Home>08 入国管理局からのお知らせ 1


Notis dari Biro Imigresen berhubung dengan Gempa Bumi Besar Tohoku/Kanto

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)(マレーシア語)

Notis dari Biro Imigresen berhubung dengan Gempa Bumi Besar Tohoku/Kanto

Petikan-petikan daripada rangkaian: http://www.moj.jp.hisho/kouhou/hisai0001.html

Perkhidmatan perundingan berkaitan dengan kedudukan penduduk (kedudukan visa)/keluar dari negara dalam pentadbiran Biro Imigresen kawasan Sendai

Nombor-nombor telefon
Biro Imigresen Kawasan Sendai: 022-256-6076 (talian utama)
Pejabat Cawangan Morioka: 019-621-1206
Pejabat Cawangan Akita: 018-895-5221
Pejabat Cawangan Sakatako: 0234-22-2746
Pejabat Cawangan Kooriyama: 024-936-3231

Pusat Maklumat: 022-298-9014
Perkhidmatan dalam bahasa Jepun selama 24 jam sehari ada disediakan.
Walau bagaimanapun, perkhidmatan perundingan boleh didapati dalam bahasa Jepun, bahasa Inggeris, bahasa Cina dari pukul 9:00 pagi hingga pukul 4:00 petang, dari Isnin hingga Jumaat.

Maklumat hubungan untuk berhubung dengan pejabat-pejabat imigresen lapangan terbang
Pejabat Cawangan Niigata, Bangunan Terminal Lapangan Terbang Niigata
Telefon?: 025-275-4735
Pejabat Imigresen Kawasan Lapangan Terbang Narita, Bangunan Terminal Kedua Lapangan Terbang Narita
Telefon?: 0476-34-2222, 0476-34-2211
Pejabat Imigresen Kawasan Lapangan Terbang Haneda, Lapangan Terbang Haneda
Telefon?: 03-5708-3202, 03-5708-3211

Maklumat hubungan berhubung dengan prosedur-prosedur imigresen dan waktu pejabat (bermula dari 16 hb Mac, pukul 5.00 petang)
Sila lihat rangkaian yang berikut untuk mendapat maklumat mengenai waktu pejabat bagi prosedur-prosedur imigresen di Biro Imigresen Kawasan Sendai, Biro Imigresen Kawasan Tokyo dan Pusat Imigresen Higashi Nihon:
PDF Not Found

Pertanyaan boleh dibuat sama ada mangsa bencana alam telah meninggalkan Jepun atau belum, sebagai satu cara untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka.
Pertanyaan boleh dibuat bagi yang berikutnya: sama ada ahli-ahli keluarga mereka atau ada mempunyai hubungan tali persaudaraan dengan orang yang mengemukakan pertanyaan dan mereka telah berdaftar sebagai penduduk asing di bandar-bandar dan kampung-kampung yang ditandakan di bawah Akta Bantuan Bencana Alam (Disaster Relief Act) di dalam lingkungan empat buah wilayah: Aomori, Iwate, Miyagi dan Fukushima.

Cara mengemukakan pertanyaan: Pertanyaan boleh dibuat dengan mengisi borang berikut, "Perisytiharan Butir Diri" melalui telefon, faks atau e-mel. Jawapan terhadap pertanyaan akan dibuat menerusi telefon, faks atau e-mel sama ada atau tidak orang asing yang berdaftar yang dimaksudkan itu mempunyai "rekod bertolak keluar dari negara" (telah meninggalkan negara sebelum kejadian gempa bumi dan tidak ada rekod memasuki negara semula setelah itu). Perkara ini memakan masa lebih kurang setengah hari.

Perisytiharan Butir Diri
(1)Butir-butir yang berkaitan dengan orang asing yang disoal itu: kerakyatan, nama, tarikh lahir, jantina, tempat kediaman, (Jajahan/Wilayah XX, Bandar raya XX, Bandar XX)
(2)Butir-butir yang berkaitan dengan diri?sendiri?: kerakyatan, nama, tarikh lahir, jantina, alamat/tempat kediaman, nombor telefon, nombor faks, hubungan di antara diri sendiri dengan orang asing yang ditanya.
*Dalam bahasa Jepun atau bahasa Inggeris sahaja.
*Tidak mungkin dapat memastikan rekod bertolak keluar dari negara bagi mereka yang tinggal di luar kawasan yang ditandakan sebagai kawasan yang mungkin untuk membuat pertanyaan atau untuk mengesahkan kedudukan mereka yang mana tempat kediaman mereka tidak diketahui.

Masa:
Waktu Telefon: Dari pukul 9.30 pagi hingga 6.00 petang, dari Isnin hingga Jumaat
Faks/E-mel: 24 jam sehari (termasuk Sabtu, Ahad dan hari cuti)

Tempat Hubungan:
Kementerian Keadilan, Biro Imigresen, Bahagian Hal-Ehwal Awam, Pejabat Pengurusan Maklumat Imigresen

Telefon: 03-3580-4111
Faks: 03-3592-8129 (talian terus), 03-3592-7368
E-mel: nyukan44@moj.go.jp


Khmer_Notice from the Immigration Bureau regarding the Great Tohoku/Kanto Earthquake

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ 1 (カンボジア語)

Khmer_nyuukoku 1(PDF)


Notis dari Biro Imigresen berhubung dengan Gempa Bumi Besar Tohoku/Kanto

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)(マレーシア語)

Notis dari Biro Imigresen berhubung dengan Gempa Bumi Besar Tohoku/Kanto

Petikan-petikan daripada rangkaian: http://www.moj.jp.hisho/kouhou/hisai0001.html

Perkhidmatan perundingan berkaitan dengan kedudukan penduduk (kedudukan visa)/keluar dari negara dalam pentadbiran Biro Imigresen kawasan Sendai

Nombor-nombor telefon
Biro Imigresen Kawasan Sendai: 022-256-6076 (talian utama)
Pejabat Cawangan Morioka: 019-621-1206
Pejabat Cawangan Akita: 018-895-5221
Pejabat Cawangan Sakatako: 0234-22-2746
Pejabat Cawangan Kooriyama: 024-936-3231

Pusat Maklumat: 022-298-9014
Perkhidmatan dalam bahasa Jepun selama 24 jam sehari ada disediakan.
Walau bagaimanapun, perkhidmatan perundingan boleh didapati dalam bahasa Jepun, bahasa Inggeris, bahasa Cina dari pukul 9:00 pagi hingga pukul 4:00 petang, dari Isnin hingga Jumaat.

