Home>03 放射線被ばくに関する基礎知識 Ⅴ


Faktor-faktor asas berhubung dengan pendedahan terhadap radiasi yang terhasil akibat kemalangan loji nuklear – Bahagian 5

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 5 (マレーシア語)

Faktor-faktor asas berhubung dengan pendedahan terhadap radiasi yang terhasil akibat kemalangan loji nuklear – Bahagian 5

Faktor-faktor asas berhubung dengan pendedahan terhadap radiasi – Bahagian 5

1. Kerajaan Metropolitan Tokyo berkata bahawa air di Pusat Penulenan atau Pembersihan Kanamachi di Daerah Katsushika mengandungi bahan iodin radioaktif sebanyak 210Bq/L iaitu 210 becquerel per liter). Tidak mengapakah bagi seseorang dewasa meminum air paip?

Bagi seorang dewasa, tidak ada apa yang perlu dibimbangkan mengenai pengaruhnya terhadap kesihatan. Had terhadap radiasi di dalam air mengikut keselamatan undang-undang Jepun adalah sebanyak 300Bq/L per kilogram. Standard ini ditetapkan apabila dos radiasi yang diterima oleh kelenjar tiroid kekal pada tahap 50mSv (milli Sievert) setiap tahun atau kurang, walaupun bila air yang mengandungi iodin radioaktif terus menerus diinges bagi satu tempoh masa yang panjang. *

Contohnya, apabila seorang dewasa terus menerus meminum air yang mengandungi iodin sebanyak 300Bq/L selama dua bulan, jumlah pendedahan terhadapnya adalah lebih kurang 790 μSv (mikro Sievert) atau 0.79 mSv berdasarkan penukaran pekali (koefisien) oleh Suruhanjaya Antarabangsa terhadap Perlindungan Radiologi. Nilai sebanyak ini merupakan satu pertiga daripada kuantiti radiasi yang diterima oleh manusia dalam setahun dari latar belakang alam semula jadi maka anda tidak perlu berasa bimbang akan kesannya terhadap kesihatan anda.

Tambahan lagi, separuh hayat iodin radioaktif adalah lebih kurang lapan hari. Iodin radioaktif tersebut akan menjadi kurang lagi dan tinggal setengah sahaja setelah lapan hari, dan iodin radioaktif tersebut akan menjadi kurang lagi dan tinggal seperempat sahaja setelah lapan hari lagi dan begitulah seterusnya. Oleh yang demikian, walaupun pada satu masa iodin radioaktif masuk ke dalam badan, iodin radioaktif tersebut akan tinggal hanya satu per seratus atau kurang dalam tempoh dua bulan.

*Suruhanjaya Keselamatan Nuklear (langkah-langkah keselamatan untuk kemudahan-kemudahan nuklear) Kali terakhir diubah: Ogos 2010.

2. Bolehkah saya menggunakan air yang disebutkan di dalam soalan di atas untuk memasak?

Anda tidak perlu berasa bimbang akan kesannya terhadap kesihatan walaupun air tersebut digunakan untuk memasak. Standard keselamatan ditetapkan pada tahap nilai yang amat rendah supaya kesannya terhadap kesihatan adalah paling minimum, walaupun semasa menggunakan air tersebut untuk memasak.

3. Bolehkah saya menggunakan air yang disebutkan di atas tadi untuk mandi, berkumur-kumur, memberus gigi dan sebagainya?

Tidak terdapat sebarang kesan negatif terhadap kesihatan walaupun anda menggunakan air tersebut untuk tujuan-tujuan lain selain meminum dan memasak.

Sekiranya anda terus menggunakan air paip yang mengandungi iodin radioaktif sebanyak 300Bq/L dan juga mengandungi cesium radioaktif sebanyak 200Bq/L selama setahun (Ini adalah tahap standard keselamatan yang ditetapkan oleh kerajaan), adalah dianggapkan dos pendedahan daripada air ialah lebih kurang 14.5μSv (mikro Sievert), dan pendedahan dalaman daripada iodin dan cesium radioaktif daripada air yang telah menjadi wap adalah sebanyak 250μSv (mikro Sievert). Jumlah ini hampir sama dengan pendedahan terhadap radiasi akibat penerbangan pergi-balik di antara Tokyo dan New York, maka anda tidak perlu berasa bimbang.

4. Saya dengar bahawa iodin radioaktif menyejat di dalam air yang mendidih. Adakah ini benar?

Adalah dipercayai bahawa iodin radioaktif tidak menyejat di dalam air yang mendidih. Iodin radioaktif akan memeluwap setelah air menyejat.

5. Adakah terdapat sebarang kesan terhadap wanita-wanita yang mengandung dan kanak-kanak?

Sila rujuk pada komen yang diberikan oleh persatuan-persatuan berikut di laman web.
Persatuan Radiologi Jepun (Japan Radiological Society)
http://www.radiology.jp/

Persatuan Obstetrik (Kebidanan) dan Ginekologi (Sakit Puan) Jepun (Japan Society of Obstetrics and Gynecology)
http://www.jsog.or.jp/


ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการได้รับกัมมันตภาพรังสี ฉบับที่ 5

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識第5報(タイ語)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการได้รับกัมมันตภาพรังสี ฉบับที่ 5

1.ได้ยินข่าวประกาศว่า น้ำประปาของโรงบำบัดน้ำคานะมาจิของโตเกียว มีสารกัมมันตรังสีไอโอดีนปนอยู่ในปริมาณ 210 เบ็กเคอเรลต่อลิตร ผู้ใหญ่ที่ดื่มน้ำนี้เข้าไปจะปลอดภัยหรือไม่?

ผู้ใหญ่สามารถดื่มได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย เพราะเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของประเทศญี่ปุ่นในเรื่องสารกัมมันตรังสีไอโอดีน มีค่าอยู่ที่ 300 เบ็กเคอเรลต่อลิตร เกณฑ์นี้กำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากกรณีสมมติว่าดื่มน้ำที่มีปริมาณของสารกัมมันตรังสีไอโอดีนติดต่อ
กันเป็นเวลานาน กัมมันตภาพรังสีที่ต่อมไทรอยด์ได้รับก็ยังต่ำกว่าอัตราปีละ 50 มิลิซีเวิร์ต※1
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใหญ่ดื่มน้ำที่มีสารกัมมันตรังสีปริมาณ 300 เบ็กเคอเรลต่อลิตรทุกวัน วันละ 2 ลิตร หากดื่มเช่นนี้ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน หากคำนวณจากสูตรของคณะกรรมการป้องกันกัมมันตภาพรังสีนานาชาติก็จะพบว่า ได้รับกัมมันตภาพรังสีเท่ากับ 790 ไมโครซีเวิร์ต ซึ่งปริมาณเท่านี้มีค่าเพียง 1 ใน 3 ของกัมมันตภาพรังสีที่มนุษย์ได้รับจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติในเวลา 1 ปี จึงไม่จำเป็นต้องกังวลถึงผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายแต่อย่างใด อนึ่ง สารกัมมันตรังสีไอโอดีนมีครึ่งชีวิตประมาณ 8 วัน (ครึ่งชีวิตหมายความถึงเวลาที่อานุภาพของกัมมันตภาพรังสีนี้จะลดลงครึ่งหนึ่ง) เมื่อเวลาผ่านไป
8 วันก็จะลดลงครึ่งหนึ่ง และเมื่อผ่านไปอีก 8 วันก็จะลดลงเหลือ 1 ใน 4 ดังนั้น
สารกัมมันตรังสีที่เข้าไปในร่างกายครั้งหนึ่ง เมื่อผ่านไปสองเดือนก็จะมีอานุภาพลดลงเหลือเพียง 1 ใน 100

※1 (อ้างอิงจาก “มาตรการป้องกันภัยพิบัติในสถานประกอบการด้านนิวเคลียร์”
โดยคณะกรรมการความปลอดภัยพลังงานนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น (ฉบับปรับปรุงล่าสุด สิงหาคม 2553)

2.น้ำที่กล่าวถึงในข้อแรก สามารถนำมาใช้ประกอบอาหารได้หรือไม่?

