Home

Cuno?tin?e elementare cu privire la contaminarea radioactiv? ? Partea a treia

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第3報
平成23年3月20日(日)
(独)放射線医学総合研究所 National Institute of Radiological Sciences
(ルーマニア語)
Cuno?tin?e elementare cu privire la contaminarea radioactiv? ? Partea a treia
20 Martie 2011
Institutul Na?ional de ?tiin?e Radiologice

1. La ce trebuie s? fim aten?i in leg?tur? cu alimentele/legumele contaminate cu particule radioactive?

Conform studiilor in acest domeniu, majoritatea particulelor radioactive detectate la legume se afl? pe suprafa?a acestora. Astfel, prin sp?larea legumelor, prin fierbere (apa in care au fost fierte alimentele trebuie aruncat?), descojire, indep?rtarea frunzelor de la suprafa??, etc., putem reduce nivelul contamin?rii.

2. Ce trebuie sa fac? locuitorii din zonele de evacuare ?i din zonele in care s-a dispus s? nu se ias? din case, cu hainele pe care le-au purtat in timpul evacu?rii, sau cu cele in care, in urma testelor de contaminare, a fost detectat? radioactivitate?

In momentul de fa??, in hainele locuitorilor din zonele de evacuare ?i din zonele in care s-a dispus s? nu se ias? din case, nu au fost detectate nivele de radioactivitate care s? aib? vreun efect asupra st?rii de s?n?tate a acelor persoanelor. Sp?la?i-le ?i purta?i-le ca de obicei.

3. Ce trebuie s? facem cu apa folosit? la sp?larea sau decontaminarea rufelor?

Drena?i-o ca de obicei.

4. Putem primi in gazd? persoane refugiate din zonele afectate de dezastru?

In cazul in care primi?i in gazd? persoane refugiate din zonele afectate de dezastru, in primul rand ruga?i-i s? se dezbrace de haine ?i de jachete ?i s? fac? du?. S? se spele pe cap cu ?ampon, pe fa??, pe corp ?i sub unghii. Apa de baie poate fi drenat? ca de obicei.
De asemenea, dac? refugia?ii au folosit un automobil in momentul deplas?rii, exist? posibilitatea ca acesta s? fie contaminat cu particule radioactive. In ciuda acestui fapt, automobilul poate fi sp?lat in mod normal. Apa folosit? la sp?larea vehiculului, poate fi drenat? ca de obicei.