Home>03 放射線被ばくに関する基礎知識 Ⅴ


Faktor-faktor asas berhubung dengan pendedahan terhadap radiasi yang terhasil akibat kemalangan loji nuklear ? Bahagian 5

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 5 (マレーシア語)

Faktor-faktor asas berhubung dengan pendedahan terhadap radiasi yang terhasil akibat kemalangan loji nuklear ? Bahagian 5

Faktor-faktor asas berhubung dengan pendedahan terhadap radiasi ? Bahagian 5

1. Kerajaan Metropolitan Tokyo berkata bahawa air di Pusat Penulenan atau Pembersihan Kanamachi di Daerah Katsushika mengandungi bahan iodin radioaktif sebanyak 210Bq/L iaitu 210 becquerel per liter). Tidak mengapakah bagi seseorang dewasa meminum air paip?

Bagi seorang dewasa, tidak ada apa yang perlu dibimbangkan mengenai pengaruhnya terhadap kesihatan. Had terhadap radiasi di dalam air mengikut keselamatan undang-undang Jepun adalah sebanyak 300Bq/L per kilogram. Standard ini ditetapkan apabila dos radiasi yang diterima oleh kelenjar tiroid kekal pada tahap 50mSv (milli Sievert) setiap tahun atau kurang, walaupun bila air yang mengandungi iodin radioaktif terus menerus diinges bagi satu tempoh masa yang panjang. *

Contohnya, apabila seorang dewasa terus menerus meminum air yang mengandungi iodin sebanyak 300Bq/L selama dua bulan, jumlah pendedahan terhadapnya adalah lebih kurang 790 μSv (mikro Sievert) atau 0.79 mSv berdasarkan penukaran pekali (koefisien) oleh Suruhanjaya Antarabangsa terhadap Perlindungan Radiologi. Nilai sebanyak ini merupakan satu pertiga daripada kuantiti radiasi yang diterima oleh manusia dalam setahun dari latar belakang alam semula jadi maka anda tidak perlu berasa bimbang akan kesannya terhadap kesihatan anda.

Tambahan lagi, separuh hayat iodin radioaktif adalah lebih kurang lapan hari. Iodin radioaktif tersebut akan menjadi kurang lagi dan tinggal setengah sahaja setelah lapan hari, dan iodin radioaktif tersebut akan menjadi kurang lagi dan tinggal seperempat sahaja setelah lapan hari lagi dan begitulah seterusnya. Oleh yang demikian, walaupun pada satu masa iodin radioaktif masuk ke dalam badan, iodin radioaktif tersebut akan tinggal hanya satu per seratus atau kurang dalam tempoh dua bulan.

*Suruhanjaya Keselamatan Nuklear (langkah-langkah keselamatan untuk kemudahan-kemudahan nuklear) Kali terakhir diubah: Ogos 2010.

2. Bolehkah saya menggunakan air yang disebutkan di dalam soalan di atas untuk memasak?

Anda tidak perlu berasa bimbang akan kesannya terhadap kesihatan walaupun air tersebut digunakan untuk memasak. Standard keselamatan ditetapkan pada tahap nilai yang amat rendah supaya kesannya terhadap kesihatan adalah paling minimum, walaupun semasa menggunakan air tersebut untuk memasak.

3. Bolehkah saya menggunakan air yang disebutkan di atas tadi untuk mandi, berkumur-kumur, memberus gigi dan sebagainya?

Tidak terdapat sebarang kesan negatif terhadap kesihatan walaupun anda menggunakan air tersebut untuk tujuan-tujuan lain selain meminum dan memasak.

Sekiranya anda terus menggunakan air paip yang mengandungi iodin radioaktif sebanyak 300Bq/L dan juga mengandungi cesium radioaktif sebanyak 200Bq/L selama setahun (Ini adalah tahap standard keselamatan yang ditetapkan oleh kerajaan), adalah dianggapkan dos pendedahan daripada air ialah lebih kurang 14.5μSv (mikro Sievert), dan pendedahan dalaman daripada iodin dan cesium radioaktif daripada air yang telah menjadi wap adalah sebanyak 250μSv (mikro Sievert). Jumlah ini hampir sama dengan pendedahan terhadap radiasi akibat penerbangan pergi-balik di antara Tokyo dan New York, maka anda tidak perlu berasa bimbang.

4. Saya dengar bahawa iodin radioaktif menyejat di dalam air yang mendidih. Adakah ini benar?

Adalah dipercayai bahawa iodin radioaktif tidak menyejat di dalam air yang mendidih. Iodin radioaktif akan memeluwap setelah air menyejat.

5. Adakah terdapat sebarang kesan terhadap wanita-wanita yang mengandung dan kanak-kanak?

Sila rujuk pada komen yang diberikan oleh persatuan-persatuan berikut di laman web.
Persatuan Radiologi Jepun (Japan Radiological Society)
http://www.radiology.jp/

Persatuan Obstetrik (Kebidanan) dan Ginekologi (Sakit Puan) Jepun (Japan Society of Obstetrics and Gynecology)
http://www.jsog.or.jp/


??????????????????????????????????????????????? ??????? 5

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識第5報(タイ語)
??????????????????????????????????????????????? ??????? 5

1.??????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? 210 ????????????????? ???????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? 300 ????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? 50 ????????????※1
?????????????? ??????????????????????????????????????????? 300 ??????????????????????? ????? 2 ???? ??????????????????????????????? 2 ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? 790 ????????????? ??????????????????????????? 1 ?? 3 ???????????????????????????????????????????????????????????????? 1 ?? ????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????? 8 ??? (????????????????????????????????????????????????????????????????????????) ???????????????
8 ????????????????????? ????????????????? 8 ???????????????? 1 ?? 4 ???????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? 1 ?? 100

※1 (?????????? "????????????????????????????????????????????????????"
??????????????????????????????????????????????????? (?????????????????? ??????? 2553)

2.?????????????????????? ???????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????

3.?????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????

????????????????????????????? ? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? (300 ?????????????????) ????????????????????????? (200 ?????????????????) ????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????
1 ?? ??????????? ? ?????? ???????????????????????????????????????????????????14.5 ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 250 ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf

4.??????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????

???????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????

5.??????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912
(??????????????) ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????? (???????????) ????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf
(??????????????) ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 200 ????????????? 1 ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? (??????????????????????????????) ?????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 50,000 ????????????? (50 ????????????) ?????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? (?????????????) ???????????????


