Home

Anun? de la Biroul de Imigra?ie privind Cutremurul din Tohoku/Kanto

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)
ルーマニア語/

Anun? de la Biroul de Imigra?ie privind Cutremurul din Tohoku/Kanto

Fragmente extrase din urm?torul link : http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html

■ Serviciul de consultare privind statutul de imbarcare/reziden?? (viz?) pus la dispozi?ie de Biroul Regional de Imigra?ie Sendai

Numere de telefon
Biroul Regional de Imigra?ie Sendai: 022-256-6076 (linie telefonic? principal?)

Sucursala din Aomori: 017-777-2939
Sucursala din Morioka: 019-621-1206
Sucursala din Akita: 018-895-5221
Sucursala din Sakatako: 0234-22-2746
Sucursala din Kooriyama: 024-936-3231

Centrul de Informa?ii: 022-298-9014
Deschis 24 de ore din 24 (Serviciul este oferit in limba japonez?)
Ins?, serviciul de consultare este oferit in limba japonez?, englez? ?i chinez?, intre orele 9 :00 ~ 16 :00, de luni pan? vineri.

■ Informa?ii de contact cu birourile de imigra?ie din cadrul aeroporturilor
Sucursala Niigata, Terminalul Aeroportului Niigata
Num?r de telefon : 025-275-4735
Biroul de imigra?ie din cadrul aeroportul Narita, Aeroportul Narita Terminalul 2
Num?r de telefon : 0476-34-2222, 0476-34-2211
Biroul de imigra?ie din cadrul aeroportul Haneda, Aeroportul Haneda
Num?r de telefon : 03-5708-3202, 03-5708-3211
■ Informa?ii de contact privind procedurile de imigra?ie ?i programul de lucru (incepand cu 16 martie, ora 17)
V? rug?m s? accesa?i urm?torul link pentru informa?ii cu privire la programul de lucru pentru procedurile de imigra?ie al Biroului Regional de Imigra?ie Sendai, al Biroului Regional de Imigra?ie Tokyo ?i al Centrului de Imigra?ie Higashi-Nihon : http://www.moj.go.jp/content/000071744.pdf《PDF》

■ Pute?i verifica dac? o victim? a dezastrului a p?r?sit sau nu Japonia pentru a ?ti dac? este in siguran??
Pute?i intreba despre urm?toarele persoane:
Persoane care sunt fie membri de familie fie rude cu dumneavoastr? ?i care sunt inregistrate ca reziden?i str?ini ai ora?elor ?i satelor declarate zone calamitate din cele patru prefecturi, ?i anume Aomori, Iwate, Miyagi ?i Fukushima.

Mijloace de verificare:
Trebuie s? completa?i urm?torul formular "Date de Declarare" (申告事項) prin telefon, fax sau e-mail. R?spunsul il ve?i primi prin telefon, fax sau e-mail, cu privire la faptul dac? persoana str?in? inregistrat? in cauz? are "incheiate procedurile de imbarcare/de p?r?sire a ??rii" (adic? dac? a p?r?sit Japonia inainte de cutremur ?i nu a reintrat in ?ar? dup? cutremur). Procedura de verificare va dura aproximativ jum?tate de zi.

Date de Declarare
(1) Date cu privire la persoana str?in? in cauz?: na?ionalitate, nume ?i prenume, data na?terii, sex, adres?/locul de re?edin?? (prefectura XX, ora?ul XX, cartierul XX)
(2) Date cu privire la dumneavoastr?: na?ionalitate, nume ?i prenume, data na?terii, sex, adres?/locul de re?edin??, num?rul de telefon (sau de fax), ?i rela?ia dintre dumneavoastr? ?i persoana str?in? in cauz?

*Doar in limba japonez? sau englez?
*NU este posibil s? verifica?i imbarcarea sau p?r?sirea ??rii a unor persoane care locuiesc in afara zonelor desemnate mai sus, sau s? confirma?i loca?ia unor persoane c?rora nu li se cunoa?te locul de re?edin??.

Program de lucru
Prin telefon: de la 9:30 pin? la 18:00, de luni pan? vineri
Prin fax/E-mail: 24 de ore din 24 (valabil samb?ta, duminica ?i in zilele na?ionale)

Contact:
Ministerul de Justi?ie, Biroul de Imigra?ie, Direc?ia Afaceri Generale, Oficiul pentru Administrarea Informa?iilor de Imigra?ie

Telefon: 03-3580-4111
Fax: 03-3592-8129 (linie direct?), 03-3592-7368
E-mail: nyukan44@moj.go.jp