Home

Sa Sendai City,para magcheck ng pinsala ng mga gusali dahil sa lindol na ito,gumagawa po kami ng 建物被害認定調査(たてものひがいにんていちょうさ)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


東北地方太平洋沖地震による被災建物への「建物被害認定調査」について(フィリピン語)

平成23 年3 月27 日 (タガログ語)
Sa Sendai City,para magcheck ng pinsala ng mga gusali dahil sa lindol na
ito,gumagawa po kami ng 建物被害認定調査(たてものひがいにんていちょうさ)
(ang assessment para sa mga gusaling may
pinsala). Kindly,paki-ensure po ang mga susunod na bagay .

■Pag mag-repair o mag-demolish ng gusaling may pinsala ■
Pag mag-repair o mag-demolish ng gusali bago dumating ang assessor,paki-handa at
paki-tago po respectively ang mga susunod na bagay kung puwede ,upang
kumpirmahin ang condition ng pinsala.

1. Mga picture ng gusali na bago i-repair
(1) Ang picture ng panoramic view ng gusaling may pinsala (mula sa 4 na direction,
kung puwede)
(2) Ang picture ng mga bahagi na may pinsala ng bahay (ex. roof, pillar, exterior wall,
interior wall, fixture, base, floor, ceiling, equipment, etc...)

2. Mga estimate at bill tungkol sa construction ng repair o demolish

3. At,mga material para kumpirmahin ang condition ng pinsala.

■Tungkol sa 建物被害認定調査(たてものひがいにんていちょうさ)
(ang assessment para sa mga gusaling may
pinsala)
1. 建物被害認定調査(たてものひがいにんていちょうさ)
(ang assessment para sa mga gusaling may pinsala) po ay ang
assessment by City para mag-prove ng pinsala ng gusali(ex.全壊
(ぜんかい)(nasira buong bahay)/半壊(はんかい)(nasira bahagi ng bahay)), based on a national standard.

※Ang assessment na ito po ay magkaiba sa 「被災建築物応急危険度判定(ひがいけんちくぶつおうきゅうきけんどはんてい)」調査(ちょうさ)
(ang assessment para mag-judge kung gaano mapanganib ang gusali.)

2. Sa laki ng pinsala dahil sa lindol na ito,kailangan po namin ng time para dumating sa
bahay ninyo. We would appreciate your understanding.

3.I-aanounce namin tungkol sa procedure ng 「り災証明(りさいしょうめい)(katibayan ng pinsala)」o 「り災届出証明(りさいとどけでしょうめい)
(aplikasyon para sa katibayan ng pinsala)」 sa ibang araw.