??? ?? ?? ???? 5

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識第5報(韓国語)
??? ?? ?? ???? 5
平成23年3月25日(日)
?????????? National Institute of Radiological Sciences

1.???? ????(金町)???? ????? 1??? 210???? ??? ??? ???? ??? ??? ???? ???? ??? ??????

???? ??? ??? ??? ?? ??? ????. ??? ??? ?? ??? ?????? ? 1??? 300??????. ? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ????? ???? ????, ???? ?? ????? 1??? 50????? ??? ??? ???? ????. ※1
?? ?? 300???/1??? ?? ??? ?? 2??? 2??? ?? ??? ??, ??????????? ?? ????? ???? ?790???????
? ??? ?? ??? ????. ? ??? ??? ?????? 1?? ??
??? ?? 3?? 1??? ??? ??? ?? ??? ????. ??? ??
???? ???(?????? ??? ?? ?? ??)? ? 8????.
8?? ??? ?? ?? ? 8?? ??? 4?? 1? ???. ??? ?? ? ?? ???? 2?? ?? 100?? 1 ??? ???.
1????????「????? ?? ????? ???」
2010?8? ?? ?? )

2.?? 1? ??? ??? ?? ??? ???? ??????

??? ???? ??? ??? ?? ??? ????. ?????? ??? ???? ?? ??? ??? ?? ???? ???? ???? ??? ?? ??.

3.?? 1?? ??? ??? ?? ??? ??(???), ???? ?? ???? ??????

???? ???? ???? ??? ???? ??? ??? ????. ??
??? ?? ??? ??? ??(300???/??)? ?????(200???/?
?) ??? ??? ???? ?? ? ??? 1?? ????? ???? ??, ??? ??? ???? ?14.5???????, ??? ???? ?????? ?????? ??? ?????? ?? ??? ?? 250??????????
??? ???? ????. ??? ??・ ?? ?? ?? ??? ? ????
?? ???? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ???? ?
??? ???.


(??)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf

4. ??? ??? ??? ????? ?????? ??????

?????? ???? ???? ?? ??? ??? ????. ??? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ????.

4. ???? ??? ?? ??? ?????

?? ????? ??? ??? ??? ??? ????.

?????????
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912
?????????
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf


Khmer_Basic facts regarding radiation exposure resulting from the nuclear plant accident - Part 5 Khmer

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 5 (カンボジア語)
Basic facts regarding radiation exposure resulting from the nuclear plant accident - Part 5

Khmer_hibaku5(PDF)


Conoscenze fondamentali sulla radioattivia in relazione all’esposizione alle radiazioni (5)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識第5報(イタリア語)

Conoscenze fondamentali sulla radioattivia in relazione all’esposizione alle radiazioni (5)
25 marzo 2011

1. Secondo le ultime notizie ufficiali e stato assorbito lo iodio, 210 Bq (becquerel) per 1 litro, dall’acqua corrente del Kanamachi, l’impianto di depurazione dell’acqua di Tokyo. C’e la possibilita di riscontrare problemi negli individui adulti che hanno ingerito quest’acqua?

Non c’e bisogno di temere un’influenza dannosa per la salute anche se l’acqua viene ingerita da un adulto. 300 Bq di iodio per 1 litro e, infatti, la quantita piu alta stabilita dalle norme di sicurezza dello iodio radioattivo determinata dal governo giapponese. Questa norma e stata stabilita considerando che nel caso si bevesse l’acqua con dello iodio radioattivo a lungo, la quantita dell’radioattivita che la tiroide subisce sara meno di 50 milliSv per 1 anno. *1
Ad esempio, nel caso che un adulto beva 2 litri dell’acqua con 300 Bq / lit. ogni giorno per 2 mesi, sarebbe esposto alla radioattivita di circa 790 microSv, calcolato sulla base del coefficiente stabilito dalla commissione internazionale per la protezione delle radiazioni. Questo valore e circa un terzo della quantita delle radiazioni naturali che si subiscono per 1 anno, percio non si deve temere dell’influenza sulla salute.
Inoltre, il periodo del dimezzamento dello iodio radioattivo (cioe il tempo in cui la radioattivita si indebolisce) e di circa 8 giorni. Dopo 8 giorni la radioattivita si dimezza e poi dopo altri 8 gioni si ridurra a un quarto. Quindi, anche se si bevesse una volta dell’acqua con iodio, nel corpo la radioattivita si ridurrebbe a un centesimo dopo 2 mesi.

*1 “Sulle misure per la prevenzione delle calamita dell’impianto nucleare e altri” della commissione della sicurezza della energia atomica (citato dall’ultima edizione corretta, in agosto, nel 2010)

2. Si puo usare la suddetta acqua per cucinare?
Non c’e bisogno di temere un’influenza dannosa sulla salute anche se l’acqua viene usata per cucinare. Riguardo anche all’uso della cucina le norme della sicurezza sono state determinate per esercitare un’ influenza meno dannosa possibile alla salute.

3. Si puo usare la suddetta acqua per fare la doccia o per lavarsi i denti?

Non influisce sulla salute usare l’acqua corrente per altri usi oltre a bere o cucinare. Nel caso in cui si usi per 1 anno l’acqua corrente contenente lo iodio radioattivo (300Bq/lit) e il cesio radioattivo (200Bq/lit) della stessa concentrazione stabilita dalle norme della sicurezza per altri usi oltre a bere, dato che le radiazioni che escono dall’acqua e 14.5 microSv, si puo presumere che quando entrino in contatto col corpo la quantita dello iodio e del cesio, che si volatilizzano dall’acqua, sarebbe circa 250 microSv, che sara quasi uguale alla quantita della radiazione che si pendono sull’aereo durante il viaggio di andata e ritorno fra Tokyo e New York. Quindi, non ha un’influenza dannosa alla salute.
cf.
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf

4. Ho sentito che se l’acqua bolle, lo iodio radioattivo si volatilizza e va via. E vero?

Si ritiene che lo iodio non evapori anche se l’acqua bolle. Anzi, se l’acqua si vaporizzasse, sarebbe possibile che lo iodio si concentri.

