ชื่อองค์กร :
ชื่อกลุ่ม คณะกรรมการดำเนินโครงการความต้องการพลังงานปลอดภัยฟุกุชิม่า
ตัวแทน : Yuji SHINOGI
ที่อยู่ : 6-17, hakkei iizakamachi,
960-0201, Fukushima, Japan
Tel:+81(024)542-1122
(Mobile: +81(90)6683-1000)
Fax:024-542-7754
Mail:shinogi@goo.jp

≪ prev start next ≫ title

กลุ่มช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

(C) Script by Miyake_kobo.