Bahasa Melayu TUFS 文法

推量の表現

何かを述べるときに、事実としてではなく、推測として述べたいときがあります。そのようなときには、以下のような表現を用います。

  1. 副詞・助動詞(動詞句の前または文頭)
  2. Saya 動詞・形容詞 (bahawa) ~
  3. 文末助詞 kot「~でしょ、じゃない?」(口語)

Mungkin Rizal tak datang hari ini.
「リザルは今日たぶん来ないよ。」
Amboi, mewahnya kereta dia! Dia mesti dari keluarga kaya.
「うわぁ、彼女の車、豪華だなぁ!裕福な家の出に違いない。」
Makanlah kuih ini! Saya pasti awak suka.
「このお菓子食べてよ!きっと気に入ると思うよ。」
Kat sini tak boleh letak kereta. Tapi maybe kat sana ok kot.
「ここは車、止めらんないよ。でも、たぶんあそこはオッケーでしょ。」