Bahasa Melayu TUFS 文法

同格表現

直前に述べられた人・物・事柄の具体的内容を述べる表現を同格表現といいます。同格表現が名詞句の場合、普通、コンマ(,)が書かれます。また、同格表現が節(主語+述語)の場合、bahawa を前に置くこともできます。

Pengerusi Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Prof. Madya Dr. Maslida Yusof
「マレー語・マレー文学・マレー文化研究センター長、マスリダ・ユソフ准教授」
alasan letih, sibuk dan sebagainya
「疲れている、忙しいなどといった言い訳」
berita (bahawa) kawan saya akan berkahwin
「私の友人が結婚するという知らせ」