Thông báo của Cục quản lý nhập cảnh về trận động đất xẩy ra ở ngoài khơi Thái Bình Dương vùng Đông bắc Nhật Bản (trích)

東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)
ベトナム語/

Thông báo của Cục quản lý nhập cảnh về trận động đất xẩy ra
ở ngoài khơi Thái Bình Dương vùng Đông bắc Nhật Bản (trích)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html


+ Cục quản lý nhập cảnh Senđai 022-256-6076 (đại diện)
Văn phòng chi nhánh Aomori 017-777-2939
Văn phòng chi nhánh Morioka 019-621-1206
Văn phòng chi nhánh Akita 018-895-5221
Văn phòng chi nhánh Cảng Sakata 0234-22-2746
Văn phòng nhánh Koriyama 024-936-3231
+Trung tâm thông tin 022-298-9014
Liên hệ được 24 tiếng đồng hồ, bằng tiếng Nhật
Riêng 09:00 - 16:00 từ thứ hai đến thứ 6, liên hệ được bằng tiếng Nhật, Anh, Trung


+ Văn phòng chi nhánh Nigata trong nhà ga sân bay Nigata
025-275-4735
+ Văn phòng chi nhánh sân bay Narita trong sân bay nhà ga thứ 2 của sân bay quốc tế Narita 0476-34-2222、0476-34-2211
+ Văn phòng chi nhánh sân bay Haneđa trong sân bay Haneđa
03-5708-3202 03-5708-3211

(Hiện nay: 17:00 ngày 16 tháng 3)
Thời gian làm việc để làm các loại thủ tục tại Cục quản lý nhập cảnh Senđai, Cục quản lý nhập cảnh Tokyo và Trung tâm quản lý nhập cảnh Đông Nhật Bản:
  → http://www.moj.go.jp/content/000071744.pdf《PDF》+ Đối tượng được kiểm tra
Người nước ngoài nào có quan hệ gia đình hoặc anh em họ hàng với các vị, mà đăng ký người nước ngoài tại các xã thôn trong khu vực được áp dụng Luật cứu hộ thiên tai trong 4 tỉnh Aomori, Iwate, Miyagi và Fukushima.

+ Phương pháp kiểm tra : Các vị hãy khai báo <> dưới đây qua điện thoại, FAX hoặc thư điện tử. Phòng quản lý thông tin xuất nhập cảnh sẽ trả lời qua điện thoại, FAX hoặc thư điện tử về người nước ngoài nào đã đăng ký người nước ngoài đã xuất cảnh hay chưa (tức là người nước ngoài nào đó xuất cảnh trước động đất vừa rồi và sau đó không nhập cảnh). (Mất khỏang nửa ngày để trả lời.)

<>
1) Các mục về người nước ngòai đối tượng : Quốc tịch, họ tên, sinh nhật, giới tính,
nơi cư trú (....Cho, .....Thị, .....Tỉnh)
2) Các mục về quý vị : Quốc tịch, họ tên, sinh nhật, giới tính, nơi cư trú, số điện thoại
liên hệ (số FAX), quan hệ giữa quý vị và người nước ngoài đối tượng
* Bằng tiếng Nhật hoạc tiếng Anh thôi
* Quý vị không thể kiểm tra được kỷ lục xuất cảnh của người nước ngoài nào cư trú trong khu vực ngoài đối tượng hoạc người nước ngoài nào mà quý vị không biết nơi ở.

+ Thời gian làm việc
Điện thoại : từ 09:30 đến 18:00 trong ngày thường
FAX / thư điện tử : 24 tiếng đồng hồ (gồm cả thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ)

+ Liên hệ : Phòng quản lý thông tin xuất nhập cảnh, Vụ tổng vụ,
Cục quản lý nhập cảnh, Bộ tư pháp
Điện thoại : 03-3592-8120
FAX : 03-3592-8129 (đường dây riêng), 03-3592-7368
Thư điện tử :nyukan44@moj.go.jp

日時: 2011年03月18日