Home

Telefoniczne konsultacje prawne dla dla ofiar trz?sienia ziemi i tsunami

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


被災外国人のための電話法律相談(ポーランド語)
Telefoniczne konsultacje prawne dla dla ofiar trz?sienia ziemi i tsunami


Oferujemy bezp?atne telefoniczne konsultacje prawne (tylko koszt po??czenia).
Wspo?pracujemy z t?umaczami.

・Termin konsultacji:29 marca (wt.) ? 27 maja (pi?.)
pon. ? pi?. od 10:00 do 12:00
Istnieje mo?liwo?? przed?u?enia terminu
・Numer telefonu:03-3591-2291
・T?umaczenia : angielski, chi?ski, korea?ski, portugalski, hiszpa?ski, indonezyjski, filipi?ski, rumu?ski, hindi, polski, birma?ski i inne.
・Liczba linii telefonow: dwaj adwokaci przyjmuj?

Sponsorzy:Japo?ska Federacja Izb Adwokackich, Kanto Federacja Izb Adwokackich, Tokijska Izba Adwokacka, Tokijska Izba Adwokacka nr.1, Tokijska Izba Adwokacka nr.2

Wspo?praca : System rozmowy z trzema numerami z udzia?em t?umaczy z Tokijskiego Uniwersytetu Studiow Mi?dzynarodowych (TUFS)