สามารถนำมาใช้ประกอบอาหารได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อร่างกาย เพราะเกณฑ์ความปลอดภัยที่กล่าวถึงข้างต้นได้พิจารณาครอบคลุมถึงการนำมาใช้ประกอบอาหารโดย
ให้มีความเป็นไปได้ต่ำที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย

3.น้ำที่กล่าวถึงในข้อแรก สามารถนำมาใช้ในการอาบน้ำด้วยฝักบัว กลั้วคอ หรือแปรงฟันได้หรือไม่?

สามารถใช้น้ำประปาในเรื่องต่าง ๆ นอกเหนือจากการดื่มกินหรือประกอบอาหารได้
โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อร่างกาย สมมติว่าเราใช้น้ำประปาที่มีสารกัมมันตรังสีความเข้มข้นอยู่
ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยโดยมีทั้งสารกัมมันตรังสีไอโอดีน (300 เบ็กเคอเรลต่อลิตร) และสารกัมมันตรังสีซีเซียม (200 เบ็กเคอเรลต่อลิตร) อยู่ปนกัน โดยเป็นการใช้นอกเหนือจากการดื่มกิน ต่อเนื่องกันเป็นเวลา
1 ปี อาจคิดคร่าว ๆ ได้ว่า ปริมาณกัมมันตภาพรังสีเฉพาะที่ออกมาจากน้ำเปล่าประมาณ14.5 ไมโครซีเวิร์ต และกัมมันตภาพรังสีจากสารกัมมันตรังสีไอโอดีนและซีเซียมที่ระเหิดออกมาจากน้ำและได้รับเข้าสู่ร่างกายจะมีปริมาณมากที่สุดราว 250 ไมโครซีเวิร์ต ปริมาณเท่านี้เทียบเท่าได้กับการได้รับกัมมันตภาพรังสีจากการนั่งเครื่องบินไปกลับระหว่างกรุงโตเกียวและนครนิวยอร์ค จึงไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายแต่อย่างใด

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf

4.ได้ยินว่าสารกัมมันตรังสีไอโอดีน หากนำไปต้มจะระเหยไปหมด จริงหรือไม่?

เป็นที่ทราบว่าสารกัมมันตรังสีไอโอดีน แม้ว่าจะต้มแล้วก็ยังไม่ระเหย ส่วนที่ระเหยคือน้ำเปล่า และอาจจะกลับทำให้สารกัมมันตรังสีไอโอดีนมีความเข้มข้นมากขึ้น

5.มีผลกระทบต่อหญิงมีครรภ์และเด็กหรือไม่?

เกี่ยวกับเรื่องนี้มีข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

สมาคมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งญี่ปุ่น
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912
(เนื้อหาโดยสรุป) สมาคมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งญี่ปุ่นอธิบายว่า ปริมาณสารกัมมันตรังสีในน้ำดื่มที่การประปาแห่งโตเกียวได้ประกาศออกมานั้น เป็นปรากฏการณ์ชั่วครู่ชั่วยาม และเป็นปริมาณที่น้อยมาก แม้ว่ามารดาจะดื่มน้ำนั้นก็ไม่มีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ นอกจากนี้ยังอธิบายด้วยว่า ปริมาณสารกัมมันตรังสีในน้ำนมมารดานั้น ก็ยังน้อยกว่าปริมาณ (ความเข้มข้น) ที่มีอยู่ในน้ำที่ดื่มดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่เกินกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยสำหรับเด็กทารก

สมาคมวิชาการสูตินรีเวชแห่งญี่ปุ่น
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf
(เนื้อหาโดยสรุป) สมาคมวิชาการสูตินรีเวชแห่งญี่ปุ่นประมาณการณ์ว่า แม้ว่าหญิงมีครรภ์หรือมารดาในระยะให้นมบุตรจะดื่มน้ำประปาที่มีสารกัมมันตรังสีราว 200 เบ็กเคอเรลต่อ 1 กิโลกรัมเป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน ก็จะไม่มีผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายของมารดาหรือบุตร (เด็กที่เกิดแล้วหรือทารกในครรภ์) แต่อย่างใด นอกจากนี้ยังประมาณการณ์ว่า แม้ว่าจะให้นมบุตรติดต่อกันก็ไม่มีผลต่อสุขภาพร่างกายของทารก เนื่องจากผลของการวิจัยบ่งชี้ว่า ทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาจะได้รับผลร้ายก็ต่อเมื่อได้รับกัมมันตภาพรังสีเกินกว่า 50,000 ไมโครซีเวิร์ต (50 มิลิซีเวิร์ต) ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม หากสามารถใช้น้ำดื่มจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่น้ำประปาก็แนะนำให้ใช้น้ำดื่มจากแหล่งอื่นนั้น และแนะนำให้คอยระมัดระวังในเรื่องการปริมาณของสารกัมมันตรังสี (ค่าเบ็กเคอเรล) ในน้ำประปาต่อไป


방사선 피폭 관련 기초지식 5

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識第5報(韓国語)
방사선 피폭 관련 기초지식 5
平成23年3月25日(日)
방사선의학종합연구소 National Institute of Radiological Sciences

1.동경도의 카나마찌(金町)정수장의 수돗물에서 1리터당 210베크렐의 방사성 요소가 포함되어 있다는 보도가 나왔는데 어른들은 마셔도 괜찮습니까?

어른들은 마셔도 건강에 영향을 미칠 우려는 없습니다. 방사성 요소에 관한 국가의 안전기준치는 물 1리터당 300베크렐입니다. 이 기준은 방사성 요소를 포함한 물을 장기간 지속적으로 섭취했을 경우에도, 갑상선이 받는 방사선량이 1년마다 50밀리씨벨트 이하가 되도록 설정되어 있습니다. ※1
예를 들면 300베크렐/1리터의 물을 어른이 매일 2리터씩 2개월간 계속 마셨을 경우, 국제방사선방호위원회에 의한 환산계수에 의거하면 약790마이크로씨벨트
의 피폭을 받는 계산이 나옵니다. 이 수치는 인간이 자연계로부터 1년간 받는
방사선 양의 3분의 1정도로 건강에 영향을 미칠 우려는 없습니다. 더욱이 방사
성요소는 반감기(방사능으로서 능력이 반이 되는 기간)가 약 8일입니다.
8일이 지나면 반이 되고 또 8일이 지나면 4분의 1이 됩니다. 따라서 한번 체 내에 흡수돼도 2개월 후면 100분의 1 이하가 됩니다.
1원자력안전위윈회「원자력시설 등의 방재대책에 관하여」
2010년8월 최종 개정 )

2.위의 1번 질문에 나오는 물을 요리에 사용해도 괜찮습니까?

