Professors Emeritus

Name Appointment
Naoie MATSUMOTO May. 1972
Ryuichi KAJIKI May 1973
Goro FUJITA May 1974
Ginemon OKUNO May 1974
Seiichi WAKURI May 1974
Nobumitsu KANEGAE Apr. 1975
Yasumoto TOKUNAGA Apr. 1975
Toshio KAWABE Apr. 1977
Masamichi ARAI Apr. 1978
Teisuke ITO May 1981
Tomonori SHIBUSAWA May 1981
Noboru MIYAGI Apr. 1982
Osamu MATSUYAMA Apr. 1982
Fumio NARA Apr. 1982
Nomio HAMAGUCHI Apr. 1983
Kyoichi ONO Apr. 1984
Hiroshi TAJIMA Apr. 1984
Kitao ABE Apr. 1984
Yukitoshi SUZUKI Jan. 1986
Morimichi TOMIKAWA Apr. 1986
Hajime KITAMURA Apr. 1986
Tsuyoshi ASAKURA Apr. 1986
Hiroshi NOMURA May 1987
Kouichiro SHINODA Jun. 1990
Ichiro KONO May. 1991
Nagayo TSUKIDA May. 1991
Jiro SAITO May. 1991
Masao SHIMURA May 1992
Chuji TANAKA May 1993
Shinya MAKINO May 1993
Tomio KUBOTA May 1993
Hidehiro OKADA May 1993
Hiroyuki UMEDA May 1994
Heiji NAKAMURA May 1994
Tsutomu IWASAKI May 1994
Shunsuke WAKABAYASHI May 1994
Minoru NITTA May 1994
Eiichi CHINO May 1994
Masao YAMAGUCHI May 1994
Yoshiro WATASE Jun. 1995
Tsuyoshi NARA Jun. 1995
Takeshi SUZUKI Jun. 1995
Hiroyuki NINOMIYA Jun. 1995
Atsushi KONAMI Jun. 1995
Takao OE Jun. 1995
Takuya HARA Oct. 1995
Tokuichiro MATSUDA May 1996
Makoto HARA May 1996
Hideaki KAWASHIMA May 1996
Akira KUNIMATSU May 1996
Yasushi YAMANOUCHI May 1996
Shun'ya HINO May 1996
Kunizo KANAMARU May 1996
Masaru KOSHIMIZU May 1997
Junzo KAWADA May 1997
Yasuyuki SAKAMOTO May 1997
Hitoshi TAKAHASHI May 1998
Hiroomi KANNO May 1998
Mineo IKEGAMI May 1998
Nobuyuki HIGASHI May 1998
Shoichi KOSUGI May 1998
Tetsuo NAWATA May 1999
Akio NAKANO May 1999
Makoto ENDO Jul. 2000
Takiko OKAMURA May 2001
Takashi ISOYA May 2001
Taketoki YOSHIKAWA Jun. 2001
Koji KAMIOKA Jun. 2001
Masako HIMENO Jun. 2001
Mineo NAKAJIMA Sep. 2001
Ryuji OKUDAIRA May 2002
Syuuzo OZAWA May 2002
Yasuyuki MITANI May 2002
Masao NAITO May 2002
Motoki NAKAJIMA May 2002
Hikoichi IESHIMA May 2002
Nobuaki USHIJIMA May 2002
Shigetsugu SASAKI Jun. 2002
Toshio TANAKA Jun. 2002
Susumu OKADA Jun. 2002
Akira KAWANABE Jun. 2002
Masaatsu ONO Jun. 2002
Norio KINSHICHI May 2003
Yoshihiko KUTSUKAKE May 2003
Masatoshi OBARA May 2003
Toshikatsu SAEGUSA May 2003
Nobuaki NUTAHARA May 2003
Hiroyuki SATO May 2004
Hideki TERASAKI May 2004
Hideki MASUTANI May 2004
Akinami YUMOTO May 2004
Jan Baker GORDON May 2004
Haruo HASUMI May 2004
Tadao UEMURA Jun 2004
Nobuyuki MATSUI Jun 2004
Fumio INOUE May 2005
Sakutaro TAKAHASHI May 2005
Nobumoto TAJIMA May 2005
Hiroshi ISHII May 2006
Masahiro INADA May 2006
Ryohei KAGAYA May 2006
Setsuko IKEHATA Oct. 2007
Yoshio UNE May 2008
Teruko SAITO May 2008
Susumu ZAIMA May 2008