5. Esercita un’influenza dannosa sulla donna incinta o sui bambini?

Per quanto riguarda questa domanda Vi preghiamo di consultare le opinioni della seguente societa;

Societa giapponese per le ricerche sulle radiazioni
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912

Societa giapponese della ginecologia e ostetricia
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf


Connaissance de base en radiation liee aux degats de centrale nucleaire N?5

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報 (フランス語)

Connaissance de base en radiation liee aux degats de centrale nucleaire N?5

1. On a annonce que l’eau du robinet fournie par la station d’epuration des eaux Kanamachi a Tokyo contient 210 Bq/l d’iode radioatctive. Est-ce qu’il est sur pour les adultes d’en boire?

Il n’est pas necessaire de craindre l’influence sur la sante, si les adultes en boivent. La valeur standard de securite concernant l’ iode radioactive autorisee par l’Etat est de 300 Bq/l d’eau. Cette valeur estime une dose de moins 50 mSv sur la thyroide si on continue a consommer l’eau qui contient l’iode radioactive pendant une longue periode.?
Par exemple, si les adults continuent a consommer 2 litres d’eau qui contient 300 Bq/l d’iode radioactive par jour pendant deux mois, cela peut se calculer vers 790μSv d’irradiation, selon le coefficient de conversion par la Commission Internationale de Protection Radiologie. Cette valeur est environs un tiers de dose dont la humain est exposee dans le monde de la nature dans un an, donc il n’est pas utile de craindre l’influence sur la sante. En plus, la demi-vie (la periode dans laquelle la puissance de radioactivite diminue de moitie) de l’iode radioactive est de 8 jours. Dans 8 jours, la puissance diminue de moitie, dans autre 8 jours, elle diminue d’un quart. Cela veut dire que, si on l’assimile, elle diminue d’inferieure au centieme dans deux mois.
*Commission de l’energie atomique, ≪ sur les mesures preventives des installations nucleaires des installations nucleaires contre les sinistres ≫ (derniere revision en aout 22 heisei ≫

2. Peut-on utiliser l’eau de la question (1) pour la cuisine?

Il n’est pas necessaire de se preoccuper de l’effet sur la sante quand vous l’utilisez pour la cuisine. Le standard de securite est determine afin que la possibilite de apparition de l’effet sur la sante devienne petite, et l’usage de l’eau pour la cuisine est compte aussi.

3. Est-il sans danger d’utiliser l’eau de la question (1) pour la douche, le gargarisme, le brossage des dents, etc?

L’usage de l'eau du robinet pour les autres usages que la boisson et la cuisine ne fait pas d’effet sur la sante. Si vous continuez a utiliser l’eau de robinet qui comprend l'iode radioactif de 300 becquerels/litre et du radiocesium de 200 becquerels/litre, qui sont les memes concentrations du standard de securite, pour les autres usages que la boisson pendant une annee, vous etes presume expose aux radiations de environ 14,5 microsievert par les radiations que l’eau degage et de au plus 250 microsievert pour prendre dans le corp s l'iode radioactif et du radiocesium que l’eau a vaporise. Cela est presque la meme quantite de radiations que celle de l'exposition quand on fait un aller-retour de Tokyo a New York par avion, et il n’est pas necessaire de se preoccuper de l’effet sur la sante.

(Reference)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf
4. On dit que l'iode radioactif s’evapore si l’on fait bouillir l’eau. C’est vrai?

L'iode radioactif n’est pas presume evaporable meme si vous faites bouillir l’eau. Plutot il peut etre concentre parce que l’eau s’ evapore.

5. Il y a des effets sur les femmes enceintes et les enfants?

Pour cela, veuillez consulter les avis des academies au-dessous;
L’Academie Radiologique au Japon:
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912
L’Academie des Obstetrique et Gynecologie au Japon:
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf


03 放射線被ばくに関する基礎知識 (第5報)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


1.東京都の金町浄水場の水道水に、1リットルあたり210ベクレルの放射性ヨウ素が含まれていると報道がありましたが、大人は飲んでも大丈夫ですか?

 大人が飲んでも、健康への影響を心配する必要はありません。放射性ヨウ素に関する国の安全基準値は、水1リットルあたり300ベクレルです。この基準は、放射性ヨウ素を含む水を長期間摂取し続けた場合でも甲状腺が受ける放射線量が1年当り50ミリシーベルト以下となるように決められています※1。
 例えば、300ベクレル/1リットルの水を大人が毎日2リットル、2ヶ月間飲み続けた場合、国際放射線防護委員会による換算係数に基づけば、約790マイクロシーベルトの被ばくを受ける計算になります。この値は人間が自然界から1年間に受ける放射線の量の3分の1程度で、健康への影響を心配する必要はありません。なお、放射性ヨウ素は半減期(放射能としての能力が半分になる時間)が約8日です。8日経つと半分になり、さらに8日経つと4分の1になります。よって、一度体内に取り込んでも2ヶ月後には100分の1以下になります。
※1原子力安全委員会「原子力施設等の防災対策について」(平成22年8月最終改訂)


2.上記の問いにある水を料理に使っても良いですか?

 料理に使っても、健康への影響を心配する必要はありません。安全基準は、料理で使うことも考慮して、健康影響の現れる可能性が小さくなるよう決められています。


3.上記の問いにある水を、シャワーやうがい、歯磨きなどに使っても大丈夫ですか?

 水道水を飲用や調理以外の用途で使用しても、健康に影響はありません。
安全基準と同じ濃度の放射性ヨウ素(300ベクレル/リットル)と放射性セシウム(200ベクレル/リットル)の両方を含む水道水を飲用以外で1年間利用し続けた場合、水から出る放射線で約14.5マイクロシーベルト、水から揮発した放射性ヨウ素と放射性セシウムを体内に取り込むことによる被ばくが最大250マイクロシーベルト程度になると推定されています。これは東京・ニューヨーク間を1往復すると飛行機内で被ばくする放射線量にほぼ同じで健康への影響を心配する必要はありません。

(参考)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf


4.放射性ヨウ素は沸騰すると蒸発すると聞きましたが、本当ですか?

 放射性ヨウ素は沸騰しても蒸発しないと考えられます。水分が蒸発し、むしろ放射性ヨウ素が濃縮される場合があります。


5.妊婦や子どもへの影響はありますか?
 これについては、以下の学会の見解を参考にしてください。
日本医学放射線学会
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912
日本産科婦人科学会
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf


???? ??? ???? ?? ???? ?????? ???? ?????????? ??? ????