요리에 사용해도 건강에 영향을 끼칠 우려는 없습니다. 안전기준이란 요리에 사용되는 것을 고려해 건강에 대한 영향파급 가능성을 줄이도록 설정돼 있습 니다.

3.위의 1번의 질문에 나오는 물을 샤워나 가글(목헹굼), 치아닦기 등에 사용해도 괜찮습니까?

수돗물을 음용이나 조리외의 용도로 사용해도 건강에 영향은 없습니다. 안전
기준과 같은 농도의 방사성 요소(300베크렐/리터)와 방사성세슘(200베크렐/리
터) 모두를 포함한 수돗물을 음용 외 용도로 1년간 지속적으로 이용했을 경우, 물에서 나오는 방사선은 약14.5마이크로씨벨트, 물에서 발휘되는 방사성요소와 방사성세슘을 체내에 흡수함으로써 인한 피폭이 최대 250마이크로씨벨트정도가
된다고 추정되고 있습니다. 이것은 토쿄・ 뉴욕 간을 한번 왕복할 때 비행기내
에서 피폭되는 방사선 양과 거의 같은 양으로 건강에 미칠 영향은 걱정하지 않
으셔도 됩니다.


(참고)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf

4. 방사성 요소는 끓으면 증발한다고 들었습니다만 진실입니까?

방사성요소는 비등해도 증발하지 않는 것으로 알려져 있습니다. 수분이 증발해 오히려 방사성 요소가 농축되는 경우도 있습니다.

4. 임산부나 아이들 한테 영향은 있습니까?

이에 관련해서는 이하의 학회의 견해를 참고해 주십시오.

일본의학방사선학회
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912
일본산과부인과학회
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf


Khmer_Basic facts regarding radiation exposure resulting from the nuclear plant accident - Part 5 Khmer

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 5 (カンボジア語)
Basic facts regarding radiation exposure resulting from the nuclear plant accident - Part 5

Khmer_hibaku5(PDF)


Conoscenze fondamentali sulla radioattivià in relazione all’esposizione alle radiazioni (5)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識第5報(イタリア語)

Conoscenze fondamentali sulla radioattivià in relazione all’esposizione alle radiazioni (5)
25 marzo 2011

1. Secondo le ultime notizie ufficiali è stato assorbito lo iodio, 210 Bq (becquerel) per 1 litro, dall’acqua corrente del Kanamachi, l’impianto di depurazione dell’acqua di Tokyo. C’è la possibilità di riscontrare problemi negli individui adulti che hanno ingerito quest’acqua?

Non c’è bisogno di temere un’influenza dannosa per la salute anche se l’acqua viene ingerita da un adulto. 300 Bq di iodio per 1 litro è, infatti, la quantità più alta stabilita dalle norme di sicurezza dello iodio radioattivo determinata dal governo giapponese. Questa norma è stata stabilita considerando che nel caso si bevesse l’acqua con dello iodio radioattivo a lungo, la quantità dell’radioattività che la tiroide subisce sarà meno di 50 milliSv per 1 anno. *1
Ad esempio, nel caso che un adulto beva 2 litri dell’acqua con 300 Bq / lit. ogni giorno per 2 mesi, sarebbe esposto alla radioattività di circa 790 microSv, calcolato sulla base del coefficiente stabilito dalla commissione internazionale per la protezione delle radiazioni. Questo valore è circa un terzo della quantità delle radiazioni naturali che si subiscono per 1 anno, perciò non si deve temere dell’influenza sulla salute.
Inoltre, il periodo del dimezzamento dello iodio radioattivo (cioè il tempo in cui la radioattività si indebolisce) è di circa 8 giorni. Dopo 8 giorni la radioattività si dimezza e poi dopo altri 8 gioni si ridurrà a un quarto. Quindi, anche se si bevesse una volta dell’acqua con iodio, nel corpo la radioattività si ridurrebbe a un centesimo dopo 2 mesi.

*1 “Sulle misure per la prevenzione delle calamità dell’impianto nucleare e altri” della commissione della sicurezza della energia atomica (citato dall’ultima edizione corretta, in agosto, nel 2010)

2. Si può usare la suddetta acqua per cucinare?
Non c’è bisogno di temere un’influenza dannosa sulla salute anche se l’acqua viene usata per cucinare. Riguardo anche all’uso della cucina le norme della sicurezza sono state determinate per esercitare un’ influenza meno dannosa possibile alla salute.

3. Si può usare la suddetta acqua per fare la doccia o per lavarsi i denti?

Non influisce sulla salute usare l’acqua corrente per altri usi oltre a bere o cucinare. Nel caso in cui si usi per 1 anno l’acqua corrente contenente lo iodio radioattivo (300Bq/lit) e il cesio radioattivo (200Bq/lit) della stessa concentrazione stabilita dalle norme della sicurezza per altri usi oltre a bere, dato che le radiazioni che escono dall’acqua è 14.5 microSv, si può presumere che quando entrino in contatto col corpo la quantità dello iodio e del cesio, che si volatilizzano dall’acqua, sarebbe circa 250 microSv, che sarà quasi uguale alla quantità della radiazione che si pendono sull’aereo durante il viaggio di andata e ritorno fra Tokyo e New York. Quindi, non ha un’influenza dannosa alla salute.
cf.
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf

4. Ho sentito che se l’acqua bolle, lo iodio radioattivo si volatilizza e va via. È vero?

Si ritiene che lo iodio non evapori anche se l’acqua bolle. Anzi, se l’acqua si vaporizzasse, sarebbe possibile che lo iodio si concentri.

5. Esercita un’influenza dannosa sulla donna incinta o sui bambini?

Per quanto riguarda questa domanda Vi preghiamo di consultare le opinioni della seguente società;

Società giapponese per le ricerche sulle radiazioni
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912

Società giapponese della ginecologia e ostetricia
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf


Connaissance de base en radiation liée aux dégats de centrale nucléaire N˚5

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報 (フランス語)

Connaissance de base en radiation liée aux dégats de centrale nucléaire N˚5

1. On a annoncé que l’eau du robinet fournie par la station d’épuration des eaux Kanamachi à Tokyo contient 210 Bq/l d’iode radioatctive. Est-ce qu’il est sûr pour les adultes d’en boire?

