Home

Cuno?tin?e elementare cu privire la contaminarea radioactiv? ? Partea a 5-a

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報 (ルーマニア語)
平成23年3月25日(金) 10:20更新
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences

Cuno?tin?e elementare cu privire la contaminarea radioactiv? ? Partea a 5-a
23 Martie 2011 10:20
Institutul National de stiinte Radiologice

1. Guvernul Metropolitan al Tokyo a declarat c? apa de la sta?ia de epurare Kanamachi din districtul Katsushika con?ine 210 Bq/L (210 Bequerel pe 1 litru) de iod radioactiv. Este in regul? ca persoanele adulte s? bea ap? de la robinet?

Nu exist? niciun motiv s? v? face?i griji legate de influen?a asupra s?n?t??ii dumneavoastr?. Limita legal? de siguran?? a radia?iei in ap? stabilit? de Japonia este de 300 Bq/L pe kilogram. Acest standard este stabilit atunci cand doza de radia?ie primit? de glanda tiroid? r?mane la 50 mSv (mili Sievert) pe an, sau mai pu?in, chiar ?i atunci cand apa care con?ine iod radioactiv continu? s? fie ingerat? pe o perioad? lung? de timp*.
Spre exemplu, in cazul in care un adult continu? s? bea ap? care con?ine 300 Bq/1Litru, 2 litri in fiecare zi, timp de dou? luni de zile, rezult? o expunere total? de aproximativ 790 μSv (micro Sievert) sau 0.79 mSv (mili Sievert), conform coeficientului de conversie al Comisiei Interna?ionale pentru Protec?ie Radiologic?. Aceast? valoare reprezint? o treime din cantitatea de radia?ie din mediul natural la care omul este expus intr-un an de zile.
Mai mult decat atat, timpul de injum?t??ire al iodului radioactiv este de 8 zile. Adic?, cantitatea se va reduce la jum?tate dup? 8 zile, ?i va sc?dea la o p?trime dup? alte 8 zile. Prin urmare, chiar dac? a fost introdus in organism, cantitatea va sc?dea pan? la 1/100 sau mai pu?in in dou? luni de zile.

*Comisia de Siguran?? Nuclear? (M?suri de siguran?? privind instala?iile nucleare) Revizuit? in august 2010

2. Pot folosi apa despre care am men?ionat in intrebarea de mai sus la g?tit?

Chiar dac? ap? este folosit? la g?tit, nu exist? niciun motiv s? v? face?i griji legate de influen?a asupra s?n?t??ii dumneavoastr?. Standardul de siguran?? este stabilit la o valoare extrem de mic? astfel incat s? nu existe nicio influen?? asupra s?n?t??ii oamenilor, fiind luat? in considerare folosirea apei la g?tit.

3. Pot folosi apa despre care am men?ionat in intrebarea de mai sus pentru du?, gargar?, sau sp?latul pe din?i?

Nu exist? niciun fel de efecte negative asupra s?n?t??ii dumneavoastr? chiar dac? folosi?i apa de la robinet in alte scopuri decat b?utul ?i g?titul.
In cazul in care continua?i s? be?i ap? de la robinet care con?ine atat 300Bq/L iod cat ?i 200Bq/L cesiu (acesta este nivelul standard de siguran?? stabilit de guvernul japonez pentru fiecare substan?? in parte) un an de zile, doza de radioactivitate din ap? este estimat? la aproximativ 14.5 μSv (micro Sievert), iar nivelul expunerii interne prin ingerarea in organism a iodului radioactiv ?i a cesiului radioactiv, rezultate in urma vaporiz?rii apei, este estimat la cel mult 250 μSv (micro Sievert). Acest nivel este aproximativ acela?i cu nivelul expunerii radioactive cauzat? de un zbor drum-intors cu avionul de la Tokyo pan? la New York, de aceea nu trebuie s? v? face?i griji legate de influen?a asupra s?n?t??ii dumneavoastr?.

4. Am auzit c? iodul radioctiv se evapor? dac? apa d? in clocot, este adev?rat?

S-a ar?tat c? iodul radioctiv nu se evapor?, chiar dac? apa d? in clocot. Se poate ins? ca iodul radioctiv s? se condenseze, dup? ce apa d? in clocot.


5. Exist? vreun efect negativ asupra femeilor ins?rcinate sau asupra copiilor?

In leg?tur? cu acest subiect, v? rug?m s? consulta?i comentariile urm?toarelor societ??i:

Societatea de Radiologie din Japonia
http://www.radiology.jp/
Societatea de Obstetric? ?i Ginecologie din Japonia
http://www.jsog.or.jp/