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報 (ペルシア語)

Persian_hibaku5 《PDF》


ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О РАДИОАКТИВНОМ ЗАРАЖЕНИИ (Оповещение 5)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報 (ロシア語)

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О РАДИОАКТИВНОМ ЗАРАЖЕНИИ (Оповещение 5)

1. СМИ сообщили, что в воде на токийской водоочистительной станции ≪Канамати≫ количество радиоактивного йода составило 210 беккерелей на литр. Пригодна ли эта вода для питья взрослым людям?
Не следует беспокоиться о негативном влиянии на здоровье взрослого человека при употреблении этой воды для питья. Установленная государством предельно допустимая норма содержания радиоактивного йода в питьевой воде составляет 300 беккерелей на литр воды. Эта норма установлена с тем расчетом, чтобы даже при длительном употреблении воды, содержащей радиоактивный йод, доза радиации, накапливающаяся в щитовидной железе, не превышала 50-ти миллизивертов в год ※1.
Например, если взрослый человек на протяжении 2-х месяцев будет ежедневно употреблять по 2 литра воды, содержащей 300 беккерелей радиойода на литр, то согласно коэффициенту пересчета, принятому Международной комиссией по радиационной защите, получим дозу радиации примерно в 790 микрозивертов. Это составляет примерно одну треть той радиации, которую человек получает в природных условиях в течение года, поэтому не стоит беспокоиться о негативном влиянии на здоровье. Кроме того, период полураспада (т.е. промежуток времени, в течение которого количество радиоактивных ядер в среднем уменьшается вдвое) радиоактивного йода ? примерно 8 дней. Через 8 дней радиоактивность сократится вдвое, а еще через 8 дней ? на четверть. Таким образом, даже в случае попадания в организм радиоактивного йода, через 2 месяца его радиоактивность будет меньше 0,01(одной сотой).
※1 См. Национальная комиссия по ядерной безопасности: ≪О мерах реагирования на чрезвычайные ситуации на объектах атомной промышленности≫ (2010 г. август, последнее издание)

2. Можно ли водопроводную воду, о которой шла речь в вопросе 1, использовать для приготовления пищи?
Не следует беспокоиться о негативном влиянии на здоровье при использовании данной водопроводной воды для приготовления пищи. Норма безопасности установлена с тем, чтобы минимализировать возможность негативного влияния на здоровье даже при использовании данной водопроводной воды для приготовления пищи.

3. Безопасно ли данную воду использовать для принятия душа, полоскания рта, чистки зубов и в других гигиенических целях?
Использование данной водопроводной воды как в пищу (для питья включительно), так и в бытовых целях не оказывает негативного влияния на здоровье.
В случае продолжительного использования водопроводной воды, загрязнение которой соответствует нормам безопасности (300 Бк на литр) для радиоактивного йода и (200 Бк на литр) для радиоактивного цезия, в течение года для любых, кроме питья, целей, уровень радиоактивного заражения предположительно составит: 14,5 микрозивертов за счет радиоактивного излучения, исходящего от воды, и 250 микрозивертов (максимум) за счет попадания в организм радиоактивного йода и радиоактивного цезия, прошедших период полураспада.
Это доза приблизительно равна дозе радиации, получаемой на борту самолета за один перелет по маршруту Токио - Нью-Йорк и обратно, поэтому опасаться негативного влияния на здоровье не следует.
См.: http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf
4. Слышали, что радиоактивный йод улетучивается при кипячении воды. Это действительно так?
Нет, радиоактивный йод не устраняется кипячением воды, и даже более того, при кипячении сокращается общее количество жидкости, следовательно концентрация радиоактивного йода возрастает.

5. Оказывает ли радиоактивный йод негативное влияние на здоровье беременных женщин и детей?
Ответ на этот вопрос вы найдете на указанных ниже сайтах научных Ассоциаций:
Japan Radiological Society (Японская ассоциация радиационной медицины)
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912
Japan Sosiety of Obstetrics and Gynecology (Японская ассоциация акушерства и гинекологии)
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf


Hal dasar yang perlu diketahui mengenai kerusakan pembangkit listrik radiasi nuklir (5)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報 (インドネシア語)
Hal dasar yang perlu diketahui mengenai kerusakan pembangkit listrik radiasi nuklir (5)

1. Telah diberitakan (oleh Pemerintah daerah Tokyo Metropolitan) bahwa air di pusat pemurnian air Kanamachi (distrik Katsushika) mengandung yodium radioaktif sebesar 210Bq/L (210 becquerel per liter). Berdasarkan data tersebut, apakah tidak apa-apa jika orang dewasa minum air dari keran?
● Bagi orang dewasa sekalipun, minum air dari keran tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Standar keamanan nasional untuk yodium radioaktif adalah hingga mencapai sekitar 300 becquerel per liter (300Bq/L). Ditetapkan sebagai standar aman apabila, walaupun terus mengonsumsi/minum air yang mengandung yodium radioaktif, jumlah radioaktif yang diterima oleh kelenjar gondok (tiroid) berada pada/di bawah 50 mili Sievert dalam satu tahun.
※Misalnya, jika seorang dewasa minum air yang mengandung yodium radiaktif 300 Bq/L sebanyak 2 liter setiap harinya, jika terus minum air tersebut selama 2 bulan, maka menurut perhitungan Komisi Perlindungan Radiologi Internasional, orang tersebut menerima radiasi sebesar kira-kira 790 micro Sievert. Jumlah ini adalah satu pertiga dari jumlah normal radiasi yang diterima oleh manusia secara alami dalam satu tahun. Oleh karena itu, tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Selain itu, kehidupan setengah dari yodium radioaktif yang ada (fungsinya sebagai zat radioaktif) adalah sekitar 8 hari. Radiasinya akan berkurang menjadi setengahnya setelah 8 hari, lalu akan turun menjadi seperempatnya setelah 8 hari selanjutnya. Jadi, sekalipun zat radioaktif itu masuk ke dalam tubuh, jumlahnya akan turun menjadi 1/100 atau kurang, dalam waktu 2 bulan.
※ Komisi Keamanan terhadap Nuklir [langkah-langkah pencegahan bencana
untuk fasilitas nuklir] direvisi pada bulan Agustus 2010.