Il n’est pas nécessaire de craindre l’influence sur la santé, si les adultes en boivent. La valeur standard de sécurité concernant l’ iode radioactive autorisée par l’Etat est de 300 Bq/l d’eau. Cette valeur estime une dose de moins 50 mSv sur la thyroïde si on continue à consommer l’eau qui contient l’iode radioactive pendant une longue période.∗
Par exemple, si les adults continuent à consommer 2 litres d’eau qui contient 300 Bq/l d’iode radioactive par jour pendant deux mois, cela peut se calculer vers 790μSv d’irradiation, selon le coefficient de conversion par la Commission Internationale de Protection Radiologie. Cette valeur est environs un tiers de dose dont la humain est exposée dans le monde de la nature dans un an, donc il n’est pas utile de craindre l’influence sur la santé. En plus, la demi-vie (la pèriode dans laquelle la puissance de radioactivité diminue de moitié) de l’iode radioactive est de 8 jours. Dans 8 jours, la puissance diminue de moitié, dans autre 8 jours, elle diminue d’un quart. Cela veut dire que, si on l’assimile, elle diminue d’inférieure au centième dans deux mois.
*Commission de l’énergie atomique, « sur les mesures préventives des installations nucléaires des installations nucléaires contre les sinistres » (dernière révision en août 22 heisei »

2. Peut-on utiliser l’eau de la question (1) pour la cuisine?

Il n’est pas nécessaire de se préoccuper de l’effet sur la santé quand vous l’utilisez pour la cuisine. Le standard de sécurité est déterminé afin que la possibilité de apparition de l’effet sur la santé devienne petite, et l’usage de l’eau pour la cuisine est compté aussi.

3. Est-il sans danger d’utiliser l’eau de la question (1) pour la douche, le gargarisme, le brossage des dents, etc?

L’usage de l'eau du robinet pour les autres usages que la boisson et la cuisine ne fait pas d’effet sur la santé. Si vous continuez à utiliser l’eau de robinet qui comprend l'iode radioactif de 300 becquerels/litre et du radiocésium de 200 becquerels/litre, qui sont les mêmes concentrations du standard de sécurité, pour les autres usages que la boisson pendant une année, vous êtes présumé exposé aux radiations de environ 14,5 microsievert par les radiations que l’eau dégage et de au plus 250 microsievert pour prendre dans le corp s l'iode radioactif et du radiocésium que l’eau a vaporisé. Cela est presque la même quantité de radiations que celle de l'exposition quand on fait un aller-retour de Tokyo à New York par avion, et il n’est pas nécessaire de se préoccuper de l’effet sur la santé.

(Référence)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf
4. On dit que l'iode radioactif s’évapore si l’on fait bouillir l’eau. C’est vrai?

L'iode radioactif n’est pas présumé évaporable même si vous faites bouillir l’eau. Plutôt il peut être concentré parce que l’eau s’ évapore.

5. Il y a des effets sur les femmes enceintes et les enfants?

Pour cela, veuillez consulter les avis des académies au-dessous;
L’Académie Radiologique au Japon:
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912
L’Académie des Obstétrique et Gynécologie au Japon:
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf


03 放射線被ばくに関する基礎知識 (第5報)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


1.東京都の金町浄水場の水道水に、1リットルあたり210ベクレルの放射性ヨウ素が含まれていると報道がありましたが、大人は飲んでも大丈夫ですか?

 大人が飲んでも、健康への影響を心配する必要はありません。放射性ヨウ素に関する国の安全基準値は、水1リットルあたり300ベクレルです。この基準は、放射性ヨウ素を含む水を長期間摂取し続けた場合でも甲状腺が受ける放射線量が1年当り50ミリシーベルト以下となるように決められています※1。
 例えば、300ベクレル/1リットルの水を大人が毎日2リットル、2ヶ月間飲み続けた場合、国際放射線防護委員会による換算係数に基づけば、約790マイクロシーベルトの被ばくを受ける計算になります。この値は人間が自然界から1年間に受ける放射線の量の3分の1程度で、健康への影響を心配する必要はありません。なお、放射性ヨウ素は半減期(放射能としての能力が半分になる時間)が約8日です。8日経つと半分になり、さらに8日経つと4分の1になります。よって、一度体内に取り込んでも2ヶ月後には100分の1以下になります。
※1原子力安全委員会「原子力施設等の防災対策について」(平成22年8月最終改訂)


2.上記の問いにある水を料理に使っても良いですか?

 料理に使っても、健康への影響を心配する必要はありません。安全基準は、料理で使うことも考慮して、健康影響の現れる可能性が小さくなるよう決められています。


3.上記の問いにある水を、シャワーやうがい、歯磨きなどに使っても大丈夫ですか?

 水道水を飲用や調理以外の用途で使用しても、健康に影響はありません。
安全基準と同じ濃度の放射性ヨウ素(300ベクレル/リットル)と放射性セシウム(200ベクレル/リットル)の両方を含む水道水を飲用以外で1年間利用し続けた場合、水から出る放射線で約14.5マイクロシーベルト、水から揮発した放射性ヨウ素と放射性セシウムを体内に取り込むことによる被ばくが最大250マイクロシーベルト程度になると推定されています。これは東京・ニューヨーク間を1往復すると飛行機内で被ばくする放射線量にほぼ同じで健康への影響を心配する必要はありません。

(参考)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf


4.放射性ヨウ素は沸騰すると蒸発すると聞きましたが、本当ですか?

 放射性ヨウ素は沸騰しても蒸発しないと考えられます。水分が蒸発し、むしろ放射性ヨウ素が濃縮される場合があります。


5.妊婦や子どもへの影響はありますか?
 これについては、以下の学会の見解を参考にしてください。
日本医学放射線学会
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912
日本産科婦人科学会
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf


دانش هاى اصلى در باره آلودگى مواد رادىواكتىو بخش پنجم

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報 (ペルシア語)

Persian_hibaku5 《PDF》


ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О РАДИОАКТИВНОМ ЗАРАЖЕНИИ (Оповещение 5)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報 (ロシア語)

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О РАДИОАКТИВНОМ ЗАРАЖЕНИИ (Оповещение 5)

1. СМИ сообщили, что в воде на токийской водоочистительной станции «Канамати» количество радиоактивного йода составило 210 беккерелей на литр. Пригодна ли эта вода для питья взрослым людям?
Не следует беспокоиться о негативном влиянии на здоровье взрослого человека при употреблении этой воды для питья. Установленная государством предельно допустимая норма содержания радиоактивного йода в питьевой воде составляет 300 беккерелей на литр воды. Эта норма установлена с тем расчетом, чтобы даже при длительном употреблении воды, содержащей радиоактивный йод, доза радиации, накапливающаяся в щитовидной железе, не превышала 50-ти миллизивертов в год ※1.
Например, если взрослый человек на протяжении 2-х месяцев будет ежедневно употреблять по 2 литра воды, содержащей 300 беккерелей радиойода на литр, то согласно коэффициенту пересчета, принятому Международной комиссией по радиационной защите, получим дозу радиации примерно в 790 микрозивертов. Это составляет примерно одну треть той радиации, которую человек получает в природных условиях в течение года, поэтому не стоит беспокоиться о негативном влиянии на здоровье. Кроме того, период полураспада (т.е. промежуток времени, в течение которого количество радиоактивных ядер в среднем уменьшается вдвое) радиоактивного йода – примерно 8 дней. Через 8 дней радиоактивность сократится вдвое, а еще через 8 дней – на четверть. Таким образом, даже в случае попадания в организм радиоактивного йода, через 2 месяца его радиоактивность будет меньше 0,01(одной сотой).
※1 См. Национальная комиссия по ядерной безопасности: «О мерах реагирования на чрезвычайные ситуации на объектах атомной промышленности» (2010 г. август, последнее издание)

2. Можно ли водопроводную воду, о которой шла речь в вопросе 1, использовать для приготовления пищи?
Не следует беспокоиться о негативном влиянии на здоровье при использовании данной водопроводной воды для приготовления пищи. Норма безопасности установлена с тем, чтобы минимализировать возможность негативного влияния на здоровье даже при использовании данной водопроводной воды для приготовления пищи.

