Home>Romanian Română ルーマニア語


Anun? de la Biroul de Imigra?ie (Partea a 3-a)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


入管からのお知らせ3 (ルーマニア語)

Anun? de la Biroul de Imigra?ie (Partea a 3-a)
■C?tre persoanele str?ine care locuiesc in zonele calamitate
- Perioada de ?edere in Japonia a persoanelor str?ine care locuiesc in zonele calamitate va fi prelungit? pana la 31 august
- Toate formalit??ile pot fi f?cute la ghi?eurile Biroului de Imigra?ie care se afl? cel mai aproape de centrul pentru evacua?i in care v? afla?i
- Ave?i pus la dispozi?ie un serviciu prin care v? pute?i informa in leg?tur? cu dezastrele provocate de cutremur

Locul de informare:
Centrul General de Informa?ii pentru persoanele str?ine stabilite in Japonia (Centrul de Informa?ii legate de Imigra?ie)
Telefon: 0570-013904(De luni pan? vineri, intre orele 8:30~17:15)
(Pentru telefoaneIP・PHS・din str?in?tate 03-5796-7112) 
E-mail: info-tokyo@immi-moj.go.jp
Limbi disponibile: Japonez?, Englez?, Chinez?, Coreean?, Spaniol?, Portughez?

■C?tre familiile sau persoanele apropiate str?inilor din zonele calamitate
- Pute?i verifica dac? persoanele str?ine cu domiciliul in zonele calamitate s-au intors cu bine in ?ara de provenien??

Locul de informare: Ministerul Justi?iei, Biroul de Imigrare, Direc?ia Afaceri Generale, Biroul pentru Managementul Informa?iilor legate de Imigra?ie
Telefon: 03-3580-4111(De luni pan? vineri, intre orele 9:30~18:00)
FAX: 03-3592-8129
E-mail: nyukan44@moj.go.jp
Limbi disponibile: Japonez?, Englez?

★Pentru detalii cu privire la modalit??ile de informare, v? rug?m s? accesa?i pagina de web de mai jos (ave?i acces la informa?ii in 17 limbi)
http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/tufs_disaster_information/cat1054/cat1058/


●Pagina de web a Birourilor de Imigra?ie, creat? special pentru informa?ii cu privire la Marele Cutremur din Estul Japoniei
http://www.immi-moj.go.jp/index.html


Consultan?? juridic? telefonic? din partea avoca?ilor pentru persoanele str?ine afectate de cutremur. Acest serviciu este gratuit, nevoie de doar taxele de telefon.

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


被災外国人のための電話法律相談 (ルーマニア語)

Consultan?? juridic? telefonic? din partea avoca?ilor pentru persoanele str?ine afectate de cutremur. Acest serviciu este gratuit, nevoie de doar taxele de telefon.


Avoca?ii v? vor sta la dispozi?ie pentru consultan?? juridic?, fiind ajuta?i de interpre?i.

*Perioada: De luni pan? vineri, incepand cu 29 martie (mar?i) pan? pe 27 mai (vineri), fiind excluse s?rb?torile na?ionale, ?i cu posibilitatea de extindere a perioadei

*Interval orar: 10:00 ~ 12:00 (2 ore in cursul dimine?ii)

*Telefon: 03-3591-2291

*Serviciul de interpretariat este valabil pentru urm?toarele limbi: englez?, chinez?, coreean?, portughez?, spaniol?, indonezian?, filipinez?, roman? ?i alte limbi

* La aceast? linie telefonic? v? vor sta la dispozi?ie doi avoca?i care vor prelua pe rand apelurile dumneavoastr?


Sponsori: Uniunea Barourilor din Japonia, Uniunea Barourilor din Regiunea Kanto, Uniunea Barourilor din Tokyo, Baroul din Tokyo, Baroul Daiichi Tokyo, Baroul Daini Tokyo

Serviciul de interpretariat este asigurat pe baza unui sistem Triophone, in cooperare cu Universitatea de Limbi Str?ine din Tokyo.


Despre "Investiga?iile pentru Stabilirea Pagubelor asupra Cl?dirilor" afectate de cutremurul din regiunea Tohoku de pe Coasta Oceanului Pacific

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


東北地方太平洋沖地震による被災建物への「建物被害認定調査」について (ルーマニア語)

平成23年3月27日 
Despre "Investiga?iile pentru Stabilirea Pagubelor asupra Cl?dirilor" afectate de cutremurul din regiunea Tohoku de pe Coasta Oceanului Pacific
Data: 3/27/2011
Pentru stabilirea nivelului de deteriorare a cl?dirilor afectate de cutremurul din regiunea Tohoku de pe coasta Oceanului Pacific, in ora?ul Sendai se efectueaz? o serie de "investiga?ii pentru stabilirea pagubelor asupra cladirilor".
Din acest motiv, v? rug?m frumos s? respecta?i urm?toarele indica?ii:

In cazul in care este necesar? repararea sau demolarea cl?dirii/casei

Dac? sunte?i nevoit s? repara?i sau s? demola?i cl?direa/casa inainte ca investiga?ia din partea Prim?riei s? aib? loc, v? rug?m s? preg?ti?i urm?toarele lucruri, ?i s? le p?stra?i asupra dumneavoastr?, pentru a putea fi folosite ulterior la verificarea ?i confirmarea nivelul de distrugere provocat.