2. Air dalam keadaan yang disebutkan seperti di atas, apakah dapat digunakan untuk memasak makanan/minuman?
● Tidak perlu khawatir akan pengaruhnya terhadap kesehatan saat digunakan untuk memasak makanan/minuman. Sebagai standar keamanan, pertimbangan supaya tidak menggunakan air tersebut saat memasak adalah semata-mata untuk meminimalkan pengaruh yang mungkin muncul terhadap kesehatan.

3. Apakah saya dapat menggunakan air tersebut di atas untuk mandi, berkumur, ataupun menggosok gigi?
● Tidak ada efek negatif pada kesehatan, sekalipun Anda menggunakan air keran untuk alasan lain selain minum dan memasak. Jika Anda selama satu tahun menggunakan air keran yang mengandung yodium radioaktif sebesar 300Bg/L dan cesium radioaktif sebesar 200Bg/L (jumlah ini ada dalam standar keamanan), maka radiasi yang terpancar dari air tersebut adalah sekitar 14.5 micro Sievert, dan diperkirakan jumlah yodium juga cesium radioaktif yang terhisap masuk ke dalam tubuh paling besarnya adalah sekitar 250 micro Sievert. Ini hampir sama jumlahnya dengan pancaran radiasi yang masuk ke dalam tubuh apabila Anda naik pesawat pulang-pergi Tokyo-New York. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir.
Sebagai referensi silakan lihat :
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf
4. Saya mendengar bahwa yodium radioaktif akan menguap/melayang ke udara saat air yang tersebut di atas mendidih, apakah itu benar?
● Jika yodium radioaktif (dalam air) mendidih, maka uap radiasinya tidak menguap/melayang ke udara. Sebaliknya, air yang menguap adakalanya membantu yodium radioaktif untuk mengembun/berkumpul (melemah fungsinya).

5. Apakah air tersebut di atas berpengaruh kepada ibu hamil dan anak-anak?
● Mengenai hal ini, silakan lihat referensinya pada website berikut.
①Komunitas Radiologi Jepang
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912
②Komunitas Kebidanan dan Ginekologi
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf


?于受核?射的基?知? 【5】

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


?于受核?射的基?知? 【5】
2011 年 3 月 25 日
(独立法人)放射?医学?合研究所 National Institute of Radiological Sciences

1. 据有??道,?京都金町?水工厂??出? 1 公升自来水中含有 210 ?克(Bq)的放射性?,那成年人可否?用?

成年人可以安全?用,不用担心会?健康?生影?。。国家?于放射性?的安全?准?是?1 公升水的含量?300?克(Bq)。?个?准?是根据?期持??取含有放射性?的水,甲状?所接受的核幅射?量低于50毫希/年(※1)而制定的。
比如一个成年人?天?用2 公升含300?克(Bq)/公升的水,一直持? 2 个月,
根据国?放射?防?委?会的?算系数可以?算出?成年人所接受的核?射大??790
微希。?个数?是一年之中人?从自然界所接受的放射性水平的 三分之一左右,所以不
用担心会?健康?生影?。?有,放射性?的半衰期(放射性能力??一半的??)大
?是 8 天。8天以后放射性能?半,再?八天就成了四分之一。因此即使?入体内,2 个
月后就会降到百分之一以下 。

※1原子能安全委?会“?于核?施防?措施”(平成 22 年 8 月最后修?)

2 .可否用??1中的水来做??

可以用于做?,不用担心会?健康?生影?。制定安全?准?也考?到会将自来水用于做?等因素,因此安全?准是使影?健康的潜在可能性?低而制定的。

3 .上述的??1中的水,可否用于淋浴和漱口、刷牙?

就算将自来水用于?用和烹?以外的用途,?健康也没有影?。?用以外,持?使用含跟安全?准相同?度的放射性?(300 ?克(Bq)/公升)和放射性? (200 ?克(Bq)/公升)的自来水一年,从自来水??的核?射水平大??14.5 微希,可以推?人体所?取的放射性?和放射性?的?量最大?250微希。?个?量跟在?京与??之?往返一次?在?机内被?射的放射性?量大致相同,因此没有必要担心会?健康?生影?。

(参考) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf

4 .听?放射性?沸?后会蒸?,是真的??

一般??放射性?即使沸?也不会蒸?。但水分蒸?以后,放射性?有??的情况。

5 .?孕?和小孩有无影??

?于?孕?和小孩的影?,?参考以下学会的?解。

日本医学放射?学会 http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912日本??科学会 http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf


Cuno?tin?e elementare cu privire la contaminarea radioactiv? ? Partea a 5-a

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報 (ルーマニア語)
平成23年3月25日(金) 10:20更新
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences

Cuno?tin?e elementare cu privire la contaminarea radioactiv? ? Partea a 5-a
23 Martie 2011 10:20
Institutul National de stiinte Radiologice

1. Guvernul Metropolitan al Tokyo a declarat c? apa de la sta?ia de epurare Kanamachi din districtul Katsushika con?ine 210 Bq/L (210 Bequerel pe 1 litru) de iod radioactiv. Este in regul? ca persoanele adulte s? bea ap? de la robinet?

Nu exist? niciun motiv s? v? face?i griji legate de influen?a asupra s?n?t??ii dumneavoastr?. Limita legal? de siguran?? a radia?iei in ap? stabilit? de Japonia este de 300 Bq/L pe kilogram. Acest standard este stabilit atunci cand doza de radia?ie primit? de glanda tiroid? r?mane la 50 mSv (mili Sievert) pe an, sau mai pu?in, chiar ?i atunci cand apa care con?ine iod radioactiv continu? s? fie ingerat? pe o perioad? lung? de timp*.
Spre exemplu, in cazul in care un adult continu? s? bea ap? care con?ine 300 Bq/1Litru, 2 litri in fiecare zi, timp de dou? luni de zile, rezult? o expunere total? de aproximativ 790 μSv (micro Sievert) sau 0.79 mSv (mili Sievert), conform coeficientului de conversie al Comisiei Interna?ionale pentru Protec?ie Radiologic?. Aceast? valoare reprezint? o treime din cantitatea de radia?ie din mediul natural la care omul este expus intr-un an de zile.
Mai mult decat atat, timpul de injum?t??ire al iodului radioactiv este de 8 zile. Adic?, cantitatea se va reduce la jum?tate dup? 8 zile, ?i va sc?dea la o p?trime dup? alte 8 zile. Prin urmare, chiar dac? a fost introdus in organism, cantitatea va sc?dea pan? la 1/100 sau mai pu?in in dou? luni de zile.