3. Безопасно ли данную воду использовать для принятия душа, полоскания рта, чистки зубов и в других гигиенических целях?
Использование данной водопроводной воды как в пищу (для питья включительно), так и в бытовых целях не оказывает негативного влияния на здоровье.
В случае продолжительного использования водопроводной воды, загрязнение которой соответствует нормам безопасности (300 Бк на литр) для радиоактивного йода и (200 Бк на литр) для радиоактивного цезия, в течение года для любых, кроме питья, целей, уровень радиоактивного заражения предположительно составит: 14,5 микрозивертов за счет радиоактивного излучения, исходящего от воды, и 250 микрозивертов (максимум) за счет попадания в организм радиоактивного йода и радиоактивного цезия, прошедших период полураспада.
Это доза приблизительно равна дозе радиации, получаемой на борту самолета за один перелет по маршруту Токио - Нью-Йорк и обратно, поэтому опасаться негативного влияния на здоровье не следует.
См.: http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf
4. Слышали, что радиоактивный йод улетучивается при кипячении воды. Это действительно так?
Нет, радиоактивный йод не устраняется кипячением воды, и даже более того, при кипячении сокращается общее количество жидкости, следовательно концентрация радиоактивного йода возрастает.

5. Оказывает ли радиоактивный йод негативное влияние на здоровье беременных женщин и детей?
Ответ на этот вопрос вы найдете на указанных ниже сайтах научных Ассоциаций:
Japan Radiological Society (Японская ассоциация радиационной медицины)
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912
Japan Sosiety of Obstetrics and Gynecology (Японская ассоциация акушерства и гинекологии)
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf


Hal dasar yang perlu diketahui mengenai kerusakan pembangkit listrik radiasi nuklir (5)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報 (インドネシア語)
Hal dasar yang perlu diketahui mengenai kerusakan pembangkit listrik radiasi nuklir (5)

1. Telah diberitakan (oleh Pemerintah daerah Tokyo Metropolitan) bahwa air di pusat pemurnian air Kanamachi (distrik Katsushika) mengandung yodium radioaktif sebesar 210Bq/L (210 becquerel per liter). Berdasarkan data tersebut, apakah tidak apa-apa jika orang dewasa minum air dari keran?
● Bagi orang dewasa sekalipun, minum air dari keran tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Standar keamanan nasional untuk yodium radioaktif adalah hingga mencapai sekitar 300 becquerel per liter (300Bq/L). Ditetapkan sebagai standar aman apabila, walaupun terus mengonsumsi/minum air yang mengandung yodium radioaktif, jumlah radioaktif yang diterima oleh kelenjar gondok (tiroid) berada pada/di bawah 50 mili Sievert dalam satu tahun.
※Misalnya, jika seorang dewasa minum air yang mengandung yodium radiaktif 300 Bq/L sebanyak 2 liter setiap harinya, jika terus minum air tersebut selama 2 bulan, maka menurut perhitungan Komisi Perlindungan Radiologi Internasional, orang tersebut menerima radiasi sebesar kira-kira 790 micro Sievert. Jumlah ini adalah satu pertiga dari jumlah normal radiasi yang diterima oleh manusia secara alami dalam satu tahun. Oleh karena itu, tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Selain itu, kehidupan setengah dari yodium radioaktif yang ada (fungsinya sebagai zat radioaktif) adalah sekitar 8 hari. Radiasinya akan berkurang menjadi setengahnya setelah 8 hari, lalu akan turun menjadi seperempatnya setelah 8 hari selanjutnya. Jadi, sekalipun zat radioaktif itu masuk ke dalam tubuh, jumlahnya akan turun menjadi 1/100 atau kurang, dalam waktu 2 bulan.
※ Komisi Keamanan terhadap Nuklir [langkah-langkah pencegahan bencana
untuk fasilitas nuklir] direvisi pada bulan Agustus 2010.

2. Air dalam keadaan yang disebutkan seperti di atas, apakah dapat digunakan untuk memasak makanan/minuman?
● Tidak perlu khawatir akan pengaruhnya terhadap kesehatan saat digunakan untuk memasak makanan/minuman. Sebagai standar keamanan, pertimbangan supaya tidak menggunakan air tersebut saat memasak adalah semata-mata untuk meminimalkan pengaruh yang mungkin muncul terhadap kesehatan.

3. Apakah saya dapat menggunakan air tersebut di atas untuk mandi, berkumur, ataupun menggosok gigi?
● Tidak ada efek negatif pada kesehatan, sekalipun Anda menggunakan air keran untuk alasan lain selain minum dan memasak. Jika Anda selama satu tahun menggunakan air keran yang mengandung yodium radioaktif sebesar 300Bg/L dan cesium radioaktif sebesar 200Bg/L (jumlah ini ada dalam standar keamanan), maka radiasi yang terpancar dari air tersebut adalah sekitar 14.5 micro Sievert, dan diperkirakan jumlah yodium juga cesium radioaktif yang terhisap masuk ke dalam tubuh paling besarnya adalah sekitar 250 micro Sievert. Ini hampir sama jumlahnya dengan pancaran radiasi yang masuk ke dalam tubuh apabila Anda naik pesawat pulang-pergi Tokyo-New York. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir.
Sebagai referensi silakan lihat :
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf
4. Saya mendengar bahwa yodium radioaktif akan menguap/melayang ke udara saat air yang tersebut di atas mendidih, apakah itu benar?
● Jika yodium radioaktif (dalam air) mendidih, maka uap radiasinya tidak menguap/melayang ke udara. Sebaliknya, air yang menguap adakalanya membantu yodium radioaktif untuk mengembun/berkumpul (melemah fungsinya).

5. Apakah air tersebut di atas berpengaruh kepada ibu hamil dan anak-anak?
● Mengenai hal ini, silakan lihat referensinya pada website berikut.
①Komunitas Radiologi Jepang
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912
②Komunitas Kebidanan dan Ginekologi
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf


关于受核辐射的基础知识 【5】

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


关于受核辐射的基础知识 【5】
2011 年 3 月 25 日
(独立法人)放射线医学综合研究所 National Institute of Radiological Sciences

1. 据有关报道,东京都金町净水工厂检测出每 1 公升自来水中含有 210 贝克(Bq)的放射性碘,那成年人可否饮用?

