Vojo al Esperanto
(verkita de Noma Hideki  1998/05/09)

3.  인사와 중요표현
     (salutoj kaj gravaj esprimoj)

3-1. 인사 기타 (salutoj ktp.)

Saluton!             안녕하세요?
Dankon.             감사합니다.
Gxis revido!         안녕히 가세요. / 안녕히 계세요.
Pardonon.           미안합니다.
Pardonon?           네?
Jes.                 네.
Ne.                 아뇨.
CXu?               그래요?

Momenton.           잠깐만요.  /  잠깐 기다리세요.
Ne gravas.           괜찮아요. / 상관없어요.
CXu bone? 좋아요? / 괜찮은데요?
Bone.                좋아요. / 괜찮은데요.
Interese.             재미있어요.
Bedauxrinde.         유감스럽게도.

3-2. 학습에서 쓰는 표현 (esprimoj en lernado)

Kiel  oni  diras  esperante  "안녕하세요"?

                      "안녕하세요"는 에스페란토로 뭐라고 합니까?

Oni  diras : "Saluton!"  "Saluton!"이라고 합니다.

Kio estas tio? 그게 뭐에요?

Cxi tio estas vortaro. 이건 사전이에요.

Do, kio estas cxi tio? 그럼, 이건 뭐에요?

Tio estas lernolibro. 이건 교과서에요.

 

Cxu  vi  komprenas?      아셨어요?

Jes,  mi  komprenas.      네, 알았어요.

Ne,  mi  ne  komprenas.   아뇨, 잘 모르겠어요.

CXu  vi  havas  demandon? 질문(demando) 있으세요?

Jes,  mi  havas  demandon. 네, 질문이 있습니다.

Ne,  mi  ne  havas  demandon.  아뇨, 질문은 없습니다.

CXu  vi  havas  vortaron? 사전(vortaro) 가지고 계세요?

Jes,  mi  havas  vortaron. 네, 가지고 있어요.

Ne,  mi  ne  havas  vortaron. 아뇨, 없어요.

3-3. 클럽활동 (kluba agado)

CXu  vi  havas  tempon  nun?   지금(nun) 시간(tempo) 있으세요?

CXu  vi  havos  laboron  hodiaux?  오늘(hodiaux) 일이 있으세요?

CXu  vi  havos  klason  morgaux?  내일(morgaux) 수업이 있어요?

CXu  vi  havis  kunsidon  hieraux? 어제(hieraux) 모임이 있었어요?

Kiam  ni  renkontigxu? 우리 언제 만날까요?

--Ni renkontigxu morgaux.     우리 내일 만나요.

Kie    ni  renkontigxu?       우리 어디서 만날까요?

-- Ni renkontigxu en la kafejo.  그 커피숍에서 만나죠.

Kiam  vi  havos  tempon? 언제 시간이 있으세요?

-- Mi havos tempon morgaux.   전 내일 시간이 있어요.

 -- Mi havos tempon postmorgaux.  모레 시간이 있어요.

 -- Mi havos tempon vespere.    저녁 때 시간이 있어요.

-- Mi havos tempon posttagmeze.  오후에 시간이 있어요.

-- Mi havos tempon antauxtagmeze.  오전에 시간이 있어요.

 -- Mi havos tempon post la dua.  2시 이후에 시간이 있어요.

 -- Li havos tempon antaux la unua. 그는 1시 이전에 시간이 있어요.

 -- Sxi havos tempon cxiam.      그녀는 언제든지 시간이 있어요.

Kie  ni  havos  la  kunsidon? 그 모임은 어디서 할까요?

Kie vi logxas?                 어디 사세요?

-- Mi logxas en Naksongdae.    저는 낙성대에 살아요.

-- Mi logxas apud la universitato. 저는 대학 근처에 살아요.

 -- Mi logxas proksime al la stacio. 저는 역 근처에 살아요.

 -- Li logxas malproksime al la stacio. 그는 역에서 먼 데에 살아요.

-- SXi logxas kun li.            그녀는 그하고 같이 살아요.

CXu mi povas havi vian telefonnumeron? / adreson?

                          전화번호를/주소를 가르쳐 주세요.

-- Jen estas mia telefonnumero.   자요, 제 전화번호에요.

-- Mia telefonnumero estas ok ok nulo, ok kvin du sep.

                          제 전화번호는 880-8527에요.

Bonvole telefonu al mi morgaux vespere.

                          내일 저녁 때 저한테 전화해 주세요.

Bonvole sendu al mi leteron per komptero.

                          컴퓨터로 저한티 편지를 보내 주세요.

Bonvole parolu esperante./ en Esperanto.  에스페란토로 얘기하세요.
 

al kovrilon de "Vojo al Esperanto"
al 3-1
al esperantan pagxon de NOMA Hideki