Maklumat hubungan untuk berhubung dengan pejabat-pejabat imigresen lapangan terbang
Pejabat Cawangan Niigata, Bangunan Terminal Lapangan Terbang Niigata
Telefon : 025-275-4735
Pejabat Imigresen Kawasan Lapangan Terbang Narita, Bangunan Terminal Kedua Lapangan Terbang Narita
Telefon : 0476-34-2222, 0476-34-2211
Pejabat Imigresen Kawasan Lapangan Terbang Haneda, Lapangan Terbang Haneda
Telefon : 03-5708-3202, 03-5708-3211

Maklumat hubungan berhubung dengan prosedur-prosedur imigresen dan waktu pejabat (bermula dari 16 hb Mac, pukul 5.00 petang)
Sila lihat rangkaian yang berikut untuk mendapat maklumat mengenai waktu pejabat bagi prosedur-prosedur imigresen di Biro Imigresen Kawasan Sendai, Biro Imigresen Kawasan Tokyo dan Pusat Imigresen Higashi Nihon:
http://www.moj.go.jp/content/000071744.pdf(PDF)

Pertanyaan boleh dibuat sama ada mangsa bencana alam telah meninggalkan Jepun atau belum, sebagai satu cara untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka.
Pertanyaan boleh dibuat bagi yang berikutnya: sama ada ahli-ahli keluarga mereka atau ada mempunyai hubungan tali persaudaraan dengan orang yang mengemukakan pertanyaan dan mereka telah berdaftar sebagai penduduk asing di bandar-bandar dan kampung-kampung yang ditandakan di bawah Akta Bantuan Bencana Alam (Disaster Relief Act) di dalam lingkungan empat buah wilayah: Aomori, Iwate, Miyagi dan Fukushima.

Cara mengemukakan pertanyaan: Pertanyaan boleh dibuat dengan mengisi borang berikut, "Perisytiharan Butir Diri" melalui telefon, faks atau e-mel. Jawapan terhadap pertanyaan akan dibuat menerusi telefon, faks atau e-mel sama ada atau tidak orang asing yang berdaftar yang dimaksudkan itu mempunyai "rekod bertolak keluar dari negara" (telah meninggalkan negara sebelum kejadian gempa bumi dan tidak ada rekod memasuki negara semula setelah itu). Perkara ini memakan masa lebih kurang setengah hari.

Perisytiharan Butir Diri
(1) Butir-butir yang berkaitan dengan orang asing yang disoal itu: kerakyatan, nama, tarikh lahir, jantina, tempat kediaman, (Jajahan/Wilayah XX, Bandar raya XX, Bandar XX)
(2) Butir-butir yang berkaitan dengan diri sendiri : kerakyatan, nama, tarikh lahir, jantina, alamat/tempat kediaman, nombor telefon, nombor faks, hubungan di antara diri sendiri dengan orang asing yang ditanya.
*Dalam bahasa Jepun atau bahasa Inggeris sahaja.
*Tidak mungkin dapat memastikan rekod bertolak keluar dari negara bagi mereka yang tinggal di luar kawasan yang ditandakan sebagai kawasan yang mungkin untuk membuat pertanyaan atau untuk mengesahkan kedudukan mereka yang mana tempat kediaman mereka tidak diketahui.

Masa:
Waktu Telefon: Dari pukul 9.30 pagi hingga 6.00 petang, dari Isnin hingga Jumaat
Faks/E-mel: 24 jam sehari (termasuk Sabtu, Ahad dan hari cuti)

Tempat Hubungan:
Kementerian Keadilan, Biro Imigresen, Bahagian Hal-Ehwal Awam, Pejabat Pengurusan Maklumat Imigresen

Telefon: 03-3580-4111
Faks: 03-3592-8129 (talian terus), 03-3592-7368
E-mel: nyukan44@moj.go.jp


????? ?? ????? ???? ????? ? ??????? ????? ??? ?????

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋) (ペルシア語)


????? ?? ????? ???? ????? ? ??????? ????? ??? ?????
Persian_nyuukoku1 《pdf》


Thong bao c?a C?c qu?n ly nh?p c?nh v? tr?n ??ng ??t x?y ra ? ngoai kh?i Thai Binh D??ng vung ?ong b?c Nh?t B?n (trich)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)
ベトナム語/

Thong bao c?a C?c qu?n ly nh?p c?nh v? tr?n ??ng ??t x?y ra
? ngoai kh?i Thai Binh D??ng vung ?ong b?c Nh?t B?n (trich)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html


+ C?c qu?n ly nh?p c?nh Sen?ai 022-256-6076 (??i di?n)
V?n phong chi nhanh Aomori 017-777-2939
V?n phong chi nhanh Morioka 019-621-1206
V?n phong chi nhanh Akita 018-895-5221
V?n phong chi nhanh C?ng Sakata 0234-22-2746
V?n phong nhanh Koriyama 024-936-3231
+Trung tam thong tin 022-298-9014
Lien h? ???c 24 ti?ng ??ng h?, b?ng ti?ng Nh?t
Rieng 09:00 - 16:00 t? th? hai ??n th? 6, lien h? ???c b?ng ti?ng Nh?t, Anh, Trung


+ V?n phong chi nhanh Nigata trong nha ga san bay Nigata
025-275-4735
+ V?n phong chi nhanh san bay Narita trong san bay nha ga th? 2 c?a san bay qu?c t? Narita 0476-34-2222、0476-34-2211
+ V?n phong chi nhanh san bay Hane?a trong san bay Hane?a
03-5708-3202 03-5708-3211

(Hi?n nay: 17:00 ngay 16 thang 3)
Th?i gian lam vi?c ?? lam cac lo?i th? t?c t?i C?c qu?n ly nh?p c?nh Sen?ai, C?c qu?n ly nh?p c?nh Tokyo va Trung tam qu?n ly nh?p c?nh ?ong Nh?t B?n:
 → http://www.moj.go.jp/content/000071744.pdf《PDF》+ ??i t??ng ???c ki?m tra
Ng??i n??c ngoai nao co quan h? gia ?inh ho?c anh em h? hang v?i cac v?, ma ??ng ky ng??i n??c ngoai t?i cac xa thon trong khu v?c ???c ap d?ng Lu?t c?u h? thien tai trong 4 t?nh Aomori, Iwate, Miyagi va Fukushima.

+ Ph??ng phap ki?m tra : Cac v? hay khai bao <> d??i ?ay qua ?i?n tho?i, FAX ho?c th? ?i?n t?. Phong qu?n ly thong tin xu?t nh?p c?nh s? tr? l?i qua ?i?n tho?i, FAX ho?c th? ?i?n t? v? ng??i n??c ngoai nao ?a ??ng ky ng??i n??c ngoai ?a xu?t c?nh hay ch?a (t?c la ng??i n??c ngoai nao ?o xu?t c?nh tr??c ??ng ??t v?a r?i va sau ?o khong nh?p c?nh). (M?t kh?ang n?a ngay ?? tr? l?i.)

<>
1) Cac m?c v? ng??i n??c ngoai ??i t??ng : Qu?c t?ch, h? ten, sinh nh?t, gi?i tinh,
n?i c? tru (....Cho, .....Th?, .....T?nh)
2) Cac m?c v? quy v? : Qu?c t?ch, h? ten, sinh nh?t, gi?i tinh, n?i c? tru, s? ?i?n tho?i
lien h? (s? FAX), quan h? gi?a quy v? va ng??i n??c ngoai ??i t??ng
* B?ng ti?ng Nh?t ho?c ti?ng Anh thoi
* Quy v? khong th? ki?m tra ???c k? l?c xu?t c?nh c?a ng??i n??c ngoai nao c? tru trong khu v?c ngoai ??i t??ng ho?c ng??i n??c ngoai nao ma quy v? khong bi?t n?i ?.