1. Poze care arat? starea de deteriorare a cl?direa/casei inainte de a fi reparat?
(1) Preg?ti?i poze care s? arate o imagine de ansamblu a cl?dirii deteriorate
(Pe cat posibil, v? rug?m s? face?i pozele in a?a fel incat cl?direa s? se vad? am?nun?it din toate punctele cardinale)
(2) Preg?ti?i poze care s? arate exact starea de deteriorare a p?r?ilor / locurilor din cl?direa afectat?
(Acoperi?, piloni, pere?ii exteriori, pere?ii interiori, mobilier din lemn, funda?ie, podea , plafon, instala?ii, etc)

2. Chitan?a detaliat? sau estimarea de pre? pentru lucr?rile de repara?ie sau pentru demolare

3. Alte lucruri utile care pot servi la verificarea ?i confirmarea situa?iei daunelor provocate

Despre " Investiga?iile pentru Stabilirea Pagubelor asupra Cl?dirilor "

1. "Investiga?iile pentru Stabilirea Pagubelor asupra Cl?dirilor" este o procedur? bazat? pe standarde stabilite de c?tre guvernul japonez, care const? in verificarea ?i confirmarea nivelului pagubelor (complete, par?iale, etc) asupra cl?dirilor, prin efectuarea unor investiga?ii de c?tre prim?rie.
Not?: A se re?ine c? aceast? investiga?ie este diferit? de cea numit? "Verificarea Urgent? a Gradului de Risc al Cl?dirilor Devastate", care are ca scop determinarea gradului de risc al cl?dirilor, ?i care a fost deja efectuat? de c?tre prim?rie.

2. Deoarece pagubele provocate de cutremur sunt enorme ?i pe o suprafa?? r?spandit?, v? rug?m s? in?ege?i c? va dura ceva timp pan? vom reu?i s? efectu?m toate investiga?iile de teren in parte.

3. V? vom informa ulterior cu privire la procedurile legate de "Dovada Daunelor" (「り災証明」Ri sai shomei) (certificat emis in cazul in care se confirm? veridicitatea gradului de deteriorare al casei/cl?dirii in urma unui dezastru natural) sau "Dovada Notific?rii Daunelor" (「り災届出証明」Ri sai todokede shomei) (act care certific? c? au fost notificate alte pagube decat cele asupra imobilului, provocate de un dezastru natural), acte emise in urma efectu?rii "Investiga?iilor pentru Stabilirea Pagubelor asupra Cl?dirilor".


Cuno?tin?e elementare cu privire la contaminarea radioactiv? ? Partea a 5-a

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報 (ルーマニア語)
平成23年3月25日(金) 10:20更新
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences

Cuno?tin?e elementare cu privire la contaminarea radioactiv? ? Partea a 5-a
23 Martie 2011 10:20
Institutul National de stiinte Radiologice

1. Guvernul Metropolitan al Tokyo a declarat c? apa de la sta?ia de epurare Kanamachi din districtul Katsushika con?ine 210 Bq/L (210 Bequerel pe 1 litru) de iod radioactiv. Este in regul? ca persoanele adulte s? bea ap? de la robinet?

Nu exist? niciun motiv s? v? face?i griji legate de influen?a asupra s?n?t??ii dumneavoastr?. Limita legal? de siguran?? a radia?iei in ap? stabilit? de Japonia este de 300 Bq/L pe kilogram. Acest standard este stabilit atunci cand doza de radia?ie primit? de glanda tiroid? r?mane la 50 mSv (mili Sievert) pe an, sau mai pu?in, chiar ?i atunci cand apa care con?ine iod radioactiv continu? s? fie ingerat? pe o perioad? lung? de timp*.
Spre exemplu, in cazul in care un adult continu? s? bea ap? care con?ine 300 Bq/1Litru, 2 litri in fiecare zi, timp de dou? luni de zile, rezult? o expunere total? de aproximativ 790 μSv (micro Sievert) sau 0.79 mSv (mili Sievert), conform coeficientului de conversie al Comisiei Interna?ionale pentru Protec?ie Radiologic?. Aceast? valoare reprezint? o treime din cantitatea de radia?ie din mediul natural la care omul este expus intr-un an de zile.
Mai mult decat atat, timpul de injum?t??ire al iodului radioactiv este de 8 zile. Adic?, cantitatea se va reduce la jum?tate dup? 8 zile, ?i va sc?dea la o p?trime dup? alte 8 zile. Prin urmare, chiar dac? a fost introdus in organism, cantitatea va sc?dea pan? la 1/100 sau mai pu?in in dou? luni de zile.

*Comisia de Siguran?? Nuclear? (M?suri de siguran?? privind instala?iile nucleare) Revizuit? in august 2010

2. Pot folosi apa despre care am men?ionat in intrebarea de mai sus la g?tit?

Chiar dac? ap? este folosit? la g?tit, nu exist? niciun motiv s? v? face?i griji legate de influen?a asupra s?n?t??ii dumneavoastr?. Standardul de siguran?? este stabilit la o valoare extrem de mic? astfel incat s? nu existe nicio influen?? asupra s?n?t??ii oamenilor, fiind luat? in considerare folosirea apei la g?tit.

3. Pot folosi apa despre care am men?ionat in intrebarea de mai sus pentru du?, gargar?, sau sp?latul pe din?i?

Nu exist? niciun fel de efecte negative asupra s?n?t??ii dumneavoastr? chiar dac? folosi?i apa de la robinet in alte scopuri decat b?utul ?i g?titul.
In cazul in care continua?i s? be?i ap? de la robinet care con?ine atat 300Bq/L iod cat ?i 200Bq/L cesiu (acesta este nivelul standard de siguran?? stabilit de guvernul japonez pentru fiecare substan?? in parte) un an de zile, doza de radioactivitate din ap? este estimat? la aproximativ 14.5 μSv (micro Sievert), iar nivelul expunerii interne prin ingerarea in organism a iodului radioactiv ?i a cesiului radioactiv, rezultate in urma vaporiz?rii apei, este estimat la cel mult 250 μSv (micro Sievert). Acest nivel este aproximativ acela?i cu nivelul expunerii radioactive cauzat? de un zbor drum-intors cu avionul de la Tokyo pan? la New York, de aceea nu trebuie s? v? face?i griji legate de influen?a asupra s?n?t??ii dumneavoastr?.

4. Am auzit c? iodul radioctiv se evapor? dac? apa d? in clocot, este adev?rat?

S-a ar?tat c? iodul radioctiv nu se evapor?, chiar dac? apa d? in clocot. Se poate ins? ca iodul radioctiv s? se condenseze, dup? ce apa d? in clocot.


