Bahasa Melayu TUFS 文法

数が多いことを表す表現「(何)~もの」

「(何)~もの」のように、数が多いことを表すには、ratusan「何百もの」、ribuan「何千もの」のような「単位 + -an」の他に、以下のような表現もあります。

 1. ber- + 単位の重複形
 2. berpuluh-puluh「何十もの」 (puluh「十」)
  beratus-ratus「何百もの」 (ratus「百」)
  beribu-ribu「何千もの」 (ribu「千」)
  berjuta-juta「何百万もの」 (juta「百万」)

  Beratus-ratus orang telah mati akibat gempa bumi itu.
  「その地震の結果、何百人という人が死亡した。」
  Kononnya terdapat pengundi hantu yang berpuluh-puluh ribu.
  「曰く、何万人もの幽霊投票者がいたのだそうだ。」(「幽霊投票者」とは、政党が得票数を水増しするために、実在しない人物の氏名を選挙人名簿に載せ、偽の身分証明証で投票を行わせる者をいう。)

 3. sebanyak/seramai 数量(数が多いことを含意しない場合もあります)
 4. Dalam operasi semalam, seramai 34 pendatang asing tanpa izin (PATI) berjaya ditangkap.
  「昨日の検挙で34人もの不法滞在外国人を逮捕することができた。」
  Kadar obesiti telah meningkat sebanyak tiga kali ganda, iaitu dari 4.0% pada tahun 1995 ke 14.0% pada tahun 2006 dan 15.1% pada tahun 2011.
  「肥満率は3倍にも上昇した。すなわち、1995年には4.0%だったのが2006年には14.0%になり、2011年には15.1%になった。」