Home

Tư vấn pháp luật qua điện thoại dành cho người nước ngoài bị động đất sóng thần ảnh hưởng

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


  被災外国人のための電話法律相談 (ベトナム語)

Tư vấn pháp luật qua điện thoại
dành cho người nước ngoài bị động đất sóng thần ảnh hưởng


Luật sư tư vấn giúp ông/bà, có thông dịch

+ Thời hạn: Những ngày làm việc trong tuần, trừ ngày nghỉ
  từ 29 tháng 3 (Thứ Hai) đến 27 tháng 5 (Thứ Sáu)
 (thời hạn trên có thể kéo dài thêm).

+ Thời gian: từ 10:00 đến 12:00

+ Số điện thoại: 03-3591-2291

+ Ngôn ngữ thông dịch:
tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Inđô, tiếng Philippines, tiếng Rumani và các ngôn ngữ khác

+ Số lượng luật sư: 2 luật sư nhận câu hỏi


* Dịch vụ miễn phí, ngoài chi phí điện thoại

Bên tổ chức: Hiệp hội Luật sư Nhật Bản, Hiệp hội Luật sư Kanto,
Hội Luật sư Tokyo, Hội Luật sư Tokyo I, Hội Huật sư Tokyo II

Bên hợp tác: Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo,
thông dịch qua Torio-phone (điện thoại 3 bên).