+ Th?i gian lam vi?c
?i?n tho?i : t? 09:30 ??n 18:00 trong ngay th??ng
FAX / th? ?i?n t? : 24 ti?ng ??ng h? (g?m c? th? b?y, ch? nh?t va ngay ngh?)

+ Lien h? : Phong qu?n ly thong tin xu?t nh?p c?nh, V? t?ng v?,
C?c qu?n ly nh?p c?nh, B? t? phap
?i?n tho?i : 03-3580-4111
FAX : 03-3592-8129 (???ng day rieng), 03-3592-7368
Th? ?i?n t? :nyukan44@moj.go.jp


?????????????????????????????????????? ????????????????????????????

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)
タイ語/
Thai_nyuukoku1 《PDF》

?????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html

■?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
◯???????????????????????????????? ?????????????? 022-256-6076 (???????????)
??????????????????????? ?????????????? 017-777-2939
????????????????????? ?????????????? 019-621-1206
????????????????????? ?????????????? 018-895-5221
????????????????????? ?????????????? 0234-22-2746
???????????????? ?????????????? 024-936-3231
◯ ?????????????????? 022-298-9014
????????????????????? 24 ??????? ???????????
?????????????? ??????? ?????? ??? ??? ??????? ????????? ??? ???????? ???? 9:00?16:00 ?.
■??????????????? ?????????????????????????????????????
◯??????????????????????????? 025-275-4735
◯????????????????????????????????? 0476-34-2222、0476-34-2211
◯?????????????????03-5708-3202 03-5708-3211
■??????????????????? (??????????) ?????? ? ?????? 16 ?????? ???? 17.00 ?.
??????????????????? (??????????) ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????
 → http://www.moj.go.jp/content/000071744.pdf《PDF》

■????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
◯ ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4 ??????? ??????????????????????? ?????????????? ????????????? ???????????????????
?????????????????????????

◯?????????????????????? -- ?????????????????????????????????? ????? ????????
??????????????????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????
(????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????) ???????
??????????????????????????????

《???????????????????????????》
1 ?????????????????????????????????????? - ??????? ??????????? ?????????????? ???
???????????????( ??? .....?????........???????.......)
2 ??????????????????? --- - ??????? ??????????? ?????????????? ??? ???????????????
????????????????????(??????????) ????????????????????????????????????????????????
※?????????????????????????????????
※????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
◯?????????????????
??????????? 9.30-18.00 ?. ?????????????????
???????? ??? ????? 24 ??????? (???????????????????????????????????)
◯ ????????????????? ????????????????? ?????????? ?????????????????? ???????????????
????????: 03-3580-4111
?????: 03-3592-8129、03-3592-7368
?????: nyukan44@moj.go.jp


INFORMA EL DEPARTAMENTO DE LA INMIGRACION SOBRE EL GRAN TERREMOTO DE TOHOKU Y KANTO (EXTRACTO)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)
スペイン語/

INFORMA EL DEPARTAMENTO DE LA INMIGRACION SOBRE EL GRAN TERREMOTO DE TOHOKU Y KANTO (EXTRACTO)
Extraido de http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html

Oficinas donde atienden las consultas sobre la salida del pais, la calidad de residencia etc. dentro de la jurisdiccion de la Oficina del Departamento de Inmigracion de Sendai
Oficina del Departamento de Inmigracion de Sendai 022-256-6076
Oficina de Aomori 017-777-2939
Oficina de Morioka 019-621-1206
Oficina de Akita 018-895-5211
Oficina de Sakata-ko 0234-22-2746
Oficina de Kooriyama 024-936-3231

Centro de informacion 022-298-9014
Horario de atencion
en japones: todos los dias, 24 horas
en japones, ingles y chino: De lunes a viernes, 9:00-16:00

Servicio de informacion telefonica en los aeropuertos
Oficina en el Aeropuerto de Niigata 025-275-4735
Oficina en el Aeropuerto de Narita 0476-34-2222
0476-34-2211
Oficina en el aeropuerto de Haneda 03-5708-3202
03-5708-3211

Oficinas y horarios de atencion para los tramites
Horarios de atencion para los tramites de las oficinas dentro de las jurisdicciones de Sendai y de Tokio, y de Higashi Nihon Nyukoku Kanri Senta (Centro de la Inmigracion del Este de Japon
Consultese: http://www.moj.go.jp/content/000071673.pdf

Servicio de informacion sobre la salida del pais de los damnificados extranjeros
- Este servicio se dirige a los familiares de los extranjeros que estan registrados como residentes extranjeros en las municipalidades afectadas de las cuatro prefecturas de Aomori, Iwate, Miyagi y Fukushima.
- Se informa sobre si salio o no del pais de los extranjerados registrados.
- Consultese por medio del telefono, fax o e-mail con los datos siguientes:
1. Datos sobre los extranjeros correspondientes: nacionalidad, nombre y apellido, fecha del nacimiento, sexo, lugar de residencia (prefectura y municipalidad)
2. Datos sobre los solicitantes: nacionalidad, nombre y apellido, sexo, domicilio, numero detefefono (fax) y su relacion con los extranjeros correspondientes.
- Se informa solo en japones e ingles.
- No se puede ofrecer informacion sobre los que viven fuera de las areas correspondientes o las personas de cuyo domicilio no se sabe.
- Horario de atencion:
Telefono: 9:30-18:00, de lunes al viernes.
Fax, e-mail: 24 horas, de toda la semana (inclusive los sabados y domingos)
- Comuniquese con: Servicio de Informacion del Departamento del Ministerio de Justicia
Numero de telefono. 03-3580-4111
Fax : 03-3592-8129 (directo), 03-3592-7368
E-mail: nyukan44@moj.go.jp


Информационный листок Иммиграционной службы Японии в связи с землетрясением в районах Тохоку и Канто (выдержки из текста, размещенного по адресу):

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)
ロシア語/

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html


Информационный листок Иммиграционной службы Японии в связи с землетрясением в районах Тохоку и Канто (выдержки из текста, размещенного по адресу):

■ Телефоны для консультаций относительно статуса пребывания в Японии и процедуры выезда из страны в отделениях иммиграционного контроля.
Региональное отделение иммиграционного контроля г.Сэндай: 022-256-6076 (центральный офис)
Отделение иммиграционного контроля г. Аомори: 017-777-2939
Отделение иммиграционного контроля г. Мориока: 019-621-1206
Отделение иммиграционного контроля г. Акита 018-895-5221
Отделение иммиграционного контроля г. Сакатако 0234-22-2746
Отделение иммиграционного контроля г. Коорияма 024-936-3231

Информационный центр: 022-298-9014
Консультации по-японски - круглосуточно,
по-английски и по-китайски - с 9:00 до 16:00 по будням.