*Comisia de Siguran?? Nuclear? (M?suri de siguran?? privind instala?iile nucleare) Revizuit? in august 2010

2. Pot folosi apa despre care am men?ionat in intrebarea de mai sus la g?tit?

Chiar dac? ap? este folosit? la g?tit, nu exist? niciun motiv s? v? face?i griji legate de influen?a asupra s?n?t??ii dumneavoastr?. Standardul de siguran?? este stabilit la o valoare extrem de mic? astfel incat s? nu existe nicio influen?? asupra s?n?t??ii oamenilor, fiind luat? in considerare folosirea apei la g?tit.

3. Pot folosi apa despre care am men?ionat in intrebarea de mai sus pentru du?, gargar?, sau sp?latul pe din?i?

Nu exist? niciun fel de efecte negative asupra s?n?t??ii dumneavoastr? chiar dac? folosi?i apa de la robinet in alte scopuri decat b?utul ?i g?titul.
In cazul in care continua?i s? be?i ap? de la robinet care con?ine atat 300Bq/L iod cat ?i 200Bq/L cesiu (acesta este nivelul standard de siguran?? stabilit de guvernul japonez pentru fiecare substan?? in parte) un an de zile, doza de radioactivitate din ap? este estimat? la aproximativ 14.5 μSv (micro Sievert), iar nivelul expunerii interne prin ingerarea in organism a iodului radioactiv ?i a cesiului radioactiv, rezultate in urma vaporiz?rii apei, este estimat la cel mult 250 μSv (micro Sievert). Acest nivel este aproximativ acela?i cu nivelul expunerii radioactive cauzat? de un zbor drum-intors cu avionul de la Tokyo pan? la New York, de aceea nu trebuie s? v? face?i griji legate de influen?a asupra s?n?t??ii dumneavoastr?.

4. Am auzit c? iodul radioctiv se evapor? dac? apa d? in clocot, este adev?rat?

S-a ar?tat c? iodul radioctiv nu se evapor?, chiar dac? apa d? in clocot. Se poate ins? ca iodul radioctiv s? se condenseze, dup? ce apa d? in clocot.


5. Exist? vreun efect negativ asupra femeilor ins?rcinate sau asupra copiilor?

In leg?tur? cu acest subiect, v? rug?m s? consulta?i comentariile urm?toarelor societ??i:

Societatea de Radiologie din Japonia
http://www.radiology.jp/
Societatea de Obstetric? ?i Ginecologie din Japonia
http://www.jsog.or.jp/


Conhecimentos basicos sobre a exposicao a radiacao. Informe numero 5.

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報  (ポルトガル語)
平成23年3月28日(月)                 

Conhecimentos basicos sobre a exposicao a radiacao. Informe numero 5.

1. Foi divulgado que na agua encanada da estacao de saneamento de Kanamachi em Toquio foi contem iodo radioativo de 210 Becquerel por litro de agua. Nao tera probelma se um adulto tomar esta agua?

Nao ha a necessidade de se preocupar pois nao sera prejudicial a saude se um adulto tomar. O limite padrao seguro da quantidade de iodo radioativo definido pelo governo e de 300 Becquerel por litro. Este limite padrao esta definido de uma forma que tomando a agua contendo o idodo radioativo continuamente, a quantidade de radiacao que a tiroide recebera em um ano sera abaixo de 50 microSv/h. *1.
Por exemplo, se um adulto tomar todos os dias 2 litros de agua contendo 300 Becquerel por litro, e se tomar por dois meses, baseado na quantidade de conversao definido pela comissao internacional de seguranca nuclear, o calculo sera de receber a exposicao radioativa de aproximadamente 790 microSv/h. Esta quantidade de radiacao equivale a um terco da quantidade de radiacao que uma pessoa e exposta na natureza e assim nao ha a necessidade de se preocupar com os efeitos a saude. Ainda, o iodo radioativo tem o periodo de semidessintegracao (periodo em que reduz a metade a sua forca radioativa) de aproximadamente 8 dias. Em 8 dias reduz a metade e passando mais 8 dias reduz a 1/4. Com isso, mesmo entrando no corpo humano, em 2 meses a forca radioativa ficara menor que 1/100.
*1 Comissao e seguranca nuclear ?“ Sobre as medidas de seguranca nas instalacoes nucleares”. (ultima revisao feita em agosto de 2010).

2. Sobre a agua em questao, posso usar para cozinhar?

Nao ha necessidade de preocupar com os efeitos na saude se for usado para cozinhar. O indice padrao, esta incluso o uso da agua na cozinha e esta definido de uma forma que a probabilidade de ser prejudicial a saude seja o menor possivel.

3. Sobre a agua em questao, tera problemas se eu usar para tomar banho, fazer gargarejo, escovar os dentes etc?

Nao e prejudicial a saude se usar a agua alem de beber ou cozinhar. O indice de iodo radioativo (300 becquerel por litro) e do cesio (200 Becquerel por litro) definido como padrao seguro, se tomar a agua contendo os dois elementos por um ano a quantidade de radiacao emitida pela agua sera de aproximadamente 14.5 microSv/h , ingerindo o iodo radioativo e o cesio, estima-se que a quantidade de exposicao a emissao de radiacao sera no maximo 250 microSv/h aproximadamente. Isto equivale a quantidade de exposicao a radiacao dentro do aviao de ida e volta de Toquio a Nove Iorque e nao ha a necessidade de se preocupar com os prejuizos a saude.

(Referecias)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf
4. E verdade que o iodo radioativo evapora se fervermos?

E considerado que o iodo radioativo nao evapora ao ferver a agua. Se ferver, a agua evapora e podera ocorrer da densidade do iodo radioativo aumentar.

5. E prejudicial a gestantes e criancas?

Sobre este assunto, tomar como referencia a apresentacao do simposio abaixo.

