Home

Despre "Investiga?iile pentru Stabilirea Pagubelor asupra Cl?dirilor" afectate de cutremurul din regiunea Tohoku de pe Coasta Oceanului Pacific

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


東北地方太平洋沖地震による被災建物への「建物被害認定調査」について (ルーマニア語)

平成23年3月27日 
Despre "Investiga?iile pentru Stabilirea Pagubelor asupra Cl?dirilor" afectate de cutremurul din regiunea Tohoku de pe Coasta Oceanului Pacific
Data: 3/27/2011
Pentru stabilirea nivelului de deteriorare a cl?dirilor afectate de cutremurul din regiunea Tohoku de pe coasta Oceanului Pacific, in ora?ul Sendai se efectueaz? o serie de "investiga?ii pentru stabilirea pagubelor asupra cladirilor".
Din acest motiv, v? rug?m frumos s? respecta?i urm?toarele indica?ii:

In cazul in care este necesar? repararea sau demolarea cl?dirii/casei

Dac? sunte?i nevoit s? repara?i sau s? demola?i cl?direa/casa inainte ca investiga?ia din partea Prim?riei s? aib? loc, v? rug?m s? preg?ti?i urm?toarele lucruri, ?i s? le p?stra?i asupra dumneavoastr?, pentru a putea fi folosite ulterior la verificarea ?i confirmarea nivelul de distrugere provocat.

1. Poze care arat? starea de deteriorare a cl?direa/casei inainte de a fi reparat?
(1) Preg?ti?i poze care s? arate o imagine de ansamblu a cl?dirii deteriorate
(Pe cat posibil, v? rug?m s? face?i pozele in a?a fel incat cl?direa s? se vad? am?nun?it din toate punctele cardinale)
(2) Preg?ti?i poze care s? arate exact starea de deteriorare a p?r?ilor / locurilor din cl?direa afectat?
(Acoperi?, piloni, pere?ii exteriori, pere?ii interiori, mobilier din lemn, funda?ie, podea , plafon, instala?ii, etc)

2. Chitan?a detaliat? sau estimarea de pre? pentru lucr?rile de repara?ie sau pentru demolare

3. Alte lucruri utile care pot servi la verificarea ?i confirmarea situa?iei daunelor provocate

Despre " Investiga?iile pentru Stabilirea Pagubelor asupra Cl?dirilor "

1. "Investiga?iile pentru Stabilirea Pagubelor asupra Cl?dirilor" este o procedur? bazat? pe standarde stabilite de c?tre guvernul japonez, care const? in verificarea ?i confirmarea nivelului pagubelor (complete, par?iale, etc) asupra cl?dirilor, prin efectuarea unor investiga?ii de c?tre prim?rie.
Not?: A se re?ine c? aceast? investiga?ie este diferit? de cea numit? "Verificarea Urgent? a Gradului de Risc al Cl?dirilor Devastate", care are ca scop determinarea gradului de risc al cl?dirilor, ?i care a fost deja efectuat? de c?tre prim?rie.

2. Deoarece pagubele provocate de cutremur sunt enorme ?i pe o suprafa?? r?spandit?, v? rug?m s? in?ege?i c? va dura ceva timp pan? vom reu?i s? efectu?m toate investiga?iile de teren in parte.

3. V? vom informa ulterior cu privire la procedurile legate de "Dovada Daunelor" (「り災証明」Ri sai shomei) (certificat emis in cazul in care se confirm? veridicitatea gradului de deteriorare al casei/cl?dirii in urma unui dezastru natural) sau "Dovada Notific?rii Daunelor" (「り災届出証明」Ri sai todokede shomei) (act care certific? c? au fost notificate alte pagube decat cele asupra imobilului, provocate de un dezastru natural), acte emise in urma efectu?rii "Investiga?iilor pentru Stabilirea Pagubelor asupra Cl?dirilor".