■Контактные телефоны отделений иммиграционного контроля в аэропортах:
◯ Аэропорт Ниигата: 025-275-4735
◯ Аэропорт Нарита: 0476-34-2222、0476-34-2211
◯ Аэропорт Ханэда: 03-5708-3202 03-5708-3211

■Прием граждан по вопросам различных иммиграционных процедур (информация на момент 16 марта 17:00)
Прием граждан по вопросам различных иммиграционных процедур осуществляется в следующих отделениях иммиграционной службы Японии: Региональное отделение иммиграционного контроля г. Сэндай (仙台入国管理局), Региональное отделение иммиграционного контоля г. Токио (東京入国管理局), Иммиграционный центр восточных регионов Японии(東日本入国管理センター). Подробную информацию об адресах и времени работы см. по адресу:
 → http://www.moj.go.jp/content/000071744.pdf《PDF》

■Возможность запроса о пребывании/выезде из Японии для выяснения ситуации с пострадавшими при землетрясении

Принимаются запросы о лицах,
которые являются членами вашей семьи или родственниками и имеют регистрацию как иностранные граждане в населенных пунктах (город, район, деревня) на официально объявленных пострадавшими при землетрясении территориях 4-х префектур: префектура Аомори, префектура Иватэ, префектура Мияги, префектура Фукусима.

≪Порядок подачи запроса≫
Просьба направлять докладную записку ≪Синкокудзикоу (Shinkokujikou)≫ по телефону/факсу/эл.почте. Через полдня (средний срок обработки запроса) вы получите ответ по телефону/факсу/эл.почте о наличии или отсутствии ≪факта выезда из Японии≫ конкретного лица, имеющего регистрацию как иностранный гражданин.

≪Докладная записка≫
(1) Сведения о разыскиваемом иностранном гражданине: гражданство, фамилия, имя, год/месяц/день рождения, пол, место жительства (префектура, город, район)
(2) Сведения о запрашивающем лице: гражданство, фамилия, имя, год/месяц/день рождения, пол, адрес/место жительства, номер контактного телефона (факса), родственные отношения с разыскиваемым иностранным гражданином.
Язык запроса: японский или английский (запросы на других языках не могут быть обработаны)
Запросы о наличии или отсутствии ≪факта выезда из Японии≫ лиц, проживающих за пределами вышеуказанных территорий, а также лиц, чей адрес неизвестен, не принимаются.

≪Приемные часы≫
По телефону: с 9:30 до 18:00.
По факсу или эл.почте: круглосуточно (без выходных)

≪Куда обращаться≫
Эмиграционное управление Министерства юстиции, общий отдел, кабинет миграционной информации
Тел.: 03-3580-4111
Факс: 03-3592-8129 (выделенный номер), 03-3592-7368
Электронный адрес: nyukan44@moj.go.jp


Anun? de la Biroul de Imigra?ie privind Cutremurul din Tohoku/Kanto

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)
ルーマニア語/

Anun? de la Biroul de Imigra?ie privind Cutremurul din Tohoku/Kanto

Fragmente extrase din urm?torul link : http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html

■ Serviciul de consultare privind statutul de imbarcare/reziden?? (viz?) pus la dispozi?ie de Biroul Regional de Imigra?ie Sendai

Numere de telefon
Biroul Regional de Imigra?ie Sendai: 022-256-6076 (linie telefonic? principal?)

Sucursala din Aomori: 017-777-2939
Sucursala din Morioka: 019-621-1206
Sucursala din Akita: 018-895-5221
Sucursala din Sakatako: 0234-22-2746
Sucursala din Kooriyama: 024-936-3231

Centrul de Informa?ii: 022-298-9014
Deschis 24 de ore din 24 (Serviciul este oferit in limba japonez?)
Ins?, serviciul de consultare este oferit in limba japonez?, englez? ?i chinez?, intre orele 9 :00 ~ 16 :00, de luni pan? vineri.

■ Informa?ii de contact cu birourile de imigra?ie din cadrul aeroporturilor
Sucursala Niigata, Terminalul Aeroportului Niigata
Num?r de telefon : 025-275-4735
Biroul de imigra?ie din cadrul aeroportul Narita, Aeroportul Narita Terminalul 2
Num?r de telefon : 0476-34-2222, 0476-34-2211
Biroul de imigra?ie din cadrul aeroportul Haneda, Aeroportul Haneda
Num?r de telefon : 03-5708-3202, 03-5708-3211
■ Informa?ii de contact privind procedurile de imigra?ie ?i programul de lucru (incepand cu 16 martie, ora 17)
V? rug?m s? accesa?i urm?torul link pentru informa?ii cu privire la programul de lucru pentru procedurile de imigra?ie al Biroului Regional de Imigra?ie Sendai, al Biroului Regional de Imigra?ie Tokyo ?i al Centrului de Imigra?ie Higashi-Nihon : http://www.moj.go.jp/content/000071744.pdf《PDF》

■ Pute?i verifica dac? o victim? a dezastrului a p?r?sit sau nu Japonia pentru a ?ti dac? este in siguran??
Pute?i intreba despre urm?toarele persoane:
Persoane care sunt fie membri de familie fie rude cu dumneavoastr? ?i care sunt inregistrate ca reziden?i str?ini ai ora?elor ?i satelor declarate zone calamitate din cele patru prefecturi, ?i anume Aomori, Iwate, Miyagi ?i Fukushima.

Mijloace de verificare:
Trebuie s? completa?i urm?torul formular "Date de Declarare" (申告事項) prin telefon, fax sau e-mail. R?spunsul il ve?i primi prin telefon, fax sau e-mail, cu privire la faptul dac? persoana str?in? inregistrat? in cauz? are "incheiate procedurile de imbarcare/de p?r?sire a ??rii" (adic? dac? a p?r?sit Japonia inainte de cutremur ?i nu a reintrat in ?ar? dup? cutremur). Procedura de verificare va dura aproximativ jum?tate de zi.

Date de Declarare
(1) Date cu privire la persoana str?in? in cauz?: na?ionalitate, nume ?i prenume, data na?terii, sex, adres?/locul de re?edin?? (prefectura XX, ora?ul XX, cartierul XX)
(2) Date cu privire la dumneavoastr?: na?ionalitate, nume ?i prenume, data na?terii, sex, adres?/locul de re?edin??, num?rul de telefon (sau de fax), ?i rela?ia dintre dumneavoastr? ?i persoana str?in? in cauz?

*Doar in limba japonez? sau englez?
*NU este posibil s? verifica?i imbarcarea sau p?r?sirea ??rii a unor persoane care locuiesc in afara zonelor desemnate mai sus, sau s? confirma?i loca?ia unor persoane c?rora nu li se cunoa?te locul de re?edin??.

Program de lucru
Prin telefon: de la 9:30 pin? la 18:00, de luni pan? vineri
Prin fax/E-mail: 24 de ore din 24 (valabil samb?ta, duminica ?i in zilele na?ionale)

Contact:
Ministerul de Justi?ie, Biroul de Imigra?ie, Direc?ia Afaceri Generale, Oficiul pentru Administrarea Informa?iilor de Imigra?ie

Telefon: 03-3580-4111
Fax: 03-3592-8129 (linie direct?), 03-3592-7368
E-mail: nyukan44@moj.go.jp


??? ?? ??? ?? - ??????? ?? ????. (??)


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.

東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)
韓国語/

??? ?? ??? ?? - ??????? ?? ????. (??)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html

■???(仙台) ????? ? ??/???? ?? ?? ????
◯??? ?????  022-256-6076(????)
 ????(青森) ??? 017-777-2939
 ????(盛岡) ??? 019-621-1206
 ???(秋田) ??? 018-895-5221
 ?????(酒田港) ??? 0234-22-2746
 ?????(郡山) ???  024-936-3231
◯????? ?? 022-298-9014
 24?? ??? ?? ??
 ?~???/9:00?16:00 (??? / ?? / ??? ?? ??)

