Bahasa Melayu TUFS 文法

kerana/sebab「~だから」

理由・原因を表すには、kerana「~なので」が用いられます。口語では普通、sebab「~だから」が用いられます。apabila、semasasebelum、selepas と同様に、~の部分は、これらの語の後に来、名詞句と文が入ります。文が入る場合、主語は主節と同じであれば、なくても構いません。

kerana hujan lebat「大雨のために」(名詞句)
kerana dia tidak belajar sebelum ujian「彼(女)はテスト前に勉強しなかったので」(文、主語あり)
sebab tidur lewat semalam「昨日遅く寝たから」(文、主語なし)

kerana/sebab に導かれる理由・原因の表現は、結果を表す部分の前にも後にも来られます。

結果 (A) kerana/sebab 理由・原因 (B).「Bだから、A。」
Kerana/Sebab 理由・原因 (B), 結果 (A).「Bだから、A。」

Minta maaf. Saya tidak boleh datang hari itu kerana hujan lebat.
「申し訳ありません。先日は、大雨のために来られませんでした。」
Kerana dia tidak belajar sebelum ujian, Abu dapat markah kosong dalam ujian kosa kata minggu lalu.
「テスト前に勉強しなかったので、アブは先週の語彙テストで0点を取った。」
Masa kelas petang tadi, saya mengantuk betul sebab tidur lewat semalam.
「昨日遅く寝たから、さっきの午後の授業んとき、ホント眠かった。」

kerana/sebab を用いた文は、つなぎの表現 jadi(口語:so)「だから」を用いて、2文で表現することもできます。

Kawan saya sangat malas. Jadi, biliknya sangat kotor.
「私の友人はとても怠け者です。だから、彼女の部屋はとても汚いです。」
(= Bilik kawan saya sangat kotor kerana dia sangat malas.)
Hari tu aku ada banyak meeting dan busy betul. So, takde masa nak masak.
「この前は、あたし、いっぱいミーティングがあって、ホント忙しかったの。で、料理する時間なかったわけ。」
(= Hari tu aku takde masa nak masak sebab ada banyak meeting dan busy betul.)