Sonoko NISHITATENO May 2008
Yoshinari NISHINAGA May 2008
Susumu FUJITA May 2008
Ryo OGAWA May 2008
Koichi HANEDA May 2008
Name Appointment
Konomi ARA Jun. 2009
Isamu SHOUHO Jun. 2009
Masaaki TAKAHASHI Jun. 2009
Kazuyoshi NAKAYAMA Jun. 2009
Akira BABA Jun. 2009
Yasushi HIGUCHI Jun. 2009
Atsushi YORIFUJI Jun. 2009
Masaji WATANABE Jun. 2009
Hiroshi KUDO May 2010
Tsugio KOBAYASHI May 2010
Michiko TANIGAWA May 2010
Tadahiko SHINTANI May 2010
Ayako MICHIWAKI May 2010
Atsuko YOKOTA May 2010
Tetsufumi INOUE May 2010
Noriko TAYAMA May 2011
Bhaskararao PERI Jul. 2011
Nobuo TOMIMORI Jun. 2012
Hideaki NAKAZAWA Jun. 2012
Kiyoko SOUMIYA Jun. 2012
Hideaki NAKATANI Jun. 2012
Masayuki ABO Apr. 2013
Tetsushiro ISHII Apr. 2013
Takashi UTSUMI Apr. 2013
Ikuo KAMEYAMA Apr. 2013
Kenichi KAWAGUCHI Apr. 2013
Tokimasa SEKIGUCHI Apr. 2013
Seiji TAKAHASHI Apr. 2013
Yoichiro TSURUGA Apr. 2013
Osamu NISHITANI Apr. 2014
Christian Ashley DANIELS Jan. 2015
Sachiko USUI Apr. 2015
Seiji UDO Apr. 2015
Kimihiko SATO Apr. 2015
Toshihiro TAKAGAKI Apr. 2015
Kazuaki TANI Apr. 2015
Makoto HACHIOSHI Apr. 2015
Osamu HIEDA Apr. 2015
Yuko MIO May 2015
Koji MIYAZAKI Apr. 2016
Hiroshi FUTAKI Apr. 2016
Toshio NAKANO Apr. 2016
Mayumi USAMI Apr. 2016
Yukie KOBAYASHI Apr. 2017
Masami ARAI Apr. 2017
Hidenori IJIRI Apr. 2017
Tadahiko WADA Apr. 2017
Kyoko NOMOTO Apr. 2017
Tatsuo NAKAMI Apr. 2017
Kazuhiko MACHIDA Apr. 2017
Kenichi HIGASHI Apr. 2017
Kotaro KANAI Apr. 2018
Yasuo SOMA Apr. 2018
Toshio MATSUURA Apr. 2018
Kohji SHIBANO Apr. 2018
Hirotaka TATEISHI Apr. 2019
Sukero ITO Apr. 2019
Kazuyuki OKADA Apr. 2019
Hideyuki TAKASHIMA Apr. 2019
Morio FUJII Apr. 2019
Megumi SAKAMOTO Apr. 2019
Ikuo KAWASHIMA Apr. 2019
Shigeru SUZUKI Apr. 2019
Chikako TSURUTA Apr. 2019
Hirotaka WATANABE Apr. 2019
Masanori ICHIKAWA Apr. 2020
Ryuta IMAFUKU Apr. 2020
Tsutomu IWASAKI Apr. 2020
Hiroyuki KURITA Apr. 2020
Takahiro SASAKI Apr. 2020
Emiko HAYATSU Apr. 2020
Hiroko FUJIMORI Apr. 2020
Jun TAKASHIMA Apr. 2020
Hideo FUKAZAWA Apr. 2020
Akio IMAI Apr. 2021
Takeshi FUJII Apr. 2021
Hidefumi OGAWA Apr. 2021
Tetsuya KUSUMOTO Apr. 2021
Seiichi MURAO Apr. 2021
Shoji SHIBATA Apr. 2021
Jun'ichi ODA Apr. 2021
Makoto MINEGISHI Apr. 2022
Yukie MASUKO Apr. 2022
Tomoko FUJIMURA Apr. 2022
Izumi NIWA Apr. 2022
Minoru IWASAKI Apr. 2022
Naotoshi KUROSAWA Apr. 2022
Toru AOYAMA Apr. 2023
Toshie AWAYA Apr. 2023
Kenji ISEZAKI Apr. 2023
Kazuyuki URATA Apr. 2023
Yoshiyuki OGASAWARA Apr. 2023
Yuji KAWAGUCHI Apr. 2023
Puja KIM Apr. 2023
Akira SUZUKI Apr. 2023
Keiko TOSA Apr. 2023
Takashi NARITA Apr. 2023
Kyoko NUMANO Apr. 2023
Hirohide KURIHARA Apr. 2023
PAGE TOP