成年人可以安全饮用,不用担心会对健康产生影响。。国家关于放射性碘的安全标准值是每1 公升水的含量为300贝克(Bq)。这个标准值是根据长期持续摄取含有放射性碘的水,甲状线所接受的核幅射剂量低于50毫希/年(※1)而制定的。
比如一个成年人每天饮用2 公升含300贝克(Bq)/公升的水,一直持续 2 个月,
根据国际放射线防护委员会的换算系数可以计算出该成年人所接受的核辐射大约为790
微希。这个数值是一年之中人们从自然界所接受的放射性水平的 三分之一左右,所以不
用担心会对健康产生影响。还有,放射性碘的半衰期(放射性能力减为一半的时间)大
约是 8 天。8天以后放射性能减半,再过八天就成了四分之一。因此即使摄入体内,2 个
月后就会降到百分之一以下 。

※1原子能安全委员会“关于核设施防灾措施”(平成 22 年 8 月最后修订)

2 .可否用问题1中的水来做饭?

可以用于做饭,不用担心会对健康产生影响。制定安全标准时也考虑到会将自来水用于做饭等因素,因此安全标准是使影响健康的潜在可能性变低而制定的。

3 .上述的问题1中的水,可否用于淋浴和漱口、刷牙?

就算将自来水用于饮用和烹调以外的用途,对健康也没有影响。饮用以外,持续使用含跟安全标准相同浓度的放射性碘(300 贝克(Bq)/公升)和放射性铯 (200 贝克(Bq)/公升)的自来水一年,从自来水挥发的核辐射水平大约为14.5 微希,可以推测人体所摄取的放射性碘和放射性铯的剂量最大为250微希。这个剂量跟在东京与纽约之间往返一次时在飞机内被辐射的放射性剂量大致相同,因此没有必要担心会对健康产生影响。

(参考) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf

4 .听说放射性碘沸腾后会蒸发,是真的吗?

一般认为放射性碘即使沸腾也不会蒸发。但水分蒸发以后,放射性碘有浓缩的情况。

5 .对孕妇和小孩有无影响?

关于对孕妇和小孩的影响,请参考以下学会的见解。

日本医学放射线学会 http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912日本妇产科学会 http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf


Cunoştinţe elementare cu privire la contaminarea radioactivă – Partea a 5-a

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報 (ルーマニア語)
平成23年3月25日(金) 10:20更新
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences

Cunoştinţe elementare cu privire la contaminarea radioactivă – Partea a 5-a
23 Martie 2011 10:20
Institutul National de stiinte Radiologice

1. Guvernul Metropolitan al Tokyo a declarat că apa de la staţia de epurare Kanamachi din districtul Katsushika conţine 210 Bq/L (210 Bequerel pe 1 litru) de iod radioactiv. Este în regulă ca persoanele adulte să bea apă de la robinet?

Nu există niciun motiv să vă faceţi griji legate de influenţa asupra sănătăţii dumneavoastră. Limita legală de siguranţă a radiaţiei în apă stabilită de Japonia este de 300 Bq/L pe kilogram. Acest standard este stabilit atunci când doza de radiaţie primită de glanda tiroidă rămâne la 50 mSv (mili Sievert) pe an, sau mai puţin, chiar şi atunci când apa care conţine iod radioactiv continuă să fie ingerată pe o perioadă lungă de timp*.
Spre exemplu, în cazul în care un adult continuă să bea apă care conţine 300 Bq/1Litru, 2 litri în fiecare zi, timp de două luni de zile, rezultă o expunere totală de aproximativ 790 μSv (micro Sievert) sau 0.79 mSv (mili Sievert), conform coeficientului de conversie al Comisiei Internaţionale pentru Protecţie Radiologică. Această valoare reprezintă o treime din cantitatea de radiaţie din mediul natural la care omul este expus într-un an de zile.
Mai mult decât atât, timpul de înjumătăţire al iodului radioactiv este de 8 zile. Adică, cantitatea se va reduce la jumătate după 8 zile, şi va scădea la o pătrime după alte 8 zile. Prin urmare, chiar dacă a fost introdus în organism, cantitatea va scădea până la 1/100 sau mai puţin în două luni de zile.

*Comisia de Siguranţă Nucleară (Măsuri de siguranţă privind instalaţiile nucleare) Revizuită în august 2010

2. Pot folosi apa despre care am menţionat în întrebarea de mai sus la gătit?

Chiar dacă apă este folosită la gătit, nu există niciun motiv să vă faceţi griji legate de influenţa asupra sănătăţii dumneavoastră. Standardul de siguranţă este stabilit la o valoare extrem de mică astfel încât să nu existe nicio influenţă asupra sănătăţii oamenilor, fiind luată în considerare folosirea apei la gătit.

3. Pot folosi apa despre care am menţionat în întrebarea de mai sus pentru duş, gargară, sau spălatul pe dinţi?

Nu există niciun fel de efecte negative asupra sănătăţii dumneavoastră chiar dacă folosiţi apa de la robinet în alte scopuri decât băutul şi gătitul.
În cazul în care continuaţi să beţi apă de la robinet care conţine atât 300Bq/L iod cât şi 200Bq/L cesiu (acesta este nivelul standard de siguranţă stabilit de guvernul japonez pentru fiecare substanţă în parte) un an de zile, doza de radioactivitate din apă este estimată la aproximativ 14.5 μSv (micro Sievert), iar nivelul expunerii interne prin ingerarea în organism a iodului radioactiv şi a cesiului radioactiv, rezultate în urma vaporizării apei, este estimat la cel mult 250 μSv (micro Sievert). Acest nivel este aproximativ acelaşi cu nivelul expunerii radioactive cauzată de un zbor drum-întors cu avionul de la Tokyo până la New York, de aceea nu trebuie să vă faceţi griji legate de influenţa asupra sănătăţii dumneavoastră.

4. Am auzit că iodul radioctiv se evaporă dacă apa dă în clocot, este adevărat?

S-a arătat că iodul radioctiv nu se evaporă, chiar dacă apa dă în clocot. Se poate însă ca iodul radioctiv să se condenseze, după ce apa dă în clocot.


5. Există vreun efect negativ asupra femeilor însărcinate sau asupra copiilor?

În legătură cu acest subiect, vă rugăm să consultaţi comentariile următoarelor societăţi:

Societatea de Radiologie din Japonia
http://www.radiology.jp/
Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din Japonia
http://www.jsog.or.jp/


Conhecimentos básicos sobre a exposição à radiação. Informe número 5.

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報  (ポルトガル語)
平成23年3月28日(月)                 

Conhecimentos básicos sobre a exposição à radiação. Informe número 5.

1. Foi divulgado que na água encanada da estação de saneamento de Kanamachi em Tóquio foi contém iodo radioativo de 210 Becquerel por litro de água. Não terá probelma se um adulto tomar esta água?