■?? ???? ???
◯????(新潟) ?? ??? ?? ???? ??? 
 025-275-4735
◯???(成田) ???? ?2 ?? ??? ??????? 
 0476-34-2222、0476-34-2211
◯???(羽田) ?? ???????
 03-5708-3202 03-5708-3211

■?? ?? ?? ? ?? ??(3?16?17:00? ??)
??? ?????, ???????, ??? ??????? ?? ?? ???? → http://www.moj.go.jp/content/000071744.pdf《PDF》

■?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?????.
◯???? ???
?????(青森県), ????(岩手県), ????(宮城県), ?????(福島県) ?? ?????? ??? ??? ?????? ?? ?? ???? ?? ? ??? ??? ?? ?.
◯???? : ??, ??, ???? ??? ? ??? ????. ????? ??? ?? ?? ???? ??? ??, ??, ???? ??? ????. (??? ?? ?????)


(1) ?? ?? ???? ?? ?? : ??, ??, ????, ??, ??? (◯◯?、◯◯?、◯◯??)
(2) ?? ???? ?? ?? : ??, ??, ????, ??, ??, ???, ?? ?? ?? ?? (?? ??), ?? ?? ????? ??
※??? ?? ??? ??
※???? ?? ??? ???? ?? ?? ??????, ???? ???? ??? ??? ?????.
◯????
 ??:?? 9:30~18:00
 ??、???:24?? ?? (?,??? ? ???? ??)
◯???:??? ????? ??? ??? ?? ???
 ??: 03-3580-4111
 ?? : 03-3592-8129(??)、03-3592-7368
 ???: nyukan44@moj.go.jp


NOTIZIA DALLA DIREZIONE IMMIGRAZIONE RIGUARDO AL GRAN TERREMOTO DEL TOHOKU-KANTO


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.

東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)
イタリア語/


NOTIZIA DALLA DIREZIONE IMMIGRAZIONE RIGUARDO AL GRAN TERREMOTO DEL TOHOKU-KANTO
(estratto dal seguente sito: http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html)

■SERVIZIO CONSULTAZIONE SULLO STATO DI IMBARCO/RESIDENZA (VISA) NEL QUARTIERE AMMINISTRATIVO DELLA DIREZIONE IMMIGRAZIONE DELLA REGIONE SENDAI.

Numero di telefono

Direzione immigrazione della regione Sendai 022-256-6076 (numero principale)
Aomori Ufficio Succursale 017-777-2939
Morioka Ufficio Succursale 019-621-1206
Akita Ufficio Succursale 018-895-5221
Sakata-kou Ufficio Succursale 0234-22-2746
Koriyama Ufficio Succursale 024-936-3231

Centralino Informazione 022-298-9014
In giapponese : Disponibile 24 ore su 24
In inglese, cinese e coreano : Disponibile da lunedi a venerdi, dalle ore 9 alle 16.

■SERVIZIO INFORMAZIONE ALL'UFFICIO IMMIGRAZIONE ALL'AEROPORTO

◯Niigata Ufficio Succursale all'Aeroporto di Niigata
025-275-4735
◯Sede del Terminale Secondo all' Aeroporto Internazionale di Narita
0476-34-2222 / 0476-34-2211
◯Sede all'Aeroporto di Haneda
03-5708-3202 / 03-5708-3211

■ CONTATTO PER OGNI PROCEDURA E APERTURA ORARIO
(16 marzo, 17.00. presente)

Consulta il sito sottoscritto della Direzione Immigrazione Regionale di Sendai, di Tokyo e il Centrale della Direzione Immigrazione del Higashi-Nihon.
→ http://www.moj.go.jp/content/000071744.pdf《PDF》

■ RICHIESTA CONFERMA DELL'IMBARCO DELLE VITTIME DEL TERREMOTO

◯ La richiesta e rivolta a:
Gli stranieri in relazione familiare o parentale con i richiedenti registrati alla Direzione Immigrazione Regionale nei quartieri amministrativi applicati del Disaster Relief Act (Atto di Soccorso al Disastro), nelle province Aomori, Iwate, Miyagi e Fukushima.

◯ Come fare richiesta
via telefono, fax o e-mail con gli sottoscritti. Il richiedente ricevera la risposta di avvenuta partenza dal Giappone (la conferma dell'imbarco prima del terremoto e nessun rientro dopo il terremoto) sugli stranieri registrati via mezzi suddetti. (Ci vuole mezza giornata).


1. Riguardanti gli stranieri richiesti: Nazionalita, Nome, Data di Nascita, Sesso, Residenza (Provincia, Citta, Quartiere);
2. Riguardanti il richiedente : Nazionalita, Nome, Data di Nascita, Sesso, Residenza, Numero di telefono/ fax, rappolto con l'oggetto di richiesta.

*Disponibile solo in giapponese o inglese
*Il servizio di richiesta NON e rivolto agli stranieri la cui residenza non appartenga all'area coinvolta o nel caso di residenza non certa.

◯Orario
telefono: giorni feriali 9.30-18.00
fax/e-mail: 24 ore su 24(incluso sabato e domenica)

◯Referenza:
Ministero della Giustizia - Direzione Immigrazione, Ufficio Immigrazione degli Affari Generali

telefono: 03-3580-4111
fax: 03-3592-8129 (linea dedicata) / 03-3592-7368
e-mail: nyukan44@moj.go.jp


Pengumuman dari Kantor Imigrasi


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.

東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)
インドネシア語/

Pengumuman dari Kantor Imigrasi
mengenai Bencana Gempa Bumi Besar Tohoku/Kanto


kutipan dari link: http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html

■ Pelayanan Konsultasi mengenai keberangkatan/status penduduk (visa)dll. dalam wilayah Administrasi Kantor Imigrasi Sendai
■ Nomor Telepon
Wilayah Kantor Imigrasi Sendai : 022-256-6076 (pusat)
Kantor Cabang Aomori: 017-777-2939
Kantor Cabang Morioka : 019-621-1206
Kantor Cabang Akita : 018-895-5221
Kantor Cabang Sakatako : 0234-22-2746
Kantor Cabang Kooriyama : 024-936-3231

Pusat Informasi: 022-298-9014
24 jam (bahasa Jepang saja)
9:00 ~ 16:00 Hari Senin ~ Hari Jumaat(bahasa Jepang,Inggris,Cina)

■ Pelayanan Informasi di Kantor Imigrasi dalan para Lapangan Terbang
Kantor Cabang Niigata , Gedung Terminal Niigata Airport
Tel.: 025-275-4735
Kantor Distrikt Imigrasi Narita Airport , Gedung Terminal ke2 Narita Airport
Tel: 0476-34-2222, 0476-34-2211
Kantor Distrikt Imigrasi Haneda Airport , Haneda Airport
Tel: 03-5708-3202, 03-5708-3211

■ Tempat Pelayanan informasi/ prosedur imigrasi dan jam kerja
(sewaktu Maret 16, 17:00)
Kantor Imigrasi di wilayah Kantor Imigrasi Sendai,wilayah Kantor Imigrasi Tokyo atau Pusat Imigrasi Higashi-Nihon:
Mohon dihubungi link berikut ini untuk informasi mengenai jam kerja prosedur imigursi di kantor tersebut di atas:
http://www.moj.go.jp/content/000071744.pdf《PDF》

■ Pelayanan Informasi mengenai ketidak-adanya fakta rekor keberangkatan(exit record)untuk orang asing dalam rangka mengetahui keadaan keamanan mengenai penderita bencana gempa bumi
Pelayanan Informasi ini adalah mengenai orang asing berikut ini:
Orang asing yang mempunyai KTP Jepang didaftarkan oleh kotamadya di prefektur Aomori, Iwate, Miyagi atau Fukushima, yang termasuk di dalam wilayah Keputusan Pertolngan Bencana berlaku. Orang asing bersangkutan tersebut di atas adalah sekeluarga atau sanak anda.

Untuk mendapat informasi:
Mohon membuat dan mengisi Formlir "Hal-hal Pelaporan" berikut ini dan mengirim dengan telepon, fax atau e-mail. Kami akan menjawab mengenai orang yang mempunyai KTP Jepang yang bersangkutan, ketidak-adanya fakta "rekor keberangkatan (exit record) dari Jepang" (sudah meninggalkan Jepang sebelum terjadinya gempa bumi dan belum masuk di dalam Jepang setelahnya) dengan telepon, fax atau e-mail. Kami memakan waktu kira-kira setengah hari.

Hal-hal yang perlu dilaporkan:
(1) Hal-hal mengenai orang asing yang bersangkutan: kewarganegaraan, nama, hari lahir, jenis kelamin, tempat tinggal (XX prefektur県, XX kota市, XX desa町)
(2) Hal-hal mengenai anda sendiri: kewarganegaraan, nama, hari lahir, jenis kelamin, alamat/tempat tinggal, nomor telepon (nomor fax), hubungan antara anda sendiri dan orang asing bersangkutan

*Dalam bahasa Jepang atau bahasa Inggris saja
*Pelayanan penjelasan mengenai rekor keberangkatan (exit records) ini tidak dapat dipakai untuk orang yang ada di luar syarat tersebut di atas . Kami tidak mampu menegaskan informasi mengenai orang yang tempat tinggalnya tidak jelas.

Waktu
Tel: 9:30~18:00 , Hari Senin ~Hari Jummat
Fax/E-mail: 24 jam (dapat dipakai pada Hari Sabtu, Hari Minggu dan hari libur juga)

Informasi:
Kantor Pengelolaan Informasi Imigrasi, Bagian Urusan umum, Biro Imigrasi, Departemen Kehukuman,

Tel: 03-3580-4111
Fax: 03-3592-8129 (langsung), 03-3592-7368
E-mail: nyukan44@moj.go.jp


Informationen der Einwanderungsbehorde uber das Tohoku-Kanto Erdbeben


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)
ドイツ語/

Informationen der Einwanderungsbehorde uber das Tohoku-Kanto Erdbeben

(Ausschnitt) http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html

■ Beratungsdienst der Sendai Einwanderungsbehorde uber Ausreise, Aufenthaltsstatus u.s.w.
- Sendai Einwanderungsbehorde: 022-256-6076 (Zentrale)
Aomori Niederlassung: 017-777-2939
Morioka Niederlassung: 019-621-1206
Akita Niederlassung: 018-895-5221
Sakatako Niederlassung: 0234-22-2746
Kooriyama Niederlassung: 024-936-3231
- Informationszentrum: 022-298-9014
24 Stunden (nur auf Japanisch).
Montag bis Freitag: 09.00 Uhr - 15.00 Uhr (auf Japanisch, Englisch, Chinesisch)

■ Einwanderungsbehorde am Flughafen
- Niigata Niederlassung, Niigata Flughafen Terminal
025-275-4735
- Narita Flughafen Niederlassung, Narita Flughafen Terminal 2
0476-34-2222, 0476-34-2211
- Haneda Flughafen Niederlassung, Haneda Flughafen
03-5708-3202, 03-5708-3211

■ Link zu den verschiedenen Dienstleistungen und Offnungszeiten (Derzeit, 16. Marz 17:00)
- Uber die Offnungszeiten der verschiedenen Dienstleistungen in der Sendai-, Tokyo- und Eastern Japan Einwanderungsbehorde.

http://www.moj.go.jp/content/000071744.pdf《PDF》

■ Auskunft uber die Ausreise auslandischer Erdbeben- und Tsunamiopfer
- Sie konnen sich uber Familienmitglieder und Verwandte informieren, welche als Auslander in einer der folgenden Prafekturen registriert sind und eine entsprechende Auslanderregistrierungskarte (Alien Registration Card) besitzen: Aomori, Iwate, Miyagi oder Fukushima.

- Anfrage uber Telefon / Fax / E-Mail
Wir konnen das Ausreiseregister nach einer bestimmten Person (nur offiziell registrierte AuslanderIn) durchsuchen und Ihnen mitteilen, ob die Person vor dem Erdbeben aus Japan ausgereist ist bzw. nach dem Erdbeben nicht mehr nach Japan eingereist ist oder nicht. Wir teilen Ihnen das Ergebnis per Telefon, Fax oder E-Mail mit (Antwort innerhalb von ca. 12 Stunden). Bei der Anfrage machen sie bitte folgende Angaben:
1) Informationen zur Person: Nationalitat, Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Wohnort (Bundesland und Stadt)
2) Ihre personlichen Informationen: Nationalitat, Name, Geburtsdatum, Wohnort, Kontakttelefonnummer bzw. Faxnummer, und die Beziehung zu der gesuchten Person.

* nur auf Japanisch oder Englisch
* Es stehen keine Informationen betreffend Ausreise uber Personen zur Verfugung, welche nicht in den oben genannten Gebieten wohnen oder deren Wohnort unbekannt ist.

- Offnungszeiten
Tel.: 9:30 Uhr bis 18:00 Uhr, Montag bis Freitag
FAX, E-Mail: 24 Stunden, taglich (inkl. Samstag, Sonntag und Feiertag)

- Kontakt
Justizministerium, Immigrationsbehorde, Abteilung fur allgemeine Angelegenheiten, Kontrollburo fur Immigrationsinformation
Tel.: 03-3580-4111
FAX: 03-3592-8129 (direkt), 03-3592-7368
E-Mail: nyukan44@moj.go.jp


L'Annonce sur le Seisme dans le Nord-Est du Japon par les Autorites de l'Immigration (extrait)


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)
フランス語/Francais

L'Annonce sur le Seisme dans le Nord-Est du Japon par les Autorites de l'Immigration (extrait)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html

■Les services d'assistance telephonique sur le depart du Japon et le statut de resident, etc. dans la region administree par le Bureau de l'Immigration de Sendai.
◯ le Bureau de l'Immigration de Sendai 022-256-6076 (le Bureau Principal)
 le Bureau Local d'Aomori 017-777-2939
 le Bureau Local de Morioka  019-621-1206
 le Bureau Local d'Akita   018-895-5221
 le Bureau Local de Sakatakou  0234-22-2746
 le Bureau Local de Kooriyama   024-936-3231
◯ le Centre d'Information 022-298-9014
 En japonais: 24h sur 24.
 En japonais, en anglais et en chinois : 9h00-16h00 du lundi au vendredi