5. Exist? vreun efect negativ asupra femeilor ins?rcinate sau asupra copiilor?

In leg?tur? cu acest subiect, v? rug?m s? consulta?i comentariile urm?toarelor societ??i:

Societatea de Radiologie din Japonia
http://www.radiology.jp/
Societatea de Obstetric? ?i Ginecologie din Japonia
http://www.jsog.or.jp/


Aplicatie pentru certificat de dezastru (notificare) (Senda City)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


り災(届出)証明申請書 [仙台市] (ルーマニア語)

Aplicatie pentru certificat de dezastru (notificare)
Risai_Romanian 《PDF》


Cunostiinte elementare privind contaminarea radioactiva. Editia a 4-a.

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第4報 (ルーマニア語)
平成23年3月21日(月)
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences

Cunostiinte elementare privind contaminarea radioactiva. Editia a 4-a.
21 Martie 2011 21:00
Institutul National de stiinte Radiologice

1. Este mai bine sa nu parasesc locuinta daca locuiesc in zona metropolitana (Tokio, Chiba, Kanagawa)?

De la momentul producerii accidentului si pana acum, in zona metropolitana s-au masurat emisii radioactive foarte reduse, de aceea pentru moment si in viitor putem urma activitatile cotidiene atata timp cat nu se vor mai anunta alte incidente/accidente radioactive.

2. Locuiesc la o departare de 50 km de centrala nucleara de la Fukushima, este sigur sa deschid geamul casei sau sa folosesc aparatul de aer conditionat?
Puteti deschide geamul, aerisi si puteti folosi aparatul de aer conditionat atata timp cat accidentul nu devine mai mare.

3. Locuiesc in zona metropolitana si am fost udat de apa de ploaie la cateva zile dupa incident. Exista posibilitatea de a fi afectat medical?
Nivelul contaminarii cu substante radioactive in ploaie este considerat ca fiind foarte scazut dupa informatiile oferite dupa accident. Privind datele oferite pana acum referitor la nivelul de contaminare a aerului in zona metropolitana, putem presupune ca si in cazul in care a-ti fost udat de apa de ploaie nu sunt la nivelul de a provoca posibile afectiuni ale pielii.

4. Care sunt recomandarile dumneavoastra in cazul in care am baut apa direct de la chiuveta inainte de a auzi ca substante radioactive au fost identificate in apa de la chiuveta? In afara de baut, mai bine sa nu folosesc apa de la chiuveta nici pentru alte activitati?
4. Daca apa a fost bauta pentru o scurta perioada de timp, nu este nici o problema de sanatate. De asemenea, dupa producerea incidentului nuclear de la centrala din Fukushima, Ministerul Sanatatii, Muncii si Bunastarii a recomandat sa parcurgeti urmatorii pasi in cazul limitarii aprovizionarii cu apa potabila a casei dumneavoastra:
a. Nu se bea apa direct de la chiuveta.
b. Nu este o problema in a folosi apa pentru necesitatile zilnice (dus, baie, spalatul mainilor, etc).
c. Puteti bea apa direct de la chiuveta daca aceasta este singura sursa de apa potabila/posibila.

De asemenea, pe viitor, va rugam sa urmati indicatiile autoritatilor locale.


Cuno?tin?e elementare cu privire la contaminarea radioactiv? ? Partea a treia

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第3報
平成23年3月20日(日)
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences
(ルーマニア語)
Cuno?tin?e elementare cu privire la contaminarea radioactiv? ? Partea a treia
20 Martie 2011
Institutul Na?ional de ?tiin?e Radiologice

1. La ce trebuie s? fim aten?i in leg?tur? cu alimentele/legumele contaminate cu particule radioactive?

Conform studiilor in acest domeniu, majoritatea particulelor radioactive detectate la legume se afl? pe suprafa?a acestora. Astfel, prin sp?larea legumelor, prin fierbere (apa in care au fost fierte alimentele trebuie aruncat?), descojire, indep?rtarea frunzelor de la suprafa??, etc., putem reduce nivelul contamin?rii.

2. Ce trebuie sa fac? locuitorii din zonele de evacuare ?i din zonele in care s-a dispus s? nu se ias? din case, cu hainele pe care le-au purtat in timpul evacu?rii, sau cu cele in care, in urma testelor de contaminare, a fost detectat? radioactivitate?

In momentul de fa??, in hainele locuitorilor din zonele de evacuare ?i din zonele in care s-a dispus s? nu se ias? din case, nu au fost detectate nivele de radioactivitate care s? aib? vreun efect asupra st?rii de s?n?tate a acelor persoanelor. Sp?la?i-le ?i purta?i-le ca de obicei.

3. Ce trebuie s? facem cu apa folosit? la sp?larea sau decontaminarea rufelor?

Drena?i-o ca de obicei.

4. Putem primi in gazd? persoane refugiate din zonele afectate de dezastru?

In cazul in care primi?i in gazd? persoane refugiate din zonele afectate de dezastru, in primul rand ruga?i-i s? se dezbrace de haine ?i de jachete ?i s? fac? du?. S? se spele pe cap cu ?ampon, pe fa??, pe corp ?i sub unghii. Apa de baie poate fi drenat? ca de obicei.
De asemenea, dac? refugia?ii au folosit un automobil in momentul deplas?rii, exist? posibilitatea ca acesta s? fie contaminat cu particule radioactive. In ciuda acestui fapt, automobilul poate fi sp?lat in mod normal. Apa folosit? la sp?larea vehiculului, poate fi drenat? ca de obicei.Anun? de la Biroul de Imigra?ie nr.2

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


入国管理局からのお知らせ 2 (ルーマニア語)

Anun? de la Biroul de Imigra?ie nr.2

Informa?ii cu privire la intrare ?i de ie?ire din Japonia in caz de urgen??.
(Nu include solicitarea personal? a cererii in cursul procedurii)

Num?rul de telefon: 03-3580-4111
Ora: 9.00-17.00
Limb? disponibil?: Japonez?, Englez?, Chinez?, Coreean?, Spaniol?, Portughez?

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html


Pentru ■Informa?ii de contact cu birourile de imigra?ie din cadrul aeroporturilor ?i ■Pute?i verifica dac? o victim? a dezastrului a p?r?sit sau nu Japonia pentru a ?ti dac? este in siguran??, a se vedea " Anun? de la Biroul de Imigra?ie privind Cutremurul din Tohoku/Kanto. Nr.1"

http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/2011/03/anunt_de_la_biroul_de_imigrati.html


Cunostinte Elementare cu privire la contaminarea radioactiva. Editia a 2-a

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第2報 (ルーマニア語)
【独立行政法人 放射線医学総合研究所/2011.03.17】

Cunostinte Elementare cu privire la contaminarea radioactiva. Editia a 2-a

1.Regiunea Kanto este in siguranta?

S-a anuntat ca nivelul radioactivitatii in ar fi de 10 ori sau chiar de 100 de ori mai mare decat normalul. Deci la prima vedere, radiatia pare foarte mare, insa acest nivel de radiatie nu ne afecteaza sanatatea. Pe data de 15, s-a masurat nivelul radiatiei in Tokyo si in cele 7 judete limitrofe, si anume in Ibaragi, Gunma,Saitama, Chiba, Kanagawa, Yamanashi si Shizuoka. Nivelul maxim de radiatie inregistrat a fost de
1μSv.(1microSV)
Chiar daca ipotetic am fi expusi la aceasta radiatie pe o perioada de 1 an, doza n-ar fi mai mare decat o analiza cu computerul tomograf, deci sanatatea noastra nu ar avea de suferit. Totodata, nivelul maxim de radiatie este unul momentan si nu continuu.


2. Putem face analize sa verificam nivelul de radiatii la care am fost expusi?

In ultimele doua zile, Institutul National de Stiinte Radio-Medicale a efectuat masuratori asupra persoanelor care au lucrat in apropierea reactoarelor nucleare avariate. Pana in prezent nu a fost descoperita nici o persoana care sa necesite de-contaminare
De aici noi am ajuns la concluzia ca nu e necesara masurarea radiatiilor pentru persoanele care locuiesc in afara zonei afectate, respectiv a zonei evacuate si a zonei in care s-a dispus sa nu se iasa din case.
In prezent se efectueaza masuratori la unele centre de refugii. Scopul acestor masuratori este de a linisti persoanele si nu de a verifica daca sunt radiate sau nu.

3. De-contaminerea poate fi facuta si acasa?

Da. Facand baie, spalandu-ne pe cap, si spaland hainele. Deci respectand regulile de igiena elementare pe care le aplicam si in viata de zi cu zi.

4. Eu in prezent sunt gravida. Radiatiile nu au un efect nociv pentru mine?

Cele expuse mai sus sunt valabile si pentru gravide. Se considera ca radiatii mai mici decat 100 miliSv., nu au efect nociv asupra fatului( asupra formarii lui sau asupra dezvoltarii). Totodata nu este fondata ingrijorarea excesiva cu privire la imbolnavirea de cancer( in copilarie, sau in perioada adulta )a copilului care urmeaza sa se nasca. Sanatatea viitoare este mai degraba influentata de stilul de viata, si de alte cauze, si nu de catre radiatiile infime la care ati putea fi eventual expusa.
Totodata apelam la persoanele gravide, sa nu recurga fara avizul medicului la administrarea de iod, sau la ingurgitarea solutiilor de dezinfectare a gatului care contin iod.Anun? de la Biroul de Imigra?ie privind Cutremurul din Tohoku/Kanto

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)
ルーマニア語/

Anun? de la Biroul de Imigra?ie privind Cutremurul din Tohoku/Kanto

Fragmente extrase din urm?torul link : http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html

■ Serviciul de consultare privind statutul de imbarcare/reziden?? (viz?) pus la dispozi?ie de Biroul Regional de Imigra?ie Sendai

Numere de telefon
Biroul Regional de Imigra?ie Sendai: 022-256-6076 (linie telefonic? principal?)

Sucursala din Aomori: 017-777-2939
Sucursala din Morioka: 019-621-1206
Sucursala din Akita: 018-895-5221
Sucursala din Sakatako: 0234-22-2746
Sucursala din Kooriyama: 024-936-3231

Centrul de Informa?ii: 022-298-9014
Deschis 24 de ore din 24 (Serviciul este oferit in limba japonez?)
Ins?, serviciul de consultare este oferit in limba japonez?, englez? ?i chinez?, intre orele 9 :00 ~ 16 :00, de luni pan? vineri.

■ Informa?ii de contact cu birourile de imigra?ie din cadrul aeroporturilor
Sucursala Niigata, Terminalul Aeroportului Niigata
Num?r de telefon : 025-275-4735
Biroul de imigra?ie din cadrul aeroportul Narita, Aeroportul Narita Terminalul 2
Num?r de telefon : 0476-34-2222, 0476-34-2211
Biroul de imigra?ie din cadrul aeroportul Haneda, Aeroportul Haneda
Num?r de telefon : 03-5708-3202, 03-5708-3211
■ Informa?ii de contact privind procedurile de imigra?ie ?i programul de lucru (incepand cu 16 martie, ora 17)
V? rug?m s? accesa?i urm?torul link pentru informa?ii cu privire la programul de lucru pentru procedurile de imigra?ie al Biroului Regional de Imigra?ie Sendai, al Biroului Regional de Imigra?ie Tokyo ?i al Centrului de Imigra?ie Higashi-Nihon : http://www.moj.go.jp/content/000071744.pdf《PDF》

■ Pute?i verifica dac? o victim? a dezastrului a p?r?sit sau nu Japonia pentru a ?ti dac? este in siguran??
Pute?i intreba despre urm?toarele persoane:
Persoane care sunt fie membri de familie fie rude cu dumneavoastr? ?i care sunt inregistrate ca reziden?i str?ini ai ora?elor ?i satelor declarate zone calamitate din cele patru prefecturi, ?i anume Aomori, Iwate, Miyagi ?i Fukushima.

Mijloace de verificare:
Trebuie s? completa?i urm?torul formular "Date de Declarare" (申告事項) prin telefon, fax sau e-mail. R?spunsul il ve?i primi prin telefon, fax sau e-mail, cu privire la faptul dac? persoana str?in? inregistrat? in cauz? are "incheiate procedurile de imbarcare/de p?r?sire a ??rii" (adic? dac? a p?r?sit Japonia inainte de cutremur ?i nu a reintrat in ?ar? dup? cutremur). Procedura de verificare va dura aproximativ jum?tate de zi.

Date de Declarare
(1) Date cu privire la persoana str?in? in cauz?: na?ionalitate, nume ?i prenume, data na?terii, sex, adres?/locul de re?edin?? (prefectura XX, ora?ul XX, cartierul XX)
(2) Date cu privire la dumneavoastr?: na?ionalitate, nume ?i prenume, data na?terii, sex, adres?/locul de re?edin??, num?rul de telefon (sau de fax), ?i rela?ia dintre dumneavoastr? ?i persoana str?in? in cauz?

*Doar in limba japonez? sau englez?
*NU este posibil s? verifica?i imbarcarea sau p?r?sirea ??rii a unor persoane care locuiesc in afara zonelor desemnate mai sus, sau s? confirma?i loca?ia unor persoane c?rora nu li se cunoa?te locul de re?edin??.

Program de lucru
Prin telefon: de la 9:30 pin? la 18:00, de luni pan? vineri
Prin fax/E-mail: 24 de ore din 24 (valabil samb?ta, duminica ?i in zilele na?ionale)

Contact:
Ministerul de Justi?ie, Biroul de Imigra?ie, Direc?ia Afaceri Generale, Oficiul pentru Administrarea Informa?iilor de Imigra?ie

Telefon: 03-3580-4111
Fax: 03-3592-8129 (linie direct?), 03-3592-7368
E-mail: nyukan44@moj.go.jp


Informatii generale cu privire la radiatiile din atmosfera


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.

原子力発電所被害に関する放射能分野の基礎知識 (ルーマニア語)

Informatii generale cu privire la radiatiile din atmosfera
(informatii extrase de pe pagina de internet a Institutului National de Stiinte Radiologice )
http://www.nirs.go.jp/information/info.php?116

1.Ce masuri de protectie trebuie luate cu privire la accidentul nuclear?

●In primul rand, comutati televizoarele sau aparatele radio pe posturile desemnate sa transmita informatii urgente. Nu ascultati zvonurile raspandite. Nu actionati in mod individual.Va rugam sa nu iesiti din locuinte sau adaposturi si sa urmati instructiunile autoritatilor locale.

●Inchideti instalatiile de ventilatie sau climatizare, ferestrele si usile pentru a opri intrarea aerului din exterior.

●Se interzice consumul legumelor din gradini sau al oricaror alimente expuse in aceasta zona, pe durata starii de urgenta.

2. Ce masuri trebuie luate in cazul evacuarii?

●Pentru a evita inhalarea substantelor radioactive, cand iesiti din incapere, umeziti un prosop, o batista sau carpe de bumbac si acoperiti gura si nasul, protejand astfel caile respiratorii. Aceasta este o foarte buna masura de protectie impotriva radiatiilor.
●Purtati caciuli sau sepci si incercati sa va protejati cat mai bine pielea, acoperind-o cat mai mult.

3.Ce efecte au substantele radioactive din atmosfera asupra oamenilor? Informatii cu privire la radioactivitate .

●Substantele radioactive din atmosfera pot ramane in sol sau pe suprafata cladirilor.
Consumul alimentelor sau al apei contaminate au ca efect iradierea.

●Expunerea la radiatii are efecte asupra sanatatii, dar cantitatea prezenta acum in atmosfera nu constituie un risc semnificativ pentru aceasta. Spre exemplu, daca radioactivitatea este sub 100 m SV, nu reprezinta un risc pentru sanatate.
Peste 100 m Sv, creste probabilitatea aparitiei cancerului peste cativa ani sau cateva zeci de ani, dar numai cu 0,5%. Acest risc al aparitiei cancerului, este mai scazut decat riscul in cazul fumatului sau altor expuneri din viata de zi cu zi, nefiind deci, un motiv de ingrijorare.Apel catre populatia orasului Sendai


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.

16th March 15:20 revised

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月13日(日曜)
午前1時00分
(ルーマニア語)


Apel catre populatia orasului Sendai

13 martie2011 Ora 1:00
Comitetul pentru situatii de urgenta al orasului Sendai


● Va rugam sa aveti grija de tsunami. Sa nu va apropiati de mare.

● Au inceput sa soseasca multe ajutoare continand alimente si alte bunuri necesare. Din pacate insa, pentru o perioada de timp, aceste ajutoare nu vor fi suficiente.Deci va rugam sa aveti rabdare.Daca e posibil va rugam sa aduceti de acasa mancare, apa, paturi pentru a va inveli, si sa le folositi aici in refugiu.

●Exista cateva crese, gradinite unde puteti sa va lasati copiii.Insa ,datorita faptului ca nu este nici gaz si nici apa, e posibil ca sa nu putem hrani copiii in mod corespunzator.

●Pentru cazurile urgente, puteti sa mergeti la spitalul public orasenesc Sendai, aflat in apropierea statiei de metrou "Itsutsuboshi". E posibil insa ca in cazul ranilor usoare, sau pentru alte boli usoare sa fiti refuzati.
Orele de lucru la acest spital sunt intre 9:00 si 17:00. In caz de rani sau bolile grave,primim bolnavii oricand.
Bolnavii deja internati la ora producerii cutremurului sunt in stare buna.Ca sa nu ne ingreunati activitatea, va rugam sa nu sunati la spital.

●Rugam ca bolnavii cu rani sau boli usoare sa se adreseze urmatoarelor spitale:
Sendai Opun Byoin
JR Sendai Byoin
Sendai Sekijuji Byoin
Kosei Nenkin Byoin
Nagamachi Byoin
Jieitai Sendai Byoin
Nakajima Byoin
Tohoku Rosai Byoin
* Va anuntam ca datorita lipsurilor materiale, urmatoarele spitale sau centre de ajutor NU functioneaza:
Sendai Kyukan Senta
Tobu Kyujitsu Sinryojo
Hokubu Kyukan Sinryojo

●In gara JR Sendai nu se poate intra.

●Persoanele care necesita dializa sunt rugate sa se adreseze Sendai Shakai Byoin Hoken.Inainte sa va prezentati la spital va rugam sa dati telefon. Ar fi indicat sa aveti o trimitere din partea medicului care va trateaza de obicei.Totodata e indicat sa aveti si cardul spitalului unde mergeati de obicei, precum si plicul in care primeati medicamentele.
Numarul de telefon al Shakai Hoken Byoin este: TEL 022-275-3111

●Nu va putem spune cand va incepe sa circule metroul.In locul metroului exista curse de autobuz
(Izumi Chuo ? Sendai Yaotome ? Sendai Asahigaoka ? Sendai)

●In prezent in orasul Sendai nu se poate folosi gazul.
Datorita pericolului iminent, va rugam sa inchideti robinetele de la toate aparatele consumatoare de gaz ,robinetul principal de gaz, precum si robinetul aflat langa contorul de gaz.
Personalul de la firma furnizoare de gaz va va vizita sa verifice daca robinetele sunt inchise sau nu.

●Exista locuri in oras unde nu curge apa. Rugam persoanele care locuiesc in zonele unde inca curge apa sa adune apa , deoarece e posibil ca aceasta sa se opreasca.

●In situatia in care nu aveti apa, va rugam sa mergeti in locurile unde se da apa. Aveti nevoie de un vas ( container) in care sa puneti apa. Locurile unde se distribuie apa sunt urmatoarele:

Scoala Oritate Shougakkou , (おりたてしょうがっこう)
Touhoku Kougyou Daigaku, (とうほくこうぎょうだいがく)
Dainohara Shinrin Koen, (だいのはらしんりんこうえん)
Scoala Hirose Shougakkou, (ひろせしょうがっこう)
Saiwaichou Shimin Center, (さいわいちょうしみんセンター)
Scoala Fukumuro Shougakkou, (ふくむろしょうがっこう)
Scoala Higashi Sendai Cyugakou, (ひがしせんだいちゅうがっこう)
Scoala Haramachi Shougakkou, (はらまちしょうがっこう)
Tsurugaya Higashi Shougakkou, (つるがやひがし しょう)
Scoala Minami Koizumi Shougakkou, (みなみこいずみしょうがっこう)
Furujiro Shougakkou, (ふるじろしょうがっこう)
Okino Higashi Shougakkou, (おきのひがししょうがっこう)
Shiroumaru Shougakkou (しろうまるしょうがっこう)
Nishitaga Cyuugakkou, (にしたがちゅうがっこう)
Suidokyoku Honchoshya Minami Oonoda (すいどうきょくほんちょ うしゃ みなみおおのだ)
Shougen Chuou Shougakkou, (しょうげんちゅうおうしょうがっこう)
Scoala Nankou Dai Shougakkou, (なんこうだいしょうがっこう)
Scoala Takamori Shougakkou. (たかもりしょうがっこう)


●In zonele afectate de tsunami, va rugam sa nu folositi fantanile, deoarece e posibil ca apa sa nu mai fie curata.

●In prezent in orasul Sendai nu putem sa adunam gunoiul.Va rugam sa veti rabdare pana vom putea ridica gunoiul.

●Persoanele care au intrebari in limbi straine ( engleza,chineza,coreeana)va rugam sa sunati la numerele022-224-1919 022-265-2471

●Daca parasiti casa in care locuiti, va rugam sa intrerupeti curentul la intrerupatorul principal aflat langa contorul de curent

●In situatia in care folositi lumanari sau sobe, va rugam sa aveti grija ca in jur sa nu fie obiecte inflamabile. Totodata sa aveti grija ca in cazul unor replici , aceste obiecte sa nu se rastoarne provocand incendii.

●Daca folositi sobe vechi, pe care nu le-ati folosit demult,deschideti din cand in cand geamul, ca sa evitati o eventuala intoxicatie cu gaze.

●In refugiile publice va rugam sa va spalati pe maini, sa va dezinfectati si sa folositi mastile chirurgicale ca sa nu raciti.

============================================================================

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)?                 午前6時30分
仙台市災害対策本部


Apel catre populatia orasului Sendai

14 martie2011 Ora 6:30
Comitetul pentru situatii de urgenta al orasului Sendai

■Trafic
○Metro Nanboku Line: De la 14 Martie (Luni) par?ial opera?ionale.
・Transfer: Tomizawa - Dainohara (ambele direc?ii)
・Orar: Toata Zi
・Autobuzul gratuit
Orarele: Izumi-Chuo (Izumi ? Metro sta?ie) ⇔Dainohara sta?ie (f?r? oprire)
Perioada: Pan? la opera?iunea este a Relua intre Dainohara subteran ?i Izumi-Chuo din nou.

○Autobuz: Pina la 20:30 la fiecare 30 minute la 1 or?.

■Ap? / Gunoi / Canalizare / Gaz
Locurile unde se distribuie apa sunt urmatoarele in 14 martie(luni)、
Ora de terminare este 20:00 Aveti nevoie de un vas ( container) in care sa puneti apa.
Locurile unde se distribuie apa
(Dela Ora 7:00 ) Locurile unde se distribuie apa
(De La Amiaz?)
Aoba-ku

Miyagino-ku
Wakabayashi-ku
Taihaku-ku
Izumi-ku


○Colectarea gunoiului si colectarea urinei
・In prezent in orasul Sendai nu putem sa adunam gunoiul.Va rugam sa veti rabdare pana vom putea ridica gunoiul.