Não há a necessidade de se preocupar pois não será prejudicial à saúde se um adulto tomar. O limite padrão seguro da quantidade de iodo radioativo definido pelo governo é de 300 Becquerel por litro. Este limite padrão está definido de uma forma que tomando a água contendo o idodo radioativo continuamente, a quantidade de radiação que a tiróide receberá em um ano será abaixo de 50 microSv/h. *1.
Por exemplo, se um adulto tomar todos os dias 2 litros de água contendo 300 Becquerel por litro, e se tomar por dois meses, baseado na quantidade de conversão definido pela comissão internacional de segurança nuclear, o cálculo será de receber a exposição radioativa de aproximadamente 790 microSv/h. Esta quantidade de radiação equivale a um terço da quantidade de radiação que uma pessoa é exposta na natureza e assim não há a necessidade de se preocupar com os efeitos à saúde. Ainda, o iodo radioativo tem o período de semidessintegração (período em que reduz à metade a sua força radioativa) de aproximadamente 8 dias. Em 8 dias reduz à metade e passando mais 8 dias reduz à 1/4. Com isso, mesmo entrando no corpo humano, em 2 meses a força radioativa ficará menor que 1/100.
*1 Comissão e segurança nuclear –“ Sobre as medidas de segurança nas instalações nucleares”. (última revisão feita em agosto de 2010).

2. Sobre a água em questão, posso usar para cozinhar?

Não há necessidade de preocupar com os efeitos na saúde se for usado para cozinhar. O índice padrão, está incluso o uso da água na cozinha e está definido de uma forma que a probabilidade de ser prejudicial à saúde seja o menor possível.

3. Sobre a água em questão, terá problemas se eu usar para tomar banho, fazer gargarejo, escovar os dentes etc?

Não é prejudicial a saúde se usar a água além de beber ou cozinhar. O índice de iodo radioativo (300 becquerel por litro) e do césio (200 Becquerel por litro) definido como padrão seguro, se tomar a água contendo os dois elementos por um ano a quantidade de radiação emitida pela água será de aproximadamente 14.5 microSv/h , ingerindo o iodo radioativo e o césio, estima-se que a quantidade de exposição à emissão de radiação será no máximo 250 microSv/h aproximadamente. Isto equivale à quantidade de exposição à radiação dentro do avião de ida e volta de Toquio à Nove Iorque e não há a necessidade de se preocupar com os prejuízos à saúde.

(Referêcias)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf
4. É verdade que o iodo radioativo evapora se fervermos?

É considerado que o iodo radioativo não evapora ao ferver a água. Se ferver, a água evapora e poderá ocorrer da densidade do iodo radioativo aumentar.

5. É prejudicial à gestantes e crianças?

Sobre este assunto, tomar como referência a apresentação do simpósio abaixo.

Sociedade de medicina radioativa do Japão.
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912
Sociedade de ginegologia e obstetrícia do Japão.
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf


Những kiến thức cơ bản về nhiễm xạ (Thông báo lần thứ 5)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報 (ベトナム語)

Những kiến thức cơ bản về nhiễm xạ (Thông báo lần thứ 5)
Thứ sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2011
Viện nghiên cứu tổng hợp y học phóng xạ
(National Institute of Radiological Sciences)

1. Qua báo chí được biết, nước máy của Trạm xử lý nước Kanamachi ở thủ đô Tokyo có 210 bequerel iodine phóng xạ trên một lít, vậy người lớn uống nước này có sao không?

Người lớn uống thì không cần lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe. Tiêu chuẩn an toàn của nhà nước quy định về lượng iodine phóng xạ trong một lít nước là 300 bequerel. Tiêu chuẩn này quy định là uống nước có iodine phóng xạ suốt thời gian dài thì tuyến giáp trạng hấp thụ lượng phóng xạ phải dưới 50 millsievert trong một năm.*1
Ví dụ, nếu một người lớn uống mỗi ngày 2 lít nước với mức 300 bequerel/ lít trong vòng 2 tháng, tính theo hệ số chuyển đổi của Ủy ban Quốc tế bảo hộ chống phóng xạ (ICRP) thì sẽ bị nhiễm xạ khoảng 790 microsievert. Mức này bằng khoảng một phần 3 mức phóng xạ con người hấp thụ từ thiên nhiên trong một năm; nên không cần lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe. Thêm nữa, thời gian bán hủy (thời gian năng lực phóng xạ giảm một nửa) của iodine phóng xạ là 8 ngày. 8 ngày trải qua sẽ còn một nửa, thêm 8 ngày nữa thì chỉ còn một phần 4. Do đó, nếu như hấp thụ vào cơ thể thì 2 tháng sau chỉ còn dưới một phần 100 lượng phóng xạ mình đã hấp thụ mà thôi.

*1 Ủy ban An toàn hạt nhân Nhật Bản “Về biện pháp phòng chống tai họa tại các cơ sở hạt nhân v.v…” (Sửa đổi cuối cùng vào tháng 9 năm 2010)

2. Nước được đề cập ở câu trên có thể sử dụng để nấu ăn được không?

Không cần phải lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe khi sử dụng nước này để nấu ăn. Khi đặt tiêu chuẩn an toàn đã tính đến việc sử dụng để nấu ăn nên được quy định làm sao cho khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe ít xuất hiện.

3. Nước đề cập ở câu trên có thể sử dụng để tắm rửa, súc miệng, đánh răng v.v… được không?

Sử dụng nước máy vào các mục đích ngoài uống và nấu ăn cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe.
Người ta suy đoán rằng nếu như sử dụng nước máy có nồng độ iodine phóng xạ (300 bequerel/ lít) và ceasium phóng xạ (200 bequerel/ lít) là mức bằng tiêu chuẩn an toàn với các mục đích ngoài uống suốt 1 năm thì mức nhiễm xạ do phóng xạ thoát ra từ nước sẽ khoảng 14,5 microsievert và nhiễm xạ do hấp thụ iodine phóng xạ và caesium phóng xạ đã bay hơi từ nước tối đa là khoảng 250 microsievert. Mức này tương đương với lượng phóng xạ có thể bị nhiễm khi đi máy bay khứ hồi giữa Tokyo và New York, nên không cần lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe.

(Tham khảo)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf
4. Tôi nghe nói là iodine phóng xạ sẽ bốc hơi khi sôi lên, có phải không?

Khi đun sôi thì iodine phóng xạ cũng không bay hơi. Nước sẽ bốc hơi nên có trường hợp iodine phóng xạ được cô đặc lại.

5. Có ảnh hưởng tới sức khỏe của những phụ nữ có thai và trẻ em không?

Về vấn đề này, xin tham khảo vào quan điểm của các hội sau đây:
Hội phóng xạ y học Nhật Bản (Japan Radiological Society)
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912Hội phụ sản Nhật Bản (Japan Society of Obstetrics and Gynecology)
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf


Grundlegende Informationen über die Strahlenbelastung 5

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報 (ドイツ語)

Grundlegende Informationen über die Strahlenbelastung 5
(National Institute of Radiological Sciences(独)放射線医学総合研究所)
http://www.nirs.go.jp/index.shtml
Datum: 25.3.2011.


1. Laut den Medien enthält Leitungswasser der Kanamachi Wasserreinungsanlage in Tokio 210 Bq/L (210 Bequerel pro Liter) radioaktives Jod. Besteht beim Trinken von Leitungswasser für Erwachsene eine Gefahr?

