เมะกาวะ ฟุกโก มะรุ

คณะหนุ่มสาวได้จัดตั้งขึ้นมาเพราะ
พวกเขาชอบท้องถิ่นเมะกาวะและ
มีความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือฟื้นฟูเมกาวะ


กรุม อะคาตซุคิ

คณะคนที่เข้ามาช่วยเลี้ยงเด็กๆจะเป็นแกนหลักสำคัญที่นั่นในอนาคต
โดยช่วยอ่านหนังสือเพื่อฟื้นฟูจิตใจของผู้ประสบภัย


สมาคม ที่ช่วยคนที่มีงานฝีมือ ผลิตสิ่งของใช้เอง

คณะที่เข้ามาช่วยสอนให้ทุกคนทำงานเกี่ยวกับงานฝีมือ
ผลิตสิ่งของใช้เองเพื่อดำรงชีวิตอย่างสบายและสนุกสนาน
และการผลิตนั้น ตอนนี้อาจจะเป็นแค่งานอดิเรก
แต่ในอนาคตอาจเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้


 
โรงแรม มิอูระ

โรงแรมที่จมน้ำ แต่พยายามจะเปิดใหม่
ทั้งคนญี่ปุ่นและคนต่างชาติต่างก็ช่วยให้เป็นอาสาสมัคร


เป็นขั้นเป็นตอน

มีคณะอาสาสมัครเข้าช่วยรื้อถอนวัสดุที่พุพังออก
หรือช่วยซ่อมแซมบ้านที่เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความช่วยเหลือ


วะทาริ อิชิกกโกะ

คณะอาสาสมัครที่ช่วยเหลือชาวบ้าน
และช่วยพัฒนา ฟื้นฟูท้องถิ่นของผู้ประสบภัย
โดยการทำอาหารไปแจกให้แก่ชาวบ้าน


Japan All Students Project


 
ชุมนุมมิตรภาพโอชู

เป็นกลุ่มที่ทำกิจกรรมในหลายๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง
อาทิเช่นการบริจาคของบรรเทาทุกข์
ซึ่งกลุ่มนี้พยายามจะเชื่อมโยงพื้นที่ประสบภัยกับผู้คนที่ต้องการจะช่วยเหลือพื้นที่เหล่านั้น


SAVE IWATE

เป็นกลุ่มที่รวบรวมของบรรเทาทุกข์จากบริษัทต่างๆ กับประชาชนทั่วๆ ไป และนำไปยังพื้นที่ประสบภัย
กลุ่มนี้ยังส่งเหล่าอาสาสมัครไปยังพื้นที่ประสบภัยที่มีความต้องการในหลายๆ ด้าน