○De canalizare
・ Deoarece lucr?rile de canalizare este limitat, se poate intampla ca apa p?trunde in pu?uri de monitorizare.
・ Cand inro?irea fe?ei toalet? folosi doar pu?in? ap?.
・V? rug?m s? spele vase, etc nu sunt sub jet de ap?. Folositi apa de baie, ori in cazul in care este posibil, mai multe.

○Pentru gaz 
・In prezent in orasul Sendai nu se poate folosi gazul.
・Datorita pericolului iminent, va rugam sa inchideti robinetele de la toate aparatele consumatoare de gaz ,robinetul principal de gaz, precum si robinetul aflat langa contorul de gaz.
 ・Personalul de la firma furnizoare de gaz va va vizita sa verifice daca robinetele sunt inchise sau nu.


■M?surile impuse de Oficiul Municipal
○Inregistrarea str?inilor
 ・District Office, Sogoshisho (filiala central); de la 8:30 pana la 17:00.
 ・Deoarece procesul manual, aceasta poate duce la ori mai mare de a?teptare.

○De Asigur?ri de S?n?tate de stat
・In caz de pierdere a certificatului de asigurare, v? rug?m s? v? identifica?i ca un medic cu urm?toarele informa?ii: numele, data na?terii, adresa.
・Carduri de asigurare sunt emise la Oficiul District, Sogoshisho (ramura central?). Informa?ii obligatorii: nume, adresa, sexul, num?rul de telefon, etc
・ In cazul in care casa ta a fost distrus de dezastru in parte sau in totalitate, trebuie s? ob?ine?i o confirmare de la un tratament medical la Oficiul District, Sogoshisho (ramura central?). In acest caz, tratamentul este complet asigurat. In scopul de a ob?ine confirmarea de nici o dovad? este necesar?.

○A evalua starea cl?dirilor
・locuite de cl?diri vor fi revizuite. Pentru detalii, contacta?i biroul district.

○ Termenele limit? pentru declara?iile fiscale ?i alte aspecte referitoare la impozitele sunt amanate pan? la noi.

■ De prevenire a accidentelor
○Prevenirea incendiilor
 1. Case care au fost restaurate la putere, sunt prinse par?ial de incendiu.
Pentru a preveni incendiile suplimentare, v? rug?m s? re?ine?i urm?toarele:
i. In caz de evacuare, v? rug?m s? opri?i alimentarea (de control).
ii. Intr-o re furnizarea de energie electric? prefera?i s? il Trage aparate electrice toate prizele.
iii. Apoi, porni?i de energie electric? ?i s? acorde aten?ie mirosuri ciudate. etc
ⅳ Apoi, introduce?i toate dopurile de la un moment dat. dispozitive pot fi utilizate dup? o reexaminare atent?.

2In situatia in care folositi lumanari sau sobe, va rugam sa aveti grija ca in jur sa nu fie obiecte inflamabile. Totodata sa aveti grija ca in cazul unor replici , aceste obiecte sa nu se rastoarne provocand incendii.
Daca folositi sobe vechi, pe care nu le-ati folosit demult,deschideti din cand in cand geamul, ca sa evitati o eventuala intoxicatie cu gaze.

○In refugiile publice va rugam sa va spalati pe maini, sa va dezinfectati si sa folositi mastile chirurgicale ca sa nu raciti.


■Persoanele care au intrebari in limbi straine ( engleza,chineza,coreeana)va rugam sa sunati la numerele022-224-1919 022-265-2471

■Educa?ia, Copilului
○?coli si copilului
・Gr?dini?? City Sendai, gimnaziu, licee, ?coli medii, ?coli speciale inchis din 14 martie (luni) pina in 18 (vineri)
・Rezultatele examenelor de admitere pentru licee, care pentru 15 Martie au fost programate pentru a fi pe 22 Martie (Ma) sa mutat. examenele de admitere de dou? ?coli urbane mari, care, la 22 Martie va avea loc va fi mutat.

○Exista cateva crese, gradinite unde puteti sa va lasati copiii.Insa , Pepinier? Municipal (toate) ? ? loca?ii private pepinier? (12) ?
datorita faptului ca nu este nici gaz si nici apa, e posibil ca sa nu putem hrani copiii in mod corespunzator.

○Centre de ingrijire a copilului, centre pentru copii
Cre?e ?i centre de copii sunt de la 14 Martie (luni) la ore de func?ionare normal deschis. Cu toate acestea, este posibil ca acest lucru nu este posibil pentru unii. Pentru informa?ii detaliate, contacta?i direct pepinier? in cauz?.

==========================================================================
市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月15日(火曜)?                 午後3時30分??                 仙台市災害対策本部
(ルーマニア語)

Apel catre populatia orasului Sendai

15 martie 2011(Luni) Ora 15:30
Comitetul pentru situatii de urgenta al orasului Sendai

                
■ Ridicarea gunoiului
Incepand cu data de 15 martie (marti), gunoiul menajer se ridica in zilele deja stabilite.
Intrucat benzina pentru masinile care aduna gunoiul este insuficienta, va rugam sa micsorati cantitatea de gunoi menajer. Celelalte tipuri de gunoi (cutii de conserve, sticle, sticle de plastic PET, hartii, etc.) inca nu se ridica.