Erwachsene müssen sich beim Trinken keine Sorgen über einen Einfluss auf Ihre Gesundheit machen. Der japanische Sicherheitsstandard für radioaktives Jod in Wasser beträgt 300 Bq/L. Dieser Standard erfordert, dass die Schilddrüsen weniger als 50 mSv (Millisievert) pro Jahr radioaktiv bestrahlt werden, auch wenn über einen längeren Zeitraum radioaktives Jod enthaltendes Wasser eingenommen wird*.
Wenn z.B. ein Erwachsener zwei Monate lang jeden Tag Wasser trinkt, das 300 Bq/L radioaktives Jod enthält, beträgt die gesamte Strahlenbelastung nach dem Umrechnungskoeffizient der Internationalen Strahlenschutzkommission ungefähr 790 μSv (Mikrosievert). Dieser Zahlenwert ist gleichwertig mit einem Drittel der Strahlenbelastung, die man in einem Jahr von der Natur bekommt. Daher besteht kein Grund zur Sorge über mögliche Einflüsse auf die Gesundheit. Übrigens beträgt die Halbwertszeit (die Zeit, nach der die Hälfte der Atome zerfallen ist) des radioaktiven Jods etwa 8 Tage. Das heißt, es reduziert sich nach 8 Tagen auf die Hälfte, nach weiteren 8 Tagen auf ein Viertel. Deswegen wird es, wenn es einmal im Körper ist, weniger als 1/100 in zwei Monaten.

*Kommission für nukleare Sicherheit „Sicherheitsmaßnahmen für Nuklearanlagen“ (zuletzt bearbeitet im August 2010)


2. Kann ich das oben erwähnte Wasser fürs Kochen benutzen?

Sie brauchen keine Angst um einen möglichen Einfluss auf Ihre Gesundheit zu haben, auch wenn Sie das Wasser fürs Kochen benutzen. Die Benutzung des Wassers fürs Kochen wurde beim festsetzen des Sicherheitsstandards berücksichtigt, sodass die Möglichkeit auf gesundheitlichen Schaden möglichst gering bleibt.


3. Kann ich das oben erwähnte Wasser für Duschen, Gurgeln, Zähneputzen usw. benutzen?

Das Benutzen von Leitungswasser für andere Verwendungszwecke als Trinken und Kochen hat keinen Einfluss auf Ihre Gesundheit.
Wenn das Leitungswasser, welches radioaktives Jod und Cäsium in der Menge enthält, die unter dem festgesetzten Sicherheitsstandard (jeweils 300 Bq/L und 200 Bq/L) liegt, ein Jahr lang für andere Verwendungszwecke außer zum Trinken benutzt wird, wird angenommen, dass die Strahlenbelastung folgende Werte annimmt: Ungefähr 14,5 μSv (Mikrosievert) durch radioaktive Strahlen aus dem Wasser und höchstens ungefähr 250 μSv (Mikrosievert) durch das Einnehmen des verflüchtigten radioaktiven Jods und Cäsiums. Diese Zahlenwerte sind gleich der Strahlenbelastung, die Sie im Flugzeug bekommen, wenn Sie zwischen Tokio und New York einmal hin und her fliegen. Sie brauchen sich keine Sorgen um den Einfluss auf die Gesundheit zu machen.

Quelle:
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf

4. Ich habe gehört, dass radioaktives Jod durch Sieden verdampft. Ist das richtig?

Es wird angenommen, dass radioaktives Jod durch Sieden nicht verdampft. Im Gegenteil, radioaktives Jod kann sich durch verdichten, da das Wasser verdampft.


5. Gibt es irgendeinen Einfluss auf schwangere Frauen oder Kinder?

Informieren Sie sich über die Ansichten der wissenschaftlichen Gesellschaft:
Japanische Röntgengesellschaft
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912
Japanische Gesellschaft für Frauenheilkunde und Geburtshilfe:
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf


Información básica sobre los daños causados por la radioactividad (Número 5)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報  (スペイン語)

Información básica sobre los daños causados por la radioactividad (Número 5)
25 de marzo de 2011
Instituto Nacional de Ciencias Radiológicas

1. Según las noticias, el agua corriente de la purificadora de Kanamachi, Tokio, contiene yodo radioactivo con una densidad de 210 Bq (bequerelios) por litro. ¿Afecta a los adultos si la beben?

No existen motivos para preocuparse por sus efectos en la salud aunque la beban los adultos. La cantidad base para la seguridad sanitaria respecto al yodo radioactivo en el agua es 300 Bq/L en Japón. Esta cifra se determina para que la cantidad de radiación en la glándula tiroides (que es donde se acumula el yodo) sea menor de 50mSv por año aunque uno consuma agua contaminada por yodo radioactivo durante un período largo. *1
Por ejemplo, si un adulto bebe dos litros de agua, contaminada con densidad de 300 Bq/L, cada día durante dos meses, la radiación recibida será, según el cálculo con el coeficiente de conversión de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP: International Commission on Radiological Protection), aproximadamente de 790 μSv. Esta cifra es más o menos un tercio de la cantidad de radiación que recibimos por un año en la naturaleza. Por lo tanto no existen motivos para preocuparse por sus efectos en la salud. El período de semidesintegración (lapso para que la radioactividad se reduzca a la mitad) del yodo radioactivo es de unos 8 días. Se reduce a la mitad en 8 días y a un cuarto en los siguientes 8 días. Por eso, una vez ingerido, la radioactividad del yodo radioactivo se reducirá a menos de una centésima en 2 meses.

*1 Comisión de Seguridad Nuclear de Japón, “Sobre las medidas para la prevención de desastres de las plantas nucleares” (última revisión: agosto de 2010)

2. ¿Se puede cocinar con el agua en cuestión?
No existen motivos para preocuparse por sus efectos en la salud aunque se use para cocinar. El criterio para la seguridad sanitaria se determina para que la posibilidad de que afecte la salud sea mínima, tomando en consideracón el uso de agua para cocinar.

3. ¿Se puede usar el agua en cuestión para ducharse, hacer gárgaras y cepillarse los dientes?

No existen efectos para la salud aunque el agua corriente se utilice para otros usos aparte de beber y cocinar. De la radiciacion que uno recibe por el uso continuo por un año del agua corriente que contiene tanto yodo radioactivo (300 Bq/L) como cesio radioactivo (200 Bq/L), ambos del nivel del criterio de seguridad, para este tipo de cosas, se calcula que un 14,5 μSv emana del agua, y un 250 μSv como máximo de dichos materiales. Esta cifra equivale a la cantidad de la radiación que uno recibe en un viaje de ida y vuelta entre Tokio y Nueva York en avión. Por lo tanto, no existen motivos para la preocupación.

Véase:
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf
4. He oído que el yodo radioactivo se evapora al hervirse el agua. ¿Es verdad?

Parece que el yodo radioactivo no se evapora al hervir el agua. Además existe la posibilidad de que se condense el yodo con la evaporación del agua.

5. ¿La radiación en el agua afecta a las mujeres embarazadas y los niños?

Al respecto, véanse las opiniones de las siguientes sociedades.

Sociedad radiológica de Japón
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912
Sociedad de obstetricia y ginecología de Japón
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf