radiological Sciences (NIRS),

CONOSCENZE FONDAMENTALI SULLA RADIOATTIVITÀ IN RELAZIONE ALL’ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI(4)
Lunedì 21 marzo 2011, alle 21:00
Istituto Nazionale di Scienze Radiologiche

1.Abito nella zona metropolitana (Tokyo, Chiba, Kanagawa); È meglio evitare uscire?
La quantità di radiazioni osservata nella zona metropolitana da quando è succeddo l'incidente fino ad ora è minima, per questo motivo non è pericoloso condurre la solita vita a meno che l'incidente non peggiori in futuro.

2. Abito nella zona lontana 50 chirometri dalla centrale nucleare; posso o aprire la finestra o usare il condizionatore d’aria?
Anche se si apre la finestra o si usa il condizionatore non c'è alcun bisogno di preoccuparsi per le influenze sulla salute, a meno che l'incidente non peggiori in futuro.

3. Abito nella zona metropolitana e qualche giorno dopo l'incidente sono stato bagnato dalla pioggia. C'è qualche influenza sulla salute?
Si potrebbbe pensare che la pioggia contenga i mateliali nucleari emessi a causa dell'incidente, ma tale quantità è minima. Pensando alla densità dell’aria riportata finora, anche se i materiali nucleari abbiano aderito alle pelle, non lo hanno fatto in una quantità che può influenzare la salute per cui non c’è bisogno di preoccuparsi.

4. Ho sentito che una sostanza radioattiva è stata rilevata nell’acqua di rubinetto. Ho bevuto l’acqua non sapendo questa cosa, ma è sicuro? Inoltre, non si può usare l’acqua di rubinetto per altri usi?
Se si beve per breve tempo, non ci saranno problemi con la salute.

Per quanto riguarda il caso sulle restrizioni dell'uso dell'acqua di rubinetto ordinate sotto l'influenza dell'incidente nucleare di Fukushima, il Ministro della Salute e del lavoro annuncia le seguenti opinioni:
1. Evitare bere
2. Non c’è problema ad usare l’acqua di rubinetto per vivere (per fare la doccia e per lavare le mani).
3. Se non ci sarà l’acqua potabile da sostituire all'acqua di rubinetto, non ci sarà problema.

Fate attenzione in futuro alle informazioni provenienti dai governi locali.


Hal dasar yang perlu diketahui mengenai kerusakan pembangkit listrik radiasi nuklir(4)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被爆に関する基礎知識 第4報 (インドネシア語)

Hal dasar yang perlu diketahui mengenai
kerusakan pembangkit listrik radiasi nuklir(4)
(semburan radioaktif)(2011/03/21 21:00)

dikutip dari homepage National Institute of Radiological Sciences (NIRS)/
Lembaga Ilmu Pengetahuan Radiologi Nasional


1. Saya tinggal di daerah Tokyo Metropolitan (Tokyo, Chiba, Kanagawa).
Apakah saya lebih baik menghindari untuk ke luar rumah?
● Sejak terjadinya kerusakan pembangkit listrik radiasi nuklir hingga pada saat ini, tingkat radiasi yang telah dideteksi di sekitar wilayah Tokyo Metropolitan adalah sangat rendah. Selama tingkat kerusakan (radiasi) tidak bertambah, Anda dapat menjalani hidup seperti biasanya (hidup normal, tidak masalah jika keluar rumah).

2. Saya tinggal di daerah berjarak 50km dari Pembangkit Listrik Radiasi Nuklir Fukushima. Bolehkah saya membuka jendela atau menggunakan AC (pendingin ruangan) di rumah?
● Selama tingkat kerusakan (radiasi) tidak bertambah, karena tingkat radiasi saat ini tidak berpengaruh terhadap kesehatan, tidak masalah jika membuka jendela maupun menggunakan AC untuk pergantian udara.

3. Saya tinggal di daerah Tokyo Metropolitan (Tokyo, Chiba, Kanagawa).
Beberapahari setelah terjadinya kerusakan pembangkit listrik radiasi nuklir, saya terkena hujan (kehujanan). Apakah ini tidak berpengaruh pada kesehatan saya?
● Walaupun diperkirakan bahwa dalam butir-butir hujan terkandung zat radioaktif yang terbawa dari daerah bencana, tingkat radiasinya adalah sangat rendah. Jika diperhitungkan dengan tidak tingginya kepekatan radiasi yang ada dalam udara pada saat ini, maka sekalipun terkena hujan (kehujanan), hal ini tidak akan berpengaruh pada kesehatan. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir berlebihan.


4. Ada laporan bahwa saluran pipa air minum (PAM) telah terdeteksi terkena zat radioaktif. Tanpa mengetahuinya, saya telah minum air tersebut sebelum mendapat laporan ini. Apakah ini berpengaruh pada kesehatan saya? Apakah ini berarti air dari saluran air PAM tidak boleh dipakai untuk apapun?
● Minum air dari saluran air PAM untuk sementara waktu tidak akan berpengaruh pada kesehatan anda.
Departemen Kesehatan telah mengumumkan beberapa pertimbangan mengenai saluran air PAM. Akibat kerusakan Pembangkit Listrik Radiasi Nuklir Fukushima, pemakaian air PAM dibatasi sebagai berikut :
(1) Sementara hindarilah minum air dari saluran air PAM.
(2) Tetapi, untuk penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari (seperti untuk mandi, buang air, cuci tangan, dlsb), tidak ada masalah jika menggunakan air PAM.
(3) Jika sudah tidak ada lagi air minum lain (alternatif) selain air minum dari saluran air PAM, maka
penggunaannya tidak bisa dihindari.

