Home

Những kiến thức cơ bản về nhiễm xạ (Thông báo lần thứ 5)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報 (ベトナム語)

Những kiến thức cơ bản về nhiễm xạ (Thông báo lần thứ 5)
Thứ sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2011
Viện nghiên cứu tổng hợp y học phóng xạ
(National Institute of Radiological Sciences)

1. Qua báo chí được biết, nước máy của Trạm xử lý nước Kanamachi ở thủ đô Tokyo có 210 bequerel iodine phóng xạ trên một lít, vậy người lớn uống nước này có sao không?

Người lớn uống thì không cần lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe. Tiêu chuẩn an toàn của nhà nước quy định về lượng iodine phóng xạ trong một lít nước là 300 bequerel. Tiêu chuẩn này quy định là uống nước có iodine phóng xạ suốt thời gian dài thì tuyến giáp trạng hấp thụ lượng phóng xạ phải dưới 50 millsievert trong một năm.*1
Ví dụ, nếu một người lớn uống mỗi ngày 2 lít nước với mức 300 bequerel/ lít trong vòng 2 tháng, tính theo hệ số chuyển đổi của Ủy ban Quốc tế bảo hộ chống phóng xạ (ICRP) thì sẽ bị nhiễm xạ khoảng 790 microsievert. Mức này bằng khoảng một phần 3 mức phóng xạ con người hấp thụ từ thiên nhiên trong một năm; nên không cần lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe. Thêm nữa, thời gian bán hủy (thời gian năng lực phóng xạ giảm một nửa) của iodine phóng xạ là 8 ngày. 8 ngày trải qua sẽ còn một nửa, thêm 8 ngày nữa thì chỉ còn một phần 4. Do đó, nếu như hấp thụ vào cơ thể thì 2 tháng sau chỉ còn dưới một phần 100 lượng phóng xạ mình đã hấp thụ mà thôi.

*1 Ủy ban An toàn hạt nhân Nhật Bản “Về biện pháp phòng chống tai họa tại các cơ sở hạt nhân v.v…” (Sửa đổi cuối cùng vào tháng 9 năm 2010)

2. Nước được đề cập ở câu trên có thể sử dụng để nấu ăn được không?

Không cần phải lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe khi sử dụng nước này để nấu ăn. Khi đặt tiêu chuẩn an toàn đã tính đến việc sử dụng để nấu ăn nên được quy định làm sao cho khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe ít xuất hiện.

3. Nước đề cập ở câu trên có thể sử dụng để tắm rửa, súc miệng, đánh răng v.v… được không?

Sử dụng nước máy vào các mục đích ngoài uống và nấu ăn cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe.
Người ta suy đoán rằng nếu như sử dụng nước máy có nồng độ iodine phóng xạ (300 bequerel/ lít) và ceasium phóng xạ (200 bequerel/ lít) là mức bằng tiêu chuẩn an toàn với các mục đích ngoài uống suốt 1 năm thì mức nhiễm xạ do phóng xạ thoát ra từ nước sẽ khoảng 14,5 microsievert và nhiễm xạ do hấp thụ iodine phóng xạ và caesium phóng xạ đã bay hơi từ nước tối đa là khoảng 250 microsievert. Mức này tương đương với lượng phóng xạ có thể bị nhiễm khi đi máy bay khứ hồi giữa Tokyo và New York, nên không cần lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe.

(Tham khảo)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf
4. Tôi nghe nói là iodine phóng xạ sẽ bốc hơi khi sôi lên, có phải không?

Khi đun sôi thì iodine phóng xạ cũng không bay hơi. Nước sẽ bốc hơi nên có trường hợp iodine phóng xạ được cô đặc lại.

5. Có ảnh hưởng tới sức khỏe của những phụ nữ có thai và trẻ em không?

Về vấn đề này, xin tham khảo vào quan điểm của các hội sau đây:
Hội phóng xạ y học Nhật Bản (Japan Radiological Society)
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912Hội phụ sản Nhật Bản (Japan Society of Obstetrics and Gynecology)
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf