Home>Filipino Filipino(Tagalog) フィリピン語 (タガログ)


Libreng Pagsangguni sa Telepono Tugkol sa Batas para sa Mga Dayuhang Biktima ng Kalimidad

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


被災外国人のための電話法律相談(フィリピン語)

Libreng Pagsangguni sa Telepono Tugkol sa Batas
para sa Mga Dayuhang Biktima ng Kalimidad


Maaring sumangguni (kumunsulta) sa abagado sa telepono tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa batas. Mayroon ding tutulong na mga interpreters.
Libre Ang pagkonsulta malibang sa bayad ng telepono.


Kailan: Mula ika-29 ng Marso (Martes) hanggang ika-27 ng Mayo (Biyernes), araw-araw maliban sa Sabado at Linggo at mga pambansang holiday. May posiblidad na palawigin ito.

Oras: 10:00 ng umaga hanggang ~ 12:00 ng tangghali (2 oras)

Numero ng Telepono: 03-3591-2291

Salitang magagamit: English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish, Indonesian, Filipino, Romanian at iba pa.

Sumasagot ng telepono ang dalawang abogado.

Itinataguyod ng Japan Federation of Bar Associations, Kanto Federation of Bar Associations, Tokyo Bar Association, Daiichi Tokyo Bar Association, and Daini Tokyo Bar Association.

Gagamitin ang Triophone servive para sa interpreting service sa tulong ng Tokyo Unversity of Foreign Studies.


Sa Sendai City,para magcheck ng pinsala ng mga gusali dahil sa lindol na ito,gumagawa po kami ng 建物被害認定調査(たてものひがいにんていちょうさ)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


東北地方太平洋沖地震による被災建物への「建物被害認定調査」について(フィリピン語)

平成23 年3 月27 日 (タガログ語)
Sa Sendai City,para magcheck ng pinsala ng mga gusali dahil sa lindol na
ito,gumagawa po kami ng 建物被害認定調査(たてものひがいにんていちょうさ)
(ang assessment para sa mga gusaling may
pinsala). Kindly,paki-ensure po ang mga susunod na bagay .

■Pag mag-repair o mag-demolish ng gusaling may pinsala ■
Pag mag-repair o mag-demolish ng gusali bago dumating ang assessor,paki-handa at
paki-tago po respectively ang mga susunod na bagay kung puwede ,upang
kumpirmahin ang condition ng pinsala.

1. Mga picture ng gusali na bago i-repair
(1) Ang picture ng panoramic view ng gusaling may pinsala (mula sa 4 na direction,
kung puwede)
(2) Ang picture ng mga bahagi na may pinsala ng bahay (ex. roof, pillar, exterior wall,
interior wall, fixture, base, floor, ceiling, equipment, etc...)

2. Mga estimate at bill tungkol sa construction ng repair o demolish

3. At,mga material para kumpirmahin ang condition ng pinsala.

■Tungkol sa 建物被害認定調査(たてものひがいにんていちょうさ)
(ang assessment para sa mga gusaling may
pinsala)
1. 建物被害認定調査(たてものひがいにんていちょうさ)
(ang assessment para sa mga gusaling may pinsala) po ay ang
assessment by City para mag-prove ng pinsala ng gusali(ex.全壊
(ぜんかい)(nasira buong bahay)/半壊(はんかい)(nasira bahagi ng bahay)), based on a national standard.

※Ang assessment na ito po ay magkaiba sa 「被災建築物応急危険度判定(ひがいけんちくぶつおうきゅうきけんどはんてい)」調査(ちょうさ)
(ang assessment para mag-judge kung gaano mapanganib ang gusali.)

2. Sa laki ng pinsala dahil sa lindol na ito,kailangan po namin ng time para dumating sa
bahay ninyo. We would appreciate your understanding.

3.I-aanounce namin tungkol sa procedure ng 「り災証明(りさいしょうめい)(katibayan ng pinsala)」o 「り災届出証明(りさいとどけでしょうめい)
(aplikasyon para sa katibayan ng pinsala)」 sa ibang araw.


APLIKASYON PARA SA KATIBAYAN NG PINSALA

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


り災(届出)証明申請書 [仙台市] (フィリピン語) 

APLIKASYON PARA SA KATIBAYAN NG PINSALA
Risai_Philippine


Information para sa mga tao nasa Sendai from Sendai city


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.

17th March,13:55 revised
16th March, 14:30 revised

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月13日(日曜)
 午前1時00分
仙台市災害対策本部
(フィリピン語)


Information para sa mga tao nasa Sendai from Sendai city

13th Marso (Linggo)
1:00am
Head office for disaster control of Sendai

-Mag-ingat po kayong sa TSUNAMI. Huwag po kayong pumunta at lumapit sa dagat.

-Dumarating ang mga pagkain at mga kinakailagan natin,pero hindi pa sapat sa lahat.
Pakihintay po kayo muna.
Tapos kung makakadala ang mga pagkain at mga kailagan natin halinbawa,mga blanket sa shelter,pakidala sa shelter ninyo.

-Naka-available ang mga nursery, pero patay na ang water at gas line kaya hindi yatang makakaluluto doon,walang pagkain at meryenda.

-Kung emergency na seryoso ang situation,pumunta kayo sa Sendai-shiritsu Hospital.May medical service para sa mga seryoso pero kung hindi seryoso at naka-emergency kayo,hindi puwede.

・Registratio : 9:00 am to 5:00pm. Kung emergency at seryoso ang sugat at sakit ,puwede sa after 5:00

・Nakasafe ang mga taong nasa ospital.Huwag pong tawagan ang ospital kasi busy ang mga staff sa ospital.

-Ospital list para sa mga masakit at nasutagan na hindi masyadong seryoso

Sendai Open Hospital
JR Sendai Hospital
Sendai Red Cross Hospital
Koseinenkin Hospital
Nagamachi Hospital
Self Defense Force/Jieitai Hospital
Nakajima Hospital
Touhoku Rousai Hospital

*Sarado : Sendai Emergency Center, Tobu Holiday Clinic, Hokubu Emergency Clinic ,kasi kulan ang facilities.

-Sarado ang Sendai station. Hidi nakakapasok doon.

-Dialysis:Naka-available sa Sendai Syakai Hoken Hospital pero hindi pa sigurado kaya pakitawag at tanong po muna kung available o hindi.
Pakidalhin ang Introducing Letter from your doctor para magpaliwanag ng condition ninyo,Card ng hospital ninyo ,mga gamot, kung meron.

・Syakai Hoken Hospital
Tel:022-275-3111

-Patay na ang sabway tapos hindi pa sigurado kung kalian sila makaka-available.
・Sa halip ng subway,may bus line.

Bus ling: Izumi Chuo ⇔Sendai Yaotome ⇔Sendai Asahigaoka ⇔Sendai

-Patay na ang Gas line sa Sendai city.
Para sa safety ninyo ,sarhan po ang lahat na facilities ng gas line.

・Mag-checheck ang Gas office stuff kung sarado na ang lahat na gas line sa bahay ninyo.

-Maraming patay na water line sa Sendai area kaya kung mabuti pa ang water line ninyo,paki-keep ang tubig para sa kinabukasan kasi hindi sigurado kung available ang tubig sa hinaharap.

-Kung wala kayong water access ,humingi po kayo ng tubig at mag-share kayo sa kaibigan.

Maghanda ng bote or tank para sa tubig.
[Water available]
Oritate Elementary Scool
Tohoku Industrial University
Dainohara-Shinrin Park
Hirose Elementary Scool
Higashi Sendai Junior High School
Haramachi Elementary School
Tsuruyahigashi Elementary School
Minamikoizumi Elementary Schoool
Furujiro Elementary Schoool
Okinohigashi Elementary Schoool
Siroumaru Elementary Schoool
Nishitaga Junior High School
Water Supply Office sa Minamionoda
Shougenchuo Elementary Schoool
Nankodai Elementary Schoool
Takamori Elementary Schoool

-Huwag pong ginamit ang tubig sa balon sa lugar na may tsunami. Kasi siguro marumi ang tubig doon.

-Wala pang garbage pickup service sa Sendai city kaya paki-hintay po kayo hanggan magsimula ang service ulit.

-Tanong in English ,Chinese ,Korean ,pakitawag
Tel:022-224-1919 or 022-265-2471

-Pakisarhan ang breaker sa bahay bago kayong umalis sa bahay ninyo.

-Kung nakakacandle o ginamit ang mga stove,ingatan at alisin po ninyo ang mga flammable malapit sa kanila. Tapos,dapat sila nakakatayo ng matibay para hindi sila guguho sa lindor na kasunod.

-Ingatan at magpahangin po kayo minsan kung luma ang stove ninyo at matagal na siyang hindi ginamit,kasi masasama ang hanign at pasasamain ang pakiramdam ninyo.

-Sa shelter maghugas po kayo ng kamay ng mabuti tapos mag-disinfect,naka-mask at ingat kayong hindi magkasakit at magka-cold.


INFORMATION para sa mga citizen ng SENDAI City
March 14,2011(mon.)
6:30 AM
SENDAI City ANTI-DISASTER HEADQUARTERS

■TRAFFIC REPORT
○the Nanboku Subway Line
Magsisimula ng operation partly mula March 14.2011
・Tomizawa-Dainohara
Bus(Free of charge)
・Izumi chuo-Dainohara(nonstop)
Hanggang magsimula ang subway operation uli sa Dainohara-Izumi chuo

○City bus 
Hanggang 8:30 PM, sa mga causeway may service every 30min.~1hour

■WATER SUPPLY/ GARBAGE / SEWER/ GAS
○Water supply (March.14)
Hanggang 8:00PM(hanggang maubos ang tubig)
Pakidala po ang case o bottle para makatanggap ng tubig.

PLACE
ward 7:00 AM~ Tanghali~
Aoba Dainohara Shinrin Koen (malapit sa Dainohara sta.)

Hirose elementary school Oritate elem. Kuriu elem.

Nishikigaoka 7 cho-me Kita bus stop

Higashi Rokubancho Komatsushima elem.

Yoshinari elem. Miyagidai 2 cho-me bus stop

Miyagino Haranomachi elem.

Fukumuro elem. Saiwaicho Shimin center

Higashi Sendai junior high school

Tsurugaya Higashi elem. Nakano Sakae elem.
Wakabayashi Okino Higashi elem.

Minami Koizumi elem.

Furujiro elem. Wakabayashi gymnasium
Taihaku Shiromaru elem.

Nishitaga junior high.

Bureau of Waterworks (Minami Oonoda)

Tohoku Institute of Technology (Yagiyama) Fukurobara elem.

Mukaiyama elem. Moniwadai elem.

Yagiyama elem. Taihaku elem.
Izumi Shogen Chuo elem.

Nankodai elem.

Takamori elem. Katsura elem. Nanakita elem.

Nijinooka elem. Chomeigaoka elem.

Shogen elem. Koyodai junior high.

Izumi Ward Office Sumiyoshidai elem.

Yakata junior high. Kuromatsu elem.

Teraoka junior high.


○Garbage,Human waste

・ Paki tago po muna ang mga garbage(basura) sa bahay.
・Inihahanda po namin ang basurahan ngayon.


○Sewer

・Nag de-decline po ang function ng sewage disposal ngayon.May possibilidad na mag-spout ang tubig sa manhole.
・Pag gamit ng CR, paki reduce po ang flush water.
・Paki pool ang tubig sa bath tub. Pag hugas ng dish,para maiwasan maubos ang tubig,paki gamit ang tubig na pinupool ninyo sa bucket.

○Gas
・Ngayon, tumitigil po ang supply ng gas buong zone ng Sendai City.
・Para maiwasang secondary disaster, paki turn-off ang lahat ng gas,gas valve, meter gas at please don’t use the gas.
・Ngayon nagchechek po kami ng meter gas sa bahay ninyo.Di pa po siguro kung kailan
makagamit ng gas

■ Municipal Procedure
○the Alien Registration

・Ward office,administration center 8:30AM-5:00PM
It needs more time than usual.

○National Health Insurance

・Pag nawala ang insurance certificate,please tell your name,date of birth,address.

・Kung kailangan ninyo ang insurance certificate,paki report po ang address, name,
sex,at phone number sa ward office, administration center.

・Pagkatapos kayong magreport,kung pumasa sa certain requirement(ex. nasila ang buong bahay), National Health Insurance will be partly exempt.
・Pag ganito, di po kailangan ang attached material.


○Emergency check para sa mga devastated construction

・Para mag-confirm kung makagamit o hindi ang mga construction,mag-proceed po
kami ng emergency check.For more information,paki inquire sa ward office.
○The time for payment of the return or procedure concerned with municipal tax will be prolonged.

■Tungkol sa prevention
○Fire prevention
1.Nagkakaroon po ang fire sa mga bahay na recover from blackout.
Para maiwasan ang fire…

(1) Paki block nyo ang breaker bago mag-evacuate mula sa bahay.
(2) Pag balik ang electricity,pag gamit ng electrical fittings,pakibunot po muna ang lahat ng plug mula sa outlet.
(3) Tapos,i-on ninyo ang breaker,at paki check na walang bad smell.
(4) At,paki-plug-in ang plug sa outlet one by one,at make sure that there is no danger.
2.At,paki ingat sa susunod na bagay.
(1) Pag gamit ng candle habang blackout,make sure first that there is no burnable.
At kailangan maiwasang tumunba ito.
(2) Pag gamit ng oil-heater na di karaniwan ginagamit,paki ventilate ng husto.

○Sa refuge,paki hugas at disinfect ang kamay ng husto,paki suot ng mask para mag-prevent ng cold.

■Multilingual Information
○tungkol sa hospital .atbp.(English, Chinese,Korean)
Also March,14.(mon.) 24h.
Tel. 022-265-2471 022-224-1919
★Bata・Education
○Kindergarten・Eskuwela
 ・Sendai civic kindergarten,elementary school,junior high school,high school,at special school po ay closing school mula March,14(Mon.)hanggang March,18(Fri.)

 
 ・The date of examination result announcement postponed.
March,15⇒after March,22(Tue.)
Secondary recruitment din po ay postponed.

○Nakabukas na preschool
・Lahat ng civic preschool,private na preschool(12 na lugar)
※Dipende po sa preschool ang preparation.And there emergency food will be served. For more information, paki confirm sa preschool.

○Children’s house Children’s center
・Nakabukas as usual mula March,14(mon.)
For more information,paki confirm po sa Children’s house.

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)?                 午後11時30分?                 仙台市災害対策本部
(タガログ語)

    Information para sa mga citizen ng Sendai City

■“Sendai City telephone service sa panahon ng kalamidad”
(wikang hapon lang)
Magooffer po ng information tungkol sa mga service para sa mga citizen.

・tungkol sa…
Ilaw,gas,waterworks,traffic information
Emergency shelter
Ang present condition ng supply ng tubig inumin
Information tungkol sa garbage collection
Pansamantalang tirahan
Information tungkol sa ospital at klinika atbp.
  
Tel: 022-214-3805

■ Multilingual information(English,Chinese,Korean)
Tel: 022-265-2471, 022-224-1919
 
■ Sendai City Volunteer Center/ mula March,15(Tue)
・Open : 9:00AM~3:00PM
Pagsusupport para sa mga need ninyo.
1 Miyagino Ward Disaster volunteer center Tel:022-231-1320
Place: Miyagino gymnasium Handicapped person arena
(4-1-1 Shinden Higashi , Miyagino Ward)

2 Sendai City Disaster volunteer center Tel:022-262-7294
Place: Sendai City Welfare Plaza
(2-12-2 Itsutsubashi, Aoba Ward)
3 Under consideration tungkol sa Aoba, Wakabayashi,Taihaku,Izumi Ward.

○Ngayon, nagkakaroon po ang traffic jam sa maraming lugar sa Sendai.
Dahil dito, may masamang impluensya sa transportation para sa mga
emergency shelter.
Pag hindi emergency,please refrain from going out by car

========================================================================
市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月15日(火)
午後3時30分
仙台市災害対策本部
(フィリピン・タガログ語)
Information para sa mga tao sa Sendai City
3:30PM, Marso 15
Head office of disaster control of Sendai

◆ Mag-cocollect ng mga basura sa karaniwan petsa mula sa 15, Marso.
Huwag po kayong itapong ang lahat ng basura sa isang beses dahil kulang pa ang gasolina para sa garbage collecting cars.
Hindi pa mag-cocollect ng mga lata at bote, mga papel, plastic-bottles (pet-bottle).

◆ Nakapag-handa na ang mga lugar na puwedeng magtapon ng mga nasirang furniture at plato.

(1) Oras: mula 9:00AM hanggang 16:30 PM (bukas din sa Sabado at Linggo)
(2) Lugar:
● AOBAKU: SEIKAEN KOUEN YAKYUJYO
(Baseball Stadium at Saikaen park) , 1 chome, Saikaen, AOBAKU
● MIYAGINOKU: TURUGADANI CYUOU KOUEN HIGASHIGAWA
 (Sa sirangang lugar sa Tsurugadani Central Park, 6-chome, Tsurugadani, MIYAGINO
● WAKABAYASHIKU: IMAIZUMI YAKYUJYO
 (Imaizumi Baseball Stadium), Imaizumi Azashishiana, WAKABAYASHI
● TAIHAKUKU: NISHINAKADA KOUEN
(Nishinakada Park), 7 chome, Nishinakada, TAIHAKU
● IZUMIKU: SHOGEN KOUEN YAKYUJYO
(Shogen Park Baseball Stadium), 10-chome, Shogen,
Shorgen Junior High School North Side
#Contact Number tungkol sa malalking garbage sa Japanese ay
022-214-8226 (Waste Management Division, Environment Bureau, City of Sendai)

◆ Phone number of Information Center sa Foreign Language ay 022-265-2471, 022-224-1919 (Available sa Korean, Chinese at English)
==========================================================================
Long distance bus schedule mula March,16(Wed.)
※Dadaan po sa local road dahil sa closure ng expressway.
※Kung nawala ang fuel,titigil po ang service.

○for Yamagata
・papuntang Yamagata 7:00AM~8:30PM(20:30) all the time
   (山形)  Miyagi Kotsu (Di settled ang bilang ng bus)
      Yamako Bus(mga 17 service)

・papuntang Shinjo Sendai sta. Kyu Sendai Hotel mae No.22 (Yamako Bus)
   (新庄) 11:05 13:05 15:35 17:35

・papuntang Sagae Sendai sta. Kyu Sendai Hotel mae No.22 (Yamako Bus)
(寒河江) as usual
9:25 12:25 15:15 16:15 17:25 18:45 20:05

・papuntang Yonezawa Sendai sta.East entrance No.42 (Yamako Bus)
    (米沢) 16:20 20:00

○for Akita
・papuntang Odate Sendai sta.East entrance No.42 (Shuhoku Bus)
(大館)  14:40 

・papuntang Futatsui/ Noshiro
(二ツ井/ 能代) 
Sendai sta.East entrance No.42 (Shuhoku Bus)
      16:20

○for Iwate
・papuntang Ichinoseki Sendai sta. Sakuranomae No.31-32
(一関) (Higashi Nippon Kyuko)
8:00 11:00 17:30 19:00

○for Fukushima (Mar,16-Mar,18)
・papuntang Fukushima Sendai sta. Hirose dori bus terminal No.40
(福島) (Miyagi Kotsu JR Bus)
 8:00 8:30 10:30 11:40 15:30 16:00 16:30 17:55
18:40 19:00

○for Niigata
・papuntang Niigata(kailangan ng reserbasyon)
   (新潟) Sendai sta.East entrance No.42(JR Bus)
7:30 9:10 10:50 12:20 14:35 16:35 18:35 23:40

○for Tokyo
・papuntang Shinjuku (kailangan ng reserbasyon)
   (新宿)  Sendai sta.East entrance No.42(JR Bus)
      8:00 9:20
○in Miyagi
・papuntang Kannari Sendai sta. bus pool No.1
(金成)     (Higashi Nippon Kyuko)
       8:10 9:20 

・papuntang Ichihasama Sendai sta. bus pool No.1
(一迫)     (Higashi Nippon Kyuko)
       9:10

 ・papuntang Wakayanagi/Tome/Toyoma
(若柳/登米/とよま) 
Sendai sta. Sakuranomae No.31-32
    (Higashi Nippon Kyuko)
      6:30 8:10
 
 ・papuntang Furukawa Sendai sta. bus pool No.1 (JR Bus)
(古川) 18:00 18:40


[Inquiries]

Miyagi Kotsu(宮城交通) 
   North area Tomiya Office Tel:022-358-9031
Izumi Office Tel:022-772-0501

South area Sendai Office Tel:022-243-2131
Sendai Minami Office Tel:022-381-3230

JR Bus Tohoku (JRバス東北)
       Sendai sta. East entrance information desk
Tel:022-256-6646
Yamako Bus (山交バス) Kosoku Bus Yoyaku Center
(Expressway bus reservation center)
Tel:022-236-6995
Shuhoku Bus Tel:0186-44-5566 (Odate City)
 Tel:0185-52-4890(Noshiro City)

●Miyako Bus Expressway Bus
Kurikoma line,Naruko line, Furukawa line,Kami line po ay may service.
(栗駒線) (鳴子線) (古川線) (加美線) (holiday schedule)
Ohira line,Zaomachi line din po ay may service(holiday schedule)
(大衡線) (蔵王町線) Ngunit di po marami .

Sanuma line po ay may 2 service sa isang araw. (undecided ang schedule)
 (佐沼線)
Wala pa pong service sa ibang Line.

For more information,pakicheck po ang URL na nasa ibaba

http;//www.miyakou.co.jp/index.html
 (Miyagi Kotsu homepage)


==========================================================================