■Les contacts sur l'immigration dans les aeroports
◯ l' Aeroport de Niigata: Le Bureau Local de Niigata dans le batiment de l'aerogare
 025-275-4735
◯ l' Aeroport International de Narita: La Branche de l'Aeroport de Narita dans le terminal de passagers 2
 0476-34-2222、0476-34-2211
◯ l' Aeroport de Haneda : La Branche de l'Aeroport de Haneda
 03-5708-3202 03-5708-3211

■Services des demarches d'immigration et horaires d'ouverture des bureaux
(Heure actuelle a 17h00 du 16 mars)
Les horaires d'ouverture des bureaux d'accueil pour les services dans la region administree par le Bureau de l'Immigration de Sendai, dans la region administree par le Bureau de l'Immigration de Tokyo, et au Centre d'Immigration de l'Est de Japon (Higashi-Nihon)
→ http://www.moj.go.jp/content/000071744.pdf《PDF》

■Demande de renseignements sur le fait d'embarquement (sortie) du Japon pour confirmer la securite de sinistres
◯ Cette demande est destinee aux personnes suivantes:
Celles qui sont votre famille et enregistrees comme un resident etranger aux municipaux de la zone ou la loi de secours aux sinistres est appliquee dans les quatres prefectures: Aomori, Iwate, Miyagi et Fukushima.
◯ Pour demander des renseignements: Declarez les articles suivants par telephone, FAX, ou e-mail
◯ Procede de demande des renseignements:
Pour les etrangers enregistres, vous pouvez vous informer "le fait d'embarquement" (si la personne en question est sortie du Japon avant le seiseme et si le fait d'entree dans Japon n'est pas constate depuis lors) par telephone, FAX, ou e-mail (La reponse sera donnee dans une demie-journee).
《Articles a declarer》
(1) Article sur l' etranger en question:nationalite, nom et prenom, date de naissance, sexe, adresse (nom de prefecture et de commune)
(2) Article sur vous:nationalite, nom et prenom, date de naisance, sexe, adresse, numero de telephone (numero de FAX), relation entre la personne en question et vous
◯ Service uniquement en japonais et en anglais
◯ Les renseignements sur la sortie du Japon pour les habitants d'autres regions et sur la confirmation des nouvelles pour ceux dont l'adresse est inconnue ne seront pas donnes.
◯ Horaires d'ouverture
 Tel: de 9h30 a 18h00 du lundi au vendredi
 FAX, e-mail: 24H sur 24 (y compris les samedis, les dimanches et les jours feries)
◯ Renseignement:
Ministere de la Justice, Office national d'immigration, Division des affaires generales, Bureau de gestion des informations d'immigration
Tel: 03-3580-4111
 FAX : 03-3592-8129(direct), 03-3592-7368
 e-mail: nyukan44@moj.go.jp


Notice from the Immigration Bureau regarding the Great Tohoku/Kanto Earthquake


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.

東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)
英語/ENGLISH

Notice from the Immigration Bureau regarding the Great Tohoku/Kanto Earthquake

Excerpts from the following link: http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html

■ Consultation service regarding embarkation/residence (visa) status within the Sendai Regional Immigration Bureau administration

Telephone numbers
Sendai Regional Immigration Bureau: 022-256-6076 (main)
Aomori Branch Office: 017-777-2939
Morioka Branch Office: 019-621-1206
Akita Branch Office: 018-895-5221
Sakatako Branch Office: 0234-22-2746
Kooriyama Branch Office: 024-936-3231

Information Center: 022-298-9014
Available in Japanese 24 hours a day
However, the consultation service is available in Japanese, English and Chinese, from 9:00 a.m. to 4:00 p.m., Monday through Friday.

■ Contact information on airport immigration offices
Niigata Branch Office, Niigata Airport Terminal Bldg.
Phone: 025-275-4735
Narita Airport District Immigration Office, Narita Airport Second Terminal Bldg.
Phone: 0476-34-2222, 0476-34-2211
Haneda Airport District Immigration Office, Haneda Airport
Phone: 03-5708-3202, 03-5708-3211

■ Contact information on immigration procedures and office hours (as of March 16, 5 p.m.)
Please access to the following link for information on office hours for immigration procedures in Sendai Regional Immigration Bureau, Tokyo Regional Immigration Bureau and Higashi-Nihon Immigration Center: http://www.moj.go.jp/content/000071744.pdf《PDF》

■ Inquiry can be made on whether a disaster victim has left Japan or not as means to ascertain their safe wellbeing.
Inquiries may be placed for the following:
Those who are either family members or have blood ties with the inquirer and registered as foreign residents in towns and villages that are designated as under Disaster Relief Act within four prefectures of Aomori, Iwate, Miyagi and Fukushima.

Means of inquiry: can be placed by filing the following "Declaration Items" through telephone, fax or e-mail. Answer will be made through telephone, fax or e-mail as to whether or not the registered foreigner in question has "embarkation (exit record) from the country" (has exited the country before the earthquake and has no record of entering the country afterwards.) It will require about half a day.

Declaration Items
(1) Items related to the foreigner in question: nationality, name, date of birth, sex, place of residence (XX prefecture, XX city, XX town)
(2) Items relating to yourself: nationality, name, date of birth, sex, address/place of residency, telephone number (fax number) relationship between yourself and the foreigner of inquiry

*In Japanese or English only
*It is not possible to ascertain the embarkation (exit records) of those who are residing outside the area designated as possible areas for inquiry, or to confirm location of those whose place of residency is unknown.

Time
Phone: From 9:30 a.m. through 6:00 p.m., Monday - Friday
Fax/E-mail: 24 hours a day (available on Saturday, Sunday and holidays)

Contact:
Ministry of Justice, Immigration Bureau, General Affairs Division, Immigration
Information Management Office

Phone: 03-3580-4111
Fax: 03-3592-8129 (direct), 03-3592-7368
E-mail: nyukan44@moj.go.jp


法?省入境事??(入国管理局)?于?北??大震?的通知(摘?)


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.

東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)
中国語/中文

法?省入境事??(入国管理局)?于?北??大震?的通知(摘?)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html

■仙台入境事??管内?于出国、在留?格等的咨?窗口
◯仙台入境事?? 022-256-6076(?机)
 青森?事?  017-777-2939
 盛??事?  019-621-1206
 秋田?事?  018-895-5221
 酒田港?事? 0234-22-2746
 郡山?事?  024-936-3231
◯信息中心 022-298-9014
 星期一到星期五9:00?16:00 能用日?、英?、??
24小? 只能用日?

