Home

Những kiến thức cơ bản về nhiễm xạ (thông báo lần thứ 2)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第2報 (ベトナム語)
【独立行政法人 放射線医学総合研究所/2011.03.17】


1. Vùng Kanto có bị ảnh hưởng gì không?
Khi mức phóng xạ tăng gấp 10 lần hoặc 100 lần so với bình thường thì chúng ta có thể cảm thấy lượng phóng xạ rất cao, nhưng thực tế mức này không ảnh hưởng tới sức khỏe.Theo báo cáo, tại 1 thành phố và 7 tỉnh : Tokyo, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa, Yamanashi, Shizuoka từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày 15 tháng 3, mức phóng xạ lớn nhất đo được là 1 microsievert/giờ. Như vậy, nếu như chúng ta sống trong môi trường với mức phóng xạ này suốt một năm thì tổng lượng phóng xạ cũng chỉ đến mức bằng một lần xét nghiệm CT thôi, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Thêm nữa, trong thực tế, mức cao nhất không kéo dài suốt thời gian.

2. Có thể kiểm tra tình trạng nhiễm xạ không?
Vào ngày 15 và 16 tháng 3, Viện nghiên cứu tổng hợp phóng xạ đã kiểm tra tình trạng nhiễm xạ của nhân viên Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) và những người đã làm việc tại gần khu vưc đó: nhưng đến nay chưa có một người nào cần phải khử nhiễm.
Do vậy, đối với những người không nằm trong đối tượng phải lánh nạn trong nhà hoặc sơ tán thì chúng tôi cho rằng không cần kiểm tra tình trạng nhiễm xạ.
Hiện nay, tại các trung tâm lánh nạn có tổ chức kiểm tra tình trạng nhiễm xạ với mục đích đầu tiên là làm cho moi người yên tâm sau khi xác nhận được rằng phóng xạ với mức độ hiện nay không ảnh hưởng đến sức khỏe.

3. Có thể khử nhiễm ở nhà không?
Có. Chúng ta có thể khử nhiễm phóng xạ bằng cách là tắm sạch người, gội đầu và giặt quần áo. Có nghĩa là cứ sinh hoạt như bình thường thì sẽ có thể khử nhiễm được.

4. Tôi đang có thai. Có bị ảnh hưởng của phóng xạ không?
Những phụ nữ có thai cũng làm theo biện pháp như mọi người. Lượng phóng xạ dưới 100 milisievert không ảnh hưởng đến thai nhi (ví dụ như dị tật, thiếu năng tâm thần v.v…). Ngoài ra, về những ảnh hưởng khác (ung thư của thơi kỳ thiếu nhi và người lớn) thì mức độ nguy hiểm do lượng nhỏ phóng xạ mà cư dân khu vực có thể tiếp thu như hiện nay nhỏ hợn so với nguy hiểm phát sinh từ các nguyên nhân ngoài phóng xạ như tập quán sinh hoạt v.v…nên không cần quá lo lắng. Đồng thời, những phụ nữ có thai không được tự mình quyết định uống thuốc iốt hoặc các loại thuốc có chất iốt như nước súc miệng, thuốc khử trùng v.v...