Bahasa Melayu TUFS 文法

単語ゲーム

氏名:
所属:学部
 1. 表から乗り物の名前を見つけましょう。
  L O R I A B V M B
  X D P K K S A O O
  E T E E A K N T T
  B R R R P U F O G
  E U A E A T E S A
  C K H T L E H I I
  A J U A K R L K M
  N O M O T O K A R
  B A S I K A L L B
  Y T E K S I Q R A
  W S A M P A N Z S
 2. クロスワードパズルを解きましょう。
  Menegak

  1. Ada berapa jalur merah pada bendera Malaysia?
  2. Nama salah satu hari.
  3. _____ hitam membawa hujan.
  4. Unit untuk masa.
  5. Sudah ada pengalaman buat sesuatu.
  6. Makanan utama orang Asia ialah _____.
  7. Kalau jawapan itu tidak salah pasti jawapan itu _____.
  8. Kalau kita beli barang, kita akan dapat _____.
  9. Kosa kata 'sudah tiba di sesuatu tempat' atau 'hingga suatu masa'.
  10. Seerti dengan 'kosa kata'.

  Melintang

  1. Bertemu dengan seseorang.
  2. Pertunjukan barang-barang seperti buku, makanan dan sebagainya.
  3. Apakah perkataan lawan bagi kosa kata 'kelebihan'?
  4. Tulisan awal bahasa Melayu.
  5. Sudah selesai buat sesuatu.
  6. Kalau tidak sihat, kita perlu makan _____.
  7. Kosa kata yang kerap digunakan semasa bertegur sapa.
  8. Unit untuk dua belas bulan.
  9. Kita perlu _____ untuk berbelanja.
  10. Seerti dengan 'hubungan'. Kata dasarnya 'tali'.