■机?内的???
◯新潟机?候机楼新潟?事? 
 025-275-4735
◯成田国?机?第二候机大楼成田机?分局 
 0476-34-2222、0476-34-2211
◯羽田机? 羽田机?分局
 03-5708-3202 03-5708-3211

■ ?理各?手?的窗口和受理??(3月16日17:00?止)
仙台入境事??管?范?内、?京入境事??管?范?内、?日本入境事?中心的手?受理???参考下述网?的?料
 → http://www.moj.go.jp/content/000071744.pdf《PDF》

■能通???出境事?来??受?者是否平安
◯可???象
?用于?害救助法的地区内的市町村(青森?、岩手?、?城?、福??内)?行?外国人登?的外国人当中,??者的家人或和??者有?戚?系的人

◯??方法
用??、?真或?子?件??下?的《申?事?》申???。
?于有外国人登???的人,入境事??会以??、?真、?子?件回答有无「出境事?」(包括在?次地震之前已出境,而之后没有任何入境的事?)。
整个???程可能需要半天的??。
《申?事?》
(1)?于???象的外国人:国籍、姓名、出生日期、性?、居住地(◯◯?、◯◯市、◯◯町)
(2)?于??者本人:国籍、姓名、出生日期、性?、地址・居住地、?系??号?(?真号?)、以及跟要??的外国人的?系
※只能用日?和英?
※不能??居住在???象地区(青森?、岩手?、?城?、福??)以外的人的出境??,也不能??居住地不明者的所在地。
◯受理??
 ??:星期一到星期五 9:30~18:00
 ?真、?子?件:24小?(包括星期六、日和假日)
◯???:法?省入境事??行政部(入国管理局???)出入境信息管理室
 ??: 03-3580-4111
 ?真: 03-3592-8129(?用)、03-3592-7368
 ?子?件: nyukan44@moj.go.jp


東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.

東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)日本語
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html

■仙台入国管理局管内における出国・在留資格等に関する相談窓口
◯仙台入国管理局 022-256-6076(代)
 青森出張所  017-777-2939
 盛岡出張所  019-621-1206
 秋田出張所  018-895-5221
 酒田港出張所 0234-22-2746
 郡山出張所  024-936-3231
◯インフォメーションセンター 022-298-9014
 24時間、日本語で対応。
 月?金/9:00?16:00は日本語、英語、中国語で対応

■空港の入管問い合わせ先
◯新潟空港ターミナルビル新潟出張所 
 025-275-4735
◯成田国際空港第2旅客ターミナル成田空港支局 
 0476-34-2222、0476-34-2211
◯羽田空港 羽田空港支局
 03-5708-3202 03-5708-3211

■各種手続窓口と受付時間(3月16日17:00現在)
仙台入国管理局管内,東京入国管理局管内、東日本入国管理センターにおける各種手続の受付時間
 → http://www.moj.go.jp/content/000071744.pdf《PDF》

■被災者の安否確認のための出国事実の照会ができます
◯照会対象となる者
青森県,岩手県,宮城県,福島県の4県の中で災害救助法適用地域の市町村において外国人登録を受けている外国人で,あなたと家族・親族の関係にある人
◯照会方法:電話,FAX又は電子メールで,次の《申告事項》を申請してください。外国人登録記録のある人について,「出国の事実」(今回の地震以前に出国し,その後の入国の事実が無いこと)があるか無いかについて,電話,FAX、電子メールで回答します(半日程度かかります)。
《申告事項》
(1)対象となる外国人に関する事項:国籍,氏名,生年月日,性別,居住地(◯◯県、◯◯市、◯◯町)
(2)あなたに関する事項:国籍,氏名,生年月日,性別,住所・居住地,連絡先電話番号(FAX 番号),あなたと照会対象外国人との関係
※日本語又は英語のみ
※照会対象以外の地域に居住している方についての出国記録や,居住地が分からない人の所在確認はできません。
◯受付時間
 電話:平日の9:30から18:00まで
 FAX、電子メール:24時間受付(土日祝日含む。)
◯照会先:法務省入国管理局総務課出入国情報管理室
 電話: 03-3580-4111
 FAX : 03-3592-8129(専用)、03-3592-7368
 電子メール: nyukan44@moj.go.jp


Comunicado da imigracao com relacao ao Grande Terremoto Tohoku/Kanto


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.

東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)
ポルトガル語/

Comunicado da imigracao com relacao ao Grande Terremoto Tohoku/Kanto
Extraido de http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html

■Atendimento de consultas sobre embarque/qualificacao de residencia no Departamento Regional de Imigracao de Sendai
◯Departamento Regional de Imigracao de Sendai TEL022-256-6076( )
 Escritorio Filial de Aomori TEL 017-777-2939
 Escritorio Filial de Morioka TEL 019-621-1206
 Escritorio Filial de Akita TEL 018-895-5221
 Escritorio Filial de Sakatako 0234-22-2746
 Escritorio Filial de Kooriyama 024-936-3231
◯Centro de Informacoes TEL 022-298-9014
 Atendimento 24 horas, em japones
 Segunda-feira a sexta-feira, das 9:00 as 16:00, em japones, ingles e chines

■Contato para informacoes nos Escritorios das Imigracoes dos Aeroportos
◯Escritorio Regional de Niigata, Edificio terminal do Aeroporto de niigata 
 TEL 025-275-4735
◯Escritorio do Aeroporto de Narita, Aeroporto Internacional de Narita Terminal 2 
 TEL 0476-34-2222, 0476-34-2211
◯Escritorio Filial do Aeroporto de haneda, Aeroporto de Haneda
 TEL 03-5708-3202 03-5708-3211

■ Atendimento para procedimentos de imigracao e horario de atendimento
(atualizado em 16 de marco, 17:00)
Horario de atendimento para procedimentos de imigracao no escritorio Regional de Imigracao de Sendai, Escritorio de Imigracao de Toquio, Centro de Imigracao de Higashi Nihon
 → http://www.moj.go.jp/content/000071744.pdf《PDF》
■Ha como contactar se a pessoa saiu do pais para verificar a seguranca das vitimas
◯ Quem podera proceder para contactar
Aos que tiverem o registro de estrangeiro (gaikokujim touroku) nas cidades ou vilas onde foram consideradas aeras que necessitam de auxilio devido ao desastre dentre as quatro provincias: Aomori, Iwate, Miyagui e Fukushima e as pessoas que tem relacao de parentesco com este.
◯Como proceder: inscrever se atraves de telefone, fax ou e-mail com os seguintes itens.
Responder via telefone, fax, e-mail sobre a existencia ou nao no [O fato da saida do Pais] (As pessoas que sairam do pais antes deste terremoto e nao tem entrado no pais depois) para os que tiverem o registro de entrangeiro.
(Ira demorar mais ou menos metade do dia)
《Como se inscrever》
Escrever os itens relacionandos ao estrangeiro que esta enquadrado nas condicoes de se inscrever: Nacionalidade, Nome, Data de Nacimento, Sexo, Endereco (Provinica, cidade, vila)
1)Escrever os itens relacionados a voce: Nacionalidade, Nome, Data de Nascimento, Endereco, Telefone de contato (fax), e o relacionamento das pessoas que estao enquadrados para se inscrever.
※ Escrever somente em japones ou em ingles.
※ Nao tem como verificar a saida do pais dos estrangeiros que estao morando fora da area em questao.
◯ Horario de atendimento
 Por telefone: dias de semana das 9:30 as 18:00 horas.
 Por FAX ou E-mail: atendimento 24 horas (incluso finais de semana e feriados)
◯ Onde contatar: Ministerio da Justica, divisao de imigracao
 Telefone: 03-3580-4111
 FAX : 03-3592-8129(proprio)、03-3592-7368
 E-mail: nyukan44@moj.go.jp