Home

Về “điều tra xác định mức độ thiệt hại” đối với nhà bị hư hỏng do trận động đất vùng Đông bắc Tôhôku

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


東北地方太平洋沖地震による被災建物への「建物被害認定調査」について(ベトナム語)

Về “điều tra xác định mức độ thiệt hại” đối với nhà bị hư hỏng do trận động đất vùng
Đông bắc Tôhôku
Năm Heisei thứ 23 tháng 3 ngày 27
Hiện tại, nhóm điều tra của TP. Senđai đang lần lượt tiến hành cuộc điều tra để xác định mức độ thiệt hại đến nhà.
Đề nghị quý vị lưu ý đến những điểm sau đây;
Trường hợp ông bà sửa chữa hoặc phá dở nhà bị hư hỏng do thiên tai
Trường hợp ông bà sửa chữa hoặc phá dỡ nhà trước khi nhóm điều tra của chính quyền thành phố đến điều tra, thì
hãy cố gắng chuẩn bị các khoản mục dưới đây và tự mình quản lý để lưu lại tình hình bị thiệt hại.

1. Ảnh chụp ngôi nhà trước khi sửa chữa, chụp cảnh để nguyên tình trạng bị thiệt hại.
(1) Ảnh chụp toàn cảnh ngôi nhà bị thiệt hại.
(Chụp 4 mặt từ 4 hướng để làm sao nhìn rõ được toàn cảnh.)
(2) Ảnh chụp các bộ phận thể hiện thiệt hại
(Mái nhà, cột, tường ngoài, tường trong, ̣đố cửa, móng, sàn, trần, thiết bị...v.v.)

2. Giấy báo giá và hóa đơn của công việc sửa chữa và phá dỡ.

3.Ngoài ra những tài liệu tham khảo để nhận thấy được tình hình thiệt hại.

Về “điều tra xác định mức độ thiệt hại”

1.Chính quyền Thành phố tiến hành “điều tra mức độ thiệt hại” để xác định mức độ thiệt hại (hư hỏng toàn bộ, phần
nửa ...v.v.) dựa theo tiêu chuẩn của chính phủ Nhật Bản.
*Cuộc điều tra này khác với cuộc điều tra trước đây đã tiến hành rồi. Cuộc điều tra vừa rồi đã được tiến hành với
mục đích tạm thời xác định độ an toàn của công trình xây dựng.

2. Vì thiệt hại do thảm họa này quá lớn, cho nên chính quyền địa phương đến tận nhà điều tra thì sẽ mất nhiều thời
gian, xin ông bà hãy thông cảm.

3. Dựa vào kết quả “điều tra xác định mức độ thiệt hại” này, chính quyền Thành phố sẽ thông báo sau các quy trình
thủ tục làm“[RISAI SHOMEI]Đơn xin xác nhận thiệt hại ” (được cấp trong trường hợp xác nhận được sự thật về
mức độ thiệ̣
t hại của nhà ở bị hư hỏng do thiên tai) và “[RISAI TODOKEDE SHOMEI] Đơn xin báo cáo xác nhận
thiệt hại” (giấy tờ chứng minh việc đã báo cáo về thiệt hại đến công trình xây dựng ngoại trừ nhà ở .) .