Home

Anun? de la Biroul de Imigra?ie (Partea a 3-a)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


入管からのお知らせ3 (ルーマニア語)

Anun? de la Biroul de Imigra?ie (Partea a 3-a)
■C?tre persoanele str?ine care locuiesc in zonele calamitate
- Perioada de ?edere in Japonia a persoanelor str?ine care locuiesc in zonele calamitate va fi prelungit? pana la 31 august
- Toate formalit??ile pot fi f?cute la ghi?eurile Biroului de Imigra?ie care se afl? cel mai aproape de centrul pentru evacua?i in care v? afla?i
- Ave?i pus la dispozi?ie un serviciu prin care v? pute?i informa in leg?tur? cu dezastrele provocate de cutremur

Locul de informare:
Centrul General de Informa?ii pentru persoanele str?ine stabilite in Japonia (Centrul de Informa?ii legate de Imigra?ie)
Telefon: 0570-013904(De luni pan? vineri, intre orele 8:30~17:15)
(Pentru telefoaneIP・PHS・din str?in?tate 03-5796-7112) 
E-mail: info-tokyo@immi-moj.go.jp
Limbi disponibile: Japonez?, Englez?, Chinez?, Coreean?, Spaniol?, Portughez?

■C?tre familiile sau persoanele apropiate str?inilor din zonele calamitate
- Pute?i verifica dac? persoanele str?ine cu domiciliul in zonele calamitate s-au intors cu bine in ?ara de provenien??

Locul de informare: Ministerul Justi?iei, Biroul de Imigrare, Direc?ia Afaceri Generale, Biroul pentru Managementul Informa?iilor legate de Imigra?ie
Telefon: 03-3580-4111(De luni pan? vineri, intre orele 9:30~18:00)
FAX: 03-3592-8129
E-mail: nyukan44@moj.go.jp
Limbi disponibile: Japonez?, Englez?

★Pentru detalii cu privire la modalit??ile de informare, v? rug?m s? accesa?i pagina de web de mai jos (ave?i acces la informa?ii in 17 limbi)
http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/tufs_disaster_information/cat1054/cat1058/


●Pagina de web a Birourilor de Imigra?ie, creat? special pentru informa?ii cu privire la Marele Cutremur din Estul Japoniei
http://www.immi-moj.go.jp/index.html