Sociedade de medicina radioativa do Japao.
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912
Sociedade de ginegologia e obstetricia do Japao.
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf


Nh?ng ki?n th?c c? b?n v? nhi?m x? (Thong bao l?n th? 5)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報 (ベトナム語)

Nh?ng ki?n th?c c? b?n v? nhi?m x? (Thong bao l?n th? 5)
Th? sau, ngay 25 thang 3 n?m 2011
Vi?n nghien c?u t?ng h?p y h?c phong x?
(National Institute of Radiological Sciences)

1. Qua bao chi ???c bi?t, n??c may c?a Tr?m x? ly n??c Kanamachi ? th? ?o Tokyo co 210 bequerel iodine phong x? tren m?t lit, v?y ng??i l?n u?ng n??c nay co sao khong?

Ng??i l?n u?ng thi khong c?n lo l?ng ?nh h??ng t?i s?c kh?e. Tieu chu?n an toan c?a nha n??c quy ??nh v? l??ng iodine phong x? trong m?t lit n??c la 300 bequerel. Tieu chu?n nay quy ??nh la u?ng n??c co iodine phong x? su?t th?i gian dai thi tuy?n giap tr?ng h?p th? l??ng phong x? ph?i d??i 50 millsievert trong m?t n?m.*1
Vi d?, n?u m?t ng??i l?n u?ng m?i ngay 2 lit n??c v?i m?c 300 bequerel/ lit trong vong 2 thang, tinh theo h? s? chuy?n ??i c?a ?y ban Qu?c t? b?o h? ch?ng phong x? (ICRP) thi s? b? nhi?m x? kho?ng 790 microsievert. M?c nay b?ng kho?ng m?t ph?n 3 m?c phong x? con ng??i h?p th? t? thien nhien trong m?t n?m; nen khong c?n lo l?ng ?nh h??ng t?i s?c kh?e. Them n?a, th?i gian ban h?y (th?i gian n?ng l?c phong x? gi?m m?t n?a) c?a iodine phong x? la 8 ngay. 8 ngay tr?i qua s? con m?t n?a, them 8 ngay n?a thi ch? con m?t ph?n 4. Do ?o, n?u nh? h?p th? vao c? th? thi 2 thang sau ch? con d??i m?t ph?n 100 l??ng phong x? minh ?a h?p th? ma thoi.

*1 ?y ban An toan h?t nhan Nh?t B?n "V? bi?n phap phong ch?ng tai h?a t?i cac c? s? h?t nhan v.v..." (S?a ??i cu?i cung vao thang 9 n?m 2010)

2. N??c ???c ?? c?p ? cau tren co th? s? d?ng ?? n?u ?n ???c khong?

Khong c?n ph?i lo l?ng ?nh h??ng t?i s?c kh?e khi s? d?ng n??c nay ?? n?u ?n. Khi ??t tieu chu?n an toan ?a tinh ??n vi?c s? d?ng ?? n?u ?n nen ???c quy ??nh lam sao cho kh? n?ng ?nh h??ng t?i s?c kh?e it xu?t hi?n.

3. N??c ?? c?p ? cau tren co th? s? d?ng ?? t?m r?a, suc mi?ng, ?anh r?ng v.v... ???c khong?

S? d?ng n??c may vao cac m?c ?ich ngoai u?ng va n?u ?n c?ng khong ?nh h??ng t?i s?c kh?e.
Ng??i ta suy ?oan r?ng n?u nh? s? d?ng n??c may co n?ng ?? iodine phong x? (300 bequerel/ lit) va ceasium phong x? (200 bequerel/ lit) la m?c b?ng tieu chu?n an toan v?i cac m?c ?ich ngoai u?ng su?t 1 n?m thi m?c nhi?m x? do phong x? thoat ra t? n??c s? kho?ng 14,5 microsievert va nhi?m x? do h?p th? iodine phong x? va caesium phong x? ?a bay h?i t? n??c t?i ?a la kho?ng 250 microsievert. M?c nay t??ng ???ng v?i l??ng phong x? co th? b? nhi?m khi ?i may bay kh? h?i gi?a Tokyo va New York, nen khong c?n lo l?ng ?nh h??ng t?i s?c kh?e.

(Tham kh?o)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf
4. Toi nghe noi la iodine phong x? s? b?c h?i khi soi len, co ph?i khong?

Khi ?un soi thi iodine phong x? c?ng khong bay h?i. N??c s? b?c h?i nen co tr??ng h?p iodine phong x? ???c co ??c l?i.

5. Co ?nh h??ng t?i s?c kh?e c?a nh?ng ph? n? co thai va tr? em khong?

V? v?n ?? nay, xin tham kh?o vao quan ?i?m c?a cac h?i sau ?ay:
H?i phong x? y h?c Nh?t B?n (Japan Radiological Society)
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912H?i ph? s?n Nh?t B?n (Japan Society of Obstetrics and Gynecology)
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf


Grundlegende Informationen uber die Strahlenbelastung 5

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報 (ドイツ語)

Grundlegende Informationen uber die Strahlenbelastung 5
(National Institute of Radiological Sciences(独)放射線医学総合研究所)
http://www.nirs.go.jp/index.shtml
Datum: 25.3.2011.


1. Laut den Medien enthalt Leitungswasser der Kanamachi Wasserreinungsanlage in Tokio 210 Bq/L (210 Bequerel pro Liter) radioaktives Jod. Besteht beim Trinken von Leitungswasser fur Erwachsene eine Gefahr?

Erwachsene mussen sich beim Trinken keine Sorgen uber einen Einfluss auf Ihre Gesundheit machen. Der japanische Sicherheitsstandard fur radioaktives Jod in Wasser betragt 300 Bq/L. Dieser Standard erfordert, dass die Schilddrusen weniger als 50 mSv (Millisievert) pro Jahr radioaktiv bestrahlt werden, auch wenn uber einen langeren Zeitraum radioaktives Jod enthaltendes Wasser eingenommen wird*.
Wenn z.B. ein Erwachsener zwei Monate lang jeden Tag Wasser trinkt, das 300 Bq/L radioaktives Jod enthalt, betragt die gesamte Strahlenbelastung nach dem Umrechnungskoeffizient der Internationalen Strahlenschutzkommission ungefahr 790 μSv (Mikrosievert). Dieser Zahlenwert ist gleichwertig mit einem Drittel der Strahlenbelastung, die man in einem Jahr von der Natur bekommt. Daher besteht kein Grund zur Sorge uber mogliche Einflusse auf die Gesundheit. Ubrigens betragt die Halbwertszeit (die Zeit, nach der die Halfte der Atome zerfallen ist) des radioaktiven Jods etwa 8 Tage. Das heist, es reduziert sich nach 8 Tagen auf die Halfte, nach weiteren 8 Tagen auf ein Viertel. Deswegen wird es, wenn es einmal im Korper ist, weniger als 1/100 in zwei Monaten.

