Home

Notis yang kedua dari Biro Imigresen

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


入国管理局からのお知らせ 2 (マレーシア語)

Notis yang kedua dari Biro Imigresen

Anda boleh memajukan pertanyaan menggunakan nombor telefon berikut berhubung dengan masuk dan keluar secara kecemasan dari Jepun.

*Pertanyaan individu berhubung dengan perkara-perkara yang dalam permohonan tidak akan dijawab.

Tel: 03-3580-4111
Masa: 9:00-17:00
Pertanyaan boleh dibuat dalam bahasa Jepun, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Sepanyol dan bahasa Portugis.

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html

Perhatian:
Bagi nombor telefon perhubungan mengenai pertanyaan kepada pegawai imigresen di lapangan terbang, dan bagi pertanyaan mengenai pengesahan keluar demi untuk memastikan keselamatan mangsa-mangsa bencana alam, sila rujuk kepada 'Notis dari Biro Imigresen berhubung dengan Gempa Bumi Besar Tohoku/Kanto' yang dipaparkan di laman web berikut.
http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/2011/03/notice_from_the_immigration_bu.html