■ Se amenajeaza locuri speciale pentru depunerea obiectelor menajere, mobilei, etc. distruse la cutremur dupa cum urmeaza :

(1) Intervalul de timp de depunere: 9:00 ? 16:30 (inclusiv sambata si duminica)
(2) Locuri de depunere:

Aoba-ku:
Seikaen Koen Yakyujo/西花苑公園野球場(せいかえんこうえんやきゅうじょう) (Seikaen Park Baseball Stadium), 1 chome, Seikaen, Aoba Ward
   
Miyagino-ku:
Tsurugadani Chuo Koen Higashigawa/鶴ケ谷中央公園東側(つるがだにちゅうおうこうえんひがしがわ) (Tsurugadani Central Park East Side) , 6 chome, Tsurugadani, Miyagino Ward  
  
Wakabayashi -ku:
Imaizumi Yakyujo/今泉野球場(いまいずみやきゅうじょう)(Imaizumi Baseball Stadium), Imaizumi Azashishiana, Wakabayashi Ward

? Taihaku-ku:
Nishinakada Koen/西中田公園(にしなかだこうえん) (Nishinakada Park), 7 chome, Nishinakada, Taihaku Ward
  
Izumi -ku:
Shogen Koen Yakyujo/将監公園野球場(しょうげんこうえんやきゅうじょう) (Shougen Park Baseball Staduim), 10 chome, Shogen, Shogen Junior High School North Side

 Informatii: Biroul pentru deseuri, Oficiul mediului inconjurator
Tel. : 022-214-8226 (numai in japoneza)

■ Informatii la telefon in limbi straine (engleza, chineza, coreana)
 Tel. : 022-265-2471, 022-224-1919

==============================================================================

Program de Intercity autobuz din 16 martie (miercuri)
※ Pentru fiecare autostrada blocat, autobuzul ruleaza pe drumurile publice.
※ Serviciul poate fi intrerupt? atunci cand combustibilul lipse?te.


○Direc?ie Yamagata
・Pentru Yamagata:Serviciu regulat intre 07:00 ?i 20:30, pentru compania "Miyagi Koutsu (num?r nedeterminat de servicii) ?i" Yamakou-Bus "(17 de servicii pe zi)

・Pentru Shinjyo: Autobuze pleac? de la sta?ie nr 22, in fa?a Kyuu Sendai-Hotel-Mae, Sta?ie Sendai (compania "Yamakou-Bus")
11:05,13:05,15:35,17:35

?Pentru Sagae: Autobuze pleac? de la sta?ie nr 22, in fa?a Kyuu Sendai-Hotel-Mae,
Sta?ie Sendai (compania "Yamakou-Bus")
9:25,12:25,15:15,16:15,17:25,18:45,20:05

?Pentru Yonezawa: Autobuze pleac? de la sta?ie nr.42, la Est intrare de sta?i Sendai (compania "Yamakou-Bus")
16:20,20:00

○Direc?ie Akita
・Pentru Odate: Autobuze pleac? de la sta?ie nr.42, la Est intrare de sta?i Sendai
(compania "Yamakou-Bus")
14:40

?Pentru Futatsui / Noshiro: Autobuze pleac? de la sta?ie nr.42, la Est intrare de sta?i Sendai (compania "Shuhoku-Bus")
16:20

○Direc?ie Iwate
?Pentru Ichinoseki: Autobuze pleac? de la sta?ie nr 31-32, Sakura-no-Mae, Sta?ie Sendai (compania "Higashi-Nihon-Kyuko)
8:00,11:00,17:30,19:00

○Direc?ie Fukushima (intre 16 ?i 18 martie)
?Pentru Fukushima: Autobuze pleac? de la sta?ie nr 40, Hirose-Dori-Bus-Termial,
Sta?ie Sendai (compania "Miyagi-Koutsu" ?i "JR Bus)
8:00,8:30,10:30,11:40,15:30,16:00,16:30,17:55,18:40,19:00

○Direc?ie Niigata
? Pentru Niigata (Trebuie s? rezerva?i un loc.) Autobuze pleac? de la sta?ie nr.42,
la Est intrare de sta?i Sendai (compania "JR Bus)
7:30,9:10,10:50,12:20,14:35,16:35,18:35,23:40

○Drumul spre Tokyo
? Pentru a Shinjyuku (Trebuie s? rezerva?i un loc.) Autobuze pleac? de la sta?ie nr.42,
la Est intrare de sta?i Sendai (compania "JR Bus")
8:00,9:20

○De-a lungul Prefectura Miyagi
? Pentru Kannari: Autobuze pleac? de la sta?ie nr.1 la Bus-Pool
(compania "Higashi-Nihon-Kyuko)
8:10,9:20

? Pentru Ichihasama: Autobuze pleac? de la sta?ie nr.1 la Bus-Pool
(compania "Higashi-Nihon-Kyuko")
09:10

?Pentru Wakayanagi / Tome/ Toyoma: Autobuze pleac? de la sta?ie nr.31-32, Sakura-no-Mae, Sta?ie Sendai (compania "Higashi-Nihon-Kyuko)
6:30,8:10

?Pentru Furukawa: Autobuze pleac? de la sta?ie nr.1 la Bus-Pool, Sta?ie Sendai
(compania "JR Bus)
18:00,18:40

【Informa?ii】
■Miyagi Koutsu
Northern District Tomiya Office 022-358-9031
Izumi Office 022-772-0501
Districtul de Sud Sendai Office 022-243-2131
Sendai-Minami Office 022-381-3230

■JR Tohoku Bus Centrul de Informare de p?r?sire a sta?iei Sendai Est
022-256-6646

■Yamakou-Bus Autostrad? Bus rezervare Center 022-236-6995

■Shuhoku-Bus 0186-44-5566 (Odate)
0185-52-4890 (Noshiro)


○Miyako-Bus (autobuz expres)
Linii de Kurikoma, Naruko, Furukawa ?i Kami, func?ioneaz? ca de obicei pe un program de week-end.
Linii de Zaoumachi ?i Ohira func?ioneaz? ca de obicei pe un program de week-end, dar num?rul de autobuze sunt sc?zute
Linii de Sanuma sunt doua servicii de zi cu zi (in timp nedeterminat).
Out de serviciu pe alte linii.


A se vedea site-ul de Miyagi-Koutsu (http / / www.miyakou.co.jp / index.html)
pentru mai multe informa?ii.

==============================================================================