Untuk mendapatkan informasi selanjutnya, mohon perhatikan informasi dari pemerintah daerah.


Grundlegende Informationen über die Strahlenbelastung 4

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第4報 (ドイツ語)
【独立行政法人 放射線医学総合研究所/2011.03.21】

Grundlegende Informationen über die Strahlenbelastung 4
21. März, 2011 (MO)21:11
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences

1. Ich wohne im Großraum Tokyo (Tokyo, Chiba, Kanagawa). Sollte ich vermeiden auszugehen?
Bisher ist nur geringe Radioaktivität im Großraum Tokyo festgestellt worden. Soweit sich die Situation der betroffenen AKW-Betriebe der Tepco (Tokyo Electric Power Company) nicht verschlechtert, können Sie gewöhnlich leben.

2. Ich wohne 50km entfernt vom AKW-Betrieb Tepco. Kann ich das Fenster öffnen oder die Klimaanlage benutzen?
Soweit sich die Situation der betroffenen AKW-Betriebe der Tepco (Tokyo Electric Power Company) nicht verschlechtert, entsteht kein gesundheitlicher Schaden durch die Öffnung des Fensters oder die Lüftung mit Klimaanlagen.

3. Ich wohne im Großraum Tokyo (Tokyo, Chiba, Kanagawa). Einige Tage nach dem Unfall des AKW-Betriebs der Tepco bin ich durch Regen nass geworden. Ist das gesundheitsschädlich?
Wir gehen davon aus, dass Regen auch in geringen Mengen radioaktive Teilchen vom AKW-Betrieb der Tepco enthält. Dennoch hat sich herausgestellt, dass bei der nachgewiesenen Menge kein gesundheitsschädlicher Einfluss besteht.

4. Ich habe mich informiert, dass das Leitungswasser verstrahlt ist. Versehentlich habe ich das Leitungswasser getrunken. Ist das gesundheitsschädlich?

Das Trinken von Leitungswasser über einen kurzen Zeitraum ist nicht gesundheitsschädlich. Falls künftig eine Beschränkungsmaßnahme für die Benutzung des Leitungswassers vorgenommen wird, achten Sie bitte auf Folgendes (Bestätigung des Ministry of Health, Labour and Welfare).
1. Das Trinken von Leitungswasser sollte möglichst vermieden werden.
2. Es besteht keine Gefahr bei der Benutzung des Leitungswassers z.B. zum Händewaschen oder zum Duschen und Baden.
3. Falls kein anderes Trinkwasser vorhanden ist, können Sie das Leitungswasser trinken.

Bitte achten Sie auf Informationen von Ihren Kommunalbehörden!


Connaissance de base en radiation liée aux dégâts de central nucléaire - N˚4

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第4報 (フランス語)
平成23年3月21日(月) 21:00
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences

Connaissance de base en radiation liée aux dégâts de central nucléaire - N˚4
Le lundi 21 mars 2011 à 21h00
l’institut national des sciences radiologiques

1. J’habite dans la région métropolitaine (Tokyo, Chiba, Kanagawa). Faut-il éviter de sortir?
Jusqu’à aujourd’hui depuis que l’accident de centrale s’est produit, la dose de radiation qui a été détectée dans la région métropolitaine est une quantité infirme. Tant que la situation d’accident ne s’aggrave pas, il n’est pas nécessaire de changer la vie quotidienne.

2. J’habite dans une zone située à 50km de la centrale. Puis-je ouvrir la fenêtre ou utiliser la climatisation chez moi?
Tant que la situation d’accident ne s’alourdit pas, vous pouvez ouvrir la fenêtre et utiliser la climatisation pour aérer sans craindre l’impact sur la santé.

3. J’habite dans la région métropolitaine. Je me suis mouillé sous la pluie quelques jours après l’accident de centrale. N’y a-t-il pas de risque sur la santé?
La pluie peut contenir des substances radioactives dues à l’accident mais en très faible quantité. Le calcul avec la densité rapportée démontre que cette quantité ne pose pas de risque sur la santé même si la pluie mouille votre peau. Il n’est pas nécessaire de s’inquiéter.

4. J’ai entendu que des substances radioactives ont été détectées dans l’eau du robinet. J’en ai bu sans le savoir. Aurai-je des problèmes? Je ne dois pas utiliser de l’eau du robinet pour d’autres usages à part la consommation?
La consommation de courte durée ne pose pas de risque pour la santé. Le ministère de la Santé donne son avis concernant le cas où l’indication de restriction de consommation de l’eau du robinet en raison de l’accident de centrale de Fukushima.
1. Evitez de boire.
2. Aucun problème pour d’autres usages (prendre une douche, se laver les mains, etc.).
3. La consommation est possible si l’eau du robinet est la seule eau potable.

Faites toujours attention aux informations des municipaux.


دانش هاى اصلى در باره آلودگى مواد رادىواكتىو بخش چهارم

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第4報 (ペルシア語)

دانش هاى اصلى در باره آلودگى مواد رادىواكتىو بخش چهارم
Persian_hibaku4 《PDF》