*Kommission fur nukleare Sicherheit ?Sicherheitsmasnahmen fur Nuklearanlagen“ (zuletzt bearbeitet im August 2010)


2. Kann ich das oben erwahnte Wasser furs Kochen benutzen?

Sie brauchen keine Angst um einen moglichen Einfluss auf Ihre Gesundheit zu haben, auch wenn Sie das Wasser furs Kochen benutzen. Die Benutzung des Wassers furs Kochen wurde beim festsetzen des Sicherheitsstandards berucksichtigt, sodass die Moglichkeit auf gesundheitlichen Schaden moglichst gering bleibt.


3. Kann ich das oben erwahnte Wasser fur Duschen, Gurgeln, Zahneputzen usw. benutzen?

Das Benutzen von Leitungswasser fur andere Verwendungszwecke als Trinken und Kochen hat keinen Einfluss auf Ihre Gesundheit.
Wenn das Leitungswasser, welches radioaktives Jod und Casium in der Menge enthalt, die unter dem festgesetzten Sicherheitsstandard (jeweils 300 Bq/L und 200 Bq/L) liegt, ein Jahr lang fur andere Verwendungszwecke auser zum Trinken benutzt wird, wird angenommen, dass die Strahlenbelastung folgende Werte annimmt: Ungefahr 14,5 μSv (Mikrosievert) durch radioaktive Strahlen aus dem Wasser und hochstens ungefahr 250 μSv (Mikrosievert) durch das Einnehmen des verfluchtigten radioaktiven Jods und Casiums. Diese Zahlenwerte sind gleich der Strahlenbelastung, die Sie im Flugzeug bekommen, wenn Sie zwischen Tokio und New York einmal hin und her fliegen. Sie brauchen sich keine Sorgen um den Einfluss auf die Gesundheit zu machen.

Quelle:
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf

4. Ich habe gehort, dass radioaktives Jod durch Sieden verdampft. Ist das richtig?

Es wird angenommen, dass radioaktives Jod durch Sieden nicht verdampft. Im Gegenteil, radioaktives Jod kann sich durch verdichten, da das Wasser verdampft.


5. Gibt es irgendeinen Einfluss auf schwangere Frauen oder Kinder?

Informieren Sie sich uber die Ansichten der wissenschaftlichen Gesellschaft:
Japanische Rontgengesellschaft
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912
Japanische Gesellschaft fur Frauenheilkunde und Geburtshilfe:
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf


Informacion basica sobre los danos causados por la radioactividad (Numero 5)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報  (スペイン語)

Informacion basica sobre los danos causados por la radioactividad (Numero 5)
25 de marzo de 2011
Instituto Nacional de Ciencias Radiologicas

1. Segun las noticias, el agua corriente de la purificadora de Kanamachi, Tokio, contiene yodo radioactivo con una densidad de 210 Bq (bequerelios) por litro. ?Afecta a los adultos si la beben?

No existen motivos para preocuparse por sus efectos en la salud aunque la beban los adultos. La cantidad base para la seguridad sanitaria respecto al yodo radioactivo en el agua es 300 Bq/L en Japon. Esta cifra se determina para que la cantidad de radiacion en la glandula tiroides (que es donde se acumula el yodo) sea menor de 50mSv por ano aunque uno consuma agua contaminada por yodo radioactivo durante un periodo largo. *1
Por ejemplo, si un adulto bebe dos litros de agua, contaminada con densidad de 300 Bq/L, cada dia durante dos meses, la radiacion recibida sera, segun el calculo con el coeficiente de conversion de la Comision Internacional de Proteccion Radiologica (ICRP: International Commission on Radiological Protection), aproximadamente de 790 μSv. Esta cifra es mas o menos un tercio de la cantidad de radiacion que recibimos por un ano en la naturaleza. Por lo tanto no existen motivos para preocuparse por sus efectos en la salud. El periodo de semidesintegracion (lapso para que la radioactividad se reduzca a la mitad) del yodo radioactivo es de unos 8 dias. Se reduce a la mitad en 8 dias y a un cuarto en los siguientes 8 dias. Por eso, una vez ingerido, la radioactividad del yodo radioactivo se reducira a menos de una centesima en 2 meses.

*1 Comision de Seguridad Nuclear de Japon, “Sobre las medidas para la prevencion de desastres de las plantas nucleares” (ultima revision: agosto de 2010)

2. ?Se puede cocinar con el agua en cuestion?
No existen motivos para preocuparse por sus efectos en la salud aunque se use para cocinar. El criterio para la seguridad sanitaria se determina para que la posibilidad de que afecte la salud sea minima, tomando en consideracon el uso de agua para cocinar.

3. ?Se puede usar el agua en cuestion para ducharse, hacer gargaras y cepillarse los dientes?

No existen efectos para la salud aunque el agua corriente se utilice para otros usos aparte de beber y cocinar. De la radiciacion que uno recibe por el uso continuo por un ano del agua corriente que contiene tanto yodo radioactivo (300 Bq/L) como cesio radioactivo (200 Bq/L), ambos del nivel del criterio de seguridad, para este tipo de cosas, se calcula que un 14,5 μSv emana del agua, y un 250 μSv como maximo de dichos materiales. Esta cifra equivale a la cantidad de la radiacion que uno recibe en un viaje de ida y vuelta entre Tokio y Nueva York en avion. Por lo tanto, no existen motivos para la preocupacion.

Vease:
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf
4. He oido que el yodo radioactivo se evapora al hervirse el agua. ?Es verdad?

Parece que el yodo radioactivo no se evapora al hervir el agua. Ademas existe la posibilidad de que se condense el yodo con la evaporacion del agua.

5. ?La radiacion en el agua afecta a las mujeres embarazadas y los ninos?

Al respecto, veanse las opiniones de las siguientes sociedades.

Sociedad radiologica de Japon
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912
Sociedad de obstetricia y ginecologia de Japon
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf